Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
152463: - Moderne Kleinbauten. 2. Serie.
254579: 1928. REVUE DER SPORTEN, DE. GEÏLLUSTREERD VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT. - De Revue der Sporten. [Only the articles on the Amsterdam Olympics 1928].
254642: KATALOG 1971. - Die verborgene Vernunft. Funktionale Gestaltung im 19, Jahrhundert.
125792: - Legermuseum. Bibliotheek-Catalogus. Vol. I-VIII, X, XII-XVI & XVIII.
215819: KONGRESS 1988. - Akten des XIII. internationalen Kongress für Klassische Archäologie Berlin 1988.
148977: - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij/ tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge vande stigting, op-komst en heerlijkheyd der voorseyde stadt Amsterdam. [...].
207777: - Amsterdam in stukken en brokken. Uitgegeven van wege de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenvertier.
71293: - Amsterdam oud en nieuw.
140335: - Fifth Annual report of the Bureau of American Ethnology 1881-1882.
270374: CATALOGUS 1987. - Armando. Melancholie.
277165: CATALOGUE 1955. - The Art of Ife.
1269: DEUTSCHER IMKERKALENDER 1964. - Ein Jahrbuch für Imkerfreunde.
156792: - Securitas et tranquillitas europae.
175272: - La Science francaise.
100829: - Almanach der Psychoanalyse 1932.
216369: KATALOG 1969. - Klingende Kostbarkeiten. Tischglocken aus 5 Jahrhunderten in Bronze, Porzellan, Silber, Glas.
187387: CATALOGUE 1989. - Daimyo. Seigneurs de la guerre. Casques et cottes d'armes extraordinaires.
134253: - Amtskort over Danmark. 26 Blade i storrelse 1:200,000 samt 73 byplaner.
148048: - Amsterdamsche bijzonderheden.
270443: - Tante Leny [No.] 16.
255446: - Utrechtsche studenten almanak. 1929.
286985: [PFYFFER VON ALTISHOFEN, CARL] - Relazione della condotta del reggimento delle Guardie Svizzere Nella giornata del 10. Agosto 1792. [ AND:] l poeta che scende dalle Alpi. Canto lirico del conte Luigi di Villevieille.
177402: 1972. - München 1972. Les Participants aux joeux de la XXe Olympiade à Munich. Participants in the games.... Die Teilnehmer der Spiele....
100095: 1968. - United States Olympic book. Games of the XIX Olympiad Mexico City. X Olympic winter games, Grenoble. V Pan-American Games, Winnipeg.
232543: - Bijbel. Het Oude Testament. / De deuterocanonieke boeken. / Het Nieuwe Testament. / Toelichtingen. In de nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré.
35499: - Leben mit Brieftauben.
178376: 1976. - British Olympic Association Official Report Olympic games 1976.
58530: 1972. - Olympia der Segler Kiel '72 / Olympic yachting Kiel '72.
177400: 1972. - München 1972. Les resultats de la XXe Olympiade a Munich 1972. Results of the games..... Die Ergebnisse der Spiele...1972.
255554: [SMALLEGANGE, MATTHEUS]. - Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
255529: 1968. - Die Olympischen spiele 1968. Mexico City Grnoble.
207115: LE CORBUSIER. CATALOGUE 1981. - Firminy Church.
269111: CATALOGUS 1962. - De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden.
153072: - Mikroskopie für naturfreunde.
125536: - Antiquitäten restaurieren und erhalten. Ein praktischer Helfer für den Sammler. 3.Aufl.
193468: BOEKENWEEKGESCHENK 1936. - Rondom het boek. 1936.
182637: BOEKENWEEKGESCHENK 1952. - Insecten in plastik.
182639: BOEKENWEEKGESCHENK 1958. - De muze vertelt.
168059: - De Buitenbezittingen 1904 tot 1914. Afl. X/1.
151714: - Das überseeische Deutschland. Die deutschen Kolonien in Wort und Bild.
137858: - De Aardbol. Magazijn van Hedendaagsche Land- en Volkenkunde Deel V: Duitschland. Met platen en kaarten.
152500: - Das Überseeische Deutschland. Die deutsche Kolonien in Wort und Bild.
187679: - Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.
91736: - Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.
179890: - Conrad. Massstabmodelle / Scale models / Modeles à léchelle.
64939: - Almanach der Psychoanalyse 1928.
216021: [PICONE, GUISEPPE]. - Three parts from [G.Picone's Memorie Storiche Agrigentine].
45903: - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam.
62094: - Catalogus van de historische tentoonstelling van de stad Haarlem in het Frans Hals-Museum gehouden in September 1923.
153139: - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch- zoologisch gebied.
192601: - British parliamentry papers. George III (East India Company 1767 to 1773).
216740: - Broncommentaren I - IX.
273102: CATALOGUS 1995. - Kasteel het Nijenhuis.Van Buitenplaats tot Museum.
165157: - Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkjeling van Nederlandse Historische Tuinen, Parken en Buiktenplaatsen.
255068: - Vuelta a Espana 1959.
173307: - Beschryving van 't Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
172290: - Beredeneerd register der bepalingen, vervat in de wet op de personele belasting van den 28sten Junij 1822.
205891: - Atlas van Nederland.
157917: - Atlas portatif et complet du Royaume de France contenant les 86 cartes des Départements [etc.]
144348: - Arts traditionnels de Tunesie. I: Tapis.
170377: - Arts industriels et du métiers. Expos. Univ. et Intern. Brusxelles 1910.
19438: - De Nieuw- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
152957: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
49478: - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
188023: - Boekbanden in papier. Nationale wedstrijd Nederl. Handboekbinders- en boekbandontwerpersgroep (NHB).
203483: CATALOGUS 1963. - kd.
203234: CATALOGUS 1963. - Wij foto's van Magnum.
15556: CATALOGUS 1964. - Pronk der gilden.
151903: CATALOGUS 1966. - Doornikse faïence.
84817: CATALOGUS 1967-1968. - De bonte wereld van het poppenspel.
117271: CATALOGUS 1967-1968. - Fries zilver. [1e druk].
95479: - Festgabe dem IV.Internationalen Kongress für Anthropologie und Ethnologie.
41062: - Festschrift 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier. Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes.
90678: - Festschrift 1820-1920. Aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Flora. Sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden.
84318: - Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Münchener Entomologischen Gesellschaft.
267724: CATALOGUE 2001. - Afghanistan une histoire millénaire.
111118: - Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Beamten - Wohnungs - Vereins zu Berlin.
54791: - Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehn des Hamburgischen Museums für Völkerkunde.
199107: - La feuille blanche. Association des amis du papier des arts et des industries graphiques francais. Numéro spécial 7 & 8, 1943.
272169: - Dodecanese. 2nd edition.
283619: - Panorama d'Amsterdam.
157349: 1976. - Montreal & Innsbruk 76.
177401: 1972. - München Kiel 1972. Die Olympiamannschaft der Bundesrepublik Deutschland / The Olympic Team... / l'Equipe Olympique.
153898: [ALBUM]. - Nancy. Architecture Beaux-Arts Monuments. Album de 100 planches en phototypie.
162978: CATALOGUS 1985. - Los Iberos.
162983: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
266766: CATALOGO 1990. - Los Bronces romanos en Espana.
159966: - La Moneta italiana. Un secolo dal 1870.
254746: 1992. KÜRTEN, DIETER. - Olympische Winterspiele Albertville '92.
73555: CATALOGUE 1976. - Art nouveau Belgium France.
15112: CATALOGUE 1975. - Finnish architecture.
203915: CATALOGUE 1975. - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
202590: - De Sint-Maartenkathedraal te Ieper. 60 jaar kerkwijding 1930-1990. Een bundel studies.
249895: - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch- zoologisch gebied. Deel I.
178649: 1964. - Soviet team at XVIII Summer Olympic Games. Tokyo 1964.
258509: - N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam (1885-1972). Hollandsche Stoomboot Maatschappij B.V. Amsterdam (1972-1974).
117015: HARTMAN COLLECTION. AUCTION CATALOGUE 1976. - The Hartman collection of japanese Metalwork.
187815: CATALOGUE 1972. - Holman 1972.
23426: VIOLLET-LE-DUC. CATALOGUE 1980. - Viollet-le-Duc.
185923: - Global entertainment and Media Outlook 2005-2009. 6th edition.

Next 100 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

4/22