Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
84131: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 13: Scholen I.
84124: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 16: Openbare en overheidsgebouwen.
87878: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 17: Gemeenschaps- en vereenigingsgebouwen.
152463: - Moderne Kleinbauten. 2. Serie.
254579: 1928. REVUE DER SPORTEN, DE. GEÏLLUSTREERD VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT. - De Revue der Sporten. [Only the articles on the Amsterdam Olympics 1928].
254642: KATALOG 1971. - Die verborgene Vernunft. Funktionale Gestaltung im 19, Jahrhundert.
125792: - Legermuseum. Bibliotheek-Catalogus. Vol. I-VIII, X, XII-XVI & XVIII.
215819: KONGRESS 1988. - Akten des XIII. internationalen Kongress für Klassische Archäologie Berlin 1988.
148977: - Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij/ tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge vande stigting, op-komst en heerlijkheyd der voorseyde stadt Amsterdam. [...].
207777: - Amsterdam in stukken en brokken. Uitgegeven van wege de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenvertier.
71293: - Amsterdam oud en nieuw.
140335: - Fifth Annual report of the Bureau of American Ethnology 1881-1882.
270374: CATALOGUS 1987. - Armando. Melancholie.
277165: CATALOGUE 1955. - The Art of Ife.
1269: DEUTSCHER IMKERKALENDER 1964. - Ein Jahrbuch für Imkerfreunde.
156792: - Securitas et tranquillitas europae.
175272: - La Science francaise.
100829: - Almanach der Psychoanalyse 1932.
216369: KATALOG 1969. - Klingende Kostbarkeiten. Tischglocken aus 5 Jahrhunderten in Bronze, Porzellan, Silber, Glas.
187387: CATALOGUE 1989. - Daimyo. Seigneurs de la guerre. Casques et cottes d'armes extraordinaires.
134253: - Amtskort over Danmark. 26 Blade i storrelse 1:200,000 samt 73 byplaner.
148048: - Amsterdamsche bijzonderheden.
270443: - Tante Leny [No.] 16.
255446: - Utrechtsche studenten almanak. 1929.
286985: [PFYFFER VON ALTISHOFEN, CARL] - Relazione della condotta del reggimento delle Guardie Svizzere Nella giornata del 10. Agosto 1792. [ AND:] l poeta che scende dalle Alpi. Canto lirico del conte Luigi di Villevieille.
177402: 1972. - München 1972. Les Participants aux joeux de la XXe Olympiade à Munich. Participants in the games.... Die Teilnehmer der Spiele....
100095: 1968. - United States Olympic book. Games of the XIX Olympiad Mexico City. X Olympic winter games, Grenoble. V Pan-American Games, Winnipeg.
232543: - Bijbel. Het Oude Testament. / De deuterocanonieke boeken. / Het Nieuwe Testament. / Toelichtingen. In de nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré.
35499: - Leben mit Brieftauben.
178376: 1976. - British Olympic Association Official Report Olympic games 1976.
58530: 1972. - Olympia der Segler Kiel '72 / Olympic yachting Kiel '72.
177400: 1972. - München 1972. Les resultats de la XXe Olympiade a Munich 1972. Results of the games..... Die Ergebnisse der Spiele...1972.
255554: [SMALLEGANGE, MATTHEUS]. - Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
255529: 1968. - Die Olympischen spiele 1968. Mexico City Grnoble.
207115: LE CORBUSIER. CATALOGUE 1981. - Firminy Church.
269111: CATALOGUS 1962. - De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden.
153072: - Mikroskopie für naturfreunde.
125536: - Antiquitäten restaurieren und erhalten. Ein praktischer Helfer für den Sammler. 3.Aufl.
193468: BOEKENWEEKGESCHENK 1936. - Rondom het boek. 1936.
182637: BOEKENWEEKGESCHENK 1952. - Insecten in plastik.
182639: BOEKENWEEKGESCHENK 1958. - De muze vertelt.
168059: - De Buitenbezittingen 1904 tot 1914. Afl. X/1.
151714: - Das überseeische Deutschland. Die deutschen Kolonien in Wort und Bild.
137858: - De Aardbol. Magazijn van Hedendaagsche Land- en Volkenkunde Deel V: Duitschland. Met platen en kaarten.
152500: - Das Überseeische Deutschland. Die deutsche Kolonien in Wort und Bild.
187679: - Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.
91736: - Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.
179890: - Conrad. Massstabmodelle / Scale models / Modeles à léchelle.
64939: - Almanach der Psychoanalyse 1928.
216021: [PICONE, GUISEPPE]. - Three parts from [G.Picone's Memorie Storiche Agrigentine].
45903: - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam.
62094: - Catalogus van de historische tentoonstelling van de stad Haarlem in het Frans Hals-Museum gehouden in September 1923.
153139: - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch- zoologisch gebied.
192601: - British parliamentry papers. George III (East India Company 1767 to 1773).
216740: - Broncommentaren I - IX.
273102: CATALOGUS 1995. - Kasteel het Nijenhuis.Van Buitenplaats tot Museum.
165157: - Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkjeling van Nederlandse Historische Tuinen, Parken en Buiktenplaatsen.
255068: - Vuelta a Espana 1959.
173307: - Beschryving van 't Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
172290: - Beredeneerd register der bepalingen, vervat in de wet op de personele belasting van den 28sten Junij 1822.
205891: - Atlas van Nederland.
157917: - Atlas portatif et complet du Royaume de France contenant les 86 cartes des Départements [etc.]
144348: - Arts traditionnels de Tunesie. I: Tapis.
170377: - Arts industriels et du métiers. Expos. Univ. et Intern. Brusxelles 1910.
19438: - De Nieuw- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
152957: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
49478: - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
188023: - Boekbanden in papier. Nationale wedstrijd Nederl. Handboekbinders- en boekbandontwerpersgroep (NHB).
203483: CATALOGUS 1963. - kd.
203234: CATALOGUS 1963. - Wij foto's van Magnum.
151903: CATALOGUS 1966. - Doornikse faïence.
84817: CATALOGUS 1967-1968. - De bonte wereld van het poppenspel.
117271: CATALOGUS 1967-1968. - Fries zilver. [1e druk].
95479: - Festgabe dem IV.Internationalen Kongress für Anthropologie und Ethnologie.
41062: - Festschrift 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier. Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes.
90678: - Festschrift 1820-1920. Aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Flora. Sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden.
84318: - Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Münchener Entomologischen Gesellschaft.
267724: CATALOGUE 2001. - Afghanistan une histoire millénaire.
111118: - Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Beamten - Wohnungs - Vereins zu Berlin.
54791: - Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehn des Hamburgischen Museums für Völkerkunde.
199107: - La feuille blanche. Association des amis du papier des arts et des industries graphiques francais. Numéro spécial 7 & 8, 1943.
272169: - Dodecanese. 2nd edition.
283619: - Panorama d'Amsterdam.
157349: 1976. - Montreal & Innsbruk 76.
177401: 1972. - München Kiel 1972. Die Olympiamannschaft der Bundesrepublik Deutschland / The Olympic Team... / l'Equipe Olympique.
153898: [ALBUM]. - Nancy. Architecture Beaux-Arts Monuments. Album de 100 planches en phototypie.
162978: CATALOGUS 1985. - Los Iberos.
162983: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
266766: CATALOGO 1990. - Los Bronces romanos en Espana.
159966: - La Moneta italiana. Un secolo dal 1870.
254746: 1992. KÜRTEN, DIETER. - Olympische Winterspiele Albertville '92.
73555: CATALOGUE 1976. - Art nouveau Belgium France.
15112: CATALOGUE 1975. - Finnish architecture.
203915: CATALOGUE 1975. - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
202590: - De Sint-Maartenkathedraal te Ieper. 60 jaar kerkwijding 1930-1990. Een bundel studies.
249895: - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch- zoologisch gebied. Deel I.
178649: 1964. - Soviet team at XVIII Summer Olympic Games. Tokyo 1964.
258509: - N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam (1885-1972). Hollandsche Stoomboot Maatschappij B.V. Amsterdam (1972-1974).
117015: HARTMAN COLLECTION. AUCTION CATALOGUE 1976. - The Hartman collection of japanese Metalwork.
187815: CATALOGUE 1972. - Holman 1972.
185923: - Global entertainment and Media Outlook 2005-2009. 6th edition.
7107: - Glass at the Fitzwilliam Museum.
156313: - Gorinchem parel aan de rivier. 2e druk.
167067: - La Suisse historique & pittoresque desription des ses 22 cantons.
213689: - Afbeeldinge van de verscheyde Vergrootinge van Amsterdam met der zelver voornaamste gebouwen etc. / Representation de plusieurs agrandissemens d'Amsterdam et dese principaux bastimens.
120747: - De monumenten in de gemeente Maastricht. 5e aflevering.
84155: - De monumenten in de gemeente Maastricht. 4e aflevering.
84153: - De monumenten in de gemeente Maastricht. 2e aflevering.
124715: - De monumenten in de gemeente Maastricht.
16037: - De molens in Brabant.
91801: - Der Weltverkehr und seine Mittel. Mit einer Übersicht über Welthandel und Weltwirtschaft. 10.durch einen Nachtrag ergänzte Aufl.
149512: - Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Band I - VIII/Lfr.1 (A - Federicis).
109861: - De vogels van België / Les oiseaux de Belgique. Deel I / Tome I.
189589: - De veldnamen van Koudekerke (W).
24882: - De ramp in het oosten van Nederland tengevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.
48473: - Determineerlijst der Nederlandsche Cetacea.
83643: 1952. - Die Olympischen Spiele 1952. Das Offizielle Standardwerk des nationalen olympischen Komitees. Sonderausgabe.
178325: 1952. - Guide officiel XVe Olympiade Helsinki 1952.
178240: 1952. - L' Italia alla XV Olympiade. Giochi di Helsinki - Giochi invernali di Oslo.Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
178242: 1952. - Olympia 1952. Eine Chronik der Olympiscehn Spiele in Oslo und Helsinki aus Heften der Sport-Illustrierten. No. 3, 6-9.
239102: - Almanak voor de kust-, rijn- en binnenvaart. Jaarboekje van het onderwijsfonds voor de scheepvaart.
260144: - Die Kopenhagener Strassenbahnen in Vergangenheit und Gegenwart.
205144: - Die Bildergalerie in Sanssouci. Bauwerk, Sammlung und Restaurierung. Festschrift zur Wiedereröffnung 1996.
178944: - Die BVG und ihr Betrieb. Berliner Verkehrs - Aktiengesellschaft.
116963: - Latbijas Biologijas Biedribas Raksti. Acta Societatis biologiae Latviae. Bulletin de la Sciété de Biologie de Lettonie.
257659: - Nederlandsche vrij-metselaars almanak, voor het jaar 1835. p.s.
239100: - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste der Scholen.
222236: AUCTION CATALOGUE 1995. - Magnificent Jadeite Jewellery.
168496: - An official guide to Eastern Asia. Trans-Continental Connections between Europe and Asia. Vol. II: South-Western Japan.
181415: - Résultats Scientifiques des Croisières du Navire-École Belge Mercator.
139314: - Jahrbuch der Technik. Technik und Industrie.
135239: - Façon tailleur. Tailor made. Coats and costumes french and english style. Hiver 1943.
227907: KATALOG 2008. - Nagoya. Das werden der japanischen Grossstadt.
132032: CATALOGUE 1983. - Catalogue topographique V: Italie I: Rome, Musee Nationale Etrusque de Villa Giula I.
86920: - Studia Muzealne I. Muzeum Narodowe w Poznaniv.
143424: - Studies in Renaissance & Baroque art presented to Anthony Blunt.
209216: - Studies on Peracarida (Isopoda, Tanaidacea, Amphipoda, Mysidacea, Cumacea).
197583: CATALOGUS 1988. - Utotombo. Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit.
276536: CATALOGUE 1969. - Trois siècles de verrerie au pays de Charleroi 1669-1969.
166658: - Schweizerischer Geflügel-Standard.
122124: - Schweizerische numismatische Rundschau / Revue suisse de numismatique.
142755: - Der Schweizerische Obstbauer. Organ des Schweizerischen Obstbauvereins.
183282: - Schweizerische numismatische Rundschau / Revue suisse de numismatique.
183284: - Schweizerische numismatische Rundschau / Revue suisse de numismatique.
18295: - Schweizer Standard für Rassen-Geflügel. Hühner, Truten, Wassergeflügel und Zwerge.
186742: - Het Nederlandsche Boek 1935.
186743: - Het Nederlandsche Boek 1936.
211548: - Het Nederlandsche Boek 1937.
196971: - Het Nederlandsche Boek 1939.
13097: - Unsere besten deutschen Obstsorten. Band 3: Steinobst und Quitten. 2. Aufl.
181508: - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht de Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam in beeld gebracht.
255817: - Parijs - Brest - Parijs.
216753: - Satellietbeeldatlas van Nederland.
285118: CATALOGUE 1983. - Anadoly Medeniyetleri (Anatolian Civilasation).
277836: - Z 181. Im Zeppelin gegen Bukarest von dem Ersten Offizier eines Z-Luftschiffes.
229038: - Overijsselsche Stad- , Dijk - en Markeregten. Markeregt van Borgel.
37362: - Die Chronik der Feldmühle. Papier- und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft. (Zur Kulturgeschichte des Papiers).
178946: - Die Entwicklung städtischen Strassenbahnen zehnjährigen Eigenbetriebe der Gemeinde Wien.
254481: 1988. TARASSOULEAS, A. - Olympic games in Athens.
271284: KATALOG 1914. - 1914. The Avant-Gardes at War.
192816: - Explanatory supplement to Astronomical Ephemeris and the American Ephemeris and Nautical Almanac.
181416: - Exposition 1937. Pavillons francais. Présentation de Henri Martin.
145216: - Exposition 1937. Sections étrangères. Présentation de Henri Martin.
139978: - Exposition Internationale de l'art architectural au Palais d'Egmont, à Bruxelles.
251293: - Historique de la 9e Division d'Infanterie publié par les Vétérans de la 9e D.I.
199770: - Dr. Atomic Num. 5.
101182: - Draughts. George O'Connor, Glascow v. Samuel Cohen, London. March games played in Glascow, 1926.
101178: - Draughts: Jordan v. Stewart. Match games payed at Edinburgh, October, 1897.
104423: 1956. - Vinter-Olympia 1956. De sjunde olympiska vinterspelen i Corina d'Ampezzo.
198650: - The Evergreen. A northern seasonal. The book of Winter.
30996: - Museo de Naipes.
77506: - Die Musterbeschreibungen des Gross- und Wassergeflügels der Hühner und Zwerghühner.
64100: 1952. - Vinter olympiaden Norge 1952. Vol.1.
81369: 1952. - XV olympiakisat Helsingissä 1952. Järjestelytoimikunnan virallinen kertomus.
78957: 1952. - XV olympiakisat Helsingissä 1952. Järjestelytoimikunnan virallinen kertomus.
219378: KATALOG 2005. - Glanz der Himmelssöhne. Kaiserliche Teppiche aus China 1400-1750.
98647: - Icones Plantarum Tropicarum. Serie I: Fascicle 1-12.
232420: [RÖST, L.C.M. (EINDRED.)] - De nieuwe Winkler Prins.
268117: [HANEWINCKEL, S.] - Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den Jaare 1798-1799. (In brieven). [&] Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch [etc.]
269190: CATALOGUE 1991. - Chroniques nicoises. Genèse d'un Musée. Tome I: 1945-1972.
129799: - Bloemenknoppen in eene rij van aangename en leerzame verhal;en voor gehoorzame kinderen.
217308: - Eure. Canton Lyons-la-Forêt.
173680: 1976. - Montréal 1976. Games of the XXI Olympiad.
183115: 1976. - Presse Information. Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik.
244579: - Herkent U ze nog? De oude inwoners van Leimuiden en Rijnsaterswoude.
288149: - Algemeen adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1930-1931. Jrg. 77.
131747: - I Cantieri di Lavorno al servizio della'archeologia.
251715: - Libri d'Oro dello Sport. Ciclismo 1 & 2.
208972: - Het Catharijneconvent. Monument met toekomst.
166465: - Naamregister, van de Heeren van de Regeering der Stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige Ampten en Employen binnen dezelve.N
267019: - Straat in beeld. Beknopte geschiedachrijving van straten in de Deventer binnenstad.
190786: - Este e la civiltà Paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti dell'XI convegno di studi etruschi e italici.
251087: ATTI 1988. - Un Secolo di ricerche in Magna Grecia. Atti del ventottesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto, 1988.
208341: ATTI DEL IV CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI 1960. - Parte V: Il IV Convegno Annuale del 1960. Cortona Perugia Todi Gubbio.
208409: ATTI 1975. - La Civiltà Arcaica di Vulci e la sua espansione. Atti del X Convegno di studi Etruschi e Italici.
210971: - Lakon: Pergiwo-Pergiwati. Legende uit de Javaansche Mythologie, in handeling gebracht door in Deli gevestigde Javanen-Dillettanten. Opvoering in 7 tafereelen.
205760: - Bouwen door de eeuwen heen: Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Oudenaarde. 15N3: Kanton Ronse.
205762: - Bouwen door de eeuwen heen: 8n: Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Veurne.
156458: - Stickerei-u. Spitzen Rundschau. Band 21 (1920-1921).
156459: - Stickerei-u. Spitzen Rundschau. Band 22 & 23 (1921-23).
274459: M.F. - Armes de Chasse et de Tir.
167781: - Soupis Památek Historických a Umleckych v Kralovstvi Ceském. Vol. PRAHA: Hradcany. II. Knihovna Kapitulni.
270373: ARMANDO. KATALOG 2001. - Armando als Zeichner.
42063: CATALOGUS 1969. - Eeuwen wandtapijt. De historische ontwikkeling van het wandtapijt vanaf de 15de eeuw.
265692: - Worstelende Wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw.
178646: 1980. - Second Report. Lake Placid, New York, USA. XIII Olympic winter games.
191166: - Studi di Antichità in onore di Guglielmo Maetzke.
119872: - Proceedings of the United States National Museum.
134504: - The Sarawak Museum Journal. Issued by the museum, Kuching, Sarawak.
134505: - The Sarawak Museum Journal. Issued by the museum, Kuching, Sarawak.
268161: - Manuel de Bibliographie Bibliographique et d'Iconographie des Femmes Célèbres.
154935: - Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Paarl. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691-1941.
279435: CATALOGUS 1978. - Guéré - Wobé - Bété.
261449: - Gedenkboek van het XIe Lustrum van het Delftsch Studentencorps.
247263: KATALOG 1930. - Kostbare Goldemaildosen französisches Silber des 18. Jahrhunderts.
156485: - Stickerei-u. Spitzen Rundschau. Band 20 (1919-1920).
204829: CATALOGUE 1995. - Dogon.
201078: CATALOGUE 1996. - [Catalogue of Corean and Chinese ceramics].
287865: - Vogue. June, 1917.
201641: AUCTION CATALOGUE 1981. - Netsuke, Inro, and Lacquer.
255590: [RATSMA, PIET]. - Prospecten van Rotterdam. [Gezichten op de stad, 1500-2000].
261083: - Katalog der Münzen- und Medaillen-Stempel-Sammlung des K.K.Hauptmünzamtes in Wien.
254326: ATTI 1975. - La Magna Grecia nell' età romana. Atti del 15. Convegno di Studi sulla Magna Grecia.
148557: - Journal des Haras, Chasses, et courses de Chevaux. Edition Belge.
243924: - Rijksarchief Groningen. Gebundelde inventarissen. Deel 2 & 4-12.
183117: 1984. - Los Angeles 1984. Die Olympiamannschaft der Bundesrepublik Deutschland / The Olympic Team of the Federal Republic of Germany.
183116: 1984. - XXIIIe Jeux olympique d'été. Los Angeles. Délégation Officielle.
165978: 1964. LECHENPERG, HARALD. - Olympische Spiele 1964. Innsbruck-Tokyo.
196697: 1992. - Official Report Games of the the XXV Olympiad Barcelona 1992. I-IV.
218272: - Encyclopédie de l'islam. Nouvelle édition. Vol. III: H-Iram.
218271: - Encyclopédie de l'islam. Nouvelle édition. Vol. I: A-B.
218641: - Encyclopédie de l'islam. Nouvelle édition. Vol. I: A-B.
162882: - El Instituto Nacinal de Antropologia e Historia.
202655: - Eisen Architektur. Die Rolle des Eisens in der historischen Architektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / The Role of Iron in the Historic Architecture in the Second Half of the 19th Century.
197630: - Report on the Orchid Conference held at South Kensington in 1885.
193694: - Reports and papers on botany.
174524: - Reproductions from illuminated manuscripts. Series V.
254468: 1952. - XV Olympia Helsinki-Helsingfors. 19.7-3.8.1952. Kilpailujen tulokset. Résultats des compétitions. Competition results. Tävlingsresultat.
158433: - Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie.
147545: - Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie. Hrsg. Psychologischen Club Zürich.
284097: [ALBUMEN PHOTOGRAPHS] - [Gibraltar, 4 original albumen cabinet photographs]
237704: KATALOG 1996. - Religio Romana. Wege zu den Göttern im antiken Trier.
249212: [WILHELM IL.] - Das Erste Garderegiment zu Fuss im Weltkrieg 1914-18.
169171: CATALOGO 1965. - XXIII concorso internazionale della ceramica d'arte. 19 giugno - 29 agosto 1965. Catalogo.
270852: - Grondsporen. Veertig jaar archeologisch onderzoek in de Zaanstreek 1960-2000.
169598: - Prodromus Florae Batavae. Nieuwe lijst der Nederlandsche phanerogamen en vaatkryptogamen. Vol. 1, pars I-IV.
210301: - A Manual of orchidaceous plants cultivated under glass in Great Britain.
206263: - A Manual of orchidaceous plants cultivated under glass in Great Britain.
71012: KATALOG 1980-1981. - Ansbacher und Den Haager Porzellan. Beziehungen zwischen zwei Manufakturen des 18. Jahrhunderts. / Porselein uit Ansbach en Den Haag. Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw.
51924: - Tijdschrift voor de tuinbouw. Jrg. 5 (1899).
166301: - Textes Cunéiformes de Mari I-III. Archives Royales de Mari 14, 18 & 19.
140862: - Selected essays and monographs. Translated and reprints from various sources.
250035: - Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's lands welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot.
180378: - China Song Dynasty statues in Jinci.
125518: - Bulletin centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap. Proefnummer.
90811: - Braitwaite & Co. Engineers Limited.
11164: 1952. GROTH, OLOF. - Vinter olympiaden Norge 1952.
286854: - Gedenkbuch. Häftlinge des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. / [Book of remembrance. Prisoners in the Bergen-Belsen concentration camp].
210479: - The Real Mother Goose.
167104: - L 'Esposizione di Liuteria antica a Cremona nel 1937.
250274: [BIBLIA NEERLANDICA.] - Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke Boecken des ouden en des nieuwen testaments.
79945: - Enige grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van 's-Gravenhage.
254557: 1928. - II. Olympische Winterspiele St. Moritz, 11.-19. Februar 1928. Offizielle Festnummer der Olympiade.
280449: CATALOGUE 2010. - Ode au grand art africain. Les statues meurent aussi.
174527: 1960. - Olympische Spelen 1960.
170308: [KRUIZINGA, PIETER]. - Bijdrage tot de kennis der sedimentaire zwerfsteenen in Nederland. (Zwerfsteen van Baltischen oosprong, uitgezonderd die, welke in en bij de stad Groningen en bij Maarn zijn gevonden).
169800: AUCTION CATALOGUE 1967. - Catalogue of fine historical steam engine models and ship models, railway relics, [etc.].
26137: - English country houses.
76571: - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
283065: - De Schilpen een grutterij die niet verdween.
274609: CATALOGUS 2013. - Second Life. Metamorphosis Insectorum Surinamensium revisited.
159978: 1932. - The official report of the Xth Olympiad Los Angeles 1932. British Olympic Association.
160067: - Le ville Genovese.
205949: CATALOGUS 1990. - Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
152987: CATALOGUS 1991. - Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen (einde 14de eeuw tot 1548).
266575: [ALBUM]. - De Vliegende Hollander. Samengesteld met medewerking van vele vooraanstaande deskundigen op luchtvaart-gebied en geïllustreerd met meerendeels origineele en tot nu toe niet gepubliceerde foto's.
115620: 1968. - Die XIX. Olymppischen Sommerspiele Mexico 1968. Das offiziele Standardwerk des nationalen Olympischen Komitees.
176533: - Corolla Archaeologica principi hereditario Regni Sueciae Gustavo Adolpho dedicata.
169392: - De Kralinger Hout. Ter herinnering aan de Rotterdamsche Boomplantdagen gehouden in het voorjaar van 1928.
170117: - Encyclopédie moderne ou dictionnaire abrégé des Sciences, des letteres, des arts, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. ATLAS.
164088: - Colored illustrations of Bottomfishes collected by Japanese Trawlers.
123737: - Folkskundich jierboek. I, II & III.
222196: CATALOGUE 2008. - Thuis in de Gouden Eeuw. Kleine meesterwerken uit de SOR Rusche collectie.
193404: - Field manual for statistics and sampling Atlantic Tunas and Tuna-like fishes. 2nd edition.
144721: - Enciclopedia dellárchitettura moderna.
171091: 1956. - The official report of the organizing committee fot the XVI Olympiad Melbourne 1956.
161112: 1956. - Olympia 1956. Winterspiele Cortina d'Ampezzo Reiterspiele Stockholm Sommerspiele Melbourne.
173502: 1956. - Official programme. Thursday 29th November, 1956.
177415: 1956. - Light Horse. Olympic Games. Souvenir number.
175051: 1956. - Die Olympischen Spiele 1956 Cortina D'Ampezzo Stockholm Melbourne. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees.
162280: - Encyclopaedia of Papua and New Guinea.
65050: - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. 1st edition.
205344: CATALOGUE 1994. - Les Anneaux de la Mémoire. Nantes-Europe, Afrique, Amériques.
202460: CATALOGUE 1994. - Byzantijse kunst uit Roemenië. De Byzantijse erfenis in de Rpemeense kunst uit het Nationaal museum van schone kunsten van Roemenië.
773: 1928. GROOTHOFF, C.J. - De Olympische spelen. De Amsterdamsche Olympische spelen en een overzicht van de spelen, die hieraan voorafgingen.
183456: KATALOG 1968-1969. - Meisterwerke der Glaskunst aus internationalem Privatbesitz.
97409: - Waardevolle bomen in Amsterdam. Poëzie, Wetenswaardigheden en De Lijst van waardevolle bomen in Amsterdam.
16924: CATALOGUS 1985. - Fries zilver. 2e herz. en uitgebreide dr.
236644: - The olympic games. Results in figure skating 1908, 1920, 1924-1968. / Results in speed skating 1924-1968.
221486: 1912. HERMELIN, S. & E.PETERSON. - V. Olympiaden. Olympiska spelen i Stockholm 1912 i bild och ord. V Olympiad. Olympic games Stockholm 1912 in pictures and words / ...
179119: KATALOG 1975. - Konservieren - Restaurieren.
82244: KATALOG 1975. - Konservieren - Restaurieren.
178023: CATALOGUE 1993. - The Art of the Italic peoples from 3000 to 300 BC.
247442: - Colloque sur la Sociologie Musulmane. Actes 11-14 Septembre 1961.
283048: - Observations sur les Arts, et sur quelques morceaux de Peinture & Sculpture, exposé au Louvre en 1748.
284096: [G.R. LAMBERT & CO. A.O.] - [Indonesia: collection of 10 albumen cabinet photographs].
208589: - Présence du Royaume Lao. Pays du million d'eléphants et du parasol blanc.
218248: - Das Kraftwerk Wäggital. Bericht der Bauleitung.
178815: - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft.
221013: - Waardevolle bomen in Amsterdam. Poëzie, Wetenswaardigheden en De Lijst van waardevolle bomen in Amsterdam. 1e druk.
105558: CATALOGUS 1993. - Koninklijke pracht in goud en zijde. Vlaamse wandtapijten van de Spaanse kroon.
239193: [BALBIAN VERSTER, J.F.L.DE]. - Amsterdam in plaatjes en praatjes. [Samengest. door C.J.D.]
162580: CATALOGUS 1995-1996. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
158459: CATALOGUS 1994. - Mobiele fresco's van het Noorden. Wandtapijten uit onze gewesten, 16de-20ste eeuw.
180418: CATALOGUS 1995-1996. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
128567: 1936. HARSTER, HERMANN & P.V.LE FORT. - Kampf und Sieg in Schnee und Eis. Winterolympia 1936. Verlauf der IV. Olympischen Winterspiele vom 6.-16. februar 1936 in Garmisch-Partenkirchen.
178357: 1932. - Xth Olympiad Los Angeles 1932. Olympic Games Official Pictorial Souvenir.
178347: 1936. ABRAHAMS, HAROLD M. - The Official Report of the XIth Olympiad Berlin 1936 published by the British Olympic Association.
178629: 1936. FORT, P.LE & H.HARSTER. - Winter-Olympia 1936.
175075: 1936. HARSTER, HERMANN & P.V.LE FORT. - Kampf und Sieg in Schnee und Eis. Winterolympia 1936. Verlauf der IV. Olympischen Winterspiele vom 6.-16. februar 1936 in Garmisch-Partenkirchen.
60373: - Plantenphysiologisch onderzoek Wageningen 1947-1974. 39 Proefschriften.
153417: CATALOGUS 1995. - De Lelijke Tijd. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895.
175763: - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
258570: CATALOGO 2001. - Adriano. Architettura e progetto.
161380: - München und seine Bauten.
169819: - Münchener Bilderbogen. 19.
169822: - Münchener Bilderbogen. 42
169821: - Münchener Bilderbogen. 45
142890: - Facsimile of the first Amsterdam Pharmacopoeia 1636.
284917: CATALOGUS 1999. - Klokslag 2000. Klokken uit de Noordelijke Nederlanden (1650-1900) uit de collectie Woldring.
274669: 1960. - Jeux de la XVII Olympiade. Souvenir officiel.
125314: - Haagse hervormde kerken en kapellen.
191242: - Atti Contributi alla ceramica Etrusca Tardo-classica. Atti del Seminario 1984.
194876: - Atti Secondo Congresso Internazionale Etrusco 1985.
281806: - Bruisend Rotterdam. [Deel 1]. 2e druk.
11120: 1948. NILSSON, TORE. - Sommar-Olympia 1948. De fjortonde olympiska sommarspelen i London.
276667: CATALOGUE 2014. - Shine a light. Surgir de l'ombre.
149612: - Obsequies of Red Jacket at Buffalo.
205303: - Observationes Anatomicae Collegii privati Amstelodamensis, pars prior (1667) et altera (1673).
135453: - Occasional papers of the California Academy of Sciences.
170089: AUKTIONS KATALOG 1999. - Jugendstil - Art Déco. 9. Auktion. 20. November 1999
270305: CATALOPGUE 1994. - Le cartographe Gerard Mercator 1512-1594.
185354: CATALOGUE 1964. - Selections from the exhibition of Japanese old art treasures in Tokyo Olympic games.
91909: CATALOGUE 1967. - The world on paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
115294: CATALOGUE 1968. - Les mystères de Condate. Une histoire où il question de Rennes au temps de Marc Aurèle.
212389: CATALOGUE 1968. - Les peintres de Louis XIV (1660-1715).
275084: - The encyclopaedia of British empire postage stamps 1775-1950. I: Great Britain and The Empire in Europe. Second edition.
239156: - La vie de la Vierge.
239461: KATALOG 2003-2004. - Podai. Malerei aus Westafrika.
190020: - Education and culture. Architectural design.
229671: CATALOGUE 2006. - Don Quijote. Tapices espanoles del siglo XVIII / 18th century Spanish Tapestries.
255360: AUCTION CATALOGUE 1999. - Imperial Russia Zemstvo. The legendary Farbergé Collection.
155290: - Billig philatic handbook.
153950: - Geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te utrecht tot 1929.
140514: - The Biographical Society 1892-1942.
263412: - Archiprix Nederland 2013 / Archiprix The Netherlands. 2013. De beste Nederlandse afstudeerplannen.
178133: - Gefässe für den Duft. Handwerkliche Kostbarkeiten aus der drom-Schatzkammer / Scent bottles / Flacons de senteur.
125421: - Birds to watch. The world list of threatened birds. The offical source for birds on the IUCN Red list.
108633: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereen. Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen opgericht 2 november 1868.
219002: - Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. 50-jarig bestaan der Vereen. Bouwmaatschappij tot Verkrijging van eigen Woningen.
69179: - Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderd-jarig bestaan van Roermond als stad.
214793: - Geïllustreerde gids voor de Baronie van Breda waaronder behooren de navolgende Gemeenten: Breda, Ginneken........
185600: - Gids in het Volkenkundig Museum. Vol. IV-XIII.
79687: - Geschiedenis van het postwezen in de stad Utrecht. Uitgave van het hoofdbestuur der P.T.T..
11847: 1948. - XIV. Olympiade. V. Olympische Winterspiele St.Moritz, 1948. Erinnerungswerk herausg. unter dem Patronat des Schweizerischen Olympischen Komitees.
260539: BRANGULI. CATALOGO 2010. - Branguli.
140689: 1948. - Olympic games London 1948. Official souvenir.
175062: 1948. - Olympia. Fest der Völker. St.Moritz - London 1948.
175061: 1948. - Olympia ruft Österreich. Hrsg. Österr. Olymp. Comite.
8956: 1948. - Les jeux de la XIVe Olympiade St.Moritz et Londres 1948.
178237: 1948. - L' Italia alla XIV Olympiade. Gochi di Londra. V. giocho invernale di Saint Moritz. Comitato Olimpico Nazianale Italiano.
173695: 1948. - Album Olympique. Album officiel du Comité Olympique Luxembourgeois.
110713: 1948. SIMONSEN, MAGNUS. - Olympiaden i London 1948.
156440: - Santa Croce nell'800.
131121: - Ecole Antique de Nimes VI.
131122: - Ecole Antique de Nimes VII.
269161: CATALOGUE 1992. - Dumb painting 1992.
167266: KATALOG 1981. - Nancy 1900. Jugendstil in Lotharingen. Zwischen Historismus und Art Déco. Zweite, verbesserte Auflage.
117680: - Pompei e la regione Sotterrata dal Vesuvio nell'anno LXXIX. Memorie e notizie.
206575: - Pompeji 79-1979. Beiträge zum Vesuvausbruch und seiner Nachwirkung.
256562: AUCTION CATALOGUE 2006. - Fine Asian Art. 10 June 2006.
255173: 1928. ROSSUM, G.VAN. - IXe olympiade. Officieel gedenkboek van de spelen der IXe Olympiade Amsterdam 1928. Uitgegeven door het Nederlandsch Olympisch Comité.
49985: - Guide zoologique communications diverses sur les Pays-Bas publiées à l'occasion du 3ième Congrès International de Zoologie. Leyde - Septembre - 1895.
54013: - Groningen voor een eeuw. Uit Groningens verleden, geschreven voor heden.
162356: - Gouden boek der K.N.A.U. Uitgeg. t.g.v.h. 50-jarig jubileum 1901-1951 supplement t..g.v.h. 60-jarig jubileum.
212583: - Gids voor Haarlem en omstreken.
135867: - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.
177733: - Descriptive catalogue of a collection of the economic minerals of Canada, and of its crystalline rocks. Sent to the London International Exhibition for 1862 / Philadelphia Int. Exhibition 1876 & Colonial and Indian exhibition London 1886.
143313: - Arbeitstagung zu Fragen der Evolution zum Gedenken an Lamarck - Darwin - Haeckel.
45763: - Amsterdam. Townplanning and housing in pictures / Développement de la ville et de l'Habitation par l'image.
143094: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143095: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143097: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143098: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143100: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143102: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
256784: - Crisis and Perspectives / Studies in Ancient Near Eastern Polytheism, Biblical Theology, Palestinian Archaeology and Inte4rtestamental Literature.
243128: 1924. - Les jeux de la VIIIe Olympiade. Paris 1924. Rapport Officiel de Comité Olympique Francais.
277144: L.K. - Glasätzerei Bleiverglasung. Musterbuch.29
267792: CATALOGUE 1994. - A Generation of antiquities. The Duke Classical Collection 1964-1994.
243860: - Lokaal palet gezien door zijn schilders 1900-2000.
161029: [COART, ÉMILE J.B. & ALPHONSE DE HAULLEVILLE. (EDS)]. - Les industries indigènes. Fasc. I: La céramique.
39247: - Handbok over Norges frimerker 1855-1955. II: 1886-1955.
126059: - Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië.
201518: - Haerlem Jaarboek 1980.
78762: - Haarlems bodemonderzoek 1 - 17. Uitgave van de beheerscommissie oudheidkundig bodemonderzoek Haarlem.
278126: CATALOGUE 1987. - Kortrijkse dierenschilders van de 19de eeuw.
166586: - A history of English furniture.
152414: - 100 jaar Indische Buurt 1900-2000. Een eeuw door de ogen van Amsterdamse fotografen.
81217: GEDENKBOEK 1881-1981. - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale waterstaat van Noord-Holland 1881-1981.
161032: [COART, ÉMILE J.B. & ALPHONSE DE HAULLEVILLE. (EDS)]. - Les industries indigènes. Fasc. 2 et dernier: Les Nattes.
156673: 1960. - Olympic games. Events at Napels.
174528: 1960. - Olympische Spelen 1960.
116340: - Inlichtingen en onderzoeken van de afdeeling Handelsmuseum in Amsterdam.
120532: - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985.
152741: CATALOGUE 1957. - Viften - The Fan.
152175: GEDENKBOEK 1879-1954. - H.F.C. Haarlemsche Football Club. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. 75-jarig bestaan.
117884: CATALOGUS 1970-1971. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porcelyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden.
249246: - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXIV, 1940. Hrsg von Alexander Bredt.
210953: - Anales de la Conferencia Mundial de Orquideología / World Orchid Conference Proceedings 7.
197587: - Anales de la Conferencia Mundial de Orquideologia / World Orchid Conference proceedings.
249973: - De verdediging van Nederlandsch Indië.
1231: - Anbauwürdige Obstsorten. [3. Aufl.]
149244: - Amsterdam-Rhein Kanal. Festschrift zur Erinnerung an die erste Fahrt auf dem vollendeten Teile des Merwedekanals und die erstmalige Benutzung des verbesserten Fahrwassers von Amsterdam nach dem Rhein.
254758: 1988. - The Seoul Olympian Day 2.
128986: - Annotated list of animals and plants of Mie prefecture Japan.
164391: - Annuaire généalogique de Pays-Bas. Année 1875.
112399: - Annual report 13th of the bureau of American Ethnology 1891-92.
121841: - Annual report 16th of the Bureau of American Ethnology 1894-95.
132886: - Annual report 26th of the Bureau of American Ethnology 1904-1905.
133774: - Annual report 46th of the Bureau of American Ethnology 1928-1929.
161493: - Annuals & Biennials.
199295: GEDENKBOEK 1839-1889. - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889.
128980: - Anthropological measurements of population in the United Arab Republic (Egypt-West-Desert).
192322: - Anthropological papers. Numbers 49-56.
112242: - Marine investigations in South Africa. Volume I & II.
197072: - Dictionnaire des Églises de France. IID: Alpes - Provence - Corse.
170668: - Fungi exsiccati Fennici. (Institutio Botanica Univers. Turkensis)
214200: - Photographie 1940.
10843: - Beschreibung der antiken Skulpturen mit Ausschluss der pergamenischen Fundstücke.
161410: - Beschreibung der Skulpturen aus Pergamon. I. Gigantomachie.
116631: - Het Valkhof te Nijmegen. 2e dr.
76808: - I.B.-Journal. Jrg.44 & 45. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76806: - I.B.-Journal. Jrg.42. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76798: - I.B.-Journal. Jrg.37. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76795: - I.B.-Journal. Jrg.36. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76786: - I.B.-Journal. Jrg.33. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76780: - I.B.-Journal. Jrg.31. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76777: - I.B.-Journal. Jrg.31. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
200463: - Betoog van het ongegronde, onzedelijke en schadelijke der Vooroordeelen omtrent de waarzeggerijen, toverijen, spookerijen.
179272: - Betoog van het schadelijke der vooroordeelen omtrend het Horoscooptrekken en Planeetleezen.....
76774: - I.B.-Journal. Jrg.30. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76763: - I.B.-Journal. Jrg.18. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76766: - I.B.-Journal. Jrg.21. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76757: - I.B.-Journal. Jrg.16. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76749: - I.B.-Journal. Jrg.15. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
124886: - Historische opstellen over Roermond en omgeving.
95325: - Handboek voor automobilisten en motorwielrijders. Deel I.
212101: - Hints on automatic weaving. Northrop Loom & System.
49729: - Het viervoudig orakel. Een onderhoudend gezelschapsspel waarbij op de voorgestelde vragen de verrassendste antwoorden gegeven worden.
208078: - Het oude land van Loon. Het jaarboek 26 van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringenvan Limburg.
208084: - Het oude land van Loon. Het jaarboek 18 van de geschied- en oudheidkund ige kringen van Limburg.
156629: [BEETS, C. & H.C.NIJHUIS]. - Het koningin Juliana ziekenhuis te Hengelo (O). [Tekst samengest. door C. Beets en gecompleteerd door H.C. Nijhuis].
104098: - Het achtste iets voor Utrechts burgeren, bevattende de Missive zn Z.H. aan den Heeren Staaten dezer Provintie....
199615: - Het Thee leesboek.
143610: - Decorative arts of Sumba.
199633: - Het Gooi leeft. Vroeger, nu en straks.
114589: - Het Koningsplein. Voorheen en thans.
20968: - Herkunft und Geschichte führender Bayerisch - Ostereichischer Geslechter im Hochmittelalter.
204913: - Bibliographie de Cartographie Ecclésiastique. I: Allemagne - Autriche.
48697: - Bibliographie de l'art Byzantin et post-Byzantin 1945-1969. Publié a l'occasion du IIeme congres international des études Balkaniques et su'est Européennes a Athenes, Mai 1970.
142971: - Bibliographie de philosophie.
149801: - Bibliographie Ethnographique du Congo Belge.
153148: - Bibliographie géologique de l'Afrique Centrale.
173613: - Le Bibliophile français. Gazette illustrée des Amateurs de Livres, d'Estampes et de haute curiosité. Vol. I-IV.
206353: - Bibliotheca Hispano-Americana 1493-1810.
109270: - Herinnering aan de onafhankelijkheidsfeesten gehouden te Amsterdam, september 1913.
28825: - Handvesten en onuitgegeven charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen.
69521: - Oudheidkundige kring Die Goude.
135635: - Op grond van Rotterdam. Digging Rotterdam.
180802: - Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe.
149341: - Auswahl von schwedischer Architektur der Gegenwart. Von schwedischen Architekten hrsg. zur Internationalen Architekturausstellung in Wien 1908.
156304: - Auswahl von schwedischer Architektur der Gegenwart. Von schwedischen Architekten hrsg. zur Internationalen Architekturausstellung in Wien 1908.
30182: - Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im vorderen Orient.
175829: - Na vijftien jaar Nijmeegse geografie. Opstellen over geografisch onderwijs en onderzoek.
117388: KATALOG 1977. - Lackunst aus Ostasien und Europa. Ex oriente Lux.
241406: PIERRE & GILLES. CATALOQUE 2001. - Pierre et Gilles.
69880: - Palet-serie. Deel 3. Negentiende en twintigste eeuw. Bosboom, Wessenbruch, M.Maris, v.Konijnenburg, Sluyters.
69872: - Palet-serie. Een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders.
76812: - I.B.-Journal. Jrg.47. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
97384: AUCTION CATALOGUE 1983. - Oriental silk carpets. From the private collection of a European gentleman,
113956: - Buddhist Iconography.
226349: - La Dentelle Anciennes du Musée des Arts Décoratifs.
110353: - De la Dyade à l'unité par la triade. Préhistoire de la relegion biblique Lávenir du Divin.
178312: CASORATI. CATALOGO 1968. - Casorati. Opere grafiche sculture scenografie.
270415: - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 7e druk.
73092: CATALOGO 1960. - Mostra del millenario delle lingua Italiana 960-1960.
53264: CATALOGO 1962. - Mostra dell'antiquariato nella casa moderna.
75517: CATALOGO 1969. - Sculture antiche. Catalogo dal II secola a. C. al XV.
154010: CATALOGO 1973. - Mostra del Barocca Piemontese. Palazzo Madame Palazzo Reale Pazazzina di Stupinigi.
90902: CATALOGO 1975. - Alle sorgenti del Romanico Puglia XI secolo.
90897: CATALOGO 1977. - Disegni di fabbriche Brunelleschiane. Catalogo a cura di G.Marchini, G.Miarelli, M.G.Morolli & L.Zangheri.
6140: CATALOGO 1979. - Funzione e senso. Archittetura - Casa - Città. Olanda 1870-1940.
154013: CATALOGO 1980. - Archittura e Pittura all'Accademia di Mantova (1751-1802).
53193: CATALOGO 1980. - Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici. Pisa e contado: una città e il sua territorio nella Toscana dei Medici. L'immagine del potere dal centro alla periferia. Aspetti della riorganizzazione dello Studio pisano. Il Giardino dei Semplici.
176011: CATALOGO 1981. - Le Botteghe degli Argentieri Lucchesi del XVIII Secolo.
92608: CATALOGO 1981. - La ca'granda. Cinque secoli di storia e d'arte dell'Ospedale Maggiore di Milano.
179408: CATALOGO 1982. - Wendingen 1918-1931. Documenti dell'arte olandese del Novecento.
210053: CATALOGO 1983. - Os descombrimentos portugueses e a Euopa do Renascimento.
178311: CATALOGO 1984. - Pescara tra '800 e '900.
176435: CATALOGO 1985-1989. - Gli ori di taranto in Età Ellenistica. 2nd ed.
217185: CATALOGO 1988. - Barocco mediterraneo. Genova Napoli Venezia nei musei di Francia.
108718: CATALOGO 1991. - Arquitectura Valenciana. La décaca de Los Ochenta.
121179: CATALOGO 1992. - Progetti per Milano.
275083: - The encyclopaedia of British empire postage stamps 1775-1950. IIV: The empire of Australia.
110990: - Catalogo dell raccolte numismatiche. I: Le moneta dell'Imperio da Aygusto a Traiano. II: Le monete dell'immperio Romano da Adriano ad Elio Cesare.
226514: - Archeologie in Vlaanderen. / Archaeology in Flanders. Vol. II, 1992.
255717: - Livre du Centenaire 1880-1980.
205903: - The Cambridge History of Africa.
153731: - Il Campanile di San Marco Riedificato.
184731: - Het Valkhof te Nijmegen.
237709: CATALOGUS 2004-2005. - Letters proeven Prenten smaken / La saveur des caractères. Le goôut des estampes.
275729: CATALOGUS 1960. - African Art Collection Samuel Dubiner.
237825: CATALOGUE 2006. - Archéopub. La survie de l'Antiquité dans les Objets publicitaires.
159918: - Indeling van het dierenrijk en registers op voorafgaande delen.
24312: - Il palazzo Madama sede del Senato.
203606: - Het prinselijk Jacht Piet Hein.
234353: - Ach lieve tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun straatleven.
197280: [HORSTMAN, AREND]. - Iets over en voor den Koophandel van Amsterdam. (Herdruk naar een onbekende schrijver) = [Arend Horstman].
108379: - Iets over de hondsdolheid.
198607: - Identiteit. Noord-Holland Noord. Onderzoek naar de identiteit van het landschap als drager voor ontwikkelingen.
76818: - I.B.-Journal. Jrg.54. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
237834: CATALOGUE 1995. - Le regard de Rome. Portraits romains des musées de Mérida, Toulouse, et Tarragona.
229411: GEDENKBOEK 1875-1950. - De Schepen die wij Bouwden 1875-1950 / The Ships we Built. / Les Navires Que Nous Avons Construits / Los Buques Que Hemos Construido. Gedenkboek van de Kon. Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
178650: 1960. - XVIIe Olympiade - Rome 1960. L'organisation des Jeux olympiaues de Rome.
138758: - Praktische Mikroskopie Illustrierte monatshefte für die Verwendung des Mikroskops im Biologischen unterricht, Mikrobiologischen laboratorium und in der Hand des Naturfreundes.
193225: CATALOGO 1997. - Pompei. Abitare sotto il Vesuvio.
129873: CATALOGO 1997. - Sotto il cielo della Cupola. Il Coro di Santa Maria del Fiore dal Rinascimento al 2000.
204713: CATALOGO 2000. - Artesanato da regiao Alentejo. Traditional and contemporary crafts in Alentejo Portugal.
200108: CATALOGO 2000. - La Restauracion del Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca.
179342: - Catálogo dos Manuscritos de Macau.
182593: - Catalogo delle raccolte numismatiche I: Le Monete dell'impero da Augusto a Traiano.
204027: CATALOGUE 1892. - Le Cercle de la Librairie de Paris à l'Exposition du Livre.
78684: CATALOGUE 1908. - Catalogue des figurines Grèques de terre cuite. Musées impériaux Ottomans.
162332: CATALOGUE 1921. - The Franco-British exhibition of Textiles 1921.
189717: [ALBUM]. - Tjoklat sagen. Indische vertellingen.
73301: CATALOGUE 1949. - Indonesian art. A loan exhibition from the Royal Indies institute Amsterdam.
63539: CATALOGUE 1951. - Le livre anglais. Trésors des collections anglaises.
154494: CATALOGUE 1954. - Le livre et le vin dans le cadre de l'art ancien.
55669: CATALOGUE 1956. - Hoe laat was het? Het Nederlandse uurwerk.
274820: - Photographie 1936.
121493: CORNEILLE. CATALOGUS 1956. - Corneille.
64123: 1956. NILSSON, TORE. - Vinter olympia 1956. De sjunde olympiska vinterspelen i Cortina d'Ampezzo.
169030: 1956. PEEREBOOM, KLAAS. - Nederlandse Olympische ploeg 1956.
214875: - Il Seicento lombardo.
220816: - Il Seicento Fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III.
86435: - Il Palazzo della Ragione di Padova.
25448: - Il Palazzo dei Cavalieri e la Scuola normale superiore di Pisa.
136208: - Gescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland. 1871-1924.
234104: - Fiches techniques sur l'Union européenne.
140626: - Histoire de l'Urbanisme. Antiquité - Moyen Age.
261235: - Catalogue général illustré des éditions de la monnaie de Paris. Tome II: De la 1ere à la 3e République.
189664: HOKUSAI. CATALOGUE 1949. - Catalogus der tentoonstelling van werken van Katsushik Hokusai in Nederlandse en Belgische openbare en particuliere verzamelingen.
258607: - Bevrijding 8 December 1944.
249901: - Rotary Curacao. Fifty years of service 1937-1987.
254711: CATALOGUS 1986. - Ooghoogte. Eye level. Stedelijk Van Abbemuseum 1936-1986.
178387: 1936. - Reichssportblatt. Nr. 32-34. Offizielle Olympia-Zeitschrift.
173679: 1936. - Olympische Spiele 1936.
174536: 1936. - Olympic games Berlin 1936.
151063: 1936. - Album Olympique. Le reflet fidele de la XIe Olympiade. Édité par Le Petit Parisien.
45808: 1936. - Die Woche Olympia 1936.
15083: 1936. - Olympia 1936. Die XI. Olympischen Spiele Berlin und die IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkirchen.
178386: 1936. - Olympia Zeitung. Amtiliches Organ des Organisations-Komitees für die IV. Olympischen Winterspiele und des Propaganda-Ausschusses für die Olympischen Spiele 1936. Hrsg. Reichssportverlag.
212531: - Hyderabad State.
175414: - Hydrobiologie van het gebied rond Venematen, N.W.Overijssel.
143083: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143084: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143085: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143086: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143087: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143089: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
143090: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
14042: - South Asian studies.
18377: CATALOGUE 1900. - Soies et tissus de soie à l'exposition universelle internationale de 1900 à Paris.
92347: CATALOGUS 1938-1939. - Chineesche en Tibetaansche kunst.
169172: - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde reeks.
261131: CATALOGUE 1981. - Medalje i Plakete. Medailles et Plaquettes. Medalje i Plakete iz Zbirke Narodnog Muzeja i dela Savremenih Skulptura.
240794: CATALOGO 1999. - El Bodegón espanol. [De Zurbarán a Picasso].
70287: JAHRBUCH DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 1915. - Deutsche Form im Kriegsjahr. Die Ausstellung Köln 1914.
260179: - Sumatra-Expeditie. Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Bijblad No. 8.
249888: - Regolamento sulla segnalazione notturna ed in casi di nebbia dei bastimenti austriaci a Vapore ed a Vela.
224703: CATALOGO 1995. - Arquitectos holandeses. Van Berkel Coenen Mecanoo Uytenhaak.
152076: CATALOGUS 1964. - Romeinse mozaïken uit Tunesië.
239065: - Geschiedenis van Ede.
100172: - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas.
88652: CATALOGUE 1976. - Musée de l'horlogerie Genève.
256559: AUCTION CATALOGUE 2010. - Fine Chinese Art. 13 May 2010.
169464: C.C. & F. - Atlas complet géographique physique et politique acnienne et moderne. 6ème édit.
209741: - Le Cabinet des Médailles et antiques de la biblothèque Nationale. Notice historique. I: Les Antiques et les objects d'art.
251003: - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek.
274052: [BAKER, H.D., A.O.] - Abu Salabikh excavations. Vol. 4: The 6G Ash-Tip and its contents: cultic and administrative discard from the temple? Edited by Anthony Green. [Part 2:] Illustrations. Edited by Anthony Green.
143873: - Cagliostro. Ny Patiencesamling indeholdende 60 forskellige Patiencer (Kabaler).
259974: [PICTURE POSTCARDS]. - Oude-Nederlandsche Kleederdrachten.
175911: - Irenne dedicata.
168074: [PINDER, EBERHARD]. - Des duivels prentenboek. Speelkaarten uit vijf eeuwen.
287811: ATTI 1967. - Atti del Primo Simposio Internaztionale di Protostoria italiana.
218686: R.B.G. - R.Bi.G. Musterbuch II: Moderne Sitzmöbel für Speise- und Herrenzimmer.
161648: - Documenta 11_Platform 5: Exhibition. Catalogue.
167777: - Soupis Památek Historických a Umleckych v Kralovstvi Ceském. Vol. XLVI: Okres Mnichhovohradistský I.
265884: - Notulen van het dijkscollege van den Hondsbossche en duinen tot Petten in 5 deelen 1801-1921.
256978: - Kwartierstatenboek I-XVIII.
167782: - Soupis Památek Historických a Umleckych v Kralovstvi Ceském. Vol. PRAHA: Hradcany. II. Poklad Svatovitsky.
125454: KATALOG 1980. - Restaurierte Kunstwerke in der Deutschen Demokratischen Republik.
168894: - 1000 schaakpartijen. Gespeeld in 35 wedstrijden omstreeks 1939.
217212: - Ruskia Lubok XVII-XIX.
208469: - Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour; recueillis dans un ordre chronologique et historique.
243890: - Navigation on the North Sea Chanel.
217231: - Morbihan. Cantons le Faouët et Gourin.
258327: - Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500.
191982: - Kina. Land och folk. Skildradt efter de bästa källor.
72284: ENTHOVEN. AUCTION CATALOGUE 1932 - Collection Enthoven III. Modeles de vaisseaux XVIIe-XIXe siecles.
86227: - I Fioretti di San Francesco. Le considerazioni sulle stimmate il cantico di frate sole.
714: - Remarkable Voyages and travels. consisting of Anson's voyages round the world; Stephens incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland; and Koempfer's account of Japan.
203358: - Reisegebetbuch. Das Missale des Grafen Asmus von Wertheim. OSZK cod. lat. 221.
11199: 1952. HIRVISEPPÄ, REINO A.O. - Helsingin olympiakisat 1952. Oslo 14-25.2.1952 Helsinki 19.7.-3.8.1952.
105599: 1952. KOOME, JAN. - Olympische spelen 1952.
169068: 1952. KOOME, JAN. - Olympische spelen 1952.
174535: 1960. - Wintergames Squaw Valley & Sommergames Rome.
193926: - Kie-ke-boe. Weekblad voor de jeugd.
161416: 1952. PAKRADUNY, T. - Olympia 1952.
203233: - Koffiebranden in het washok. De geschiedenis van Marvelo.
202943: - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album, door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indië aangeboden door H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 - 7 februari - 1926.
37111: VELAZQUEZ BOSCO. CATALOGO 1990-1991. - Ricardo Velázquez Bosco.
78249: KATALOG 1972-1973. - Jugendstil. Aus der Sammlung Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein und aus dem Viktoria & Albert Museum London.
254469: 1912. DIEM, CARL. - Die Olympischen Spiele 1912. 2. Aufl.
267904: CATALOGUE 2012. - Autour du Chat Noir. Arts et plaisirs à Montmartre, 1880-1910. / Around the Chat Noir. Arts and Pleasures in Bohemian Montmartre, 1880-1910.
53409: CATALOGUS 1971. - Glas empire biedermeier 1800-1850.
156406: - Congrès international d'Anthropologie & d'Archeologie préhistoriques.
150132: - Congrès International des Americanistes. Nancy 1875. Vol. I.
149991: - Congrès International des Américanistes. SV session. 106 Quebec.
5519: - VIe congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques Paris - 30 juillet/6 août 1960. Tome 1: Rapport général et anthropologie.
46062: CONGRESS 1962. - Proceedings of the XVth international ornithological congress. The Hague, The Netherlands. 30 August - 5 September 1970. Edited by K.H.Voous.
213453: CONGRESSO 1951. - La Región de Perijá y sus Habitantes.
171391: - Conigers in the British Isles.
267163: CATALOGUE 2004. - Tanagra. Mythe et archéologie.
176054: - De Stede Nieupoort.
190513: - De archieven in Noord-Brabant.
217378: - Le Bréviaire de Philippe le Bon. Bréviaire parisien du XVe siècle. Planches.
257627: - Twin-screw Turbine Mail- and passenger steamer Slamat.
174967: 1924. RIJKENS, W.J. - De Ruiterwedstrijden der VIIIste Olympiade te Parijs.
158543: 1924. WAGNER, JULIUS & G.EICHENBERGER. - Die Olympischen Spiele Paris 1924. Veranstaltet unter dem Protektorat des Internationalen Olympischen Komitees durch das Französische Olympische Komitee.
175078: 1924. - Hoe Nederland vertegenwoordigd werd bij de Olympische spelen Parijs 1924.
203911: STROGANOFF. CATALOGUE 2002-2003. - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie.
275754: CATALOGUE 1984. - La rime et la raison. Du paléolithique à nos jours. Les collections Ménil (Houston - New York). deux générations de collectioneurs.
64283: - Bericht über die Fortschritte der Psychoanalyse in den Jahren 1914-1919.
238304: CATALOGUS 1936. - Binnenscheepvaarttentoonstelling Maastricht 1936 / Limburgsch Waterwegencongres 1936. Officieel Programma.
228799: - Das Gelbbuch der Münchener Mappe.
268727: - Grand Panorama of London from the Thames extending from the New Houses of Parliament to Greenwich Hospital.
109851: CATALOGUS 1960. - Huis en huisraad in de Grieke en Romeinse oudheid.
287090: WARDINGTON. [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 2005-2006. - The Wardington Library Important Atlases & Geographies. [COMPLETE SET].
111873: 1928. ROSSUM, G.VAN. - IXe olympiade. Officieel gedenkboek van de spelen der IXe Olympiade Amsterdam 1928. Uitgegeven door het Nederlandsch Olympisch Comité.
184500: - Utrechtsche studenten almanak. 1947.
176082: - Van Blauwe Stoep tot Citadel. Varia Historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata.
100325: 1956. - The olympic games. Melbourne 1956.
105147: - Uglejls historier.
211356: - Uit de steenen kamer. Jaarboek 2004.
150245: - Traité de venerie, et de chasses.
178340: - Track and Field in Finland.
154584: - Théatre de France I.
81874: - Théatre de France I - VI & Supplement.
163439: - The yearbook of psychoanalyse.
167214: - The yearbook of psychoanalyse.
92756: - The locomotive of today. Reprinted, with revisions and additions, from The Locomotive Magazine.
94716: - Mariage et famille aux Missions.
166589: BALTHUS. CATALOGUE 1984. - Balthus.
68495: - Band 76.
13088: - Band 99 (1958).
272757: - Schiessvorschrift für Gewehr (Karabiner) leichtes Maschinengewehr und Pistole und Bestimmungen für das Werken scharfer Handgranaten. 30 Juni 1934.
147281: - The landscape architect's role in conservation.
92733: - The locomotive magazine. Vol.3 (1898) No.25-36.
213704: - The international Molinological Society. Transactions of the 6th Symposium. Gent-Belgium 1985.
213706: - The international Molinological Society. Transactions of the 4th Symposium. France 1977.
120918: - The international Molinogical Society. Transactions of the fifth symposium.
213707: - The international Molinogical Society. Transactions of the 4th Symposium. France 1977.
213705: - The international Molinogical Society. Transactions of the 5th Symposium. France 1982.
213710: - The international Molinogical Society. Transactions of the 1st Symposium. Portugal 1965.
213708: - The international Molinogical Society. Transactions of the 2nd Symposium. Denmark 1969.
250482: - Marbrite Kalopaxit.
69258: - The draughts world.
183880: - Textile designs of Japan. Vol. III: Okinawan, Ainu and foreign designs.
175534: - The Coon-DeVisser Company Inc. Contracting sales engineers.
91751: - The Railway Herald locomotive album. No. 3. A series of superior illustrations, specially prepared from photographs of locomotive engines in use on the railways of the United Kingdom, together with principal dimensions. 4 vols in 1.
170092: AUKTIONS KATALOG 2002. - Jugendstil - Art Déco. 31. Auktion. 16. November 2002
121707: CATALOGUS 1970. - Merken der Utrechtse zilversmeden 1598-1740.
132688: - Tropische en subtropische vruchten en groenten.
266879: CONVEGNO INTERNAZIONALE ROMA 1975. - Convegno internazionale Renania romana. (Roma, 14-16 aprile, 1975).
205809: - Utdrag av det Norske Veritas's Skipsregister. Medlemmer - Administrasjonen - Besiktelsesmenn.
9022: CATALOGUS 1982. - Het nieuwe bouwen in Rotterdam 1920-1960.
182966: - Ostia (Roma) - Casa delle Pareti Gialle, salone centrale. Scavo sotto il pavimento a mosaico.
170777: - The practical teachers art monthly.
213124: - Jaarboek 2000. Nederlands Openluchtmuseum. Yearbook 2000 Netherlands Open Air Museum.
213126: - Jaarboek 1998. Nederlands Openluchtmuseum. Yearbook 1998 Netherlands Open Air Museum.
270166: - Marine Invesigations in South Africa. Vol. I.
234479: - Villages désertés et histoire économique XIe-XVIIIe siècle.
55427: CATALOGUE 1928. - La tapisserie gothique.
38328: PICASSO. CATALOGUE 1966-1967. - Hommage à Pablo Picasso. Peintures - Dessins, sculptures, céramiques. 2me éd.
191782: CATALOGUE 1988. - Das Christliche Gebetbuch im Mittelalter. 2nd revised edition.
147465: CATALOGUE 1988. - Designs for the Dutch Architectural Institute.
193824: CATALOGUE 1988. - Marbres helleniques de la carriere au chef-d'oeuvre.
147550: CATALOGUE 1989. - Modes de vie. Architecture du logement - lifestyles housing architecture.
201120: CATALOGUE 1989. - Tales of Japan. Oriental treasures from the Chester Beatty Collections.
90187: CATALOGUE 1989-1990. - The golden age of Dutch manuscript painting.
217776: [NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK]. - Bidrag till Nordens Äldsta Kartografi vid fryahundraarsfesten till minne af nya verldens upptäckt.
163191: - Keban prokesi 1969 calismalari / Keban projects 1969 activities.
163190: - Keban prokesi 1970 calismalari / Keban projects 1970 activities.
163180: - Keban prokesi 1971 calismalari / Keban projects 1971 activities.
163179: - Keban prokesi 1972 calismalari / Keban projects 1972 activities.
64938: - Almanach der Psychoanalyse 1927.
178611: - Jaarboek van het Nederlandsch Olympisch comité 1927.
175592: - Jaarboek der sier en nijverheidskunsten / Annuaire des arts décoratifs et industriels.
265004: CATALOGUE 2010. - Mind your behaviour. How architecture shapes behaviour.
45193: - Kirei-Posters from Japan 1978-1993.
195347: - Kasteren, een gehucht apart. Kleine geschiedenis van een bijzonder stukje Liempde.
109694: - Karta öfver Sverige. Utförd ä Generalstabens Lithografiska Anstalt.
94896: - Kasteelenboek der provincie Utrecht. (2e verbeterde dr.) Samengesteld door den Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
196083: - Album de l'Éclairage. 1929.
211851: - Album des principaux monuments de Paris.
95308: - Alfred Nobel. Dynamietkoning - Bouwmeester van de vrede.
219475: KATALOG 2008. - Fotografie - die Sammlung.
219462: KATALOG 2008. - Peripherer Blick & kollektiver Körper.
182131: - Katalog der im germanischen Museum befindlichen Gewebe und Stickereien, Nadelarbeiten und Spitzen aus älterer Zeit (= I.Teil).
204331: KATALOG 1998. - Dionysos. Die Locken lang, eine halbes Weib?...
22483: - Oberschlesische Wohnungsnot.
81783: KATALOG 1971. - Bauen '20-'40 der Niederlandische Beitrag zum Neuen Bauen.
130105: KATALOG 1992. - Brasilien. Entdeckungen und Selbstentdeckungen.
168614: KATALOG 1993. - Gold und Silber aus Münster. Meisterwerke münsterischer Goldschmiedekunst von 14. bis zum 20. Jahrhundert.
123385: KATALOG 1994. - Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa.
179052: KATALOG 1976-1977. - Aus Münchener Kinderstuben 1750-1930. Kinderspielzeug, kinderbücher, Kinderporträts, Kinderkleidung, Kindermöbel aus den Beständen des Münchner Stadtmuseums.
26276: KATALOG 1977-1978. - Padua vor den Römern. Venetien und die Veneter in der Vorzeit.
163563: KATALOG 1978. - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der buchmalerei.
153166: KATALOG 1978. - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der Buchmalerei.
211424: KATALOG 1979. - Europäische Kinderbücher vom 15. bis zum 19. Jahrhundert.
97906: KATALOG 1979. - Pflanzen auf Porzellan. Katalog W.Baer & H.Walter Lack.
194353: KATALOG 1979. - Schweizer Spielkarten.
48603: KATALOG 1980. - Java und Bali. Buddhas, Götter, Helden, Dämonen.
212025: KATALOG 1981. - Von der Malerei zum Design. Russische konstruktivistische Kunst der Zwanziger Jahre / From painting to design. Russian Constructivist Art of the Twenties.
76129: KATALOG 1982. - Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1982.
122342: KATALOG 1982. - Die Vase.
17507: KATALOG 1982-1983. - III. Biennale der Deutschen Textilkunst 1982.
50110: KATALOG 1984. - Griechische Vasen aus westfälischen Sammlungen.
179102: KATALOG 1985. - China und Japan in Buchkunst und Graphik. Vergangenheit und Gegenwart.
112854: KATALOG 1985. - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romantik.
202844: KATALOG 1986. - Die Kunst der Illustration. Deutsche Buchillustration des 19. Jahrhunderts.
162610: KATALOG 1987. - Gold und macht. Spanien in der Neuen Welt.
46095: KATALOG 1989. - Begegnungen. Meisterwerke der Zeichnung und Druckgraphik aus dem Rijksprentenkabinet in Amsterdam und der Albertina in Wien / Ontmoeringen. Meesterwerken van teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en het Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
106634: KATALOG 1989-1990. - Winterthurer Keramik.
71728: KATALOG 1973. - Islamische Keramik.
194349: KATALOG 1974. - Spielkarten. Ihre Kunst und Geschichte in Mitteleuropa.
151849: KATALOG 1975. - Durlacher Fayencen 1723-1847.
213217: - Chateau Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale. V: Actes du Colloque a Hindsgavl (Danemark). 1-6 Septembre 1970.
216151: - Chateau Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale. XII: Actes du Colloque Oostduinkerke 1984.
170558: - Chateau Gaillard. European Castle studies. III, 1966.
267787: CATALOGUE 1990. - Vitrum. Le Verre en Bourgogne.
7434: CATALOGUE 1930. - Tapisseries des ateliers de Paris.
2450: KATALOG 1966-1967. - Französische Spielkarten des XX.Jahrhunderts.
213969: GEDENKBOEK 1889-1939. - Vijftig jaar Roodbroek. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub Haarlem.
207194: KATALOG 1963. - Höchster Porzellan aus der Sammlung des Historischen Museums Frankfurt am Main.
130389: KATALOG 1964. - Documenta III. Handzeichnungen.
169469: KATALOG 1964. - Documenta III. Handzeichnungen.
168259: KATALOG 1964. - Figürliche Keramik aus zwei Jahrtausenden.
133758: KATALOG 1964-65. - Kinderspielzeug.
267828: ARMANDO. CATALOGUS 1994. - Armando.
246237: - Modern Naval Artillery.
43980: CATALOGUS 1975. - Americana 1880-1930.
234526: - Offizium der Madonna. Cod. Vat. lat.10293, Biblioteca Apostolica Vaticana.
248809: - Cartografia de ultramar. Carpeta il Estados Unidos y Canada. Toponimia de los mapas que la integran relaciones de ultramar.
10749: KATALOG 1976. - Indianer Nordamerikas. Zirkumpolare Völker.
99460: CATALOGUS 1976-1977. - Tapisseries / Wandtapijten.
75538: CATALOGUS 1977. - De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik.
99069: CATALOGUS 1977. - Belgica in orbe. Belgen en de wereld. Catalogus door L.Danckaert.
178277: CATALOGUS 1977. - Hongaarse konstruktivistische kunst 1920-1977.
119827: CATALOGUS 1977. - Legaat Pierre Lunden.
188199: CATALOGUS 1977. - Rationalisme en architectuur Italie 20/40.
109843: CATALOGUS 1977-1978. - Textilia in Gents openbaar bezit.
249594: ACTES DU COLLOQUE DE ROUEN 1982. - Image et céramique crecque. Actes du Colloque de Rouen 1982.
119214: CATALOGUS 1979. - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704.
163065: 1936. MILDNER, FRIEDRICH. - Olympia 1936 und die Leibesübungen in nationalistischen Staat. 2.verb. und verm.Ausgabe.
77591: CATALOGUS 1980. - De medaille in België van 1951 tot 1976. Catalogus door J.Lippens & A. van Keymeulen.
177593: CATALOGUS 1982. - Catalogus bij de tentoonstelling Ongewoon wonen.
183989: CATALOGUS 1982. - Catalogus van haagse zilverwerken.
270330: CATALOGUE 1992. - Traditions et Saints du Printemps. L'Almanach des vieux ardennais.
169618: CATALOGUS 1984. - Tinglazuur aardewerk en tegels.
179146: CATALOGUS 1985. - Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittocjiana & Kon. Bibliotheek.
202350: CATALOGUS 1986. - Design onder de Hamer. Veiling van industriële vormgeving & toegepaste kunst.
150452: CATALOGUS 1986. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
53046: CATALOGUS 1987-1988. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
121087: CATALOGUS 1988. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
179877: CATALOGUS 1988-1989. - Houtsneden van het Duitse Expressionisme.
199631: CATALOGUS 1989-1990. - Zij waren in Laren.... Buitenlandse kunstenaars in Laren en 't Gooi.
127143: - Sammlung der bei der k.k.Post- und Telefrafen-Direktion in Prag im Winter 1886-1887 gehaltenen Vorträge über den administrativen Dienst bei der k.k.Post- und Telegrafen-Anstalt. Theil I.
215560: CATALOGUE 1991-1994. - Ancient Chinese ceramics from the Neolithic Period to the Western Han. Part [I] & II.
168773: CATALOGUS 1992. - Zilver met een verhaal. Na-oorlogs geldzilver uit Kring Kempenland.
254352: - Euskal Txirrindularitzaren 100 Urte. 100 años de ciclismo vasco.
169261: CATALOGUS 1996. - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde.
198510: CATALOGUS 1997. - Kunstnijverheid 1600-1800 en Tegels. / Applied Arts 1600-1800 and tiles. Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
172823: CATALOGUS 1998. - Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
152904: CATALOGUS 1999. - Symboles en fleurs. Les fleurs dans l'art de 1900.
121220: - Catalogus der Bibliotheek met supplementen I en II.
75850: - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
156184: - Catalogus Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement.
155882: - Catalogus van de Bibliotheek van de Vereeniging van Leraren in het Schoonschrijven N.O., Stenografie (Groote) en machineschrijven.
179065: - Catalogus van de Incunabelen.
216001: CATALOGUE 1980. - Roman portraits. Aspects of Self and Society.
3579: - Cattedrali di Pugli ,
2041: [BAKHUIS, L.A., A.O.]. - Atlas van tropisch Nederland. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met denTopografischen Dienst in Nederlandsch-Indië.
277096: CATALOGUE 1992. - Art Nouveau & Art Deco Glas.
284042: - De monumenten in de gemeente Maastricht. [Aflevering 1 - 3].
64692: KATALOG 1938. - Preussische Staatsmanufakturen. Ausstellung der preussischen Akademie der Künste zum 175 jährigen Bestehen der Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin.
138160: KATALOG 1953. - Grosse Drucker von Gutenberg bis Bodoni.
64768: KATALOG 1955. - Berliner Porzellan 1751-1954.
215070: - Koninklijke besluiten en reglement voor het Veer van Amsterdam op Duisburg en vice versa.
69547: - Kroniek van Harderwijk 1231-1931.
189388: ARMANDO. CATALOGUS 1974. - Armando.
255571: [GRAVE VAN WASSENAER TWICKEL, CAREL GEORGE]. - Instructie voor de Commandeurs, Van de Brandspuyt op Twickel.
123035: - Museumplein 1866-1988. De museumterreinen te Amsterdam. Een inventarisatie van de plannen.
28113: - Der Merseburger Dom des Jahres 1015.
92120: - Der Merseburger Dom des Jahres 1015.
245377: - Dawenkou Xuji: Dawenkou Weizhi Di Er, San Ci Fajue Baogao. / Continuation of Dawenkou. Report on the Second and Third Excavations of Dawenkou Site.
177417: 1960. - Les cahiers de l'Equipe présentent J.O. 60. (Jeux Olympique 1960).
255495: - De Bosatlas van Nederland. [Canon van Nederland in kaarten en beelden].
17486: AUCTION CATALOGUE 1979. - Caucasian, Turcoman, Village, Nomadic and Persian rugs.
178524: - Sociale woningbouw Amsterdam 68 - 86.
153379: CATALOGUS 1991. - Azulejos.
24544: - Le matériau Verre dans la construction. Éclairage naturel et isolation.
42657: - Le Guide ou nouvelle description d'Amsterdam enseignant aux voyageurs, et aux negocians & tarif general des provinces unies pour les droits d'entree & de sortie...
180498: - La semaine de Suzette. Album Numéro 2.
197218: - La théorie de l'argumentation. Perspectives et applications.
121666: - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributrions à l'Ornithologie de la République du Congo.I).
217341: - La Dentelle. Transformations progressives XVe et XVIe siècles.
176110: - La Collection de Dentelles au Musée des Tissus de Lyon.
42907: - L'Orphelinat bourgeois d'Amsterdam fondé par Haesje Claesdochter en 1520.
122125: - L'Antico Tessuto d'Arte Italiano. Nella Mostra del Tessile Nazionale (Roma 1937-38 XVI).
168409: - Meddelelser fra foreningen til gamle bygningers bevaring.
164715: - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad in beeld.
157913: - Livres anciens de Droit d'origine étrangère imprimés aux Pays-Bas. Essai de bibliographie.
79658: - Les Timbres-Poste des Pays-Bas de 1929 à 1939. Publication de la direction générale des P.T.T. des Pays-Bas à l'occasion du Congrès de l'Union Postale Universelle de Buenos Aires Avril - Mai MCMXXXIX.
282781: - National Accounts Statistics: Main Aggregates and detailed Tables, 2015.
203385: - Les Langues d' Asie du Sud.
1757: - Les Gymnospermes vivantes et fossiles.
95726: - Kaiser-Wilhelm-Museum zu Crefeld.
190659: - Le navire-ecole / Het schoolschip. [title on frontcover: Navire-Ecole Belge / Belgisch Schoolschip] 3rd ed.
210978: - Le Vieux Liège. Ses monuments religieux et civils, ses rues, ses métiers, ses bonnes villes, etc.
154887: - Le cinema francais 1945.
126344: - Le collectionneur de Tibres-Poste.
44776: CATALOGUS 1957-1961. - Zilver van Haagse edelsmeden 1600-1740 [&] 1740-1810. / Hague silver 1600-1740 [&] 1740-1810.
166676: - Artes Textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst. Deel VII.
261308: - Amfibieën en reptielen in Drenthe 1945-1987.
261865: - Field guide to birds of North America. 3rd edition.
6786: - Documente urtümlicher Weltanschauung der Völker Nordasiens. Ihre Mythen, Mären und Legenden.
107106: - Documenti. Scuole.
204230: - Documentos sobre os Portugueses em Moçambique e na África Central 1497-1840. / Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Africa 1497-1840. Vols I-VIII.
198119: - Discours sur la constitution de l'Esclavage en Occident, durant les derniers Siècles de L'Ere Païnne.
202376: - District & States Gazetteers of the undivided Punjab (Prior to Independence).
188245: - Dit is het Berenboek voor lieve kinders van hun Oom Otto.
162677: CATALOGUE 1939. - Colonial printing in Mexico.
265778: 1936. - Deutschland. Herausgegeben vom Reichsausschuss für Fremdenverkehr. Nr. 7 (Juli 1936): 1. Olympia-Heft. Was bietet Deutschland ?
145569: CATALOGUE 1990. - Small bronze sculpture from the ancient world.
170701: - Mitteilungen des Ornithologischen Komitees der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften I.
68062: - Miscellanea Zoologica Sumatra. I-C.
79547: - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Uitgegeven bij gelegenheid v.j. 300-j. bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht 1662 - 31 juli - 1962.
126828: - Microlepidoptera.
160997: - Die Welt aus Blech. Mechanisches Spielzeug aus zwei Jahrhunderten.
284433: - Orchideenbewertung der DOG 1971-1974 Orchideen - Hybriden
215727: CATALOGUS 2007. - China now.
182663: - Die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika. Auf Grund amtlichen Materials. Band I: Ausbruch des Herero-Aufstandes - Siegeszug der Kompagnie Franke.
267896: KATALOG 1996. - Schmuck aus einer niedersächsischen Privatsammlung. Kostbarkeiten orientalischer Basare.
162317: CATALOGUE 1987. - Classical portraits in Yogoslavia.
112483: - Acta Congressus Madvigiani Hafniae.
11259: - Vlootpraet. Uitgave van de Koninklijke Nederlandse militaire bond Pro Rege te Utrecht.
192488: ACTES DU COLLOQUE DE CARTIGNY 1979. - La ville dans le Proche-Orient ancien.
142125: POLYKLET. KATALOG 1990. - Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik.
190839: CATALOGUE 1999-2000. - Han Dynasty: New Light on Ancient China after 2,000 years.
103295: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103296: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103297: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103302: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103294: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103293: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103291: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
103292: - Kakteen und andere Sukkulenten. Monatlich erscheinendes Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft / Schweiz. Kakteen-Gesellschaft & Gesellschaft Österrr. Kakteenfreunde.
16503: - Kakteen und andere Sukkulenten.
16500: - Kakteen und andere Sukkulenten.
46400: - Prämiierte Bücher auf Scheufelen-Papier.
254528: 1932. RUBIEN, FREDERCK W. - Report of the American Olympic Committee. Games of the Xth Olympiad Los angeles, California, 1932. III Olympic Winter Games Lake Placid, New York, 1932.
243952: CATALOGUE 1992. - Bohemian glass.
178343: 1896. MALLON, BILL. - The 1896 Olympic Games. Results for all competitors in all events, with commentary.
220060: CATALOGUS 1981. - 80 jaar wonen in het stedelijk.
278134: CATALOGUE 2000. - Feerie pour un autre livre. Créations dans le domaine de l'art et du livre en Comunauté francaise de Belgique entre 1985 et 2000.
253052: ATTI 2000. - La Basilica di San Giusto. La Memoria Millenaria della Cattedrale Segusina.
8733: - Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van Zuid-Holland (Rijnland; Delfland; Schieland; Woerden).
199678: RAPHAEL. CATALOGUE 1992. - Raffeollo e i Suoi. Disegni di Raffaelli e della sua cerchia.
254694: - Postes, Philatélie et Olympisme. Post, Philately and Olympism. Vol. I.
169530: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 18: Gebouwen voor amusement & ontspanning.
169532: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 7: Het landhuisje en de boerderij.
159602: - K.A.B. Koncernens bygge & bolig virksomhed 1920-1945.
130087: KATALOG 1994. - Entfesselt. Die russische Bühne 1900-1930.
254933: 1956. BAHR, GERHARD. - Olympia in Cortina. 1956.
215428: - Diário da Navegacao de Macau 1759-1761. Códice No 183.
205737: - Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays.
16976: - Dictionnaire géographique universel, mis au niveau de la science moderne, et augmenté d'environ 10.000 articles...
105698: - Dieci anni do archittura sacra in Italia 1945-1955.
154012: CATALOGUE 1984. - Raffaello e l'architettura à Firenze nella prima metà del Cinquecento.
260343: - Rotterdam zoo als het was.
90895: CATALOGUE 1986. - Modernité et régionalisme Bretagne / Arnevezelezh ha rannvroelezh Breizh. 1918-1945.
178675: CATALOGUE 1986-1987. - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein / The Hague Town Hall Central. 5 designs for the Spui, 1 housing project for the Burg. De Monchyplein.
278986: [LEPORELLO - NATIVE AMERICANS] - Blackfeet Indians. Glacier National Park. Souvenir folder.
277370: - Grönlands historiske Mindesmaerker. I-III. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.
163857: - Illustrierte Lehrgänge für den Unterricht in Knabenarbeit. 3. aufl.
139007: - Teatro Castro Alves.
261847: KATALOG 1992. - Von der Redlichkeit der Bürgers. Kunst und Kulturgeschichte der Biedermeierzeit in Lübeck.
55614: - Acata Botanica Neerlandica. Official publication of the Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging.
221603: CATALOGUE 1996. - L'art préhistorique des Pyrénées.
246911: - Kwartierstatenboek XI.
97642: - Académie universelle des jeux, contenant les regles de tous les jeux, avec des instructions faciles pour apprendre à les bien jouer. Nouvelle éd. 1re partie.
6228: - Voyages en Virginie et en Floride.
183452: 1928. ROSSUM, G.VAN. - IXe Olympiade. Officieel gedenkboek van de spelen der IXe Olympiade Amsterdam 1928. Uitgegeven door het Nederlandsch Olympisch Comité.
153095: CATALOGUE 1983. - Illustrated Haggadot of the Eighteenth Century.
157471: CATALOGUE 1984. - Arts des steppes et des oasis. Impressions du Turkestan.
38954: KATALOG 1974. - Das Tier in der Antike. 400 Werke ägyptischer, griechischer, etruskischer und römischer Kunst aus privatem und öffentlichem Besitz.
62131: - Junge Kunst II. In Frankreich, Belgien und Deutschland. Band 59,23,28,37. J.Ensor/M.Unold/L.Schlefhout/G.Schrimpf.
62107: - Junge Kunst IV. Roeder, Moll, Unold, Gauguin, Gotsch.
203701: WOODNER COLLECTION. CATALOGUE 1987. - Master drawings The Woodner collection.
54639: CATALOGUS 1958-1959. - Kinderen lazen kinderen lezen.
169396: - Beknopte beschryving van eenige voorname steden en belangrijke plaatsen.
167711: - Monumenta Serbica Artis Mediavalis. Tomus I.
283043: ALMANAK 2016 (133E JAAR). - Nieuwe Drentse Volksalmanak. (Jaarboek voor geschiedenis en archeologie)
101163: - Mogseion Erotikon. Ein bibliographisches und biogr. Nachslagewerk, eine Kunst- und Literaturgeschichte für die Gebiete sodatischen, folkloristischen, skatologischen und kuriosen Schaeffens von der Antike bis zur Gegenwart.
213520: - België. Kathedralen en stadhuizen 1975. Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed.
172919: - Inventaire de la flore marine de Roscoff. Algues, Champignons, Lichens et Spermatophytes.
28439: - Inventaris der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard / Inventaire des objects d'art conservés dans les établissements publics. Vols 3 - 9.
18918: - Investigations representing the departments Greek, Latin, comp. philology & classical archeology.
137341: - Internationella stads-byggnadsutställningen: Nordiske avdelingen: Danmark, Finland, Norge, Sverige.
133778: 1956. NILSSON, TORE. - Olympia 1956. De sjunde olympiska vinterspelen i Cortina d'Ampezzo och de sextonde olympiska sommarspelen i Melbourne.
116987: 1956. KÖHLER, HANS J. - Kavalkade, Band V. Olympische Reiterspiele 1956 Stockholm & Weltmeisterschaft der Springreiter, Aachen.
155764: - The voyage of the Vega. Maps.
251301: - Comment rhabiller une montre Longines. Conseils pratiques destinés aux horlogers-rhabilleurs.
175266: - Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Gebiete.
78660: - Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie I - XIV. Berich und Abhandlungen der Freien Vereinigung für Pflanzengeographie und systematische Botanik.
198589: - Monumenten in het groen. Overzicht van alle monumenten in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
40199: - Die Miniatur im Gebetbuche Albrechts V.von Bayern (1574). Ein Beitrag zur Geschichte der Insekten- und Pflanzenkunde.
203370: - Die Miniaturen und ihre Künstler.
114618: - Miniatures de cinq siècles.
129608: - Deutsches Schiffahrtsarchiv 17.
129609: - Deutsches Schiffahrtsarchiv 18.
154113: - Deutschland's Raumkunst und Kunstgewerbe auf der Weltausstellung zu Brüssel 1910.
54920: - Deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde. Zeitschrift für Garten- und Blumenfreunde, und Gärtner. Jahrg. 1879.
283753: - Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden. Deel 1: 1814-1963. 4e druk. / Maker's marks of Dutch Gold- and Silversmiths. Volume 1: 1814-1963. 4th ed.
198311: - A.O.S. award annual 1990.
166125: - Deutscher Rassegeflügel Standard.
205294: 1936. - XI. Olympiade Berlin 1936. Amtlicher Bericht.
216354: - Beiträge zum römischen Oberwinterthur - Vitudurum 9. Ausgrabungen auf dem Kirchhügel und im Nordosten des Vicus 1988-1998.
175387: - Moore Auen und Bruchwälder in pflanzen- und tierökologischer Sicht. Tagungsbericht.
260590: CATALOGUS 1987. - Over de Utrechtsebaan. Geschiedenis en toekomst van een markant stadslandschap in Den Haag.
150258: - Jubelalbum van den Kring voor Bouwkunde 1900-1910.
232478: [WINCKELMANN, J.] - Armes Defensives et Offensives des Grecs, des Romains et autres Peuples de l'Antiquité d'après les Monuments Antiques.
151021: - Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glaubenskämpfe (1517-1648). Bestandsverzeichnis des Instituts für Zeitungsforschung.
139436: - N.V.T.O. Vijf en zeventig jaar 1881-1956. Jubileum-uitgave.
177442: - Musée Historique des Tissus de Lyon. Étoffes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
135288: - Naamlijst voor den Telefoondienst.
201327: - Nijgh & van Ditmar's Miniatuur Woordenboek der Aardrijkskunde, ten dienste van allen, die terstond ligging enz. van de voornaamste Landen, Steden, Dorpen, Polders, Heerlijkheden, Bergen [...] willen weten. [1e druk].
190915: CATALOGUE 1999. - Pre-Qin Civilization in the Jianghan Region.
218708: - Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique Néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Vol. V.
188205: - Notulen R.K.Parochie Armenbestuur H.Antonius van Padua.
243859: CATALOGUS 2008. - De Ploeg Negentig.
264600: CATALOGUS 2012 - Parelen in Kunst, natuur en dans / Pearls in the arts, nature and dance.
240811: - Die Orden, Wappen und Flaggen aller Regenten und Staaten [...]. 2. Aufl., vermehrt durch die specielle Beschreibung der sämmtlichen Orden.
78468: - Journal of applied Ecologie,The.
131177: - Design for Aging. Review 1996-97.
216541: - Despatches and general orders announcing the victories archieved by the Army of the Sutlej over the Sikh Army.
158945: U.S.A. - Lustrumalmanak 1941.
203504: - Destins croisés entre l'Insulinde et la France.
250461: - Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte. Hrgs. vom Deutschen Historischen Institut Paris. Band I-XV.
134840: - Deutsche Druckkunst. Band I.
168926: - Deutsche im Hindukursch. Bericht der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935 der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
74744: - Deutsche Köningspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung.
206564: - The Description and use of his Maiesties Dials in White-Hall Garden.
266974: [SERAFINI, LUIGI]. - Codex Seraphinianus. [2nd edition = 1st Dutch edition].
161161: CATALOGUS 1974. - Historische blaasinstrumenten. De ontwikkeling van de blaasinstrumenten vanaf 1600.
147688: - Pacific Islands. IV: Western Pacific (New Guinea and Islands Northward).
55600: CATALOGUE 1977. - Architecture art du dessin? / Architectuur tekenkunst?
176676: CATALOGUE 1977. - Dieux et démons de l'Himâlaya. Art du boeddhisme lamaïque.
6136: CATALOGUE 1977. - Le livre illustré en occident du haut moyen age à nos jours.
23739: CATALOGUE 1978. - Ceramic wares of Siam.
210249: CATALOGUE 1979-1980. - Greek art of the Aegean islands.
177917: CATALOGUE 1981. - A l'aube de la France. La Gaule de Constantin à Childéric.
102996: CATALOGUE 1982. - Bijoux Moghols. Mogol juwelen. Mughal jewels.
150146: CATALOGUE 1982. - Dessins baroques florentins du musée du Louvre.
160015: CATALOGUE 1982. - The Silk Road on the sea.
42666: - Ordonnantie op de maniere van procedeeren voor den gerechte der stad Amsterdam geradresseerd in den jare 1779.
209189: CATALOGUS 1979. - Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

5/9