Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10029: VALéRY, PAUL; FARGUE, LéON-PAUL; LARBAUD, VALERY; (PUBLIé PAR LES SOINS DE) - Commerce. Cahier XII.
10028: VALéRY, PAUL; FARGUE, LéON-PAUL; LARBAUD, VALERY; (PUBLIé PAR LES SOINS DE) - Commerce. Cahier XXV.
6757: VALENCY, MAURICE - The End of the World. An Introduction to Contemporary Drama.
3777: VALENTIJN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, etc. (5 dln. in 8 bnd.) (reprint)
24218: VALGAERTS, EDDY; MACHIELS, LUK - De Keltische Erfenis. Riten en symbolen in het volksgeloof. (3e dr.)
13706: VALK, DRS. DANIEL; (EINDREDACTIE) - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
23515: VALYNSEELE, JOSEPH - Les pretendants aux trones d"Europe.
13732: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE - The age of Utamaro. Japanese prints c. 1780-1800. (Catalogue of the Collection of Japanese Prints. Part II )
23492: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van der Zwaan in Eemnes. Van kleermakers tot slager. (Historische Kring Eemnes, jrg. 31, no. 2 /juni 2009/, pp. 61-78)
23493: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van 't Klooster, (Van Klooster) in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 27, no. 4 /december 2005/, pp. 175-203)
14457: VAN DAEL, P.C.J. - De dode. Een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst. Een iconografische studie over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
4517: VAN DER WELLE, J.A. - Dryden and Holland. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
13390: VAN LIEBERGEN, DRS. L.C.B.M. - Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde.
3820: VAN DEN BRINK, HERMAN - Ius fasque. Opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeins recht. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17552: VAN TIL, MARK; MOURIK, JOOP - Hieroglyfen van het zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen.
15901: VAN OOSTROM, FRITS - Maerlants wereld. (9e dr.)
26477: VAN SCHELVEN, DR. A.A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III. Polen-Bohemen-Hongarije en Zevenburgen.
23476: VAN GELDER, FLOOR - De kleermakersstaking van 1903. uit de geschiedenis van de groningse arbeidersbeweging. ( = Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979, p. 182-224)
13827: VAN MONTFORT, A.J.G.M. - De regels van het huis. Ambtelijke regeltoepassing bij de gemeentelijke woonruimteverdeling. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
2014: VAN ESSEN, A.J. - E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in the Netherlands.
4154: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
13612: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 2
17102: VAN VRIESLAND, VICTOR E. - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. (2 dln.)
4355: VAN EYCK, P.N.; GERRETSON, C.; GEYL, P.; (RED.) - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jrg. 1, afl. 1,4,5,6 (ontbreken afl. 2 en 3); jrg. 2, afl. no. 1,3,4,5 (ontbreekt afl. 2).
21708: VAN GEYTENBEEK, A.C. - Musonius Rufus and Greek diatribe. (revised edition, translated by B.L. Hijmans Jr.).
21260: VAN DER HEIJDE, ALBERT - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical text and analysis of the variant readings) (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
15544: VAN BERKUM, DR. A. - Parthonopeus van Bloys. Opnieuw uitgegeven.
17459: VAN VLASTUIN, W. - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758). (proefschrift Theologische Universiteit van Apeldoorn)
1699: VAN DEYSSEL, LODEWIJK; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I : april 1884 - september 1894. Deel II : september 1894 - april 1898. Deel III : april 1898 - januari 1905. ( 3 dln.) (Achter Het Boek, 17e , 19e en 22 jrg.)
23815: VAN GOG, JANNEKE - Coming back from the bush. Gender, youth, and reintegration in northern Sierra Leone.
13508: VAN DE WIJER, INGRID - Anton Pieck en zijn werkkamer. Een verhaal tussen 1895 en 1897.
14441: VAN DET, E.J. - Zestig jaren bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse onderwijzers. Eerdte deel.
14662: VAN ECK, CLEMENTINE - Door bloed gezuiverd. Eerwraak bij Turken in Nederland.
3792: VAN GELDER (RED.), HENK - Eli Asser. Het zal je kind maar wezen. (met CD)
22215: VAN DEN BOSCH, P. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13931: VAN GASTEREN, L.A.; MOESHART, H.J.; TOUSSAINT, H.C.; DE WILDE, P.A.; (RED.) - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen -rijswerkers, ingenieurs, werkbazen- 1872-1903.
16003: VAN DER SCHEER, DUBBELD HEMSING; BOOM, HARM; LESTURGEON, ALEXANDER LODEWIJK - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. (Fotografische herdruk. Ingeleid door Prof. Dr. H.J. Prakke)
24254: VAN ECK, J. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
10054: VAN MOURIK, B.A. - Oud Leiden.
17608: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram uit de rails. (De RTM stoomtram oop de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, dl. 13)
17609: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram naar Oostvoorne. (De RTM stoomtram op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, deel 7)
17614: VAN PRAAG, S. - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde. Indonesie. (met 32 fotografische afbeeldingen)
17628: VAN WIJK, J.M.; (RED.) - Dwangarbeid. [in Nederlands-Indie en Z.O. Azie gedurende de Tweede Wereldoorlog] (Serie : In 't midden der gevaren.)
17631: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram op IJsselmonde. (De RTM stoomtram op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, deel 3)
14426: VAN VALKENBURG, JHR. MR. C.C. - Het regentengeslacht (Le Leu) de Wilhem. (= Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXV, 1981, pp. 132-179)
11471: VAN DER MEULEN. H.C. - Die wendt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
21164: VAN FELIUS, H.; METSELAARS, H.J. - Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
25384: VAN THIEL, PIETER J.J.; DE BRUYN KOPS, C.J.; HOEBEN, WIM A.P.; KIERS, FENNELIES E.; KLOEK, WOUTER; LOOS, WIEPKE F. - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue. First supplement 1976-1991.
23345: VAN BRAKEL, J.H.; VAN DUUREN, D.A.P.; GORTZAK, H.J.; KAL, WILHELMINA H.; MEULENBELD, B.C. - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië.
4202: VAN EGMOND, A. - De lijdende God in de Britse Theologie van de negentiende eeuw. De bijdrage van Newman, Maurice, McCleod Campbell en Gore aan de christelijke theopaschitische traditie. (proefschrift Vrije universiteit van Amsterdam)
14459: VAN LIEBURG, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21) (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
2058: VAN DEN DAM, DR. J.P.A. - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895(Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. )
18286: VAN HEULE, CHRISTIAEN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. (uitgegeven, ingeleid en toegelicht door dr. W.J.H. Caron)
17392: VAN PRAAG, PROF. H. - Het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs. (Parapsychologische bibliotheek, no. 10)
23343: VAN EIJNATTEN, JORIS - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre. (dissertatie Amsterdam)
20563: VAN EEGHEN, DR. ISABELLA H. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
20670: VAN HUMMELEN, DR. W.H.M. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620.
18967: VAN DER LINDEN, JM; SPRUIT, W.A. - Wijk aan Zee 125 jaar badplaats.
19679: VAN OORSCHOT, DR. J.M.P. - Vorstelijke vliegers en Valkenwaardse valkeniers. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXIX)
22041: VAN DEN HURK O. PRAEM., DR. W.J.C.C. - Het verborgen leven van de abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXXIX)
19721: VAN KUILENBURG-VAARS, G.S.C.; VAN KUILENBURG, C.B. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het Land van Arkel.
4661: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 8 (aug. 1945 - mei 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 en 48) (8 dln.)
17217: VAN OORSCHOT, WOUTER - Verkleed als mens.
15989: VAN DER VALK, DR. H.M.H.A. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Belgie.
9543: VAN GOUDOEVER, A.P.; (ED.) - Romanian History 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
21266: VAN LOOPIK, MARCUS - Het Messiaans perspectief van de synagogale liturgische cyclus. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
17744: VAN ARKEL, DICK - Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed.
19689: VAN DE VEN, F.J.M. - Anton Jurgens Hzn. 1867-1945. Europees ondernemer, bouwer van een wereldconcern.
17945: VAN BEERS, JAN - Gedichten. Eerste deel 1843-1857.
24156: VAN DEN BERG, W.; VAN ZONNEVELD, PETER; (RED.) - Nederlandse Literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
19499: VAN DE HULSBEEK, TON; VAN LOON, ARJAN; ROBBEN, MARTIN; THIJSSEN, JAC.; (RED.) - In de Hollantsche Tuyn. Historische wetenswaardigheden van Geertruidenberg, Raamsdonk, Made en Drimmelen.
20807: VAN DEN BENT, DRS. A.E.G.; VAN DEN BROEK, DRS. C.P.M.F. - Mijdrecht, meer dan veen alleen.
13746: VAN WIJCK JURRIAANSE, N.J. - Van Stoom tot Stroom. Het blokkendozenmaterieel van de N.S.
24321: VAN DEN EERENBEEMT, H.F.J.M. - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e - 20e eeuw.
21690: VAN ASTEN, H.W. - Jetzt kommen die Vertrauensmanner unter dem Kommissar aus Utrecht". (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam)
15965: VAN BUUREN, A.M.J.; (UITGEGEVEN DOOR) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis.
4577: VAN ROSSEN, CEFAS; VAN DER VOORT, HEIN; EDS.) - Die Creol Taal. 250 Years of Negerhollands texts.
9811: VAN DER KWAAK, H. - Het proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
14835: VAN DER BILT, PROF. IR. C.L. - Telefonie. (uitgave no. 42 van de Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool) (2e dr.)
2130: VAN PUIJENBROEK, DR. F.J.M. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl.XVI)
26512: VAN GELDER, GEERT JAN; DE MOOR, ED; (EDS.) - Orientations. Vol. 1. The Middle East and Europe. Encounters and Exchanges. Vol. 1.
3244: VAN HERWAARDEN, J.; (RED.) - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij. Opstellen geschreven ter gelegenheid van de opening van de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 8 november 1973.
23585: VAN MAURIK, JAN; DE BAAR, PETER-PAUL - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwarter zullen kunnen voorzien, 1849. (door Jan van Maurik, Directeur ders Stadswaterwerken; bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar)
26482: VAN DEN HOUT, GUUS; LANGENDIJK, EUGèNE; (RED.) - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
14137: VAN CITTERT-EYMERS, J.G.; HAGEN, M.J. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland en enige astronomische (toren)uurwerken.
2916: VAN OS, HENK; (AUSGEWäHLT UND BEARBEITET VON) - Der Zeichner Franz Nadorp 1794-1876. Ein romantischer Künstler aus Anholt. Werke aus dem Besitz der Fürsten zu Salm-Salm in Anholt.
5416: VAN ZOEST, A.J.A. - Structures de deux testaments fictionnels. Le Lais et le Testament de François Villon. (thèse de doctorat Vrije Universiteit Amsterdam)
13733: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE; FILEDT KOK, J.P. - Hiroshige and the Utagawa school. Japanese prints c. 1810-1860.(Catalogue of the Collection of Japanese Prints. Part )
18299: VAN DER KOP, H.J.E. - 1000 dagen. Bij het Hof van St. James. Belevenissen van een adjunct-marineattache (1962-1964).
15910: VAN DE SCHOOR, ROB - Sam Jan van den Bergh (1814-1868), Haage dichter tussen vijzels en mortieren. (= Die Haghe Jaarboek 2002, pp. 42-73)
25440: VAN DEN EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. - Bestaan en bedrijvigheid. Aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en meierij van 's-Hertogenbosch 1750-1850. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXXII)
14296: VAN GERWEN, J.L.J.M.; VERBEEK, N.H.W. - Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV : zijn wortels en verttakkingen van 1847 tot 1995.
21390: VAN LIEVERLOO, KARIN; ROELOFS, PIETER - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
26498: VAN MEEKEREN, JOB - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. (fotomechanische reprint) (ingeleid door dr. D. de Moulin) (Librije der Geneeskonst, dl. 2)
17914: VAN DER GRAAF, ANDRIES - Goudriaan gisteren. De geschiedenis van de hoge- en vrije heerlijkheid Goudriaan gelegen in de Alblasserwaard van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
20351: VAN ARDENNE, IR. C.B.; POLDERMANS, DRS. H.W.; SLECHTE, DRS. C.H. - Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag.
2179: VAN COLLEM, A. - Van de nieuwe gemeenschap der menschen
21301: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl. 1. (10 aug. 1945 - 8 nov. 1945). (RGP Kleine Serie, no. 36
1676: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Aanteekeningen bij lectuur.
21096: VAN HETEREN, G.M.; DE KNECHT-VAN EEKELEN, A.; POULISSEN, M.J.D.; LUYENDIJK-ELSHOUT-A.M.; (RED.) - Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942. Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
17235: VAN DER SLOOT, HANS - Schiedam rond de eeuwwisseling.
21138: VAN SCHELVEN, DR. A.A. - Marnix van Sint Aldegonde.
8978: VAN DER POEL, DR. J.G.M. - Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. ( = Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. 10, 1976, pp. 129-214.)
1729: VAN BAELEN, KAMIEL - Volledig werk. 2 dln. (ingel. en uitgegeven door Paul Schampaert)
1111: VAN EYSINGA, W.J.M.; VAN GRONINGEN, B.A.; KALF, J.; E.A. - Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
15435: VAN DER VALK, ARNO - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
19397: VAN DER KUIP, ADR. - Medische Instrumenten. Ziekenverplegingsartikelen. (bedrijfscatalogus, uitgave no. 37)
18009: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 1 (1992).
17058: VAN ERMEN; VAN MINGROOT, ERIK; MINNEN, BART; VAN DER EYCKEN, MICHEL - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
22202: VAN LOO, L. FRANK - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar 1850-1914.
13731: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE; E.A. - Imitatie en inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden..
17048: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 1. Een Liefde. (3e dr.)
24199: VAN EYSINGA, W.J.M. - Het associatieverdrag van 10 october 1681. (Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie vanm Wetenschappen, afd. letterkunde, N.R., dl. 10, no. 6)
17050: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 3. Proza Gedichten. (Uit het leven van Frank Rozelaar; Kind-Leven; Als het dag wordt; Het Ik) (2e dr.)
17002: VAN LAAR, HENK - Afstamming en ontwikkeling. (Jeugdbibliotheek, deel 5)
16881: VAN GOOR, H. - Vlucht uit het dodendal van de Neckar. Het verhaal van een dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog.
17051: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 4. Kritieken. (3e dr.)
17052: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 5. Beschouwingen en Kritieken. (2e dr.)
1698: VAN EYCK, P.N.; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel I : juli 1904 - april 1914. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.A. Wage. (Achter Het Boek, 23e jrg., afl. 1-3)
16995: VAN DER RIET, MARLIES - De Haagse Schouwburg 1802-1830. De aandeelhouders van de Schouwburg - oftewel het 'mindere' Haagse publiek. (= Die Haghe Jaarboek 2001, pp. 86-141)
16907: VAN LOMMEL, PIM - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. (6e dr.)
14990: VAN SCHELT, L.H. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweelo.
21399: VAN VOORST TOT VOORST, MR. J.M.W. - Twee haagse meubelfabrieken. ( = Antiek, 9de. jrg., no. 4/ november 1974/, pp. 357-375)
17022: VAN THIEL, PIETER J.J.; DE BRUYN KOPS, C.J.; CLEVERINGA, JOLA; KLOEK, WOUTER; VELS HEIJN, ANNEMARIE - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue.
16589: VAN OS, H.W.M. - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism. (Kunsthistorische Studiën van het Nederlands Instituut te Rome, deel II)
23846: VAN KEULEN, E.O.; MORZER BRUYNS, W.F.J.; SPITS, E.K.; (RED.) - 'In de Gekroonde Lootsman'. Het kaarten-,boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885.
205: VAN RIJSWIJK-CLERKX, LILY E. - Moeders, kinderen en kinderopvang.. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
23844: VAN GELDER, ROELOF; VAN DER WAALS, JAN; HUISKEN, JACOBINE; E.A. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
12047: VAN DAM, J.D.; (RED.) - Index op nos. 1-143 van het Mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
22024: VAN DER LAARSE, ROB - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930. (Hollandse Historische Reeks 12)
22030: VAN DER LINDE, DR. J.M. - Jan Willem Kals 1700-1781. Leraar der hervormden, advocaat van indiaan en neger.
4173: VAN WIJNGAARDEN, HILDE - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
13477: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
19915: VAN DER WAL, M.J. - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
3400: VAN DEN BOOMEN, GERARD - Een kat heeft negen levens. Negentien jaren 'De Nieuwe Linie'.
21975: VAN DER ELSKEN, ED. - Paris 1994.
22152: VAN DAAL, MR. E.S.A.M. - De oudste generaties Van Dael in Grave en het Land van Cuijk. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49 /2000/, no. 1, pp. 1-11; no 2, pp. 111-125)
810: VAN LIEBURG. PROF. DR. M.J. - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Matschappij tot bevordering der geneeskunst, 1849-1999.
21175: VAN DER ZEE, DAAN - De S.D.A.P. en Indonesie.
19978: VAN EENNOO, R. - Post-revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853).
21408: VAN HAMEL, A.G. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. (4 dln. in 2 banden)
13822: VAN ZEGGELEN, MARIE - Bij het hart van Indie.
18822: VAN LIEBURG, PROF. DR. J.M. - Het Diaconessenhuis Leiden. De jaren 1940-1997.
12844: VAN DER SPEK, J.J.; (RED.) - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe en De Ploeg.
1286: VAN HAM, WILLEM; GREINER, OTTO; VAN ROSSUM, BAREND; LICHTVELD, WIM - Ter ere van "De Maagd". Uitgave ter gelegenheid van de opening van de STADSSCHOUWBURG "DE MAAGD" op 30 augustus 1990. (Studies uit Bergen op Zoom nr. 8)
8275: VAN GOOL, AD - Met loeiende sirene. De regionale brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant en haar korpsen.
18595: VAN DEN BERG-AKKERMAN, C.M.; LANGSTRAAT, H.; SLUIMER, F.J.; BEZEMER, WIM; VAN 'T HOF-AKKERMAN, RIEK - Jubileumboek 1886-1986. 100 Jaar C.J.V. Liefde en Vrede Vlaardingen.
18631: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS; ROGIER, JAN; BURNIER, ANDREAS; PLOMP, HANS; POLAK, J.B.W.; FERDINANDUSSE, RINUS; CREMER, JAN; VAN EETEN, PETER; E.A. - Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij. Extra Van het Reve-nummer bij de verlening van de P.C. Hooftprijs aan de oud-redacteur Gerad Kornelis van het Reve. (2e druk)
18091: VAN HERWAARDEN, DR. J.; (RED.) - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
19862: VAN DEN BURG, FENNA - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
26456: VAN EDEN, RONALD; HEEMSKERK, KEES; KROON-VAN HELDEN, ANJA; E.A.; (RED.) - Metterwoon in Kennemerland.
13934: VAN SCHAIK, C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. (proefschrift Rijksuniversitit Utrecht)
13935: VAN ZIJL, P. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384). (dissertation catholic University of America)
24093: VAN FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALCK - De Afrikaanse Brieven. (hertaald door Thomas Roosenboom)
13963: VAN SON, A.; VERMEULEN, MEJ. M.; FOPPEMA, YGE; (RED.) - Het bankroet der vaccinatie.
19540: VAN ELDEREN, F.M. - Erfprins. Van Fort Lasalle tot Marinekazerne.
13614: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 2
13615: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 1
13616: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 2
19918: VAN DER LINDE, MAARTEN - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966.
18270: VAN DEN BRINK, GABRIEL; (RED.) - Culturele contrasten. Het verhaal van de migranten in Rotterdam.
14939: VAN WERVEKE, ALFONS - Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (1351-1364).
16490: VAN ALPHEN, JAN; (A.O.) - The Smile of Buddha. 1600 Years of Buddhist Art in Korea.
18030: VAN KEULEN, MENSJE - Eerst de muziek.
18013: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 7 (1998).
18018: VAN HET REVE, GERARD J.M. - Een jeugd in Twente. (hoofdstukken I,II, III, IV en V / De vreemde gast; De ommekeer; De staking; De fabriek; Van Domela tot Gorter) ( = De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek., jrg. 20, nos. 1, 4 en 5 / januari, april en mei 1965).
18019: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Oude hoer is troef. ( = Tirade, 5e jrg., no. 50 /februari 1961/, pp. 108-113)
18020: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Brief uit Gosfield. ( = Tirade, 7e jrg., no. 75/ maart 1963/, pp. 155-173)
9856: VAN DER MOST, DRS. W.H.J.; PRUNTEL, DR. H. - Ooit Zuiderzee... (Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland, dl. 15.
11793: VAN MIERT, HANS - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
20732: VAN ZANTE, GARY A. - New Orleans 1867. Photographs by Theodore Lilienthal.
11256: VAN DER KOP, HANS - Omie en Eddie, een Indisch familieleven.
20935: VAN EYCK, P.N.; VAN DER LEEUW, AART - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
17391: VAN PRAAG, PROF. H. - Nieuwe fases in de evolutie, de macht over het lichaam, over de emoties en over de seksualiteit, kosmische evolutie. (Parapsychologische bibliotheek, no. 9 (2e dr.))
9712: VAN DEN BREEMER, J.P.M. - Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
9748: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - De wereld van mijn vader. (met een voowoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick)
9741: VAN DE SYPE, KOEN; VAN CAENEGHEM, CAROLINE - Vier Schoone Spelen van Zinnen van Leander ende Hero, uitgegeven met een analytische inhoudsopgave en aantekeningen. (= De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, jrg. LI-LII, pp. 67-201)
9730: VAN MIDDENDORP, HENRIëT - Emotional Regulation in Rheumatoid Arthritis. (dissertation Universiteit van Utrecht)
9722: VAN DER LINDE, IRENE; SCHYNS, DéSIRéE - Vertrapte bloemen. Een geschiedenis van het tehuis voor vrouwen van de vereniging "Hulp voor Onbehuisden" 1904-1980.
9716: VAN OORDT, MR. G.H.L. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie Van Oordt.
19316: VAN UDEN, J.; SCHONAGEN, P.; KOK, P. - Carl Theo Reisig. Schilder
18412: VAN DIJK, DRS. R.TH.M.; (RED.) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LIII)
970: VAN CITTERT-EYMERS, J.G.; (SAMENGESTELD DOOR) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
12117: VAN TOORN, WILLEM; (RED.) - Willem den Ouden.
968: VAN STRAATEN O.E.S.A., MODESTUS; (EDITION ET INTRODUCTION DE) - Gerardus Joannes Vossius. Universalis Philosophiae Akrooteriasmos. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense.
9873: VAN HOECK, ALBERT - De miskraam van moedertje Dipenda. Een bloemlezing uit de recente Nederlandse Kongoletteren (verzameld en ingeleid door Albert van Hoeck)
964: VAN KESSEL, P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie. (proefschrift K.U. Nijmegen)
23816: VAN DIJK, DIANA - 'Beyond their age.' Coping of children and young people in child-headed households in South Africa. (dissertation Radboud Universiteit Nijmegen)
10229: VAN HULZEN, DR. A. - Utrecht op oude foto's. Deel 2. Van de Weerd naar Tolsteeg
24307: VAN DIJK, F. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel/ Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
17439: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Geweld als uitdaging. De betekenis van agressief gedrag bij jongeren.
16315: VAN HALEM, LUDO; (SAMENGESTELD DOOR) - Picasso, Klee, Miro en de moderne kunst in Nederland 1946-1958.
9415: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
9404: VAN DEN BERGH, G.C.J.J.; SPRUIT, J.E.; VAN DE VRUGT, M.; (RED.) - Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit driehondervijftig jaar Faculteit der rechtsgeleerdheid in Utrecht. (Stichtse Historische Reeks, no. 11)
9395: VAN BRAAM, ELISABETH; ELZENGA, EELCO; (COMPILED BY) - In Royal Array. Queen Wilhelmina 1880-1962.
10162: VAN INGHEN, MARSILIUS - Kennis, wetenschap en theologie. (Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos). (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, dl. 3)
10164: VAN HEUSDE, PHILIP WILLEM - Wijsbegeerte van het gezonde verstand. (Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk). (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, dl. 16)
10203: VAN ROOIJEN, MAURITS - Op gevels geschreven.
10210: VAN DAALEN, DRS. K.O.H.; SLIGGERS, B.C.; SPEET, DRS. B.M.J.; TEMMINCK, DRS. J.J.; VROOM, DRS. L.J.H.; (RED.) - Als de Dag van Gisteren. Honderd jaar Haarlem en de Haarlemmers. (18 afl.)
11881: VAN ERMEN; VAN MINGROOT, ERIK; MINNEN, BART; VAN DER EYCKEN, MICHEL - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
11894: VAN KESSEL, PETER J.; BODART, DIDIER - La collection d'opuscules relatifs aux dernières années du Régime autichien et à la Révolution brabançonne, rassemblée par le nonce Antonio Felice Zondari.
9382: VAN TIJN, MAARTJE; NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken.
18100: VAN KOOIJ, KAREL R.; MUNNEKE, ROELOF J.; PREMATILLEKE, LEELANANDA; SILVA, ROLAND; (RED.) - De Wijze en de goden. Boeddhistische en hindoeistische bronzen uit Sri Lanka.
21752: VAN KOPPEN, CHRIS A.J. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
21758: VAN BORK, G.J. - Over De Kapellekensbaanen Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon.
9146: VAN VLIET, DR. M. - Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
21556: VAN BANNING, MR. DR. DRS. J.P.D. - Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet.
23831: VAN IMHOFF, GUSTAAF WILLEM; WAGENAAR, LODEWIJK; GALJAARD, ANKE; NIEROP, MARIANNE; SPEELMAN, MARLEEN - Gouverneur Van Imhoff op Dienstreis in 1739. Naar Cochin, Travancore, Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). (Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman) (Werken De Linschoten Vereeniging dl. 106)
21568: VAN HORN, NICO; LANDAAL, ARIE; LEBESQUE, VICTOR; VAN MESDAG, ROB; (RED.) - Aan de boorden. Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop' 1848-1998. 150 Jaar roeien in Amsterdam.
11678: VAN HULST, JAN - Werc van minliker tijtcortinge. Drie gedichten van Jan van Hulst uit het derde deel van het Gruuthuuse-handschrift. Uitgegeven, toegelicht en vertaald door Ad Borggreve en Marian Tichelman-Stuij. (Doktoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen)
11707: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - 'Met het beste wat men heeft en kent'. De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht 1844-1999.
26462: VAN ZUYLEN, L.F. - De Joodse gemeenschap te Enschede 1930-1945.
12788: VAN DER KEUKEN, JOHAN - L'oeil lucide. L'oeuvre photographique 1953-2000. / The Lucid Eye. The Photographic Work 1953-2000.
13230: VAN OOSTROM, FRITS; (RED.) - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
15577: VAN DER HEIDE, DIRK - Groot schimpnamenboek van Nederland. (met een inleiding van Siemon Reker en illustraties van Jan Woldring)
15609: VAN 'T VEEN, FEE - Het Nederlandse Palazzo. Verzamelingen van vroeg-Italiaanse kunst. / The Dutch Palazzo. Collections of early Italian art.
23686: VAN STRIEN, CORNELIS DANIEL - British Travellers in Holland during the Stuart Period. (dissertation Vrije Universiteit te Amsterdam)
24157: VAN DEN VONDEL, JOOST; VAN DUINKERKEN, ANTON - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. (Van inleiding en verklarende noten voorzien door Anton van Duinkerken).
9027: VAN DE WALLE, ETIENNE - The Female Population of France in the nineteenth Century. A Reconstruction of 82 Départements.
10296: VAN BEUKERING, C.H.J. - Der deutsch-niederländische Handel und die deutsche Agrareinfuhr in den Jahren 1920-1940. (Dissertation Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
1106: VAN HEES, DRS. P.; PUCHINGER, DR. G.; (UITG. D.) - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
18153: VAN DER LOO, C.J. - Om leven vrijheid ! Geschiedenis der Oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op de tegenwoordigen tijd.
18434: VAN VELDE, BRAM - 'Het ritmus van de kunst'. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935. (bezorgd door Anita Hopmans en Erik Slagter) (RKD- Bronnenreeks, deel 4)
899: VAN WIERINGEN, J.C. - Secular changes of growth : 1964-1966 height and weight surveys in the Netherlands in historical perspective. Review, tables and graphs.
8938: VAN DER ENG-LIEDMEIJER, A.M. - Soviet literary characters. An investigation into the portrayal of Soviet men in Russian prose 1917-1953. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13374: VAN DER KROGT, PETER - Straatnamen van Delft. Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen.
8920: VAN DER WEE, HERMAN; AERTS, ERIK - De economische ontwikkeling van Europa, 950-1950. (7e dr.)
8917: VAN RIJN, T.P.J.N. - Exceptie van onwettigheid en prejudiciële procedure inzake geldigheid van gemeenschapshandelingen. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
11179: VAN DER WERF, DR. D.C.J. - Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstyaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964.
8895: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland. (2e dr.)
14794: VAN DIJK, K.F.; E.A. ; (RED.) - Historisch Jaarboek Westland, dl. 15 (2002)
14795: VAN DER DOES, MARTHE - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre. La vie et lóeuvre dúne mystique chrétienne précédée dune bibliographie analytique des éditions de ses ouvrages et traductions. (these de doctorat Universite de Groningue)
14804: VAN DEN HOEK, A.P. - Boerderijen en hun bewoners in de Groote waard. Deel 1. Éiland van Dordrecht'.
19995: VAN DULM, J.; KRIJGSVELD, W.J.; LEGEMAATE, H.J.; LIESKER, H.A.M.; WEIJERS, G.; BRACHES, E. - Geillustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indie 1942-1945. (2e druk)
1306: VAN DER FLIER, G.J. - Grondrentetheorieen en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
8727: VAN WERMESKERKEN, HENRI - Een Indisch Binnenhuisje. (3e dr.)
8724: VAN DOORN, BOUD; (HäFTLING 4236); - Vught.13 Maanden in het concentratiekamp. Met krabbels van Peter Zwart.
25430: VAN DAM, C.F. - Rood en wit in Afrika. (Mimosa reeks) (reisverhaal Marokko)
24278: VAN DOORN, J.A.A. - Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme. (2e dr.)
26513: VAN GELDER, GEERT JAN; DE MOOR, ED; (EDS.) - Orientations. Vol. 2. Eastward Bound. Dutch Ventures and Adventures in the Middle East.
4505: VAN EMDE BOAS, DR. C. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie. (herdruk)
19059: VAN ZUYLEN, BELLE - Alles is mode. Belle van Zuylen over de Franse Revolutie. (gekozen, van commentaar voorzien en vertaald door Greetje van den Bergh)
21374: VAN HELDEN, R.J.C.; BINK, M. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
24389: VAN DAM, PETRA; DAMSMA, DIRK; HENDRIKS, JOHAN; LOOIJESTEIJN, HENK; (RED.) - De Nieuwe Waterstaat. De interactie tussen ecologie en economie in Holland. ( = Holland. Historisch Tijdschrift. 36e jrg., no. 3, pp. 126-312)
18446: VAN DEN EEREMBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XL)
438: VAN DER WOUDE, C. - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie. (proefschrift Amsterdam)
4381: VAN SLAGEREN, JAAP - Les origines de l'Église Évangélique du Cameroun. Missions Européennes et christianisme autochtone.
10757: VAN EEGHEN, DR. I.H. - Inventaris van het familie-archief Backer.
10772: VAN DE MOLENGRAFT, ZR. ALIX - Drie begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
25449: VAN DIJK,DRS. P.J.J.; AMPT, DRS. C.G.F.; BOS, R.G.A.; E.A.; (RED.) - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea. (Vestingbouwkundige bijdragen, dl. IV)
8546: VAN OOSTERHOUT, DIANNE - Landscapes of the Body. reproduction, Fertility and Morality in a Papuan Society. (dissertation Universiteit Leiden)
6746: VAN DEN BERGH, H. - Giambattista Casti (1724-1803). L'homme et l'oeuvre. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Utrecht)
675: VAN MONTFRANS, DS. G.; DE JONG MZ., C.; E.A. - Statuten van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van de "Scholen met den Bijbel" te Ouderkerk aan den IJssel. / Verordening voor de "School met den Bijbel".
12212: VAN VEEN, JOH. - Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust. (Nieuwe verhandellingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Tweede Reeks: Elfde Deel)
5773: VAN HEEK, F. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
21293: VAN GURP, GERARD - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
24390: VAN VARIK, W.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest. (= Rijnland. Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, jrg. 1972)
15654: VAN EXEL, DRS. WIM - Daor hedde de Guld. 50 Jaar Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.
24328: VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, JOAN DERK BARON; WERTHEIM, PROF. DR. W.F. WERTHEIM; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, MR. A.H. - Aan het Volk van Nederland.Het democratisch manifest. (1781). (Ingeleid door prof. dr. W.F. Wertheim en mr. A.H. Wertheim-Gijse Weenink.)
24333: VAN SCHAIK, P. - Anderhalve eeuw Hollandsche Maatschappij van Landbouw bezuiden Amsterdam.
8329: VAN DEN HOEK, DRS. E.E. - Grote Oost 58 Hoorn. 'Het Claes Joest Huys' bouw- en bewoningsgeschiedenis. (Huizenreeks Hoorn - Deel 3)
8309: VAN ROSSUM, A.C. - Cardiovascular applications of magnetic resonance imaging. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21766: VAN GELDER, GEERT JAN - The Bad and the Ugly. Attitudes towards invective poetry (Hija') in classical Arabic literature.
21767: VAN GELDER, GEERT JAN - Two Arabic treatises on stylistics : al-Marghinani's al-Mahasin fi 'l-nazm wa-'l-nathr, and Ibn Aflah's Muqaddima, formerly ascribed to al-Marghinani. Edited from the MS Escorial 264 with an introduction.
8183: VAN DER HEIJDEN, COR G.W.P. - Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw. (Tilburgse Historische reeks, no. 7)
813: VAN DEN ABEELEN, E.L.J. - Twee en een halve eeuw ziekenfonds.
8085: VAN ELSWIJK, J.P.M.; DE JONG, FRANK; VAN LOON, H. F. - Juliana en Bernhard in Indonesië. Reisverslag van een staatsbezoek. (2e dr.)
8066: VAN OS, HENK - Gebed in schoonheid. Schatten van prive-devotie in Europa 1300-1500.
19773: VAN DER VAART, F.J. - Het predikbroedersklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd. ( = Bulletin KN OB, jrg. 87 /1988/, no. 3 , pp. 93-117
15697: VAN NOUHUYS, W.G. - Letterkundige Opstellen.
15706: VAN DAM, PETER; VAN PRAAG, PHILIP - Fré Cohen 1903-1943. Leven en werk van een bewogen kunstenares. Een catalogue raisonnée.
1571: VAN GREEVENBROEK, J.T.R. - E.J. Potgieter. L'homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la littérature française. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17967: VAN HEININGEN, H. - Batenburg. Eeuwenlang twistappel.
7955: VAN OUDHEUSDEN, J.; E.A. (RED.) - Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
796: VAN LIEBURG, M.J.; SNELDERS, H.A.M. - De bevordering en vervolmaking der proefondervinderlijke wijsbegeerte". De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988).
6067: VAN DE BUNT, ALEID W. - Wageningen / Rhenen
18477: VAN DER ZANDEN, IR. J.G.N.M. - Gastelaars bekkesnijer ? ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 44 /1995/, no. 1, pp. 16-29)
14874: VAN LEEUWEN, RIEKE; (ED.); BRENNINKMEYER-DE ROOIJ, BEATRIJS; BROOS, BEN; DE HEER, ED; SLOT, BEN; (TEXT BY) - Paintings from England. William III and the Royal Collections.
7903: VAN DER KLOOSTER, DRS. OLGA - Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn. Van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen.
19131: VAN DEN BERGE-DE LANGE, INEKE - The Contribution of Acupuncture and Moxibustion to Healthcare. An Evidence-based Approach. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
7902: VAN ZOONEN, ARIE - Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn. Jubileumboek van Schouwburg Het Park t. g. v. het 25-jarig bestaan op 18 nov. 1994.
16508: VAN DER KNAAP, DRS. J.P.H. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
23704: VAN GREVELINGEN, H. - Verzameld werk. (met een nawoord van Kees Verheul)
21969: VAN DER LINDEN, MR. E.C.H.J.; ARJUN SHARMA, MR. D.S.; (MET MEDEWERKING VAN) - Generaal pardon. Over regularisatie en illegale vreemdelingen. (Monografieen Vreemdeling en Recht)
7889: VAN REGTEREN ALTENA, I.Q.; VAN THIEL, P.J.J. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
17312: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 6 (aug. 1945 - januari 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41 en 44) (6 dln.)
17313: VAN DER WAL, DR. S.L.; DROOGLEVER, DR. P.J.; SCHOUTEN, DRS. M.J.B. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 8 t/m 13 (maart 1947 - juni 1948). (RGP Kleine Serie, nos. 48, 50, 52, 54, 58 en 61 ) (6 dln.)
16650: VAN BEEK, H.J.E. - Deventer vrogger en noe. (2 dln.) (met resp. 35 en 38 teikeningen en foto's; bandteekening van Co Breman)
24034: VAN MIERT, JAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
24033: VAN RIJSWIJCK, PIERRE - Fiksche Lui. De Spektator Van J. Alberdingk Thijm 1842-1850.
1836: VAN ELSLANDER, A. - Maurice Maeterlinck et la litterature flamande.
24363: VAN RIJ, H.; NOORDUYN, J.; VEENENDAAL JR., A.J.; E.A. - Nederlandse Historische Broonnen, deel III.
23733: VAN GASTEREN, LOUIS; (BEZORGD DOOR) - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit japan van Nederlandse watermannen 1872-1903.
23394: VAN DEN BERG, EVERT; BERTELOOT, ARMAND - Waar kwam Jacob van Maerlant vandaan ? (= Verslagen en mededelkngen van de Koninkllijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1993, afl. 1, pp. 30-77)
11929: VAN DOCKUM, J.D.C. - De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in haar wording en ontwikkeling. Een bijdrage tot de Nederlandsche Muziekgeschiedenis der XIXe eeuw.
7643: VAN EEDEN, FREDERIK; VAN DEYSSEL, LODEWIJK - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel (bezorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en dr. Harry G.M. Prick) (2e, herziene dr.)
24327: VAN WEEL, MR. A.J. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek. (Gelderse Historische Reeks no. X)
26479: VAN DER BIJL, DR. M. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis,verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
14201: VAN DE WALL, DR. WILLEM - Methodische toepassing der muziek bij de behandeling van van ongewone personen. (geautoriseerde vertaling van een drietal zijner geschriften voorafgegaan door een inleiding van dr. W.H. Cox)
17171: VAN LEEUWEN, C.G. - Denkbeelden van een vliesridder. De Instruction d'un jeune Prince van Guillebert van Lannoy. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
12523: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J.; (RED.) - Een eeuw thuiszorg in Rotterdam 1901-2001.
20411: VAN BOVEN, MARGRIET; TRAPPENIERS, MAUREEN; (SAMENGESTELD DOOR) - Henriette Pessers. Werk uit de jaren dertig. (tentoonstellingscatalogus)
17680: VAN DER HORST, JOOP; VAN DER HORST, KEES - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
17694: VAN DER VOORT, MARCEL - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. (proefschrift Universiteit Leiden)
18483: VAN DER HEIJDEN, J. - Een bastaardtak Van der Heijden. Dinther-Vorstenbosch-Uden. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 54 /2005/,no. 2, pp. 98-104)
21470: VAN DER LEE, A.N. - Archeologie. No. 3.
3470: VAN DE WALLE, C. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLVIII)
24383: VAN PUTTE, P.C.A. - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. (2 dln.)
7383: VAN DIJK, J.B. - Joseph von Görres en de kerk van Duitschland in zijn tijd (1776-1848).
16341: VAN BRUGGEN, CARRY - Plattelandjes. Larense Columns. (keuze en toelichting door van Jan Fontijn en Diny Schouten)
16069: VAN LEEUWEN, DRS. W.R.F.; ROMERS, DRS. H. - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
12661: VAN DEN HERIK, L.J. - The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam
13088: VAN DEN BAAR, A.H. - A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331-1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library). (dissertation Universiteit van Amsterdam)
7248: VAN DEN BERGH, ERNST - Aus den Geburtsstunden der Weimarer Republik . Das Tagebuch des Obersten Ernst van den Bergh. Herausgegeben von Wolfram Wette. (Quellen zur Militärgeschichte. Serie A, Band 1)
24232: VAN IJKEN, WIJBE - De familie Van Wickevoort. (ddel 1 en 2) ( = Historische Kring Eemnes, 2011, afl, 2 , pp. 97-111 en afl. 3 , pp. 117-134)
7172: VAN DIS, DR. L.M.; SMIT, DR. JAC. - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. (Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd)
22011: VAN JOLE, MARCEL; WALGRAVE, JAN; FONCE, JAN; HAMMOCK, VIRGIL; PETROVA, SYLVA - Edward Leibovitz.
1931: VAN GILSE, JAN; VAN DIJK, DR. HANS - Memoires Jan van Gilse (1917-1922). Bezorgd door dr. Hans van dijk.
10641: VAN LIEBURG, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21)
10676: VAN ZANEN, DR. G.A. - David Ricardo Capriles. Student - geneesheer - schrijver Curacao 1837-1902. (met een naschrift van Cola Debrot)
10696: VAN BOHEEMEN, F.C.; VAN DER HEIJDEN, TH. C. J. - De Delftse rederijkers. 'Wy rapen gheneucht'. (Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nr. 9)
11845: VAN DEN BERG-ELDERING, LOTTY - Marokkanse gezinnen in Nederland.
18097: VAN DE HULST, WIM; LUTZ, HANS - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. Paintor, Author, Sculptor in Light and space. Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
18257: VAN NOSTRUM, A.A. - De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49/ 2000/, no. 3, pp. 178-183; no. 4, pp. 193-200; jrg. 50 /2001/, no. 1, pp. 58-62)
17325: VAN DER GOUW, DR. J.L. - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, Grote Serie, dl. 171)
11322: VAN DER HORST, TONNY - Voor altijd vroeger.
6955: VAN DER BRUGGEN, KOOS - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeking van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam)
12568: VAN LODENSTEIN, JODOCUS - Uit-Spanningen. (Bloemlezing; met inleiding en aantekeningen door Dr.P.J. Buijsters
12825: VAN DER HAMMEN, T.; A.O. - Proceedings of the seventh Guiana Geological Conference November 1966, Paramaribo. ( Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap, deel 27)
12830: VAN SWIGCHEM, DR. C.A.; PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576.
15278: VAN LIMBURG STIRUM, MACHTELD - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
1529: VAN SCHAIK, DR. C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
13586: VAN DER MAST, MICHIEL; DUMAS, CHARLES; (RED.) - Van Gogh en Den Haag.
14751: VAN DER LINDE, DRS. A.C.; VAN DEE, MR. M.M. - Reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest. een wetshistorisch overzicht bij de artikelen 10d, 13 en 20 Wet Vpb.
14766: VAN DER ZANDE, ANDRE N. - Outdoor Recreation and Birds : Conflict or Symbiosis ? Impacts of outdoor recreation upon density and breeding success of birds in dune and forest areas in the Netherlands. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden.
15419: VAN HOUTTE, J.A.; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique 1944-1968.
15421: VAN DIJK, BEN; GROT, STEF - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
6824: VAN MOORSEL, P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in de vroegchristelijke letteren en kunst.
23691: VAN BEEK, B.L.; BRANDT, R.W.; GROENMAN-VAN WAATERINGE, W.; (EDS.) - Ex Horreo - IPP 1951-1976.
13491: VAN DEN BOOMGAARD-MANSCHOT, J.; EMONS, MR. R.N.S.; DE MEYERE, DRS. J.A.L.; (RED.) - Water lekker nat. Drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht.
20822: VAN DITZHUYZEN, REINHILDIS - 'Heerenhuizen die den stand niet ontsieren'. Portret van het Haagse Nassaukwartier. (3e, geheel herziene en vermeerderde uitgave)
12391: VAN BUREN, TOON - Molokai. Een overlevingstocht in het land van mystiek en psychiatrie aan de hand van Zen.
20847: VAN EIJDEN-ANDRIESSEN, CECILE - 'Moralinezuur' en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970.
15987: VAN DER WEE, VERBREYT, MONIQUE - Mensen maken Geschiedenis. De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985.
13188: VAN KONINGSVELD, DR. P. S.; AL-SAMARRAI, DR. Q.; (COMPILED BY) - A collection of Arabic (and a few Turkish and Persian) manuscripts. Localities and dates in Arabic manuscripts. Descriptive catalogue of a collection of Arabic manuscripts in the possession of E.J. Brill. ( = catalogue no. 500)
6763: VAN DER STEEN, D.G. - Tussen verlangen en verlies. Antropologische aspecten van de Don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
16357: VAN BORK-VAN DIJK, MARGARETHA - Margaretha van Bork - van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
25412: VAN WIJNEN, H.A. - Vorst Willem, het is alles uw schuld !" Oranje en de ondegang van de Republiek bij de omwentelingen 1787-1795.
12364: VAN KOLLENBURG, H.M.M. - Archief van de heren van Oijen (1550-1899). (Inventarisreeks nr. 2)
12373: VAN DER POT, J.E. - Memoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw. ( = Jaarboek die Haghe, 1928/29, pp. 77-226
16798: VAN DER VOORT, P.J. - The Pen and the Quarterdeck. Life and works of Captain Frederick Chamier RN.
10404: VAN GELDER, GEERT-JAN; DE MOOR, ED; (RED.) - De pen en het zwaard. Literatuur en politiek in het Midden-Oosten.
19091: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn' : De geschiedenis van de Onderlinge Verzekering-Maatschappij van Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit. Artsen-Onderlinge, 1896-1996.
1382: VAN OOSTROM, F.P. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. (3e dr.)
6639: VAN DEN BROEK, ANET; GROEN, KOOS - Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
3481: VAN OIRSCHOT, ANTON; VAN GENNIP, DR. PIETER ANTON - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
20725: VAN DEN BURG, E.W.; LEEUWENHOEK, DRS. G.J. - (Van) Leeuwenhoek" (= Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus, 4e jrg. /1995/, nr. 3, pp. 133-183)
6570: VAN KERSBERGEN, T. - Het leven van Jesus. Naar het Midellimburgsch handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw.
23672: VAN LIEBURG, FRED; ROELEVINK, JOKE - Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931 2011.
6519: VAN DER HOEVEN, H.W. - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
17892: VAN DE MEERENDONK, A.A.J.M. - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen0
6482: VAN BEYSTERVELDT, A.A. - Répercussions du souci de la Pureté de Sang sur la conception de l'honneur dans la "Comedia Nueva"espagnole. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
15406: VAN DER PLAS, MICHIEL - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter 1830-1899. (4e dr.)
6389: VAN EVERDINGEN, J.J.E.; MEULENBERG, F.A.E.M.; FOKKE, H.E.; SIX, A.J.; (RED.) - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
20835: VAN STRATUM, J.C.M. - Bevolking in beweging 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
10473: VAN DER JAGT, H.C. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21391: VAN SPAANDONK, TRUDY; WILDENBERG, ANTOINETTE; MULDER-KOENEN, ANK - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
2869: VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Het Antwerpen van toen.
2871: VAN GERWEN, CHRISTINE - De neogotische beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
21095: VAN LIEBURG, DRS. M.J. - Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam.
610: VAN HOLTEN, A.J. (SAMENGESTELD D.) - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. Speciale edities voor Rotterdam en omstreken 1944-1945.
15394: VAN DER VOORT, R.H. - Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913.
154: VAN WAESBERGHE, DR. J.F.A.M. - De Akense regels voor Coninici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 83)
15400: VAN HAM, DR. J.; LEYNSE, B. - Middelburg in oude ansichten. Deel 1 + 2. (2 dln.) (8e, resp. 3e dr.)
17850: VAN LENNEP, JAN HENDRIK - Verhaal van het gebeurde op het Zilveren-Bruiloftsfeest van Mr. David Jacob van Lennep en vrouwe Anna Catharina van de Poll, gevierd op het Huis te Manpad 28 April 1844.
17851: VAN HEIJNINGEN, DRS. LEO A. - Energiek en ondernemend. 150 Jaar Olie en Vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft. / Energetic and enterprising.
5951: VAN DER SPEK, WOUT - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel. Over het eerste Samuëlboek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17873: VAN DER HAAR, DR. D. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. een studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
19788: VAN DER VINNE, VINCENT LAURENSZ. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655. (ingeleid en bewerkft door Bert Sliggers jr.)
13128: VAN DEN BERGEN, MARINA; VOLLAARD, PIET - Hinder en ontklontering. Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren.
5796: VAN ZOEREN, ELBERT - De muziekuitgeverij A.A. Noske (196-1926). Een bijdrage tot derttig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis.
17329: VAN DER EERDEN-VONK, M.A. - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. (R.G.P. Grote Serie, dl. 218)
18723: VAN DEN DRIES, LUC - Omtrent de opvoering. Heiner Muller en drie decennia theater in Vlaanderen.
18724: VAN RAEMDONCK, BERT - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
15199: VAN EEGHEN, DR. ISABELLA H. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'.
12990: VAN DER BLOM, DRS. N. (RED.) - Florilegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse , Rotterdamse en andere opstellen. (bezorgd en ingeleid door drs. J. Smit en drs. J. Spoelder)
5640: VAN SANTEN, JOSé C.M. - They leave their jars behind. The conversion of Mafa women to Islam (North Cameroon).(dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
5606: VAN TOOREN, MARJOLEIN - Le Premier Zola. Naturalisme et manipulation dans les positions stratégiques des récits brefs d'Émile Zola. (thèse de doctorat Vrije Universiteit van Amsterdam)
12599: VAN DEN OORD, DR. AD; VAN OOSTERHOUT, DRS. WIL - Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
5152: VAN DER ZIJL, ANNEJET - Anna. Het leven van Annie G.M. Schmidt. (2e dr.)
10514: VAN ZWIETEN, J.W. - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam.
18559: VAN EIKEREN, JOHAN - Marius Bauer zoals men hem niet kent. Een essay over het weinig bekende werk van den kunstenaar, zijn jeugdwerk, zijn werkwijze en zijn betekenis als illustrator.
3801: VAN WELIE, B.F.E. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus. Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14051: VAN ITERSON, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
24317: VAN HELMOND, TOKE - Mary Dorna 1891-1971. (3e herziene dr.)
14061: VAN DIJK, KEES - A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000.
3819: VAN ZELM VAN ELDIK, J.A. - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw.
3804: VAN MOOLENBROEK, J.J. - Vitalis van Savigny ( + 1122). Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
13854: VAN ROOIJEN, PEPIN; (DESIGNED BY); MAY, ANDREW; ( INTRODUCTION BY) - Indonesian Ornamental Design / Indonesische Ornamentik / Disenos Ornamentales de indonesia / Il Design Ornamentale Indonesiano / Les Motifs Ornementaux Indonésiens.
13857: VAN GREVENSTEIN, ALEXANDER - Pieter Defesche schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten
16419: VAN DER VOORT-RUYGROK, M.A.M.; SLATS, G.; VAN KAMPEN, PETER - De parochie van Sint-Jeroen in beeld.
14702: VAN DER HUCHT, KAREL; HIDAYAT, BAMBANG; (EDS.) - Wolf-Rayet stars and interrelations with other massive stars in galaxies.
3550: VAN DE PERRE, RUDOLF - Andre Demedts. Een monografie.
12453: VAN DEN BROUCKE, DOMINIQUE - Quand des avions sábataient... Evregnies - 4 mars 1944, Nechin - 9 octobre 1942, Leers (F) - 29 avril 1944.
12438: VAN DEN HOEK, MR. M.W. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
17911: VAN DER VELDE, PAUL - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie.
11596: VAN DEN BERG, NANDA; VAN DER HARTEN, CECILE; BARENTS, ELS; (RED.) - In relatie tot Van Gogh. Fotografie van tijdgenoten. / In relation to Van Gogh. Photography by contemporaries.
11604: VAN DILLEN, DR. J.G. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de schrijver. (Historische Studies Instituut Geschiedenis R.U. Utrecht, no. XIX)
21388: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE - Felix Bracquemond 1833-1914.
24170: VAN VLOTEN, FRANCISCA - Moen. Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstenares Mies Elout-Drabbe 1875-1956.
18196: VAN DE VEN, JACQUES; VAN DER WEIDEN, JOHANNES - Berlin und Amsterdam : Struktur, Bild, Grossstadtprobleme. Beiträge zur 5. Konferenz Amsterdam - Berlin.
2406: VAN ZANTWIJK, R.A.M. - Lastdragers en Hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische Gemeenschap. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4525: VAN DER VOORDE, F.P. - Henry Fielding critic and satirist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
24086: VAN DE GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE; MALAN, ANTONIA; SCHOEMAN, KAREL; E.A. - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
24137: VAN PRAAG, PROF. H. - Parapsychologie en transformatie. Het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft; ea. (Parapsychologische bibliotheek, no. 10) (2e dr.)
18993: VAN BELZEN, J.A. - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw.
613: VAN DER WAL, F. - Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op : De Oudste Vakbond van ons land
15032: VAN BEEK, WALTER E.A. - The Kapsiki of the Mandara Hills.
23812: VAN DER GEEST, KEES - Climate change and livelihood vulnerability in Northwest Ghana.
14275: VAN DIJK, JAN JACOB; SLOK, JOHAN - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond CNV 1900-2000.
14280: VAN GELDER, DR. H.E. ; (RED.) - Die Haghe. Jaarboek 1914/15
7632: VAN DORT, MARC - Utrecht en de post. (Historische Kring Utrecht, dl. 5)
20551: VAN LIEBURG, PROF.DR. M.J. - Jelle Banga (1786-1877). Notulist van de 19de eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad.
22194: VAN DE BERG, J.H.; VAN OOYIK, J.; WIEGMAN, T. - Enschede een veranderdende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
13809: VAN KRIEKEN, G.S. - Khayr al-Din et la Tunisie 1850-1881. (these de doctorat)
19982: VAN RIJN, JAAP; DEN BLIJKER, HERMAN - Altijd trek. Dag en nacht op stap met herman den Blijker. Vijftig puike happen om de dag mee door te komen.
23554: VAN VEEN, P.A.F. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur.
21528: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel.
7604: VAN WISSING, P.W.; KEMPERINK, R.M.; KUYS, J.A.E.; PELZERS, E.; (RED.) - Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
17139: VAN MUILEKOM, BEP - Een wijd land. Koningsoord in Brabant.
21437: VAN DER LEE, A.N. - Archeologie. No. 2.
20194: VAN CAMPEN, JAN - Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).
23692: VAN OOIJEN, D.A.TH. - Je moet weg, hier komen mensen wonen". Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990. (proefschrift
9784: VAN DEN BROECK, WALTER - De troonopvolger. (2e dr.)
21526: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Twee geleende pennen. (ingeleid door Harry G.M. Prick)
22229: VAN GIJSEN, J.E. - Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen. (porefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
8511: VAN DER VALK, INEKE - Van migratie naar burgerschap. Twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland.
10607: VAN VENLO, SIMON - Boexken van der Officien ofte Dienst der Missen. Uitgegeven door dr. Ludo Simons; met inleidingen door prof. dr. Jos Andriessen s.j., drs. Elly Cockx-Indestege en prof. dr. Hendrik D.L. Vervliet. Dl. 1. Facsimile Dl. 2 Commentaar (2 dln.)
23795: VAN DEN EERENBEEMT, H.F.J.M. - Armoede en Arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
20433: VAN STRAATEN, PETER; (GETEKEND DOOR) - Het dagelijks leven.
5518: VAN SCHEVICHAVEN, H.D.J. - De stad om. (samengesteld door Nicole Hagemans) (Nijmeegse Studiën, deel XIV)
19861: VAN DER ZWEERDE, H. - 'k Mag sterven als 't niet waar is. (Mak starv'n as 't niet waor is). Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925 (Het Nederlands Openluchtmuseum Monografieen no. 6)
13275: VAN BAALEN, H.J. - De Joodse gemeente te Deventer, omvattende Bathmen, Deventer, Diepeveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
19695: VAN DE VELDE, FREEK - De nominale constituent. Structuur en geschiedenis.
13718: VAN DER REE, DIETEKE - Die Erinnerung an "das Herz der Stadt". Geschichts- und Gedächtnisbilder vom Potsdamer Platz.
19433: VAN DE MORTEL, J.B.V.M.J. - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. (proefschrift R.K.Universiteit Nijmegen)
13976: VAN VLAARDINGEN, DICK - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen. een kleurrijk leven in de kunst.
24174: VAN LIEMPT, AD; KOMPAGNIE, JAN H. - Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog. (2e dr.)
14908: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Het zatte hart (Gedichten). (Kaleidoscoop, no. 12) (4e dr.)
12031: VAN OSS, H.W.; VAN ASPEREN DE BOER, J.R.J.; DE JONG-JANSSEN, C.E.; WIETHOFF, C.; (EDS.) - The early Sienese paintings in Holand.
20453: VAN BALEN, WIM - Curved open-channel flows. A numerical study. (dissertation Technische Universiteit Delft)
13611: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 1
1903: VAN LIESHOUT, JAN - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
17903: VAN HOEK, LEO - Rotterdam. Stadhuis en omgeving 1913-1993.
16452: VAN RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA - Portretten van hoog tot laag en van klein tot groot. De familoie wierix en Hendrick Goltzius. (= Bulletin van het Rijksmuseum, jrg. 50 /2002/, no. 3, pp. 365-390
12398: VAN ANDEL, DS. J. - Het evangelie naar de beschrijving van Lukas. (2e dr.)
12411: VAN DONGEN, V.M.; KUYER, P.TH.J.; FERINGA, R.M.M.SJ.; ROOSENBOOM, DRS. H.TH.M.; JACOBS, B.C.M.; HOEKX, MR, J.A.M.; VAN DER HEIJDEN, PETER-JAN - Bossche Bouwstenen III (Het gildewezen te 's-Hertogenbosch)
24069: VAN 'T SANT, L.H.; VAN BRUGGEN, MR. DR. J.; CAMPAGNE, DR. C. ; E.A. - Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948.
20246: VAN STEKELNBURG, DICK - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653). Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock. (Dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21510: VAN DER BURG, MARGREET - 'Geen tweede boer'. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland 1863-1968. (proefschrift Wageningen Universiteit)
16051: VAN DEN ELSEN, G. - Het pachtrecht.
21912: VAN HET REVE, KAREL - Lenin heeft echt bestaan.
21914: VAN LIT, ROBERT - Wassenaarse Oudheden. (2e dr.; met aanvullingen en verbeteringen))
9985: VAN DEN BURG, J. - De betekenis van bodem en kloimaat voor het Nederlandse bos. 9IBN Scientific Contributions, no. 4)
21323: VAN WIJNGAARDEN, C.H..; (BEWERKT DOOR) - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811 [= 1628-1692]. (Hollandse Bronnen, deel 6)
21327: VAN RIEL, E.J.M. - Neveninkomsten van een dakpannenfabriek. De Aardewerk- en Platteelfabriek 'Rijnland' te Alphen aan den Rijn." (= Antiek. Tijdschrift voor oude kunst en kunstnijverheid, 30ste jrg., no. 7 /febuari 1996/, pp. 304-314)
24163: VAN DER WOUDE, C. - Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. (3 dln.)
19948: VAN LENNEP, MR. J.; TER GOUW, J. - De Uithangteekens (2 dln.); Het Boek der Opschriften (1 dl.) (totaal 3 dln.) (reprint)
16673: VAN DER BIE, RONALD - 'Een doorlopend groote roes'. De economische ontwikkeling van Nederland 1913/1921. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
4848: VAN BERESTEYN, JHR. MR. E. A. - Genealogisch Repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. (2 dln. Dl. 1 A-L.; Dl. 2 M-Z.) (3e dr.)
4830: VAN BERGEN, LEO - Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000.
16483: VAN DE VELDE, L. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
5041: VAN BAALEN, CAREL - Capacity of cytotoxic T lymphocytes to control the reproduction of human immunodeficiency virus. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
15988: VAN RHEE, DR. J.C.M. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Zwitserland.
23329: VAN DER HEIDEN, BAS - De paardetram van de RTM. (serie : De stoomtram Rotterdam-Schiedam..Deel 8.)
14711: VAN BEEK, SANDRA - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
14710: VAN GOCH, JAN; VAN VLIET-HERMANUSSEN, DINY - Toen gemeentehuis nog raadhuis was.... Het reilen en zeilen in en rond de oude raadhuizen van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij.
1407: VAN DER NOOT, JAN; ZAALBERG, C.A.; (EDITED BY) - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades'.
12778: VAN VLIERDEN, MARIEKE - Willibrord en het begin van Nederland.
13986: VAN DER LINDE-BEINS, RENSKE; MAURER, ONNO - Jakob Nieweg in stille bewondering.
21058: VAN RENSELAAR, CORRY - Partij in de marge. Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank. (proefschrift Universiteit Leiden)
24354: VAN HAM, W.A. - Hert Doorluchtige Huis van Bergen op Zoom. (= Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden, 4e jrg. /1969/, no. 4, pp. 137-188)
12062: VAN DE WETERING, ERNST - Rembrandt. The Painter at Work.
17389: VAN PRAAG, PROF. H. - Paranormale manifestaties. (Parapsychologische bibliotheek, no. 6) (2e dr.)
5770: VAN DER LEM, ANTON - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
7641: VAN ECK, G. - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent.
16770: VAN ANDEL, CLAARTJE - De Dressuurproef. van groen tot Grand Prix. (met een voorwoord van Anky van Grunsven) (2e dr.)
17152: VAN DER VEN, DR. FRANS; BOON, DRS. CEES - Luc van Hoek
17551: VAN BUEREN, TRUUS - Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
2108: VAN STEKELENBURG, DR. H. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel 1820-1880.. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LXXXVII)
535: VAN DE LAAR, DR. H.J.M. - Opperbankier en Wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813-1884. (proefschrift Tilburg)
20774: VAN ERP, A.H. - Gesta Francorum : Gesta Dei. Motivering en rechtvaardiging van de eerste kruistochten door tijdgenoten en moslimse reactie. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
21311: VAN SCHENDEL, FIONA - Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere koffie-onderneming op Java 1875-1898.
18511: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 9 (2000).
20979: VAN DER JAGT, MAARTEN - De hoge vlucht van de valk. Hotel Kasteel Ter Worm, Hotel Kasteel Bloemendal, Restaurant Upstairs.
19387: VAN WIJK, DR. N.; VAN HAERINGEN, DR. C.B. - Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal (Franck's).; Supplement. (2 delen in 1 band) (reprint 2e dr.)
19672: VAN DRENTH, ANNEMIEK - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in Eindhoven (1900-1960).
19324: VAN DER WOUDE, S. - Harlingen toentertied.
19402: VAN DE WEETERING, WILLEM JAN - Het Enneagram als weg naar verandering. Persoonlijkheidstypologie
11348: VAN KEULEN, DIRK - Bibliografie G.C. Berkhouwer
11220: VAN EIJK, H.P.A. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11931: VAN RIEMSDIJK, JHR. MR. J.C.M. - Het Stads-Muziekcollege te Utrecht (Collegium Musicum Ultrajectinum) 1631-1881. Een bijdrage tot de geschiedenis der toonkunst in Nederland.
25454: VAN RHEEDEN, HERBERT - Om de Vorm. Een eeuw teken-, handenarbeid- en kunstnijverheidsonderwijs in Nederland.
17543: VAN HET REVE, KAREL - Achteraf. (2e dr.)
12884: VAN LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. - Indische Skulpturen der Sammlung Eduard von der Heydt. / Indian Sculptures in the von der Heydt Collection.
18335: VAN DE VELDE, FREEK - De nominale constituent. Structuur en geschiedenis.
7661: VAN LOO, DRS. P.E. - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
10047: VAN WEES, DRS. P.J.J.M. - In de voetsporen van Raiffeisen. Rabobank Uithoorn. (Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Coöperatieve Rabobank Uithoorn)
16170: VAN RHIJN, DR. M. - Aart Jan Theodorus Jonker.
23497: VAN HEES, HENK - De familie Van Estvelt en Eemnes. Een rooms-katholieke familie in Eemnes . (Historische Kring Eemnes, jrg. 35, no. 2 /juni 2013/, pp. 77-95)
23498: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 1 /april 1999/, pp. 9-31)
23499: VAN DEN BERG, A.J.; JOHANNES, G.J.; VISSER, P.; VREE, J. - Het Reveil in druk.
23466: VAN BEUNINGEN, DR. H.A. - De Steenkoolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden.
23725: VAN FAASSEN, EGBERT - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgevong voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
21452: VAN DIJK, C. - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever/typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en / of typografisch verzorgde boeken.
17351: VAN DER KORST, PROF. DR. J.K. - Een dokter van formaat. Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
19826: VAN OOSTENDORP, MARC - Een wereldtaal. De geschiedenis van het Esperanto.
23947: VAN RIJ, H.; NOORDUYN, J.; VEENENDAAL JR., A.J.; E.A. - Nederlandse Historische Broonnen, deel III.
13613: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 1
5414: VAN MULKEN, MARGOT - The Manuscript Tradition of the Perceval of Chrétien de Troyes. A stemmatological and dialectological approach. (Ph. D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
21312: VAN HEEK, PROF. DR. F. - Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken. Een demografisch-sociologische studie van een geemancipeerde minderheidsgroep. (Publicaties van het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden, no. III)
22102: VAN KOPPEN, P.J.; HESSING, D.J.; CROMBAG, H.F.M.; (RED.) - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
20141: VAN DAALEN, PAUL - De eeuw van het dak. 100 Jaar Nederland en de Zeppelins.
20143: VAN DEN BREMT, STEFAAN - A gedichten.
12073: VAN DER VALK, J.G. - Ernst Kapp 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
13617: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 5 (1992), no. 1
19374: VAN DEN BERG, MIEKE; IDZINGA, DIRK - Trots en in zichzelf besloten.Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
23913: VAN VUURDE, ROB - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
19162: VAN BERKEL, MAAIKE - Accountants and Men of Letters. Status and Position of Civil Servants in Early Tenth Century Bagdad. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
17825: VAN LEEUWEN, J.N.M. - Sparen, de kortste weg naar welvaart. De geschiedenis van de spaarbanken te 's-Gravenzande en Monster vanaf 1880.
23555: VAN DER VLIET, P. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
23494: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van der Pol. (Historische Kring Eemnes, jrg. 29, no. 1 /juni 2007/, pp. 7-19)
23495: VAN DER VOORT, HARRY - Een korte geschiedenis van de familie Bieshaart in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 18, no. 4 /december 1996/, pp. 199-230)
23496: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Gieskens in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 22, no. 3 /september 2000/, pp. 135-168)
17384: VAN PRAAG, PROF. H. - De taal der dromen. Verkenning en verklaring. (2e, herziene druk)
22009: VAN DORSTEN, J.A. - Poets, patrons and professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers and the Leiden Humanists. (Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden, General Series, no. 2)
1264: VAN KESSEL, DR. P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek, nr. 71)
19123: VAN GINKEL, BIBI - The Practice of the United Nations in Combating Terrorism from 1946 to 2008. (dissertation Universiteit Utrecht)
21730: VAN DER WEIJ, JAN-WILLEM - Beweging en bewogenheid. Het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw.
18011: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 3 (1994).
9984: VAN 'T HOF, SONJA - Anorexia nervosa : the historical and cultural specifity. Fallacious theories and tenacious 'facts'. (dissertation Universiteit Amsterdam)
9954: VAN HELMOND, TOKE - Bob Hanf 1894-1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus' Mijmeringen over de Nachtzijde van het Leven. (De Engelbewaarder, no. 24)
15964: VAN LIER, POL A.C. - Preventing Disruptive Behavior in Early Elementary Schoolchildren. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
24105: VAN BUTSELAAR, JAN - Africains, missionaires et colonialistes. Les origines de l'Eglise Presbyterienne du Mozambique (Mission Suisse), 1880-1896. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
24080: VAN DEN BORNE, J.C.C.F.M. - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.
23491: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Van Isselt in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 2 /juli 1999/, pp. 81-108)
5603: VAN DER WAL, J.S. - Charles de Bernard (1804-1850). (thèse de doctorat Universiteit Amsterdam)
18754: VAN DER WEEL, HELEEN - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
18755: VAN KAMPEN, HINKE; PLEIJ, HERMAN; STUMPEL, BOB; VENMANS, ANNEBEL; VRIESEMA, PAUL ; (INLEIDING EN COMMENTAAR VAN) - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieen op gedrukte jaarvoorspellingen.
20349: VAN DIGGELEN, MICHIEL - Regionale verscheidenheid in de Afscheiding van 1834 ? Genderen en Doeveren : de bakermat der Afscheiding in het zuiden des lands. (= Skript, historisch tijdschrift, jrg. 6, no. 3 / september-november 1984/, pp. 171-184)
18647: VAN EGMOND, GEERTJE - Verbinding verbroken. Adoptie in adolescentie. Het geen-bodem-syndroom II. (3e uitgebreide druk)
23873: VAN HOOFF, ANTON J.L. - Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide.
25405: VAN DER KORST, PROF. DR. J.K. - Een dokter van formaat. Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
20212: VAN DER HAVE, BEN - Huize Zuidhoorn. Eerst zomerhuis, toen verpleeghuis en nu luxe hotel.
15928: VAN HALL, MR. J.N.; MEYER, DR. W.; GERHARD, A.H.; MENDELL, A.E. - Een zaaier ging uit om te zaaien. Uitgegeven bij de herdenking van het verschijnen van Multatuli's Max Havelaar 1860-1910.
10944: VAN ROON, GER - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
10946: VAN DER WERFF, DRS. E.O. - Martini kerk en toren
13318: VAN DEN BUSSCHE, WILLY; E.A. - René Magritte.
14605: VAN SPLUNTER, IR. JOB - Esoterie & Architectuur. Speurtocht naar het ontstaan van vormen.
10876: VAN RANDWIJCK, MR. S.C. GRAAF - Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942. ( 2dln.)
17386: VAN PRAAG, PROF. H. - Inleiding tot de parapsychologie. De stand van het parapsychologisch onderzoek. (Parapsychologische bibliotheek, no. 3) (5e druk)
17387: VAN PRAAG, PROF. H. - Paranormale lichamelijkheid. Paranormale zintuigen en organen, astraal lichaam, materialisaties, metaseksualiteit. (Parapsychologische bibliotheek, no. 4) (2e druk)
19384: VAN DEN HOOGEN, R.H.; LODDER, A.R.; VAN DER LINDEN-SMITH, M. - Jurisprudentie Internetrecht. Kranten.com, kazaa en 55 andere zaken.
26501: VAN DE SANDT, H.W.M. - Joan Alberti, een Nedrlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
18807: VAN HOLTEN, C. - Schoonhoven in oude ansichten, deel 2. (2e dr.)
15270: VAN HEERIKHUIZEN, DR. F.W. - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23523: VAN DER LEER, KEES - Het eilandje Meerdervoort. Van ridderslot tot tuindorp.
23599: VAN EYCK, P.N.; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1. juli 1904 - april 1914. (met een worrd vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.A. Wage.) (Achter het Boek, 23e jrg, afl. 1-3)
23620: VAN HOECKE, W. - Les theologiens de Louvain et la cabale contre le "Journal Encyclopedique" (1759). La "Demande d'avis" du clerge liegois et la "Lettre de MM. les Docteurs." (= Lias, vol. I /1974/ , afl. 1, pp. 63-98)
23797: VAN DER HORST, DR. D. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
26468: VAN DIJK, A. - Cornelius Musius. een Delftse martelaar van 1572. (serie Batavia Sacra)
2841: VANDE PUTTE, GUY - Belgica Creola. Taalcontact in de Brusselse Periferie. Het voorbeeld van Overijse. / Le contact des langues en Périphérie bruxelloise.
11160: VANDECASTEELE, M. - Letterkundig leven te Gent van 1500 tot 1539. (= Rederijkersstudiën, no. III, pp. 1-57)
14129: VANDEKERCKHOVE, IVO - De miljarden van KS.
10497: VANDELOO, JOS - 5 romans. De Muggen; Het Gevaar; De Coladrinkers; De Engelse Les; De Weg naar de Ardennen.
11912: VANDENBERGHE, BRUNO H. - Aisopeia.
16549: VANDENHOLE, F. - Inventaris van nieuws,- en vak- en kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, het Seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor Perswetenschap. Met bibliografische annotaties.
16293: VANDEPITTE, FRANCISCA; LEVINA, SURA; BAUDSON, PIERRE; HOSTYN, NORBERT; COLON, CARLOS - Constantin Meunier in Sevilla. De Andalusische ouverture.
15599: VANDER STRAETEN, EDMOND - Le théatre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion politique, moeurs d'après des documents entièrement inédits. Tome II. (2ème édition)
15794: VANDERHEYDEN, J.F. - Hervorming en neo-filologie.
11168: VANDERVORST-ZEEGERS. J. - Le "Journal de Bruxelles de 1871 à 1884.
11169: VANDERVORST-ZEEGERS. J. - La guerre de sécession et la Belgique. Documents d'archives americaines 1861-1865.
19796: VANDERVORST-ZEEGERS, J. - Le "Journal de Bruxelles" de 1871 a 1884.
18725: VANDEVOORDE, HANS; (RED.) - Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem.
19038: VANHEMELRYCK, FERNAND - Europa tegen de Turken. De kruistocht van Filips de Goede.
4243: VANSINA, JAN - Oral Tradition. A Study in Historical Methodology.
16026: VANVUGT, EWALD - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
20728: VARENBRAKEN, CHRISTIANUS; KOOL, MARJOLEIN - Chistianus van Varenbrakens "Die edel Conste Arithmetica". (uitgegeven en van een inleiding voorzien door Marjolein Kool)
17838: VARHELYI, VANDA M. - Vajda Lajos Museum.
12190: VASARELY, VICTOR - Vasarely.
11759: VASSALLO E SILVA, NUNO; CARVALHO DIAS, JOAO; (EDS.) - Cartier 1899-1949. The Journey of a Style.
10506: VASTA, EDWARD (ED.) - Interpretations of Piers Plowman.
9637: VAUGHAN, ALDEN T.; (ED.) - The Puritan Tradition in America 1620-1730.
23745: VAUGHAN, MEGAN - Curing their ills. Colonial power and African illness.
10733: VAZ DIAS, J.J. - De Rode draad. Een Familiegeschiedenis 1492-1945.
6812: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale veranderingen en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4749: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en Hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17972: VEENENDAAL, DR. A.J. - Matthijs Sloot, een zeeman uit de achttiende eeuw (+ 1719-1779).
14154: VEENENDAAL, ED; DIJKSHOORN, WILLEMIJN; DE JONG, ERIK; DEN DULK, LEO; (REDACTIECOMMISSIE) - Amsterdamse grachtentuinen. Keizersgracht.
590: VEENSTRA, MARIEKE; VLEESENBEEK, HUIBERT - Waakzaam aan de Waterweg. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas 1945-1990.
23966: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
3194: VEER, PETER VAN DER - Gods on Earth. The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre.
6620: VEERMAN, W. - Gouda in oude ansichten.
6102: VEGA, L.A. - Het Beth Haim van Oudrkerk. The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel.
15152: VEKEMAN, H.; VAN UFFELEN, H.; (SAMENGESTELD DOOR) - Jetzt kehr ich an den Rhein. Eeen opstellenbundel bij Vondels 400ste geboortedag.
11429: VELDEN, WIEKE VAN DER - Silent Voices. Gender, Power and Household Managment in Rural Varanasi, India. (proefschrift VU Amsterdam)
9441: VELDERS-LENOIR, LIDUINA; ZON, RUUD VAN (SAMENSTELLING EN BEWERKING) - De Tweede Wereldoorlog. Index.
6262: VELDHUIZEN, P. - God en de mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam)
14293: VELDKAMP, DR. G.M.J.; VAN GRIENSVEN, P.G.T.W.; CLERX, J.M.M.J. (BEW. D.) - Herinneringen 1952-1967. Le carnival des animaux politiques.
19110: VELLENGA, DIRK - Een koude oorlog. De Elfstedentocht 1954. (2e dr.)
10896: VELLINGA. O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915. (met een voorwoord van den heer P.W. Waller) (herdruk) (
11667: VELTHUIS, DRS. BERT; ROOZEMOND, ROBERT; GERRITSEN-SAWWIK, VALENTINA - Ikon - Maria. De moeder Gods - Haar leven en wonderen op ikonen.
13277: VELTHUIS, DRS. BERT - De Zoon. Christus op ikonen.
25418: VELTMAN, MARTIN - Negentien Villanellen.
21480: VELUTHAT, KESWAN - The Early Medieval in South India. [collected essays]
4538: VENEDIKOV, IVAN - The Vulchitrun treasure.
6190: VENEMA, ADRIAAN - Verleden Tijd. Memoires.
15188: VENEMA, BERNHARD; BAKKER, JOGIEN; (RED.) - Vrouwen van de Midden Atlas : vrij of vroom ?
12987: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3a. De kleine collaboratie.
4994: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem
12445: VENNIX, PAUL - Travestie in Nederland en Vlaaanderen. NISSO-Studies, nr. 19)
14345: VER HUELL, ALEXANDER - Afspiegelingen. (Tijdspiegel-Phantasieen; Naar 't Leven; Wit en Zwart; Verspreide Platen.) Ze Zijn Er ! (Hier en daar; Tafeldans; Krijtkrabbels; Nalezing).
19749: VER HUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. (bezorgd en ingeleid door prof. dr. L. Turksma)
14346: VER HUELL, ALEXANDER - Zijn Er Zoo ?
12705: VERAGHTERT, KAREL; WIDDERSHOVEN, BRIGITTE - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
6044: VERBEEK, PROF. DR. E. - De man met de glazen hoed. Over de dromen van Sigmund Freud.
405: VERBONG,G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland ,1835-1920. (NEHA series-III, no. 5)
16335: VERBURG, MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I 1798-1898.
12665: VERBURGH, HUGO S. - Op de huis van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
11922: VERBURGT, LEON - De fantastische wereld van Leon Verburgt. Schiderijen - tekeningen - grafiek - objecten.
17935: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
18870: VERCAUTEREN, RICK; WINGEN, ED; BOONEN, JACQUELINE; VAN SOEST,, ONNO - Pierre van Soest. Altijd de hand die beweegt. /Die Hand immer in Bewegung. / Always the moving hand.
3493: VERDENIUS, MARTIE - Babysitters boekje.
8575: VERDONK, J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
8615: VERDOONER, DAVE; SNEL, HARMEN - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam 1598-1811. ( 2 vol.)
21204: VERDOORN, DR. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21445: VERGHESE, MARY - Fancy Eggs. (Sugar Art Ideas)
7913: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - P. Vergili Maronis Opera. (edited and annotated by Frederic Arthur Hirtzel) Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
14980: VERHAAK S.J., DR. C. - Zeger van Kortrijk commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave.
19533: VERHAGEN, JOSJE - Finiteness in Dutch as a second language. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
14658: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
12837: VERHEUL DZN., J. - De Ned. Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven. Voorafgegaan door een korte beschrijving van het ontstaan en de opkomst van het voormalige Delfshaven.(Met 17 reproducties naar tekeningen en foto's)
9465: VERHEY, ELMA - Om het joodse kind.
20909: VERHOEF, ESTHER - Agaporniden. Aanschaf, verzorging, voeding, gedrag, kweek. (2e dr.)
9231: VERHOORN, WIM - Hardlopen. Leerplan voor de recreatie-loper.
8310: VERHORST, PATRICK - Transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrilation. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15887: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Zijn er zoo ?
15888: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Afspiegelingen. / Ze zijn er ! ?
4745: VERKAAIK, OSKAR - A People of Migrants. Ethnicity, State and Religion in Karachi. (Comparative Asian Studies 15)
1882: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneeel.
14462: VERKADE, P. - Muntboek bevattende de namen en afbeeldingenvan munten geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd. (reprint)
22036: VERKADE, DR. MARGARETHA A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
16118: VERKADE, DR. M.A.; GROESBEEK, MR. J.W.; HART, DR. S.; MARS, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
14225: VERKAMMEN, MATTY; VERMEER, EVERT - Om 't Spel en de Knikkers. 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
19326: VERKRUYSSE, DR. P.J.; (EINDRED.) - Dien langen Duyvel van Nieukoop. Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van Sevenhoven. (uitgegeven en van commentaar voorzien door een Werkgroep van Amsterdamse neerlandici)
1792: VERKRUYSSE, P.J. - Critisch Bulletin I en II. 1930-1957 Deel I : Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Deel II : Index. (Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen,analytische inhoudsopgaven en indices,nos. 1 en 2) (2 dln.)
13950: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's IL PASTOR FIDO in de Nederlandse dramatische literatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20516: VERKUYTEN, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven.
18324: VERLEYEN, DR. WILFRIED; VAN EECKHOUDT, LUC - Iconografie van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij.
24308: VERLINDEN, PROF. DR. C.; CRAEYBECKX, DR. J. - Prijzen - en Lonenpolitiek in de Nederlanden in 1561 en 1588-1589. Onuitgegeven adviezen, ontwerpen en ordonnanties.
12670: VERLOOY, JAN BAPTIST CHRYSOSTOMUS - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788).
17004: VERMEER, EVERT - 90 jaren Ajax, 1900-1990.
6856: VERMEEREN, ANNEMIEK - Hypnotics and Antihistamines. Effects on cognitive functions and driving performance. (doctoral thesis Universiteit Maastricht)
17783: VERMEERSCH, JOSE; DELISSEN, NICOLE; DELSING, HUUB; HEINO/WIJHE (RED. EN SAMENSTELLING) - Jose Vermeersch. Beeldbouwer.
15333: VERMEIJEN, L.; AERTS, J. - Hoe wij ze spelen.
16073: VERMET, B.M.; (RED.) - Een eigenzinnig verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
19166: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden. (2e dr.)
20854: VERMEULEN, HANS - De Maasbode. De bewogen geschiedenis van "De beste courant van Nederland
18429: VERMEULEN, DR. F.A.J. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk : de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard. (reprint)
9234: VERMEULEN, DR. ARMAND - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist.
21320: VERMEULEN, C. - Cor Ecclesia. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik'. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
25423: VERMEULEN, MATTHIJS - Mijn geluk, mijn liefde. Brieven aan Thea Diepenbrock 26 mei 1945 - 12 juli 1946. (ingeleid, toegelicht en bezorgd door Odilia Vermeulen)
1831: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14042: VERMOORTEL, PHILIP - De parabel bij Multatuli. GHoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden ?
21061: VERMOTE, GWENNY; BAETEN, CHRISTEL - Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen.
13679: VERPLAETSE, R; MUSSEN, M. - Mechanotheraphie.
16348: VERRIJN STUART, C.A.; (VOORBERICHT VAN) - Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. (fotografische herdruk)
4157: VERSCHUREN, HARRY - Jean Pauls "Hesperus" und das zeitgenössische Lesepublikum.
14880: VERSPOOR, DOLF - Saudades van Camoens.
13055: VERSPRILLE, MR. A.J.; E.A.; (RED.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen.
20526: VERSPRILLE, MR. ANNIE - Leiden in oude ansichten. (9e dr.)
9830: VERSTRAATEN, WIM - Het groot jeneverboek.
3126: VERVAECK, SOLANGE - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865. (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis / cahiers Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine, no. 37)
16135: VERVLIET, PROF. DR. H.D.L. - Gutenberg of Diderot ? De typografie als factor in de wereldgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 mei 1977)
21322: VERVLOET, J.J.; (BEWERKT DOOR) - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811). (Hollandse Bronnen, deel 5)
15265: VERWEY, ALBERT - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
7295: VERZIJL, MR. JAN HENDRIK WILLEM - Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
12818: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden. Een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
16382: VESTDIJK, S. - Het genadeschot. ( 1e dr.)
19132: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
2735: VESTDIJK, S - Zuiverende kroniek. Essays.
16532: VETERMAN, EDUARD - De Krijtkring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's oud-Chineesche tooneelspel.
22103: VETTER, EDDIE - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht. (proefschrift Universiteit Utrecht)
12118: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer Schilderboek. (2e herziene dr.)
12667: VEURMAN, B.W.W.E. - Adelijn, bruin maagdelijn... Liederen, dansen, spelen.
14267: VEURMAN, B.W.E. - Dokter in West-Friesland. (Stolphoevereeks II)
12527: VEURMAN, B.; BAX, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieen en teksten. (met een inleiding en van commentaar voorzien)
9320: VICENC-VIVAS, J. - Historia Economica de Espana. (9. ed.)
20868: VICTORIA, QUEEN; BUCKLE, GEORGE EARLE - The Letters of Queen Victoria. 2nd Series. A selection from Her Majesty's Correspondence and Journal between the Years 1862 and 1878. Vol. II 1870-1878. (edited by George Earle Buckle)
23358: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van Dyckagie. (uitgegeven door Dr. J. de Hullu en Ir. A.G. Verhoeven)
15237: VIETH, HARALD - Hier lebten sie miteinander in Harvestehude-Rotherbaum. Jüdische Schiksale. Alltägliches. Heutiges.
11341: VIJFVINKEL, R.; COMPANJE, K.P.; DE GEUS, W.J.; HEGENER, M.M. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentwerken (1636-1986).
15185: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
13090: VILAR, PIERRE - Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles.
9493: VILLARROEL, FIDEL - The Dominicans and the Philippine Revolution 1896-1903.
10708: VIMALANANDA, TENNAKOON - Buddhism in Ceylon under Christian powers and The Educational and Religious Policy of the British Government in Ceylon 1797-1832.
9553: VINOGRADOFF, PAUL - Villainage in England. Essays in English mediaeval History. (reprint)
16009: VINOGRADOV, V.K.; POGONYI, J.F.; TEPTZOV, N.V. - Hitler's Death. Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB.
12306: VIS, DIRK; VIS JCZ., JACOB - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
10362: VIS, G.N.M. - Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994.
24182: VIS, JURJEN - Gaudeamus - Het leven van Julius Rontgen (1855-1932). componist en musicus.
23463: VISSCHER, H.J. - Rotterdammers op de trappen der historie. Een onderzoek naar de sociale mobiliteit van gezinshoofden in Rotterdam rond 1880. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
9731: VISSER, INGMAR - Rules and Associations. Hidden Markov models and neural networks in the psychology of learning. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
23280: VISSER, ROGIER - Identities in Early Arabic Journalism. The Case of Louis Sabunji. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5044: VISSER, S.L. - Correlaties tussen de geconditioneerde reaktie van het alfa ritme en kenmerken van het routine elektro-encefalogram bij normale proefpersonen en psychiatrische patienten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
15696: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
1041: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
6019: VISSER, A.J.J. - Lig en donker.
18554: VISSER, DRS. IRMIN - Het Slot te Zeist.
2932: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytical tradition. (proefschrift Katholieke Universiteit Brabant)
23419: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten.
18167: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten. (2e dr.)
4758: VISVANATHAN, SUSAN - The Christians of Kerala. History, Belief and Ritual among the Yakoba.
10311: VITTORINI, ELIO - Mens of niet.
23649: VITZTHUM D'ECKSTAEDT, LE COMTE C.F. - Maurice comte de Saxe et Marie-Josephe de Saxe Dauphine de France. Lettres et documents inedits des archives de Dresde.
9484: VIVIEN, RENéE - Er verscheen mij een Vrouw... (vertaald door Rosa Pollé)
13876: VLADIMIRSKAJA, N.S.; MORSAKOVA, E.A.; BOBROVNICKAJA, I.A.; MARTYNOVA, M.V.; (AUTOREN) - Das Gold aus dem Kreml.
2561: VLEUGELS, RENE M.P. - Industrialization and Secondary Cities in Central Mexico. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7781: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Vervolg op "De Dageraad der Volksbevrijding". Derde deel. De jaren 1914-1919.
16166: VLIEGENTHART, A.W. - De Galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane. (Rijksuniversiteit Utrecht)
24035: VOERMAN, GERRIT - De Meridiaan Van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930).
18790: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
13542: VOETS, SJEF - Sjef Voets. Beelden-tekeningen. Sculptures-drawings.
6572: VOETS, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Holland.
4274: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 8e Folge. (1957)
4273: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 10e Folge. (1959)
8961: VOGEL, DR. H.C. CARL ADOLF (HERAUSGEGEBEN VON) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
6608: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 9e Folge. (1957)
12056: VOGELAAR, CHRISTIAAN; BAAR, P.J.M. DE; MOERMAN, INGRID W.L.; WETERING, ERNST VAN DER; EKKART, RUDOLF E.O.; SCHATBORN, PETER - Rembrandt & Lievens in Leiden. 'Een jong en edel schildersduo'.
17010: VOGELZANG, FRED - Een aarzelende machtsstrijd : IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788. ( = jaarboek Oud-Utrecht 2004, pp. 63-118)
19221: VOIGT, JOHANNES H.; (HRSG. VON) - Die erforschung Australiens. Der Briefwechsel zwischen August Petermann und Ferdinand von Mueller 1861-1878.
16623: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778. (vertaald door Hanny Vermeer-Pardoen)
13590: VOM SCHEIDT, JüRGEN; (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Der unbekannte freud. Neue Interpretationen seiner Träume durch E.H. erikson, A. Grinstein, H. Politzer, L. Rosenkötter, M. Schur u.a.
14456: VON STERNBERG, JOSEF - Das Blau des Engels. eine Autobiographie.
20760: VON OLBERG, GABRIELE - Freie, Nachbarn und Gefolgsleute. Volkssprachige Bezeichnungen aus dem sozialen Bereich in den fruhmittelalterlichen Leges.
19952: VON GRUNEBAUM, G.E. - Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation. (2nd impression)
6257: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER - Heraldiek.
20017: VON SACHSEN-WEIMAR, CARL AUGUST; ANDREAS, WILLY; (HRSG. VON) - Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs Carl August von Weimar. (herausgegeben von Willy Andreas; bearbeitet von Hans Tummler. Band 1. 1778-1790. Band 2. 1791-1807. ( 2 Bde.) (von 3 Bde.)
20650: VON KLEIST, HEINRICH - Gesamtausgabe. Samtliche Werke und Briefe. (Gedichte, Dramen, Erzahlungen, Anekdoten, Kleine Schriften, Briefe 1793-1811) (7 Bde.)
9920: VON MOLTKE, HELMUTH J. - Briefe an Freya 1939-1945. (Herausgegeben von Beate Ruhm von Oppen)
10017: VON BRüCKE, E.; CUMMING, W.; VON HELMHOLTZ, H.; RUETE, C.G. THEOD. - Das Augenleuchten und die Erfindung des Augenspiegels. Mit zwölf Abbildungen im Text.
21282: VON DER MUHL, EMANUEL - Denis Veiras et son Histoire des Sevarambes (1677-1679).
17023: VON GöTZEN, GRAF G.A. - Deutsch-Ostafrika im Aufstand 1905/06. (Mit 6 farbigen Lichtdrucktafeln nach Originalen von Wilhelm Kuhnert, 4 Kartenskizzen und 1 Übersichtskarte.
16185: VON ASTEN, GEORG - Kriegskunst in Aufgaben. Heft 1. Aufklärung. Heft 2. Vorposten, Märsche und Marschsicherung. (2 Hefte in 1 Band)
21404: VON BUNSEN, MARIE - Kaiserin Augusta.
11215: VON GLEICH, C.C.J. - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
15340: VON SCHROEDER, LEOPOLD - Arische Religion. Bd. 1. Einleitung. Der altarische Himmelgott. Das höchste gute Wesen. Bd. 2. Naturverehrung und Lebensfeste. (2 Bde.)
18039: VON HABERLER, GOTTFRIED - Prospérité et Dépression. Étude théorique des cycles économiques. (nouvelle édition revue et augmentée)
9275: VON VAUPEL KLEIN, J.C. - Towards a Monograph of Euchirella.
9174: VON LüTGENDORFF, WILLIBALD LEO FREIHERR - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. (2 Bände) (Nachdruck der 6. durchgesehenen Auflage)
15382: VON HUMBOLDT, ALEXANDER - Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. (In deutscher Bearbeitung von Hermann Hauff. Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfassers. Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutscher Sprache) (4 Teile in 2 Bde.)
16207: VON HOFMANNSTHAL, HUGO; KARG VON BEBENBURG, EDGAR - Briefwechsel.
8528: VON GRUNEBAUM, G.E. - Islam. Essays in the nature and growth of a cultural tradition. ( = The American Anthropologist, vol. 57, no. 2, part 2 / memoir no. 81)
8321: VON MARCHTALER, HILDEGARD - Aus Alt-Hamburger Senatorenhäusern. Familienschicksale im 18. und 19. Jahrhundert.
8320: VON NORTHOF, LEVOLD - Die Chronik der Gräfen von der Mark. (übersetzt und erläutert von Hermann Flebbe)
8189: VON LINNé, CARL - Nemesis Divina. (Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry; ingeleid door J.M.M. de Valk)
7533: VON BüLOW, BERNHARD FüRST - Denkwürdigkeiten. (herausgegeben von Franz von Stockhammern) (4 Bde.)
13539: VON DüRING,MONIKA; DIDI-HUBERMAN, GEORGES; POGGESI, MARTA - Encyclopaedia Anatomica. A Complete Collection of Anatomical Waxes. Museo La Specola Florence.
7384: VON KROSIGK, HANS - Karl Graf von Brühl General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
11561: VON DER DUNK, THOMAS - Een Duits architect in Rotterdam in de Republiek. De Reiseanmerkungen van Leonhard Christoph Sturm (1660-1719). ( = Rotterdams Jaarboekje 2004, pp. 157-189)
7274: VON JANSON, SARA - Erinnerungen aus dem Hause Holtzendorff. (Mit 16 Bildtafeln)
7267: VON DER DUNK, HERMANN - Der Deutsche Vormärz und Belgien 1830/48. (Dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
7266: VON SYDOW, ANNA; (HRSG. VON) - Gabriele von Bülow, Tochter wilhelm von Humboldts. ein Lebensbild. Aus den familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791-1887. (15. Auflage)
4457: VON LAIMBECKHOVEN SJ, GOTTFRIED; MALEK, ROMAN; (HRSG. VON) - Gottfried von Laimbeckhoven SJ (17017-1787). Der Bischof von Nanjing und seine Briefe aus China mit Faksimile seiner Reisebeschreibung. Transkribiert und bearbeitet von Stephan Puhl (1941-1997) und Sigismund Freiherr von Elverfeldt-Ulm.
18878: VON MUNCHING, L. L. - De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eeerste Wereldoorlog 1914-1918.
17886: VON MOSER, OTTO - Feldzugsaufzeichnungen 1914-1918 als Brigade-, Divisionskommandeur und als kommandierender General. (Mit 135 Abbildungen, 3 Ubersichts- und 27 Textskizzen) (3. neu ausgestattete Auflage)
6147: VON LANG, JOCHEN; (ED.) - Das Eichmann-Protokoll. Tonbandaufzeichnungen der israelischen Verhöre. Mit 66 faksimilierten Dokumenten. (Nachwort Avner W. Less. Mitarbeit Claus Sybil)
20361: VON EINSIEDEL, WOLFGANG; WOERNER, GERT; GEISLER, ROLF; (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. Band I - VIII. Essays. Werke. Erganzungsband u. Gesamtregister.
13116: VON DER DUNK, THOMAS - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
18722: VON KEPPLER, DR. PAUL WILHELM - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
20168: VON BUCOVICH, MARIO - Berlin. (Mit einem Geleitewort von Alfred Doblin)
2389: VON BAYREUTH, MARKGRäFIN WILHELMINE - Memoiren. Eine Preußische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs.
19491: VON ARNIM, HANS - Bettina von Arnim.
17947: VON PASTOR, LUDWIG FREIHERR - Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus. Band XV. Von der Wahl Klemens' XI. bis zum Tode Klemens' XII. (1700-1740). (8. unveränderte Auflage).
21079: VON KüHLMANN, RICHARD - Erinnerungen.
12410: VON WEIDA, MARCUS; VAN DER LEE, ANTHONY - Spigell des ehlichen Ordens (aus der Handschrift herausgegeben von Anthony van der Lee)
12416: VON VELSEN, DOROTHEE - Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz-Brieg-Wohlau. Ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen Grundlagen.
5235: VON WINTERSTEIN, EDUARD - Mein Leben und meine Zeit. Ein halbes Jahrhundert deutscher Theatergeschichte.
11218: VON WINTERFELD, L.; HöMBERG, A.K.; JOHANSEN, P.; THüMMLER; RIERING, B. - Westfalen, Hanse, Ostseeraum.
13387: VON KEYSERLING, LEONIE - Studien zu den Entwicklungsjahren der Brüder Gerlach. Mit Briefen Leopolds von Gerlach und seiner Brüder an Karl Sieveking.
11584: VON DER DUNK, THOMAS H. - Een Duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms Reiseanmerkungen over Gelderland. (= Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, dl. 84, pp. 42-83)
15310: VON HOHENZOLLERN, JOHANN GEORG PRINZ; SCHUSTER, PETER-KLAUS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Manet bis Van Gogh. Hugo von Tschudi um die Moderne.
23268: VON AMSBERG, MARTJE-CHRISTINE - Welle im Strom. Eine Frau gibt nicht auf.
6148: VONDEL, JOOST VAN DEN - De werken van Vondel. Volledige en geillustreerde tekstuitgave in tien deelen. (Levensbeschrijving, geschied-en boekkundige toelichting, literatuuropgave enz. door en onder leiding van dr. J.F.M. Sterck e.a .) (10 dln. + register)
16173: VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij. (Jeugdbibliotheek, deel 1)
5054: VOOGT, JAN - The War in Vietnam. The View from a Southern Community Brownsville, Haywood County, Tennessee. (dissertation Universiteit van Leiden)
7687: VOOREN, STEEF - Van Doon tot Van Duin. Rotterdam de Revue gepasseerd.
6365: VOORHOEVE, PETRUS - Overzicht van de volksverhalen der Bataks. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
17270: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
8578: VORDTRIEDE, KäTHE - Es gibt Zeiten, in denen man welkt" mein Leben in deutschland vor und nach 1933. (Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Detlef Garz)
18931: VORGRIMLER, HERBERT; BERNAUER, URSULA; STERNBERG, THOMAS - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
21973: VORSELAARS, AD; VAN HERPT, CAREL; VAN GILS, JEF; E.A. - Molens in Goirle en Riel. Van dorpsfabriek tot levend monument.
17424: VOS, JACQUES - Het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poezieonderwijs op de basisschool.
20547: VOS, RIK/GEEL,RUDOLF - We hebben ze weer met genoegen bekeken...
3880: VOS, DR. H. - THEMIS.
16496: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
13466: VOS, PAUL; (VERKLARENDE TEKST VAN) - Panorama van Mol.
19868: VOS, RENé - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
21657: VOS, DRS. H.B. - De Nienoord. Huis en historie.
16393: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
21517: VOSMAER, MR. CAREL; STUIVELING, DR.G. - De briefwisseling Vosmaer-Perk uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door Dr. G. Stuiveling.
4957: VOSSKAMP, WILHELM - Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein.
10192: VOSTERS, JAN - Jan Vosters. Verleden tijd.
8988: VOVELLE, MICHEL - Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce)
5007: VRANCKEN, RIK - Snellere Duiven.
8233: VREDENBREGT, JACOB - Bawean dan Islam.
12510: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. Gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
4715: VREEDE-DE STUERS, DR. COR - Girl Students in Jaipur. A study in attitudes towards family life, marriage, and career.
8175: VRIEND, J. J. - De bouwkunst van ons land. Het platteland. (2e dr.)
14954: VRIES, M. DE; SOETEKOUW, P.M.M.B.; BLEIJENBERG, G.; MEER, J.W.M. VAN DER - Het Post-Cambodja Klachten Onderzoek Fase 1. Een inventariserend onderzoek naar aard, omvang en onstaanswijze.
12967: VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer. 25 januari 1867 - 18 juli 1932.
12066: VRIES, LYCKLE DE - Jan van der Heyden.
11355: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
21483: VROLIJK, MARJAN - Recht door Gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12100: VROOM, W.H.; DE BRUYN KOPS, MR. C.J.; VAN THIEL, DR. P.J.J.; E.A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
18408: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XCI)
23729: VROON, DR. A. - Ingelijfd bij het Franse keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de periode 1810-1814.( = Historische Reeks Land van Heusden en Altena, jrg. 8 /1997/)
10947: VROON, PIET; VAN AMERONGEN, ANTON; DE VRIES, HANS - Verborgen verleider. Psychologie van de reuk.
23607: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
2684: VROONHOVEN, L.V. - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru. 2 dln. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
17875: VUGS, J. - Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686), onderzoeker van het zenuwstelsel. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
24183: VUYK, SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
23796: VUYK, SIMON - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
2161: VUYK, TRUDEKE - Children of One Womb. Descent, Marriage and Gender in Central African Societies. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23470: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
11824: WäTJEN, HERMANN - Der deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas. [im 19. Jh.]
6940: WAAL, CARLA - Harriet Bosse. Strindbergh's Muse and Interpreter.
19341: WAASDORP, JOOP - De verhalen. (2e dr.)
20612: WACHTER, KENNETH W.; (ED.) - Statistical Studies of Historical Social Structure.
10710: WADLER, JOYCE - Liaison. The gripping real story of the diplomat spy and the Chinese opera star whose affair inspired "M. Butterfly".
21790: WAGEMAKER, ALLARD - Afghanistan 2001-2011. Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat. (proefschrift Universiteit Leiden)
2056: WAGEMAKERS, DR. A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LXXXIII)
2035: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919. (proefschrift Katholieke Universiteit Tilburg)
21259: WAGENAAR, C.G. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10744: WAGENAAR, JOHANNES; VAN BENTHEM, JAAP - Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar.
23953: WAGNER, ANTHONY RICHARD - English Genealogy.
1856: WAGNER, ROY - Lethal Speech. Daribi Myth as Symbolic Obviation.
6279: WAITE, ARTHUR EDWARD - The Doctrine and Literature of the Kabbalah. (photomechanical reprint)
6440: WAITE, EDGAR R. - The Reptiles and Amphibians of South Australia.
19086: WAKE, JEHANNE - Kleinwort Benson. The history of two families in banking.
4311: WAKKER, GERRY - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek. (Amsterdam Studies in Classical Philology, no. 3)
16700: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
13823: WALDMAN, DIANE - Enzo Cucchi.
13139: WALK, JOHN - Fenton Special Orders 1940-1980.
4188: WALLE, J. VAN DER - Romans en verhalen. De slavenopstand. Achter de spiegel. De overtocht. De muggen van San Antonio. Wachtend op de dag van morgen. Een vlek op de rug.
24373: WALLERSTEIN, IMMANUEL - The Modern World-System. Vol. 1. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century.
24064: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. ( = Het moderne wereld-systeem dl. II).
20901: WALLY, DR. BARBARA - Jacobo Borges. Der Himmel senkte sich.
19598: WALSH, AMY; BUIJSE, EDWIN; BROOS, BEN - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etser.
11517: WALSH, FRANK - Sin and Censorship. The Catholic Church and the Motion Picture Industry.
14938: WALTER, DR. MARäUSCHLEIN - Ferdinand von Rayski. Sein Leben und sein Werk. (Mit 196 Abbildungen, darunter 21 farbigen Wiedergaben, einem Gesamtverzeichnis der Werke und einer Stammtafel)
8465: WALTHAUS, RINA - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20861: WALVIS, JAAP - Het Goudsche Aartspriesterdom 1712. Bezorgd en inhgeleid door J.J. Hallebeek en M.F.G. Parmentier.
19729: WANSINK, DR. H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-±1650.
20152: WARD, GERALD W. R.; HOSLEY JR, WILLIAM N.; (EDS.) - The Great River. Art & Society of the Connnecticut Valley, 1635-1820.
23346: WARMERDAM, DRS. J.N.; KOENDERS, DRS. P. - Cultuur en Ontspanning. Het C.O.C. 1946-1966. (Publikatiereeks Homostudies Utrecht no. 10)
21385: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Het Ideaal als Kunst. De Stijl 1917-1931.
5369: WARNER, W. LLOYD; LUNT, PAUL S. - The Social Life of a Modern Community. (Yankee City Series Vol. 1)
20890: WARREN, HANS - Tussen Borssele en Parijs. Uit geheim dagboek 1945-1951.
20889: WARREN, HANS - Een vriend voor de schemering.
13469: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1945-1948.(8e druk)
13470: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1949-1951.(7e druk)
7299: WARREN JR., DONALD - The Red Kingdom of Saxony. Lobbying Grounds for Gustav Stresemann 1901-1909.
15303: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1942-1948. (9e, resp. 8e, herziene druk)
12099: WASSENBERGH, DR. A. - De portetkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
15444: WASSING, RENE; WASSING-VISSER, RITA - Adoeh, Indie ! Het beste van Hein Buiteweg.
23431: WATELET, MARCEL - Cartografie en politiek in het Belgie van de 19de eeuw.
1154: WATERBOLK, PROF. DR. E.H. ; E.A. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7501: WATERFIELD, GORDON - Professional Diplomat. Sir Percy Loraine of Kirkharle Bt. 1880-1961.
6847: WATERSCHOOT, W. - Jan van der Noot "Stammbuch". ( = Studia Germanica Gandensia, vol. XII, 1970, pp. 25-110.)
1409: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van dere Noot. (Publicaties : Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, nr. VIII)
8786: WATSON-WILLIAMS, HELEN - Andre Gide and the Greek Myth. A Critical Study.
17695: WATSON, LYALL - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie.
19645: WATSON, WILLIAM - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
17613: WATT, DONALD CAMERON - How War Came. The immediate origins of the Second World War 1938-1939
8649: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie : Versailles en de Duitse revolutie.
11192: WAUTERS, BART - De controverse rond de jurisdictie van de nuntius. Het placet op de geloofsbrieven van Spinelli, Valenti-Gonzaga, Tempi en Crivelli, 1725-1749.
13394: WAYNE, KENNETH - Modigliani & the Artists of Montparnasse.
11197: WEBB, R.K. - Harriet Martineau. A Radical Victorian.
20915: WEBER, EUGEN; (INTRODUCTION BY) - Journal of Contemporary History. Vol. 17, no. 1 /January 1982/ (Special Issue : Decadence)
7401: WEBER, JOHANN - Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage.
13693: WEBER, ANDREA - Language-Specific Listening: The case of Phonetic Sequences. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
18296: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690. ( Verhandelingen der K.N.A.W., Afd. Letterkunde, N.R. dl. 112 / Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, dl. XV)
15581: WEBSTER, JEAN; VAN DER POLL, JAAP - Vadertje Langbeen. (Daddy-long-legs). Een vrolijke geschiedenis in vier bedrijven naar Jean webster door Jaap van der Poll. (2e dr.0
20196: WEDEKIND, DR. W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
11737: WEEDA, ITEKE; (SAMENGESTELD DOOR) - Spiritualiteit en wetenschap.
14455: WEEHUIZEN, DRS. RIFKA M.; (RED.) - Toekomst @werk.nl.. Reflecties op Economie, Technologie en Arbeid.
13364: WEELINK-GOUDSWAARD - Schilderen met de roller.
15912: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
12604: WEGMAN-STOLK, TILLY - Het geslacht Stolk. Periode 1887-1997.
10877: WEHR, GERHARD - Jung. A Biography. (translated from the German by David M. Weeks)
16979: WEICHOLD, ARTHUR - Wilhelm Gotthelf Lohrmann 1796-1840. Lebensbild eines hervorragenden Geodäten, Topographen, Astronomen, Meteorologen und Förderers der Technik. Mit 205 Bildern.
13328: WEIDE, SUSANNE - Pottenbakkerij de Vier Paddestoelen 1920-1950.
13601: WEIDEGER, PAULA - History's Mistress. A new interpretation of a nineteenth-century ethnographic classic.
9013: WEIDER, BEN; HAPGOOD, DAVID - Napoleon vermoord ?
6580: WEIHSMANN, HELMUT; SCHMIDT-BRüMMER - Monster am Highway. Die Architektur der Zeichen.
13649: WEIL, GOTTHOLD - Grundriss und System der altarabischen Metren.
13826: WEINER, ANNETTE B. - The Trobianders of Papua New Guinea.
8489: WEINTRAUB, STANLEY - The last great cause. The intellectuals and the Spanish Civil War.
21355: WEINTRAUB, STANLEY - The London Yankees. Portraits of American Writers and Artists in England 1894-1914.
20659: WEIR, SHELAGH - Embroidery from Palestine.
6643: WEISBERG, RICHARD H. - Vichy Law and the Holocaust in France. (2nd printing)
15452: WEITZMANN, KURT W. - Studies in the Arts at Sinai. Essays.
9660: WELCH JR., RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
21433: WELCKER, DR. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993.
23563: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
20871: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker (nach alterer Schreibung Welker)
4002: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
6416: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
21024: WELLEN, GERARD - De verbeelding van het woord. I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie..
17428: WELLS, H.G. - The Passionate Friends. A Novel.
21683: WELLS, STEPHANIE A. - The Earring Style Book. Making Designer Earrings, capturing style, and getting the look for less. 40 designs for any occasion.
20357: WELSCHINGER, HENRI - Le Roi de Rome (1811-1832). (Avec portrait d'apres Isabey)
5360: WELSH, DAVID J. - Russian Comedy 1765-1823.
9562: WENDE, MICHAEL - Metaphysik und Mensch. Das System der Philosophie von Hegel und die Eröffnung der Möglichkeit des Menschen. eine intentionale Interpretation der "Enzyklopädie".
24252: WENDELAAR, MR. W.C. - De familie Wendelaar.
5934: WENDELL, CHARLES - The Evolution of the Egyptian National Image. From its Origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
6904: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Johanna, nagelezen en getoetst.
13812: WENSKUS, REINHARD - Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt.
17571: WERFF, EGBERT VAN DER; OVERBEEK, RITA; HAVINGA, BEA - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
23327: WERKGROEP 100 JAAR KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS NOORDWIJK - 100 Jaar Katholiek Lager Onderwijs Noordwijk 1882-1982. Foto's en feiten.
23860: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
21183: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Bos 1898-1937).
21082: WERNER, DENNIS - Amazon Journey. An Anthropologist's Year Among Brazil's Mekranoti Indians.
5030: WERNER, HANS-GEORG - E.T.A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk.
4718: WERTHEIM, WIM F. - Comparative essays on Asia and the West. (Comparative Asian Studies 12)
20863: WERTHEIM, W.F.; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
13696: WERTHEIM, W.F.; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
14074: WERTHEIM AYMES, C.A.; VAN SCHILFGAARDE, DR. P. - De symboliek van haas en anjer sinds de oudste beschavingen.
8336: WESSELING, BERBER - Leven, Liefde en dood : motieven in antieke romans. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
24391: WESSELS, L.H.M.; BOSCH, A.; (RED.) - Veranderende grenzen. Dl. 1. Nationalisme in Europa, 1815-1919.
10355: WEST, REBECCA - The Young Rebecca. Writings of Rebecca West 1911-17. (selected and introduced by Jane Marcus)
2303: WESTEN, A.C.M. VAN - Unsettled: Low-income housing and mobility in Bamako, Mali. (Netherlands Geographical Studies 187)
20691: WESTENDORP-OSIECK, BETSY - Aquarellen, Tekeningen en Pastels.
13215: WESTERMAN, INGMAR - Authority and Utility. John Millar, James Mill and the Politics of History c. 1770-1836. (dissertation Universiteit Amsterdam
14281: WESTERMANN, DR. J.C.; GREUP, MR. G.M. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan . Dl. 1 1811-1922. Dl. 2 1922-1936. (2 dln.)
14716: WESTERS, MARNIX FERDINAND - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het Liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
16208: WESTERVELD, PETER D. - Het devolutierecht in het Overkwartier van gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen.(= Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,deel 129, pp. 67-156)
902: WESTHOFF, HANNEKE - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig. (proefschrift Universiteit van Amsterdam))
5155: WESTHOFF, HANNEKE - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
13958: WESTLAKE, RAY - Collecting Metal Shoulder Titles.
16678: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4550: WETEREING, JAN WILLEM VAN DE - Moord op afstand.
9563: WETTSTEIN, RONALD HARRI - Eine Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentativ-rekonstruierender Aktualisierungs- und Erweiterungsversuch von Kants kritischer Theorie.
8246: WEVERBERGH, JULIEN - Ufo's in het verleden. Een documentatie.
25386: WEYERMAN, JACOB CAMPO; NIEUWEBOER, ADELE; (INGELEID DOOR) - De Rotterdamsche Hermes, Behelzende een' schat van zeer geestige en kortswylige Aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt.
19981: WHITAKER, STEVE - Striptekentechnieken. (Een praktische gids voor professionele striptekentechnieken, met inspirerende richtliojnen voor hun toepassing)
414: WHITE, GERALD T. - Formative Years in the Far West. A History of Standard Oil Company of California and predecessors Through 1919.
8745: WHITE, STEPHEN - Gorbachev in power.
10422: WHITE, RUTH; SWAINSON, MARY - Seven Inner Journeys.
5731: WHITE, GEOFFREY M.; KIRKPATRICK, JOHN; (ED. BY) - Person, Self, and Experience. Exploring Pacific Ethnopsychologies.
5082: WHITE, SARAH C. - Arguing with the Crocodile. Gender and Class in Bangladesh.
15210: WHITEHEAD, JOHN - Guardian of the Grail. A New Light on the Arthurian Legend.
13266: WHITEHOUSE, P.B. (ED.) - Railway Relics and Regalia.
11536: WHITFORD, FRANK - Oskar Kokoschka. A Life.
18086: WICHERS HOETH, MR. L. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. (onder red. van prof. mr. Ch. Gielen en mr. drs. N. Hagemans) (8e druk)
23871: WICHERS HOETH, A.W. - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
5814: WICKRAMANAYAKE, B.W.E. - Rural Industries in Transition. A Case Study of Southern Sri Lanka.(Proefschrift Erasmus Universtiteit Rotterdam)
10729: WIDDOWSON, ROSALIND - Zwangerschapsyoga.
14933: WIEBERDINK, G.L. - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
11886: WIEBERDINK, G.L.; (SAMENGESTELD DOOR) - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
21297: WIECHMANN, A.; PALM, L.C.; (RED.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
21680: WIECHMANN, ANTON - De verzameling medicijnen van een Amsterdamse stadsdokter.
4068: WIEG, ROGI - Beminde onrust. Novelle.
15776: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken. (Bibliothek der Schiffstypen)
21052: WIEGAND, GUNTHER - Zum deutschen Russlandinteresse im 19. Jahrhundert. E.M. Arndt und Varnhagen von Ense.
4689: WIEL, J.C.W. VAN DE - Leergang in den Gregoriaanschen zang. Voor Seminaria en Opleiding van Directeuren en Organisten.
365: WIELENGA, JOHAN WILLEM FRISO - West-Duitsland en de Bondsrepubliek 1949-1955. (proefschrift Amsterdam)
7085: WIENTZEK, DR. HORST - Wetter - Stadt an der Ruhr.
1042: WIERDELS, FERD. J.A.M. - Een "Opkomende Zon". Noodzakelijk verweer tegen de grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
11131: WIERINGA, IR. H. - Waterstaat in Overijssel. (Uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provinciale waterstaat in Overijssel , 1882-1982)
8058: WIERSMA, J.P. - Friese volkssprookjes.
10384: WIERTZ-BOUDEWIJN, E.M. - Theater over vrede en politiek geweld. Een onderzoek naar de weerslag van het pacifisme op het theater in Nederland in de periode 1945-1970. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
16918: WIJMER, D.J.; E.A.; (RED.) - Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Dl. 1. Tekst. Dl. 2. Kaarten. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen. (Kadastrale Atlas provincie Utrecht, dl. 6) ( 2 delen)
11785: WIJNAENDTS FRANCKEN, DR. C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
14218: WIJNAND, J.H. - Het Gouden Boek van A.F.C.. (samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.)
20522: WIJNAND,GEORGE - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
625: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde grondslag 1888-1913.
626: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.
874: WIJNEN-SPONSELEE, M.TH. - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks, dl. 7) (proefschrift K.U. Tilburg)
5561: WIJNGAARDS, DR. N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
14515: WIJNSMA, AREND JAN - De Waag in Makkum. (Monument van de Maand, jrg. 3, deel 4)
876: WIJSENBEEK, DR. THERA - Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis.
19996: WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA; (RED.) - Het Lange Voorhout. Monumenten, Mensen en Macht.
24024: WILBER, DONALD N. - Iran. Past and Present.
6462: WILCOCKS, ROBERT - Jean-Paul Sartre ; A Bibliography of International Criticism.
18707: WILCOX, JOY - Printed Rag Toys.
13980: WILDE, OSCAR - Ernst. Klucht in 3 bedrijven door Oscar Wilde, vrij bewerkt door Charivarius. (Dilettanten-Tooneel, onder redactie van G. Nolst Trenité)
20442: WILDEMEERSCH, GEORGES; (HOOFDRED.) - Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie., dl. 2 (1996)
17503: WILDEROM, WIM; WILDEROM, ELIZE - Assendelft in vervlogen jaren. Deel 3.

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

5/9