Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Woordenboek der Zeeuwse dialecten. Bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor dialectonderzoek. [3e druk].
Description: Den Haag, [1974]. XXVIII, 1232 pp. Hardcover. - Spine discol. & sl. worn; newspaper photo on free-endpaper.

Keywords: Dialect Dialect Zeeland Linguistics Topography Zeeland Dictionary Dutch Zeeuws Taalkunde Topografie Woordenboeken Nederland

Price: EUR 29.50 = appr. US$ 32.06 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 154867