Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P.Calkoen. Met aantekeningen voorzien van Alb. Steenberg.
Description: 's-Grav., 1752 [herdruk Hoogeveen, 1975]. XXII, 246, (XXVIII) blz. Linnen. - Naam, exlibris stempel en artikel op papier met plakband op eerste schutblad.

Keywords: 17th century Netherland Topography Drenthe 17e eeuw Nederland Topografie Drente

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 257102