Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12661: VAN DEN HERIK, L.J. - The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam
13088: VAN DEN BAAR, A.H. - A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331-1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library). (dissertation Universiteit van Amsterdam)
7248: VAN DEN BERGH, ERNST - Aus den Geburtsstunden der Weimarer Republik . Das Tagebuch des Obersten Ernst van den Bergh. Herausgegeben von Wolfram Wette. (Quellen zur Militärgeschichte. Serie A, Band 1)
26520: VAN DER BIJL, DR. M. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis,verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
24232: VAN IJKEN, WIJBE - De familie Van Wickevoort. (ddel 1 en 2) ( = Historische Kring Eemnes, 2011, afl, 2 , pp. 97-111 en afl. 3 , pp. 117-134)
7172: VAN DIS, DR. L.M.; SMIT, DR. JAC. - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. (Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd)
22011: VAN JOLE, MARCEL; WALGRAVE, JAN; FONCE, JAN; HAMMOCK, VIRGIL; PETROVA, SYLVA - Edward Leibovitz.
1931: VAN GILSE, JAN; VAN DIJK, DR. HANS - Memoires Jan van Gilse (1917-1922). Bezorgd door dr. Hans van dijk.
10641: VAN LIEBURG, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21)
10676: VAN ZANEN, DR. G.A. - David Ricardo Capriles. Student - geneesheer - schrijver Curacao 1837-1902. (met een naschrift van Cola Debrot)
10696: VAN BOHEEMEN, F.C.; VAN DER HEIJDEN, TH. C. J. - De Delftse rederijkers. 'Wy rapen gheneucht'. (Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nr. 9)
11845: VAN DEN BERG-ELDERING, LOTTY - Marokkanse gezinnen in Nederland.
18097: VAN DE HULST, WIM; LUTZ, HANS - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. Paintor, Author, Sculptor in Light and space. Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
18257: VAN NOSTRUM, A.A. - De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49/ 2000/, no. 3, pp. 178-183; no. 4, pp. 193-200; jrg. 50 /2001/, no. 1, pp. 58-62)
17325: VAN DER GOUW, DR. J.L. - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, Grote Serie, dl. 171)
11322: VAN DER HORST, TONNY - Voor altijd vroeger.
6955: VAN DER BRUGGEN, KOOS - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeking van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam)
24354: VAN HAM, W.A. - Het Doorluchtige Huis van Bergen op Zoom. (= Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden, 4e jrg. /1969/, no. 4, pp. 137-188)
12568: VAN LODENSTEIN, JODOCUS - Uit-Spanningen. (Bloemlezing; met inleiding en aantekeningen door Dr.P.J. Buijsters
12825: VAN DER HAMMEN, T.; A.O. - Proceedings of the seventh Guiana Geological Conference November 1966, Paramaribo. ( Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap, deel 27)
12830: VAN SWIGCHEM, DR. C.A.; PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576.
15278: VAN LIMBURG STIRUM, MACHTELD - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
1529: VAN SCHAIK, DR. C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
13586: VAN DER MAST, MICHIEL; DUMAS, CHARLES; (RED.) - Van Gogh en Den Haag.
14751: VAN DER LINDE, DRS. A.C.; VAN DEE, MR. M.M. - Reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest. een wetshistorisch overzicht bij de artikelen 10d, 13 en 20 Wet Vpb.
14766: VAN DER ZANDE, ANDRE N. - Outdoor Recreation and Birds : Conflict or Symbiosis ? Impacts of outdoor recreation upon density and breeding success of birds in dune and forest areas in the Netherlands. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden.
15419: VAN HOUTTE, J.A.; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique 1944-1968.
15421: VAN DIJK, BEN; GROT, STEF - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
6824: VAN MOORSEL, P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in de vroegchristelijke letteren en kunst.
23691: VAN BEEK, B.L.; BRANDT, R.W.; GROENMAN-VAN WAATERINGE, W.; (EDS.) - Ex Horreo - IPP 1951-1976.
13491: VAN DEN BOOMGAARD-MANSCHOT, J.; EMONS, MR. R.N.S.; DE MEYERE, DRS. J.A.L.; (RED.) - Water lekker nat. Drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht.
20822: VAN DITZHUYZEN, REINHILDIS - 'Heerenhuizen die den stand niet ontsieren'. Portret van het Haagse Nassaukwartier. (3e, geheel herziene en vermeerderde uitgave)
12391: VAN BUREN, TOON - Molokai. Een overlevingstocht in het land van mystiek en psychiatrie aan de hand van Zen.
20847: VAN EIJDEN-ANDRIESSEN, CECILE - 'Moralinezuur' en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970.
15987: VAN DER WEE, VERBREYT, MONIQUE - Mensen maken Geschiedenis. De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985.
13188: VAN KONINGSVELD, DR. P. S.; AL-SAMARRAI, DR. Q.; (COMPILED BY) - A collection of Arabic (and a few Turkish and Persian) manuscripts. Localities and dates in Arabic manuscripts. Descriptive catalogue of a collection of Arabic manuscripts in the possession of E.J. Brill. ( = catalogue no. 500)
6763: VAN DER STEEN, D.G. - Tussen verlangen en verlies. Antropologische aspecten van de Don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
16357: VAN BORK-VAN DIJK, MARGARETHA - Margaretha van Bork - van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
25412: VAN WIJNEN, H.A. - Vorst Willem, het is alles uw schuld !" Oranje en de ondegang van de Republiek bij de omwentelingen 1787-1795.
12364: VAN KOLLENBURG, H.M.M. - Archief van de heren van Oijen (1550-1899). (Inventarisreeks nr. 2)
12373: VAN DER POT, J.E. - Memoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw. ( = Jaarboek die Haghe, 1928/29, pp. 77-226
16798: VAN DER VOORT, P.J. - The Pen and the Quarterdeck. Life and works of Captain Frederick Chamier RN.
10404: VAN GELDER, GEERT-JAN; DE MOOR, ED; (RED.) - De pen en het zwaard. Literatuur en politiek in het Midden-Oosten.
1382: VAN OOSTROM, F.P. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. (3e dr.)
6639: VAN DEN BROEK, ANET; GROEN, KOOS - Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
3481: VAN OIRSCHOT, ANTON; VAN GENNIP, DR. PIETER ANTON - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
20725: VAN DEN BURG, E.W.; LEEUWENHOEK, DRS. G.J. - (Van) Leeuwenhoek" (= Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus, 4e jrg. /1995/, nr. 3, pp. 133-183)
6570: VAN KERSBERGEN, T. - Het leven van Jesus. Naar het Midellimburgsch handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw.
23672: VAN LIEBURG, FRED; ROELEVINK, JOKE - Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931 2011.
6519: VAN DER HOEVEN, H.W. - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
17892: VAN DE MEERENDONK, A.A.J.M. - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen0
6482: VAN BEYSTERVELDT, A.A. - Répercussions du souci de la Pureté de Sang sur la conception de l'honneur dans la "Comedia Nueva"espagnole. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
26771: VAN STAM, F.P. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-1650. Disrupting debates among the Huguenots in complicated cicumstances. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15406: VAN DER PLAS, MICHIEL - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter 1830-1899. (4e dr.)
20835: VAN STRATUM, J.C.M. - Bevolking in beweging 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
10473: VAN DER JAGT, H.C. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21391: VAN SPAANDONK, TRUDY; WILDENBERG, ANTOINETTE; MULDER-KOENEN, ANK - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
2869: VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Het Antwerpen van toen.
2871: VAN GERWEN, CHRISTINE - De neogotische beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
26791: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
610: VAN HOLTEN, A.J. (SAMENGESTELD D.) - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. Speciale edities voor Rotterdam en omstreken 1944-1945.
15394: VAN DER VOORT, R.H. - Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913.
154: VAN WAESBERGHE, DR. J.F.A.M. - De Akense regels voor Coninici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 83)
15400: VAN HAM, DR. J.; LEYNSE, B. - Middelburg in oude ansichten. Deel 1 + 2. (2 dln.) (8e, resp. 3e dr.)
17850: VAN LENNEP, JAN HENDRIK - Verhaal van het gebeurde op het Zilveren-Bruiloftsfeest van Mr. David Jacob van Lennep en vrouwe Anna Catharina van de Poll, gevierd op het Huis te Manpad 28 April 1844.
17851: VAN HEIJNINGEN, DRS. LEO A. - Energiek en ondernemend. 150 Jaar Olie en Vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft. / Energetic and enterprising.
5951: VAN DER SPEK, WOUT - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel. Over het eerste Samuëlboek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17873: VAN DER HAAR, DR. D. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. een studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
19788: VAN DER VINNE, VINCENT LAURENSZ. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655. (ingeleid en bewerkft door Bert Sliggers jr.)
13128: VAN DEN BERGEN, MARINA; VOLLAARD, PIET - Hinder en ontklontering. Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren.
5796: VAN ZOEREN, ELBERT - De muziekuitgeverij A.A. Noske (196-1926). Een bijdrage tot derttig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis.
17329: VAN DER EERDEN-VONK, M.A. - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. (R.G.P. Grote Serie, dl. 218)
18723: VAN DEN DRIES, LUC - Omtrent de opvoering. Heiner Muller en drie decennia theater in Vlaanderen.
18724: VAN RAEMDONCK, BERT - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
15199: VAN EEGHEN, DR. ISABELLA H. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'.
12990: VAN DER BLOM, DRS. N. (RED.) - Florilegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse , Rotterdamse en andere opstellen. (bezorgd en ingeleid door drs. J. Smit en drs. J. Spoelder)
5640: VAN SANTEN, JOSé C.M. - They leave their jars behind. The conversion of Mafa women to Islam (North Cameroon).(dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
5606: VAN TOOREN, MARJOLEIN - Le Premier Zola. Naturalisme et manipulation dans les positions stratégiques des récits brefs d'Émile Zola. (thèse de doctorat Vrije Universiteit van Amsterdam)
12599: VAN DEN OORD, DR. AD; VAN OOSTERHOUT, DRS. WIL - Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
5152: VAN DER ZIJL, ANNEJET - Anna. Het leven van Annie G.M. Schmidt. (2e dr.)
10514: VAN ZWIETEN, J.W. - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam.
18559: VAN EIKEREN, JOHAN - Marius Bauer zoals men hem niet kent. Een essay over het weinig bekende werk van den kunstenaar, zijn jeugdwerk, zijn werkwijze en zijn betekenis als illustrator.
26873: VAN DOORSLAER, RUDI - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
3801: VAN WELIE, B.F.E. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus. Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14051: VAN ITERSON, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
24317: VAN HELMOND, TOKE - Mary Dorna 1891-1971. (3e herziene dr.)
14061: VAN DIJK, KEES - A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000.
3819: VAN ZELM VAN ELDIK, J.A. - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw.
3804: VAN MOOLENBROEK, J.J. - Vitalis van Savigny ( + 1122). Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
13854: VAN ROOIJEN, PEPIN; (DESIGNED BY); MAY, ANDREW; ( INTRODUCTION BY) - Indonesian Ornamental Design / Indonesische Ornamentik / Disenos Ornamentales de indonesia / Il Design Ornamentale Indonesiano / Les Motifs Ornementaux Indonésiens.
13857: VAN GREVENSTEIN, ALEXANDER - Pieter Defesche schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten
16419: VAN DER VOORT-RUYGROK, M.A.M.; SLATS, G.; VAN KAMPEN, PETER - De parochie van Sint-Jeroen in beeld.
26833: VAN RAAIJ, STEFAN; SPIES, PAUL - The Royal Progress of William & Mary. (English translation of :In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd.)
14702: VAN DER HUCHT, KAREL; HIDAYAT, BAMBANG; (EDS.) - Wolf-Rayet stars and interrelations with other massive stars in galaxies.
12453: VAN DEN BROUCKE, DOMINIQUE - Quand des avions sábataient... Evregnies - 4 mars 1944, Nechin - 9 octobre 1942, Leers (F) - 29 avril 1944.
12438: VAN DEN HOEK, MR. M.W. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
17911: VAN DER VELDE, PAUL - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie.
11604: VAN DILLEN, DR. J.G. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de schrijver. (Historische Studies Instituut Geschiedenis R.U. Utrecht, no. XIX)
21388: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE - Felix Bracquemond 1833-1914.
24170: VAN VLOTEN, FRANCISCA - Moen. Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstenares Mies Elout-Drabbe 1875-1956.
18196: VAN DE VEN, JACQUES; VAN DER WEIDEN, JOHANNES - Berlin und Amsterdam : Struktur, Bild, Grossstadtprobleme. Beiträge zur 5. Konferenz Amsterdam - Berlin.
2406: VAN ZANTWIJK, R.A.M. - Lastdragers en Hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische Gemeenschap. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4525: VAN DER VOORDE, F.P. - Henry Fielding critic and satirist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
24086: VAN DE GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE; MALAN, ANTONIA; SCHOEMAN, KAREL; E.A. - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
18993: VAN BELZEN, J.A. - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw.
613: VAN DER WAL, F. - Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op : De Oudste Vakbond van ons land
15032: VAN BEEK, WALTER E.A. - The Kapsiki of the Mandara Hills.
23812: VAN DER GEEST, KEES - Climate change and livelihood vulnerability in Northwest Ghana.
14275: VAN DIJK, JAN JACOB; SLOK, JOHAN - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond CNV 1900-2000.
14280: VAN GELDER, DR. H.E. ; (RED.) - Die Haghe. Jaarboek 1914/15
7632: VAN DORT, MARC - Utrecht en de post. (Historische Kring Utrecht, dl. 5)
22194: VAN DE BERG, J.H.; VAN OOYIK, J.; WIEGMAN, T. - Enschede een veranderdende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
13809: VAN KRIEKEN, G.S. - Khayr al-Din et la Tunisie 1850-1881. (these de doctorat)
19982: VAN RIJN, JAAP; DEN BLIJKER, HERMAN - Altijd trek. Dag en nacht op stap met herman den Blijker. Vijftig puike happen om de dag mee door te komen.
23554: VAN VEEN, P.A.F. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur.
7604: VAN WISSING, P.W.; KEMPERINK, R.M.; KUYS, J.A.E.; PELZERS, E.; (RED.) - Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
17139: VAN MUILEKOM, BEP - Een wijd land. Koningsoord in Brabant.
26785: VAN KESSEL, P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. (proefschrift Katholieke Uiversiteit Nijmegen)
20194: VAN CAMPEN, JAN - Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).
18153: VAN DER LOO, C.J. - Om leven vrijheid ! Geschiedenis der Oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op de tegenwoordigen tijd.
22229: VAN GIJSEN, J.E. - Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen. (porefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
8511: VAN DER VALK, INEKE - Van migratie naar burgerschap. Twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland.
10607: VAN VENLO, SIMON - Boexken van der Officien ofte Dienst der Missen. Uitgegeven door dr. Ludo Simons; met inleidingen door prof. dr. Jos Andriessen s.j., drs. Elly Cockx-Indestege en prof. dr. Hendrik D.L. Vervliet. Dl. 1. Facsimile Dl. 2 Commentaar (2 dln.)
23795: VAN DEN EERENBEEMT, H.F.J.M. - Armoede en Arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
20433: VAN STRAATEN, PETER; (GETEKEND DOOR) - Het dagelijks leven.
5518: VAN SCHEVICHAVEN, H.D.J. - De stad om. (samengesteld door Nicole Hagemans) (Nijmeegse Studiën, deel XIV)
13275: VAN BAALEN, H.J. - De Joodse gemeente te Deventer, omvattende Bathmen, Deventer, Diepeveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
26569: VAN GELDER, DR. H.E. - Alkmaarse Opstellen.
19695: VAN DE VELDE, FREEK - De nominale constituent. Structuur en geschiedenis.
13718: VAN DER REE, DIETEKE - Die Erinnerung an "das Herz der Stadt". Geschichts- und Gedächtnisbilder vom Potsdamer Platz.
19433: VAN DE MORTEL, J.B.V.M.J. - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. (proefschrift R.K.Universiteit Nijmegen)
13976: VAN VLAARDINGEN, DICK - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen. een kleurrijk leven in de kunst.
14908: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Het zatte hart (Gedichten). (Kaleidoscoop, no. 12) (4e dr.)
12031: VAN OSS, H.W.; VAN ASPEREN DE BOER, J.R.J.; DE JONG-JANSSEN, C.E.; WIETHOFF, C.; (EDS.) - The early Sienese paintings in Holand.
20453: VAN BALEN, WIM - Curved open-channel flows. A numerical study. (dissertation Technische Universiteit Delft)
13611: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 1
1903: VAN LIESHOUT, JAN - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
17903: VAN HOEK, LEO - Rotterdam. Stadhuis en omgeving 1913-1993.
16452: VAN RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA - Portretten van hoog tot laag en van klein tot groot. De familoie wierix en Hendrick Goltzius. (= Bulletin van het Rijksmuseum, jrg. 50 /2002/, no. 3, pp. 365-390
12398: VAN ANDEL, DS. J. - Het evangelie naar de beschrijving van Lukas. (2e dr.)
12411: VAN DONGEN, V.M.; KUYER, P.TH.J.; FERINGA, R.M.M.SJ.; ROOSENBOOM, DRS. H.TH.M.; JACOBS, B.C.M.; HOEKX, MR, J.A.M.; VAN DER HEIJDEN, PETER-JAN - Bossche Bouwstenen III (Het gildewezen te 's-Hertogenbosch)
24069: VAN 'T SANT, L.H.; VAN BRUGGEN, MR. DR. J.; CAMPAGNE, DR. C. ; E.A. - Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948.
20246: VAN STEKELNBURG, DICK - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653). Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock. (Dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21510: VAN DER BURG, MARGREET - 'Geen tweede boer'. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland 1863-1968. (proefschrift Wageningen Universiteit)
16051: VAN DEN ELSEN, G. - Het pachtrecht.
21912: VAN HET REVE, KAREL - Lenin heeft echt bestaan.
21914: VAN LIT, ROBERT - Wassenaarse Oudheden. (2e dr.; met aanvullingen en verbeteringen))
9985: VAN DEN BURG, J. - De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos. (IBN Scientific Contributions, no. 4)
21327: VAN RIEL, E.J.M. - Neveninkomsten van een dakpannenfabriek. De Aardewerk- en Platteelfabriek 'Rijnland' te Alphen aan den Rijn." (= Antiek. Tijdschrift voor oude kunst en kunstnijverheid, 30ste jrg., no. 7 /febuari 1996/, pp. 304-314)
24163: VAN DER WOUDE, C. - Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. (3 dln.)
19948: VAN LENNEP, MR. J.; TER GOUW, J. - De Uithangteekens (2 dln.); Het Boek der Opschriften (1 dl.) (totaal 3 dln.) (reprint)
16673: VAN DER BIE, RONALD - 'Een doorlopend groote roes'. De economische ontwikkeling van Nederland 1913/1921. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
4848: VAN BERESTEYN, JHR. MR. E. A. - Genealogisch Repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. (2 dln. Dl. 1 A-L.; Dl. 2 M-Z.) (3e dr.)
4830: VAN BERGEN, LEO - Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000.
16483: VAN DE VELDE, L. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
5041: VAN BAALEN, CAREL - Capacity of cytotoxic T lymphocytes to control the reproduction of human immunodeficiency virus. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
15988: VAN RHEE, DR. J.C.M. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Zwitserland.
23329: VAN DER HEIDEN, BAS - De paardetram van de RTM. (serie : De stoomtram Rotterdam-Schiedam..Deel 8.)
14711: VAN BEEK, SANDRA - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
14710: VAN GOCH, JAN; VAN VLIET-HERMANUSSEN, DINY - Toen gemeentehuis nog raadhuis was.... Het reilen en zeilen in en rond de oude raadhuizen van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij.
1407: VAN DER NOOT, JAN; ZAALBERG, C.A.; (EDITED BY) - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades'.
12778: VAN VLIERDEN, MARIEKE - Willibrord en het begin van Nederland.
13986: VAN DER LINDE-BEINS, RENSKE; MAURER, ONNO - Jakob Nieweg in stille bewondering.
21058: VAN RENSELAAR, CORRY - Partij in de marge. Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank. (proefschrift Universiteit Leiden)
12062: VAN DE WETERING, ERNST - Rembrandt. The Painter at Work.
5770: VAN DER LEM, ANTON - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
7641: VAN ECK, G. - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent.
16770: VAN ANDEL, CLAARTJE - De Dressuurproef. van groen tot Grand Prix. (met een voorwoord van Anky van Grunsven) (2e dr.)
26750: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Op weg naar het einde. ( 1e dr.)
17152: VAN DER VEN, DR. FRANS; BOON, DRS. CEES - Luc van Hoek
17551: VAN BUEREN, TRUUS - Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
535: VAN DE LAAR, DR. H.J.M. - Opperbankier en Wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813-1884. (proefschrift Tilburg)
20774: VAN ERP, A.H. - Gesta Francorum : Gesta Dei. Motivering en rechtvaardiging van de eerste kruistochten door tijdgenoten en moslimse reactie. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
26741: VAN ZANDEN, J.L. - De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914.
21311: VAN SCHENDEL, FIONA - Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere koffie-onderneming op Java 1875-1898.
18511: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 9 (2000).
20979: VAN DER JAGT, MAARTEN - De hoge vlucht van de valk. Hotel Kasteel Ter Worm, Hotel Kasteel Bloemendal, Restaurant Upstairs.
19672: VAN DRENTH, ANNEMIEK - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in Eindhoven (1900-1960).
19324: VAN DER WOUDE, S. - Harlingen toentertied.
11348: VAN KEULEN, DIRK - Bibliografie G.C. Berkhouwer
11220: VAN EIJK, H.P.A. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
25454: VAN RHEEDEN, HERBERT - Om de Vorm. Een eeuw teken-, handenarbeid- en kunstnijverheidsonderwijs in Nederland.
12884: VAN LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. - Indische Skulpturen der Sammlung Eduard von der Heydt. / Indian Sculptures in the von der Heydt Collection.
18335: VAN DE VELDE, FREEK - De nominale constituent. Structuur en geschiedenis.
7661: VAN LOO, DRS. P.E. - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
10047: VAN WEES, DRS. P.J.J.M. - In de voetsporen van Raiffeisen. Rabobank Uithoorn. (Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Coöperatieve Rabobank Uithoorn)
16170: VAN RHIJN, DR. M. - Aart Jan Theodorus Jonker.
23497: VAN HEES, HENK - De familie Van Estvelt en Eemnes. Een rooms-katholieke familie in Eemnes . (Historische Kring Eemnes, jrg. 35, no. 2 /juni 2013/, pp. 77-95)
23498: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 1 /april 1999/, pp. 9-31)
23499: VAN DEN BERG, A.J.; JOHANNES, G.J.; VISSER, P.; VREE, J. - Het Reveil in druk.
23466: VAN BEUNINGEN, DR. H.A. - De Steenkoolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden.
23725: VAN FAASSEN, EGBERT - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgevong voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
21452: VAN DIJK, C. - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever/typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en / of typografisch verzorgde boeken.
19826: VAN OOSTENDORP, MARC - Een wereldtaal. De geschiedenis van het Esperanto.
23947: VAN RIJ, H.; NOORDUYN, J.; VEENENDAAL JR., A.J.; E.A. - Nederlandse Historische Broonnen, deel III.
13613: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 1
5414: VAN MULKEN, MARGOT - The Manuscript Tradition of the Perceval of Chrétien de Troyes. A stemmatological and dialectological approach. (Ph. D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
21312: VAN HEEK, PROF. DR. F. - Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken. Een demografisch-sociologische studie van een geemancipeerde minderheidsgroep. (Publicaties van het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden, no. III)
20141: VAN DAALEN, PAUL - De eeuw van het dak. 100 Jaar Nederland en de Zeppelins.
20143: VAN DEN BREMT, STEFAAN - A gedichten.
12073: VAN DER VALK, J.G. - Ernst Kapp 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
13617: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 5 (1992), no. 1
19374: VAN DEN BERG, MIEKE; IDZINGA, DIRK - Trots en in zichzelf besloten.Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
23913: VAN VUURDE, ROB - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
19162: VAN BERKEL, MAAIKE - Accountants and Men of Letters. Status and Position of Civil Servants in Early Tenth Century Bagdad. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
17825: VAN LEEUWEN, J.N.M. - Sparen, de kortste weg naar welvaart. De geschiedenis van de spaarbanken te 's-Gravenzande en Monster vanaf 1880.
23555: VAN DER VLIET, P. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
23494: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van der Pol. (Historische Kring Eemnes, jrg. 29, no. 1 /juni 2007/, pp. 7-19)
23495: VAN DER VOORT, HARRY - Een korte geschiedenis van de familie Bieshaart in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 18, no. 4 /december 1996/, pp. 199-230)
23496: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Gieskens in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 22, no. 3 /september 2000/, pp. 135-168)
22009: VAN DORSTEN, J.A. - Poets, patrons and professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers and the Leiden Humanists. (Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden, General Series, no. 2)
1264: VAN KESSEL, DR. P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek, nr. 71)
19123: VAN GINKEL, BIBI - The Practice of the United Nations in Combating Terrorism from 1946 to 2008. (dissertation Universiteit Utrecht)
21730: VAN DER WEIJ, JAN-WILLEM - Beweging en bewogenheid. Het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw.
18011: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 3 (1994).
15964: VAN LIER, POL A.C. - Preventing Disruptive Behavior in Early Elementary Schoolchildren. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
24105: VAN BUTSELAAR, JAN - Africains, missionaires et colonialistes. Les origines de l'Eglise Presbyterienne du Mozambique (Mission Suisse), 1880-1896. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
23491: VAN HEES, HENK; VAN WIJK-BLOM, BERTIE - Korte geschiedenis van het geslacht Van Isselt in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 2 /juli 1999/, pp. 81-108)
26563: VAN HEININGEN, TEUN; SNELDERS, H.A.M. - De receptie van de hersen-schedelleer van Franz Joseph Gall in Holland kort na 1800. / Zijn vloeibare kristallen levende organismen ? (= Gewina /Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek/ , jrg. 20 /1997/, no. 3; pp. 113-168)
18754: VAN DER WEEL, HELEEN - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
18755: VAN KAMPEN, HINKE; PLEIJ, HERMAN; STUMPEL, BOB; VENMANS, ANNEBEL; VRIESEMA, PAUL ; (INLEIDING EN COMMENTAAR VAN) - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieen op gedrukte jaarvoorspellingen.
20349: VAN DIGGELEN, MICHIEL - Regionale verscheidenheid in de Afscheiding van 1834 ? Genderen en Doeveren : de bakermat der Afscheiding in het zuiden des lands. (= Skript, historisch tijdschrift, jrg. 6, no. 3 / september-november 1984/, pp. 171-184)
18647: VAN EGMOND, GEERTJE - Verbinding verbroken. Adoptie in adolescentie. Het geen-bodem-syndroom II. (3e uitgebreide druk)
15928: VAN HALL, MR. J.N.; MEYER, DR. W.; GERHARD, A.H.; MENDELL, A.E. - Een zaaier ging uit om te zaaien. Uitgegeven bij de herdenking van het verschijnen van Multatuli's Max Havelaar 1860-1910.
10944: VAN ROON, GER - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
10946: VAN DER WERFF, DRS. E.O. - Martini kerk en toren
13318: VAN DEN BUSSCHE, WILLY; E.A. - René Magritte.
14605: VAN SPLUNTER, IR. JOB - Esoterie & Architectuur. Speurtocht naar het ontstaan van vormen.
10876: VAN RANDWIJCK, MR. S.C. GRAAF - Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942. ( 2dln.)
19384: VAN DEN HOOGEN, R.H.; LODDER, A.R.; VAN DER LINDEN-SMITH, M. - Jurisprudentie Internetrecht. Kranten.com, kazaa en 55 andere zaken.
26501: VAN DE SANDT, H.W.M. - Joan Alberti, een Nedrlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
18807: VAN HOLTEN, C. - Schoonhoven in oude ansichten, deel 2. (2e dr.)
23599: VAN EYCK, P.N.; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1. juli 1904 - april 1914. (met een worrd vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.A. Wage.) (Achter het Boek, 23e jrg, afl. 1-3)
26758: VAN DEN BRABER, HELLEKE - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
23620: VAN HOECKE, W. - Les theologiens de Louvain et la cabale contre le "Journal Encyclopedique" (1759). La "Demande d'avis" du clerge liegois et la "Lettre de MM. les Docteurs." (= Lias, vol. I /1974/ , afl. 1, pp. 63-98)
23797: VAN DER HORST, DR. D. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
26468: VAN DIJK, A. - Cornelius Musius. een Delftse martelaar van 1572. (serie Batavia Sacra)
2841: VANDE PUTTE, GUY - Belgica Creola. Taalcontact in de Brusselse Periferie. Het voorbeeld van Overijse. / Le contact des langues en Périphérie bruxelloise.
11160: VANDECASTEELE, M. - Letterkundig leven te Gent van 1500 tot 1539. (= Rederijkersstudiën, no. III, pp. 1-57)
14129: VANDEKERCKHOVE, IVO - De miljarden van KS.
10497: VANDELOO, JOS - 5 romans. De Muggen; Het Gevaar; De Coladrinkers; De Engelse Les; De Weg naar de Ardennen.
11912: VANDENBERGHE, BRUNO H. - Aisopeia.
16549: VANDENHOLE, F. - Inventaris van nieuws,- en vak- en kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, het Seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor Perswetenschap. Met bibliografische annotaties.
16293: VANDEPITTE, FRANCISCA; LEVINA, SURA; BAUDSON, PIERRE; HOSTYN, NORBERT; COLON, CARLOS - Constantin Meunier in Sevilla. De Andalusische ouverture.
15599: VANDER STRAETEN, EDMOND - Le théatre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion politique, moeurs d'après des documents entièrement inédits. Tome II. (2ème édition)
15794: VANDERHEYDEN, J.F. - Hervorming en neo-filologie.
11168: VANDERVORST-ZEEGERS. J. - Le "Journal de Bruxelles de 1871 à 1884.
11169: VANDERVORST-ZEEGERS. J. - La guerre de sécession et la Belgique. Documents d'archives americaines 1861-1865.
19796: VANDERVORST-ZEEGERS, J. - Le "Journal de Bruxelles" de 1871 a 1884.
18725: VANDEVOORDE, HANS; (RED.) - Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem.
19038: VANHEMELRYCK, FERNAND - Europa tegen de Turken. De kruistocht van Filips de Goede.
16026: VANVUGT, EWALD - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
26875: VAREKAMP, ERIK; PEET, MICK - Agent Orange Omnibus De jonge jaren van prins Bernhard.
26694: VAREKAMP, ERIK; PEET, MICK - De jonge jaren van prins Bernhard.
26559: VAREKAMP, ERIK; PEET, MICK - Agent Orange Omnibus De vooroorlogse jaren van Prins Bernhard. (bevat: De jonge jaren van prins Bernhard - Het huwelijk van prins Bernhard.) (2e herziene dr.)
20728: VARENBRAKEN, CHRISTIANUS; KOOL, MARJOLEIN - Chistianus van Varenbrakens "Die edel Conste Arithmetica". (uitgegeven en van een inleiding voorzien door Marjolein Kool)
17838: VARHELYI, VANDA M. - Vajda Lajos Museum.
12190: VASARELY, VICTOR - Vasarely.
11759: VASSALLO E SILVA, NUNO; CARVALHO DIAS, JOAO; (EDS.) - Cartier 1899-1949. The Journey of a Style.
10506: VASTA, EDWARD (ED.) - Interpretations of Piers Plowman.
9637: VAUGHAN, ALDEN T.; (ED.) - The Puritan Tradition in America 1620-1730.
23745: VAUGHAN, MEGAN - Curing their ills. Colonial power and African illness.
10733: VAZ DIAS, J.J. - De Rode draad. Een Familiegeschiedenis 1492-1945.
6812: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale veranderingen en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4749: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en Hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17972: VEENENDAAL, DR. A.J. - Matthijs Sloot, een zeeman uit de achttiende eeuw (+ 1719-1779).
14154: VEENENDAAL, ED; DIJKSHOORN, WILLEMIJN; DE JONG, ERIK; DEN DULK, LEO; (REDACTIECOMMISSIE) - Amsterdamse grachtentuinen. Keizersgracht.
590: VEENSTRA, MARIEKE; VLEESENBEEK, HUIBERT - Waakzaam aan de Waterweg. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas 1945-1990.
23966: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
3194: VEER, PETER VAN DER - Gods on Earth. The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre.
6620: VEERMAN, W. - Gouda in oude ansichten.
6102: VEGA, L.A. - Het Beth Haim van Oudrkerk. The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel.
15152: VEKEMAN, H.; VAN UFFELEN, H.; (SAMENGESTELD DOOR) - Jetzt kehr ich an den Rhein. Eeen opstellenbundel bij Vondels 400ste geboortedag.
11429: VELDEN, WIEKE VAN DER - Silent Voices. Gender, Power and Household Managment in Rural Varanasi, India. (proefschrift VU Amsterdam)
9441: VELDERS-LENOIR, LIDUINA; ZON, RUUD VAN (SAMENSTELLING EN BEWERKING) - De Tweede Wereldoorlog. Index.
6262: VELDHUIZEN, P. - God en de mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam)
14293: VELDKAMP, DR. G.M.J.; VAN GRIENSVEN, P.G.T.W.; CLERX, J.M.M.J. (BEW. D.) - Herinneringen 1952-1967. Le carnival des animaux politiques.
10896: VELLINGA. O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915. (met een voorwoord van den heer P.W. Waller) (herdruk) (
11667: VELTHUIS, DRS. BERT; ROOZEMOND, ROBERT; GERRITSEN-SAWWIK, VALENTINA - Ikon - Maria. De moeder Gods - Haar leven en wonderen op ikonen.
13277: VELTHUIS, DRS. BERT - De Zoon. Christus op ikonen.
25418: VELTMAN, MARTIN - Negentien Villanellen.
21480: VELUTHAT, KESWAN - The Early Medieval in South India. [collected essays]
24176: VELUWENKAMP, JAN WILLEM - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
4538: VENEDIKOV, IVAN - The Vulchitrun treasure.
6190: VENEMA, ADRIAAN - Verleden Tijd. Memoires.
15188: VENEMA, BERNHARD; BAKKER, JOGIEN; (RED.) - Vrouwen van de Midden Atlas : vrij of vroom ?
23890: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De harde kern
12987: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3a. De kleine collaboratie.
4994: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem
12445: VENNIX, PAUL - Travestie in Nederland en Vlaaanderen. NISSO-Studies, nr. 19)
14345: VER HUELL, ALEXANDER - Afspiegelingen. (Tijdspiegel-Phantasieen; Naar 't Leven; Wit en Zwart; Verspreide Platen.) Ze Zijn Er ! (Hier en daar; Tafeldans; Krijtkrabbels; Nalezing).
19749: VER HUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. (bezorgd en ingeleid door prof. dr. L. Turksma)
14346: VER HUELL, ALEXANDER - Zijn Er Zoo ?
12705: VERAGHTERT, KAREL; WIDDERSHOVEN, BRIGITTE - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
26706: VERBONG,G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland ,1835-1920. (NEHA series-III, no. 5)
12665: VERBRURH, HUGO S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
16335: VERBURG, MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I 1798-1898.
11922: VERBURGT, LEON - De fantastische wereld van Leon Verburgt. Schiderijen - tekeningen - grafiek - objecten.
17935: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
18870: VERCAUTEREN, RICK; WINGEN, ED; BOONEN, JACQUELINE; VAN SOEST,, ONNO - Pierre van Soest. Altijd de hand die beweegt. /Die Hand immer in Bewegung. / Always the moving hand.
3493: VERDENIUS, MARTIE - Babysitters boekje.
8575: VERDONK, J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
8615: VERDOONER, DAVE; SNEL, HARMEN - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam 1598-1811. ( 2 vol.)
26793: VERDOORN, DR. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21204: VERDOORN, DR. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21445: VERGHESE, MARY - Fancy Eggs. (Sugar Art Ideas)
7913: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - P. Vergili Maronis Opera. (edited and annotated by Frederic Arthur Hirtzel) Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
14980: VERHAAK S.J., DR. C. - Zeger van Kortrijk commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave.
19533: VERHAGEN, JOSJE - Finiteness in Dutch as a second language. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
14658: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
12837: VERHEUL DZN., J. - De Ned. Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven. Voorafgegaan door een korte beschrijving van het ontstaan en de opkomst van het voormalige Delfshaven.(Met 17 reproducties naar tekeningen en foto's)
20909: VERHOEF, ESTHER - Agaporniden. Aanschaf, verzorging, voeding, gedrag, kweek. (2e dr.)
9231: VERHOORN, WIM - Hardlopen. Leerplan voor de recreatie-loper.
8310: VERHORST, PATRICK - Transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrilation. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15887: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Zijn er zoo ?
15888: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Afspiegelingen. / Ze zijn er ! ?
4745: VERKAAIK, OSKAR - A People of Migrants. Ethnicity, State and Religion in Karachi. (Comparative Asian Studies 15)
1882: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneeel.
14462: VERKADE, P. - Muntboek bevattende de namen en afbeeldingenvan munten geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd. (reprint)
22036: VERKADE, DR. MARGARETHA A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
16118: VERKADE, DR. M.A.; GROESBEEK, MR. J.W.; HART, DR. S.; MARS, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
14225: VERKAMMEN, MATTY; VERMEER, EVERT - Om 't Spel en de Knikkers. 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
19326: VERKRUYSSE, DR. P.J.; (EINDRED.) - Dien langen Duyvel van Nieukoop. Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van Sevenhoven. (uitgegeven en van commentaar voorzien door een Werkgroep van Amsterdamse neerlandici)
1792: VERKRUYSSE, P.J. - Critisch Bulletin I en II. 1930-1957 Deel I : Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Deel II : Index. (Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen,analytische inhoudsopgaven en indices,nos. 1 en 2) (2 dln.)
13950: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's IL PASTOR FIDO in de Nederlandse dramatische literatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20516: VERKUYTEN, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven.
18324: VERLEYEN, DR. WILFRIED; VAN EECKHOUDT, LUC - Iconografie van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij.
12670: VERLOOY, JAN BAPTIST CHRYSOSTOMUS - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788).
17004: VERMEER, EVERT - 90 jaren Ajax, 1900-1990.
6856: VERMEEREN, ANNEMIEK - Hypnotics and Antihistamines. Effects on cognitive functions and driving performance. (doctoral thesis Universiteit Maastricht)
17783: VERMEERSCH, JOSE; DELISSEN, NICOLE; DELSING, HUUB; HEINO/WIJHE (RED. EN SAMENSTELLING) - Jose Vermeersch. Beeldbouwer.
15333: VERMEIJEN, L.; AERTS, J. - Hoe wij ze spelen.
16073: VERMET, B.M.; (RED.) - Een eigenzinnig verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
19166: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden. (2e dr.)
20854: VERMEULEN, HANS - De Maasbode. De bewogen geschiedenis van "De beste courant van Nederland
25423: VERMEULEN, MATTHIJS - Mijn geluk, mijn liefde. Brieven aan Thea Diepenbrock 26 mei 1945 - 12 juli 1946. (ingeleid, toegelicht en bezorgd door Odilia Vermeulen)
18429: VERMEULEN, DR. F.A.J. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk : de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard. (reprint)
9234: VERMEULEN, DR. ARMAND - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist.
26648: VERMEULEN, MATTHIJS - Het enige hart.
21320: VERMEULEN, C. - Cor Ecclesia. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik'. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
1831: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14042: VERMOORTEL, PHILIP - De parabel bij Multatuli. GHoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden ?
21061: VERMOTE, GWENNY; BAETEN, CHRISTEL - Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen.
13679: VERPLAETSE, R; MUSSEN, M. - Mechanotheraphie.
16348: VERRIJN STUART, C.A.; (VOORBERICHT VAN) - Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. (fotografische herdruk)
4157: VERSCHUREN, HARRY - Jean Pauls "Hesperus" und das zeitgenössische Lesepublikum.
14880: VERSPOOR, DOLF - Saudades van Camoens.
13055: VERSPRILLE, MR. A.J.; E.A.; (RED.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen.
20526: VERSPRILLE, MR. ANNIE - Leiden in oude ansichten. (9e dr.)
9830: VERSTRAATEN, WIM - Het groot jeneverboek.
3126: VERVAECK, SOLANGE - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865. (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis / cahiers Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine, no. 37)
16135: VERVLIET, PROF. DR. H.D.L. - Gutenberg of Diderot ? De typografie als factor in de wereldgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 mei 1977)
21322: VERVLOET, J.J.; (BEWERKT DOOR) - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811). (Hollandse Bronnen, deel 5)
15265: VERWEY, ALBERT - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
26523: VERWILGHEN, ANDRE P. - La Saga Campinoise 1912-1925. Souvenirs de mon enface 1912-1925.
12818: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden. Een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
19132: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
16532: VETERMAN, EDUARD - De Krijtkring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's oud-Chineesche tooneelspel.
22103: VETTER, EDDIE - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht. (proefschrift Universiteit Utrecht)
12118: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer Schilderboek. (2e herziene dr.)
12667: VEURMAN, B.W.W.E. - Adelijn, bruin maagdelijn... Liederen, dansen, spelen.
14267: VEURMAN, B.W.E. - Dokter in West-Friesland. (Stolphoevereeks II)
12527: VEURMAN, B.; BAX, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieen en teksten. (met een inleiding en van commentaar voorzien)
9320: VICENC-VIVAS, J. - Historia Economica de Espana. (9. ed.)
15237: VIETH, HARALD - Hier lebten sie miteinander in Harvestehude-Rotherbaum. Jüdische Schiksale. Alltägliches. Heutiges.
11341: VIJFVINKEL, R.; COMPANJE, K.P.; DE GEUS, W.J.; HEGENER, M.M. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentwerken (1636-1986).
15185: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
13090: VILAR, PIERRE - Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles.
9493: VILLARROEL, FIDEL - The Dominicans and the Philippine Revolution 1896-1903.
10708: VIMALANANDA, TENNAKOON - Buddhism in Ceylon under Christian powers and The Educational and Religious Policy of the British Government in Ceylon 1797-1832.
9553: VINOGRADOFF, PAUL - Villainage in England. Essays in English mediaeval History. (reprint)
16009: VINOGRADOV, V.K.; POGONYI, J.F.; TEPTZOV, N.V. - Hitler's Death. Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB.
12306: VIS, DIRK; VIS JCZ., JACOB - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
10362: VIS, G.N.M. - Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994.
24182: VIS, JURJEN - Gaudeamus - Het leven van Julius Rontgen (1855-1932). componist en musicus.
23463: VISSCHER, H.J. - Rotterdammers op de trappen der historie. Een onderzoek naar de sociale mobiliteit van gezinshoofden in Rotterdam rond 1880. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
26655: VISSER, FRANK - De zaak Antonius van der Waals.
9731: VISSER, INGMAR - Rules and Associations. Hidden Markov models and neural networks in the psychology of learning. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
23280: VISSER, ROGIER - Identities in Early Arabic Journalism. The Case of Louis Sabunji. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5044: VISSER, S.L. - Correlaties tussen de geconditioneerde reaktie van het alfa ritme en kenmerken van het routine elektro-encefalogram bij normale proefpersonen en psychiatrische patienten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
15696: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
6019: VISSER, A.J.J. - Lig en donker.
18554: VISSER, DRS. IRMIN - Het Slot te Zeist.
2932: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytical tradition. (proefschrift Katholieke Universiteit Brabant)
23419: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten.
26654: VISSER, FRANK - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog.
18167: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten. (2e dr.)
4758: VISVANATHAN, SUSAN - The Christians of Kerala. History, Belief and Ritual among the Yakoba.
23649: VITZTHUM D'ECKSTAEDT, LE COMTE C.F. - Maurice comte de Saxe et Marie-Josephe de Saxe Dauphine de France. Lettres et documents inedits des archives de Dresde.
13876: VLADIMIRSKAJA, N.S.; MORSAKOVA, E.A.; BOBROVNICKAJA, I.A.; MARTYNOVA, M.V.; (AUTOREN) - Das Gold aus dem Kreml. Geschichte der russischen Goldschmiedekunst.
2561: VLEUGELS, RENE M.P. - Industrialization and Secondary Cities in Central Mexico. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7781: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Vervolg op "De Dageraad der Volksbevrijding". Derde deel. De jaren 1914-1919.
16166: VLIEGENTHART, A.W. - De Galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane. (Rijksuniversiteit Utrecht)
18790: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
13542: VOETS, SJEF - Sjef Voets. Beelden-tekeningen. Sculptures-drawings.
6572: VOETS, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Holland.
4274: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 8e Folge. (1957)
4273: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 10e Folge. (1959)
8961: VOGEL, DR. H.C. CARL ADOLF (HERAUSGEGEBEN VON) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
6608: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 9e Folge. (1957)
12056: VOGELAAR, CHRISTIAAN; BAAR, P.J.M. DE; MOERMAN, INGRID W.L.; WETERING, ERNST VAN DER; EKKART, RUDOLF E.O.; SCHATBORN, PETER - Rembrandt & Lievens in Leiden. 'Een jong en edel schildersduo'.
17010: VOGELZANG, FRED - Een aarzelende machtsstrijd : IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788. ( = jaarboek Oud-Utrecht 2004, pp. 63-118)
19221: VOIGT, JOHANNES H.; (HRSG. VON) - Die erforschung Australiens. Der Briefwechsel zwischen August Petermann und Ferdinand von Mueller 1861-1878.
16623: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778. (vertaald door Hanny Vermeer-Pardoen)
13590: VOM SCHEIDT, JüRGEN; (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Der unbekannte Freud. Neue Interpretationen seiner Träume durch E.H. erikson, A. Grinstein, H. Politzer, L. Rosenkötter, M. Schur u.a.
14456: VON STERNBERG, JOSEF - Das Blau des Engels. eine Autobiographie.
20760: VON OLBERG, GABRIELE - Freie, Nachbarn und Gefolgsleute. Volkssprachige Bezeichnungen aus dem sozialen Bereich in den fruhmittelalterlichen Leges.
19952: VON GRUNEBAUM, G.E. - Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation. (2nd impression)
6257: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER - Heraldiek.
20017: VON SACHSEN-WEIMAR, CARL AUGUST; ANDREAS, WILLY; (HRSG. VON) - Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs Carl August von Weimar. (herausgegeben von Willy Andreas; bearbeitet von Hans Tummler. Band 1. 1778-1790. Band 2. 1791-1807. ( 2 Bde.) (von 3 Bde.)
20650: VON KLEIST, HEINRICH - Gesamtausgabe. Samtliche Werke und Briefe. (Gedichte, Dramen, Erzahlungen, Anekdoten, Kleine Schriften, Briefe 1793-1811) (7 Bde.)
10017: VON BRüCKE, E.; CUMMING, W.; VON HELMHOLTZ, H.; RUETE, C.G. THEOD. - Das Augenleuchten und die Erfindung des Augenspiegels. Mit zwölf Abbildungen im Text.
21282: VON DER MUHL, EMANUEL - Denis Veiras et son Histoire des Sevarambes (1677-1679).
17023: VON GöTZEN, GRAF G.A. - Deutsch-Ostafrika im Aufstand 1905/06. (Mit 6 farbigen Lichtdrucktafeln nach Originalen von Wilhelm Kuhnert, 4 Kartenskizzen und 1 Übersichtskarte.
16185: VON ASTEN, GEORG - Kriegskunst in Aufgaben. Heft 1. Aufklärung. Heft 2. Vorposten, Märsche und Marschsicherung. (2 Hefte in 1 Band)
21404: VON BUNSEN, MARIE - Kaiserin Augusta.
11215: VON GLEICH, C.C.J. - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
15340: VON SCHROEDER, LEOPOLD - Arische Religion. Bd. 1. Einleitung. Der altarische Himmelgott. Das höchste gute Wesen. Bd. 2. Naturverehrung und Lebensfeste. (2 Bde.)
18039: VON HABERLER, GOTTFRIED - Prospérité et Dépression. Étude théorique des cycles économiques. (nouvelle édition revue et augmentée)
9275: VON VAUPEL KLEIN, J.C. - Towards a Monograph of Euchirella.
9174: VON LüTGENDORFF, WILLIBALD LEO FREIHERR - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. (2 Bände) (Nachdruck der 6. durchgesehenen Auflage)
15382: VON HUMBOLDT, ALEXANDER - Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. (In deutscher Bearbeitung von Hermann Hauff. Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfassers. Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutscher Sprache) (4 Teile in 2 Bde.)
16207: VON HOFMANNSTHAL, HUGO; KARG VON BEBENBURG, EDGAR - Briefwechsel.
8528: VON GRUNEBAUM, G.E. - Islam. Essays in the nature and growth of a cultural tradition. ( = The American Anthropologist, vol. 57, no. 2, part 2 / memoir no. 81)
8321: VON MARCHTALER, HILDEGARD - Aus Alt-Hamburger Senatorenhäusern. Familienschicksale im 18. und 19. Jahrhundert.
8189: VON LINNé, CARL - Nemesis Divina. (Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry; ingeleid door J.M.M. de Valk)
7533: VON BüLOW, BERNHARD FüRST - Denkwürdigkeiten. (herausgegeben von Franz von Stockhammern) (4 Bde.)
13539: VON DüRING,MONIKA; DIDI-HUBERMAN, GEORGES; POGGESI, MARTA - Encyclopaedia Anatomica. A Complete Collection of Anatomical Waxes. Museo La Specola Florence.
7384: VON KROSIGK, HANS - Karl Graf von Brühl General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
11561: VON DER DUNK, THOMAS - Een Duits architect in Rotterdam in de Republiek. De Reiseanmerkungen van Leonhard Christoph Sturm (1660-1719). ( = Rotterdams Jaarboekje 2004, pp. 157-189)
7274: VON JANSON, SARA - Erinnerungen aus dem Hause Holtzendorff. (Mit 16 Bildtafeln)
7267: VON DER DUNK, HERMANN - Der Deutsche Vormärz und Belgien 1830/48. (Dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
7266: VON SYDOW, ANNA; (HRSG. VON) - Gabriele von Bülow, Tochter wilhelm von Humboldts. ein Lebensbild. Aus den familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791-1887. (15. Auflage)
4457: VON LAIMBECKHOVEN SJ, GOTTFRIED; MALEK, ROMAN; (HRSG. VON) - Gottfried von Laimbeckhoven SJ (17017-1787). Der Bischof von Nanjing und seine Briefe aus China mit Faksimile seiner Reisebeschreibung. Transkribiert und bearbeitet von Stephan Puhl (1941-1997) und Sigismund Freiherr von Elverfeldt-Ulm.
18878: VON MUNCHING, L. L. - De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eeerste Wereldoorlog 1914-1918.
17886: VON MOSER, OTTO - Feldzugsaufzeichnungen 1914-1918 als Brigade-, Divisionskommandeur und als kommandierender General. (Mit 135 Abbildungen, 3 Ubersichts- und 27 Textskizzen) (3. neu ausgestattete Auflage)
6147: VON LANG, JOCHEN; (ED.) - Das Eichmann-Protokoll. Tonbandaufzeichnungen der israelischen Verhöre. Mit 66 faksimilierten Dokumenten. (Nachwort Avner W. Less. Mitarbeit Claus Sybil)
20361: VON EINSIEDEL, WOLFGANG; WOERNER, GERT; GEISLER, ROLF; (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. Band I - VIII. Essays. Werke. Erganzungsband u. Gesamtregister.
13116: VON DER DUNK, THOMAS - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
18722: VON KEPPLER, DR. PAUL WILHELM - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
20168: VON BUCOVICH, MARIO - Berlin. (Mit einem Geleitewort von Alfred Doblin)
2389: VON BAYREUTH, MARKGRäFIN WILHELMINE - Eine Preussische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs. Die Memoiren der Markgrafin von Bayreuth.
19491: VON ARNIM, HANS - Bettina von Arnim.
17947: VON PASTOR, LUDWIG FREIHERR - Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus. Band XV. Von der Wahl Klemens' XI. bis zum Tode Klemens' XII. (1700-1740). (8. unveränderte Auflage).
21079: VON KüHLMANN, RICHARD - Erinnerungen.
12410: VON WEIDA, MARCUS; VAN DER LEE, ANTHONY - Spigell des ehlichen Ordens (aus der Handschrift herausgegeben von Anthony van der Lee)
12416: VON VELSEN, DOROTHEE - Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz-Brieg-Wohlau. Ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen Grundlagen.
5235: VON WINTERSTEIN, EDUARD - Mein Leben und meine Zeit. Ein halbes Jahrhundert deutscher Theatergeschichte.
11218: VON WINTERFELD, L.; HöMBERG, A.K.; JOHANSEN, P.; THüMMLER; RIERING, B. - Westfalen, Hanse, Ostseeraum.
13387: VON KEYSERLING, LEONIE - Studien zu den Entwicklungsjahren der Brüder Gerlach. Mit Briefen Leopolds von Gerlach und seiner Brüder an Karl Sieveking.
11584: VON DER DUNK, THOMAS H. - Een Duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms Reiseanmerkungen over Gelderland. (= Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, dl. 84, pp. 42-83)
15310: VON HOHENZOLLERN, JOHANN GEORG PRINZ; SCHUSTER, PETER-KLAUS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Manet bis Van Gogh. Hugo von Tschudi um die Moderne.
23268: VON AMSBERG, MARTJE-CHRISTINE - Welle im Strom. Eine Frau gibt nicht auf.
16173: VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij. (Jeugdbibliotheek, deel 1)
5054: VOOGT, JAN - The War in Vietnam. The View from a Southern Community Brownsville, Haywood County, Tennessee. (dissertation Universiteit van Leiden)
7687: VOOREN, STEEF - Van Doon tot Van Duin. Rotterdam de Revue gepasseerd.
6365: VOORHOEVE, PETRUS - Overzicht van de volksverhalen der Bataks. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
17270: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
18931: VORGRIMLER, HERBERT; BERNAUER, URSULA; STERNBERG, THOMAS - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
21973: VORSELAARS, AD; VAN HERPT, CAREL; VAN GILS, JEF; E.A. - Molens in Goirle en Riel. Van dorpsfabriek tot levend monument.
17424: VOS, JACQUES - Het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poezieonderwijs op de basisschool.
20547: VOS, RIK/GEEL,RUDOLF - We hebben ze weer met genoegen bekeken...
3880: VOS, DR. H. - THEMIS.
16496: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
13466: VOS, PAUL; (VERKLARENDE TEKST VAN) - Panorama van Mol.
19868: VOS, RENé - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
21657: VOS, DRS. H.B. - De Nienoord. Huis en historie.
16393: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
21517: VOSMAER, MR. CAREL; STUIVELING, DR.G. - De briefwisseling Vosmaer-Perk uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door Dr. G. Stuiveling.
968: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES; VAN STRAATEN O.E.S.A., MODESTUS; (EDITION ET INTRODUCTION DE) - Gerardus Joannes Vossius. Universalis Philosophiae Akrooteriasmos. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense.
4957: VOSSKAMP, WILHELM - Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein.
10192: VOSTERS, JAN - Jan Vosters. Verleden tijd.
8988: VOVELLE, MICHEL - Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce)
5007: VRANCKEN, RIK - Snellere Duiven.
8233: VREDENBREGT, JACOB - Bawean dan Islam.
12510: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. Gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
4715: VREEDE-DE STUERS, DR. COR - Girl Students in Jaipur. A study in attitudes towards family life, marriage, and career.
14954: VRIES, M. DE; SOETEKOUW, P.M.M.B.; BLEIJENBERG, G.; MEER, J.W.M. VAN DER - Het Post-Cambodja Klachten Onderzoek Fase 1. Een inventariserend onderzoek naar aard, omvang en onstaanswijze.
12967: VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer. 25 januari 1867 - 18 juli 1932.
12066: VRIES, LYCKLE DE - Jan van der Heyden.
11355: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
21483: VROLIJK, MARJAN - Recht door Gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12100: VROOM, W.H.; DE BRUYN KOPS, MR. C.J.; VAN THIEL, DR. P.J.J.; E.A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
18408: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XCI)
23729: VROON, DR. A. - Ingelijfd bij het Franse keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de periode 1810-1814.( = Historische Reeks Land van Heusden en Altena, jrg. 8 /1997/)
23607: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
2684: VROONHOVEN, L.V. - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru. 2 dln. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
17875: VUGS, J. - Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686), onderzoeker van het zenuwstelsel. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
24183: VUYK, SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
23796: VUYK, SIMON - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
2161: VUYK, TRUDEKE - Children of One Womb. Descent, Marriage and Gender in Central African Societies. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23470: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
11824: WäTJEN, HERMANN - Der deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas. [im 19. Jh.]
6940: WAAL, CARLA - Harriet Bosse. Strindbergh's Muse and Interpreter.
19341: WAASDORP, JOOP - De verhalen. (2e dr.)
20612: WACHTER, KENNETH W.; (ED.) - Statistical Studies of Historical Social Structure.
10710: WADLER, JOYCE - Liaison. The gripping real story of the diplomat spy and the Chinese opera star whose affair inspired "M. Butterfly".
21790: WAGEMAKER, ALLARD - Afghanistan 2001-2011. Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat. (proefschrift Universiteit Leiden)
2035: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919. (proefschrift Katholieke Universiteit Tilburg)
21259: WAGENAAR, C.G. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10744: WAGENAAR, JOHANNES; VAN BENTHEM, JAAP - Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar.
23953: WAGNER, ANTHONY RICHARD - English Genealogy.
1856: WAGNER, ROY - Lethal Speech. Daribi Myth as Symbolic Obviation.
6279: WAITE, ARTHUR EDWARD - The Doctrine and Literature of the Kabalah. (photomechanical reprint)
6440: WAITE, EDGAR R. - The Reptiles and Amphibians of South Australia.
19086: WAKE, JEHANNE - Kleinwort Benson. The history of two families in banking.
4311: WAKKER, GERRY - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek. (Amsterdam Studies in Classical Philology, no. 3)
16700: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
13823: WALDMAN, DIANE - Enzo Cucchi.
13139: WALK, JOHN - Fenton Special Orders 1940-1980.
24373: WALLERSTEIN, IMMANUEL - The Modern World-System. Vol. 1. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century.
24064: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. ( = Het moderne wereld-systeem dl. II).
20901: WALLY, DR. BARBARA - Jacobo Borges. Der Himmel senkte sich.
19598: WALSH, AMY; BUIJSE, EDWIN; BROOS, BEN - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etser.
11517: WALSH, FRANK - Sin and Censorship. The Catholic Church and the Motion Picture Industry.
14938: WALTER, DR. MARäUSCHLEIN - Ferdinand von Rayski. Sein Leben und sein Werk. (Mit 196 Abbildungen, darunter 21 farbigen Wiedergaben, einem Gesamtverzeichnis der Werke und einer Stammtafel)
8465: WALTHAUS, RINA - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20861: WALVIS, JAAP - Het Goudsche Aartspriesterdom 1712. Bezorgd en inhgeleid door J.J. Hallebeek en M.F.G. Parmentier.
19729: WANSINK, DR. H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-±1650.
26586: WARD, GERALD W.R.; HOSLEY JR., WILLIAM N.; (EDS.) - The Great River. Art & Society of the Connecticut Valley, 1635-1820.
20152: WARD, GERALD W. R.; HOSLEY JR, WILLIAM N.; (EDS.) - The Great River. Art & Society of the Connnecticut Valley, 1635-1820.
21385: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Het Ideaal als Kunst. De Stijl 1917-1931.
5369: WARNER, W. LLOYD; LUNT, PAUL S. - The Social Life of a Modern Community. (Yankee City Series Vol. 1)
7299: WARREN JR., DONALD - The Red Kingdom of Saxony. Lobbying Grounds for Gustav Stresemann 1901-1909.
12099: WASSENBERGH, DR. A. - De portetkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
15444: WASSING, RENE; WASSING-VISSER, RITA - Adoeh, Indie ! Het beste van Hein Buiteweg.
1154: WATERBOLK, PROF. DR. E.H. ; E.A. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7501: WATERFIELD, GORDON - Professional Diplomat. Sir Percy Loraine of Kirkharle Bt. 1880-1961.
6847: WATERSCHOOT, W. - Jan van der Noot "Stammbuch". ( = Studia Germanica Gandensia, vol. XII, 1970, pp. 25-110.)
1409: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van dere Noot. (Publicaties : Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, nr. VIII)
8786: WATSON-WILLIAMS, HELEN - Andre Gide and the Greek Myth. A Critical Study.
17695: WATSON, LYALL - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie.
19645: WATSON, WILLIAM - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
17613: WATT, DONALD CAMERON - How War Came. The immediate origins of the Second World War 1938-1939
8649: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie : Versailles en de Duitse revolutie.
11192: WAUTERS, BART - De controverse rond de jurisdictie van de nuntius. Het placet op de geloofsbrieven van Spinelli, Valenti-Gonzaga, Tempi en Crivelli, 1725-1749.
13394: WAYNE, KENNETH - Modigliani & the Artists of Montparnasse.
11197: WEBB, R.K. - Harriet Martineau. A Radical Victorian.
20915: WEBER, EUGEN; (INTRODUCTION BY) - Journal of Contemporary History. Vol. 17, no. 1 /January 1982/ (Special Issue : Decadence)
7401: WEBER, JOHANN - Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage.
13693: WEBER, ANDREA - Language-Specific Listening: The case of Phonetic Sequences. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
18296: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690. ( Verhandelingen der K.N.A.W., Afd. Letterkunde, N.R. dl. 112 / Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, dl. XV)
15581: WEBSTER, JEAN; VAN DER POLL, JAAP - Vadertje Langbeen. (Daddy-long-legs). Een vrolijke geschiedenis in vier bedrijven naar Jean webster door Jaap van der Poll. (2e dr.0
20196: WEDEKIND, DR. W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
11737: WEEDA, ITEKE; (SAMENGESTELD DOOR) - Spiritualiteit en wetenschap.
14455: WEEHUIZEN, DRS. RIFKA M.; (RED.) - Toekomst @werk.nl.. Reflecties op Economie, Technologie en Arbeid.
13364: WEELINK-GOUDSWAARD - Schilderen met de roller.
15912: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
10877: WEHR, GERHARD - Jung. A Biography. (translated from the German by David M. Weeks)
16979: WEICHOLD, ARTHUR - Wilhelm Gotthelf Lohrmann 1796-1840. Lebensbild eines hervorragenden Geodäten, Topographen, Astronomen, Meteorologen und Förderers der Technik. Mit 205 Bildern.
13328: WEIDE, SUSANNE - Pottenbakkerij de Vier Paddestoelen 1920-1950.
13601: WEIDEGER, PAULA - History's Mistress. A new interpretation of a nineteenth-century ethnographic classic.
9013: WEIDER, BEN; HAPGOOD, DAVID - Napoleon vermoord ?
6580: WEIHSMANN, HELMUT; SCHMIDT-BRüMMER - Monster am Highway. Die Architektur der Zeichen.
13649: WEIL, GOTTHOLD - Grundriss und System der altarabischen Metren.
13826: WEINER, ANNETTE B. - The Trobianders of Papua New Guinea.
26722: WEINFURTER, STEFAN; MEERTENS, A.H. CHRETIEN; (VERTAALD EN INGELEID DOOR) - De kloostergebruiken van de Augustijner Koorheren van Rolduc.
26614: WEINTRAUB, STANLEY - Long Day's Journey into War. Pearl Harbor and a World at War, December 7, 1941.
8489: WEINTRAUB, STANLEY - The last great cause. The intellectuals and the Spanish Civil War.
21355: WEINTRAUB, STANLEY - The London Yankees. Portraits of American Writers and Artists in England 1894-1914.
20659: WEIR, SHELAGH - Embroidery from Palestine.
6643: WEISBERG, RICHARD H. - Vichy Law and the Holocaust in France. (2nd printing)
15452: WEITZMANN, KURT W. - Studies in the Arts at Sinai. Essays.
9660: WELCH JR., RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
21433: WELCKER, DR. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993.
20871: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker (nach alterer Schreibung Welker)
4002: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
6416: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
21024: WELLEN, GERARD - De verbeelding van het woord. I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie..
26857: WELLING, DOLF - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan. Part One.
17428: WELLS, H.G. - The Passionate Friends. A Novel.
21683: WELLS, STEPHANIE A. - The Earring Style Book. Making Designer Earrings, capturing style, and getting the look for less. 40 designs for any occasion.
20357: WELSCHINGER, HENRI - Le Roi de Rome (1811-1832). (Avec portrait d'apres Isabey)
5360: WELSH, DAVID J. - Russian Comedy 1765-1823.
9562: WENDE, MICHAEL - Metaphysik und Mensch. Das System der Philosophie von Hegel und die Eröffnung der Möglichkeit des Menschen. eine intentionale Interpretation der "Enzyklopädie".
24252: WENDELAAR, MR. W.C. - De familie Wendelaar.
5934: WENDELL, CHARLES - The Evolution of the Egyptian National Image. From its Origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
6904: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Johanna, nagelezen en getoetst.
13812: WENSKUS, REINHARD - Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt.
17571: WERFF, EGBERT VAN DER; OVERBEEK, RITA; HAVINGA, BEA - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
23327: WERKGROEP 100 JAAR KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS NOORDWIJK - 100 Jaar Katholiek Lager Onderwijs Noordwijk 1882-1982. Foto's en feiten.
23860: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
21183: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Bos 1898-1937).
21082: WERNER, DENNIS - Amazon Journey. An Anthropologist's Year Among Brazil's Mekranoti Indians.
5030: WERNER, HANS-GEORG - E.T.A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk.
4718: WERTHEIM, WIM F. - Comparative essays on Asia and the West. (Comparative Asian Studies 12)
20863: WERTHEIM, W.F.; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
14074: WERTHEIM AYMES, C.A.; VAN SCHILFGAARDE, DR. P. - De symboliek van haas en anjer sinds de oudste beschavingen.
8336: WESSELING, BERBER - Leven, Liefde en dood : motieven in antieke romans. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10355: WEST, REBECCA - The Young Rebecca. Writings of Rebecca West 1911-17. (selected and introduced by Jane Marcus)
2303: WESTEN, A.C.M. VAN - Unsettled: Low-income housing and mobility in Bamako, Mali. (Netherlands Geographical Studies 187)
20691: WESTENDORP-OSIECK, BETSY - Aquarellen, Tekeningen en Pastels.
13215: WESTERMAN, INGMAR - Authority and Utility. John Millar, James Mill and the Politics of History c. 1770-1836. (dissertation Universiteit Amsterdam
14281: WESTERMANN, DR. J.C.; GREUP, MR. G.M. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan . Dl. 1 1811-1922. Dl. 2 1922-1936. (2 dln.)
14716: WESTERS, MARNIX FERDINAND - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het Liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
16208: WESTERVELD, PETER D. - Het devolutierecht in het Overkwartier van gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen.(= Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,deel 129, pp. 67-156)
902: WESTHOFF, HANNEKE - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5155: WESTHOFF, HANNEKE - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
13958: WESTLAKE, RAY - Collecting Metal Shoulder Titles.
16678: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4550: WETEREING, JAN WILLEM VAN DE - Moord op afstand.
9563: WETTSTEIN, RONALD HARRI - Eine Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentativ-rekonstruierender Aktualisierungs- und Erweiterungsversuch von Kants kritischer Theorie.
8246: WEVERBERGH, JULIEN - Ufo's in het verleden. Een documentatie.
25386: WEYERMAN, JACOB CAMPO; NIEUWEBOER, ADELE; (INGELEID DOOR) - De Rotterdamsche Hermes, Behelzende een' schat van zeer geestige en kortswylige Aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt.
19981: WHITAKER, STEVE - Striptekentechnieken. (Een praktische gids voor professionele striptekentechnieken, met inspirerende richtliojnen voor hun toepassing)
414: WHITE, GERALD T. - Formative Years in the Far West. A History of Standard Oil Company of California and predecessors Through 1919.
8745: WHITE, STEPHEN - Gorbachev in power.
10422: WHITE, RUTH; SWAINSON, MARY - Seven Inner Journeys.
5731: WHITE, GEOFFREY M.; KIRKPATRICK, JOHN; (ED. BY) - Person, Self, and Experience. Exploring Pacific Ethnopsychologies.
5082: WHITE, SARAH C. - Arguing with the Crocodile. Gender and Class in Bangladesh.
15210: WHITEHEAD, JOHN - Guardian of the Grail. A New Light on the Arthurian Legend.
13266: WHITEHOUSE, P.B. (ED.) - Railway Relics and Regalia.
11536: WHITFORD, FRANK - Oskar Kokoschka. A Life.
18086: WICHERS HOETH, MR. L. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. (onder red. van prof. mr. Ch. Gielen en mr. drs. N. Hagemans) (8e druk)
23871: WICHERS HOETH, A.W. - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
5814: WICKRAMANAYAKE, B.W.E. - Rural Industries in Transition. A Case Study of Southern Sri Lanka.(Proefschrift Erasmus Universtiteit Rotterdam)
10729: WIDDOWSON, ROSALIND - Zwangerschapsyoga.
14933: WIEBERDINK, G.L. - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
11886: WIEBERDINK, G.L.; (SAMENGESTELD DOOR) - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
21297: WIECHMANN, A.; PALM, L.C.; (RED.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
21680: WIECHMANN, ANTON - De verzameling medicijnen van een Amsterdamse stadsdokter.
15776: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken. (Bibliothek der Schiffstypen)
4689: WIEL, J.C.W. VAN DE - Leergang in den Gregoriaanschen zang. Voor Seminaria en Opleiding van Directeuren en Organisten.
365: WIELENGA, JOHAN WILLEM FRISO - West-Duitsland en de Bondsrepubliek 1949-1955. (proefschrift Amsterdam)
7085: WIENTZEK, DR. HORST - Wetter - Stadt an der Ruhr.
1042: WIERDELS, FERD. J.A.M. - Een "Opkomende Zon". Noodzakelijk verweer tegen de grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
11131: WIERINGA, IR. H. - Waterstaat in Overijssel. (Uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provinciale waterstaat in Overijssel , 1882-1982)
8058: WIERSMA, J.P. - Friese volkssprookjes.
10384: WIERTZ-BOUDEWIJN, E.M. - Theater over vrede en politiek geweld. Een onderzoek naar de weerslag van het pacifisme op het theater in Nederland in de periode 1945-1970. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
16918: WIJMER, D.J.; E.A.; (RED.) - Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Dl. 1. Tekst. Dl. 2. Kaarten. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen. (Kadastrale Atlas provincie Utrecht, dl. 6) ( 2 delen)
11785: WIJNAENDTS FRANCKEN, DR. C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
14218: WIJNAND, J.H. - Het Gouden Boek van A.F.C.. (samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.)
20522: WIJNAND,GEORGE - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
26662: WIJNANDS, D.O.; ZEVENHUIZEN, E.J.A.; HENIGER, J. - Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
625: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde grondslag 1888-1913.
626: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.
874: WIJNEN-SPONSELEE, M.TH. - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks, dl. 7) (proefschrift K.U. Tilburg)
5561: WIJNGAARDS, DR. N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
14515: WIJNSMA, AREND JAN - De Waag in Makkum. (Monument van de Maand, jrg. 3, deel 4)
19996: WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA; (RED.) - Het Lange Voorhout. Monumenten, Mensen en Macht.
24024: WILBER, DONALD N. - Iran. Past and Present.
6462: WILCOCKS, ROBERT - Jean-Paul Sartre ; A Bibliography of International Criticism.
18707: WILCOX, JOY - Printed Rag Toys.
13980: WILDE, OSCAR - Ernst. Klucht in 3 bedrijven door Oscar Wilde, vrij bewerkt door Charivarius. (Dilettanten-Tooneel, onder redactie van G. Nolst Trenité)
20442: WILDEMEERSCH, GEORGES; (HOOFDRED.) - Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie., dl. 2 (1996)
17503: WILDEROM, WIM; WILDEROM, ELIZE - Assendelft in vervlogen jaren. Deel 3.
19806: WILHOLT, NANSKE - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
4448: WILKES, G.A.; (ED.) - Fulke Greville, Lord Brooke. The Remains. Being Poems of Monarchy and Religion.
21040: WILKIE, WILLIAM - The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation.
2833: WILKINSON, ALAN G. - Henry Moore Remembered. The Collection at the Art Gallery of Ontario in Toronto.
19601: WILKINSON, ROSEMARY - Traditionele en moderne Quilts te maken in een weekend.
12732: WILKINSON-LATHAM, JOHN - British Cut and Thrust Weapons.
12093: WILL, CHRISTIAAN; WINKELS, PETER J.A. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
11326: WILLEKENS, DR. EMIEL - Emanuel Hiel. Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne, 1834-1899.
16152: WILLEMS, BERT - Tussen Kalmoes en Korstmos. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 11)
11161: WILLEMS, JAN FRANS - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). (met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ada Deprez)
23969: WILLEMS, DR. J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
18894: WILLEMSEN, CEES - De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999.
12433: WILLEMSEN, CEES - Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.
22136: WILLIAM BEIK - Absolutism and Society in Seventeenth-century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc.
21692: WILLIAMS, ROBERT C. - Russian Art and American Money 1900-1940.
21615: WILLIAMS, IOLO - Early English Watercolours and some Cognate Drawings by Artists born not later than 1785. (reprint)
25404: WILLIAMS, MARY E.; (ED.) - Culture Wars. Opposing Viewpoints.
19193: WILLIS, ROBERT E. - The Ethics of Karl Barth.
20930: WILLS JR., JOHN E. - Embassies and Illusions. Dutch and Portuguese Envoys to K'ang-hsi, 1666-1687.
7529: WILSON, CHARLES; (DE IONGH, JANE; BAUDET, DR. H.; NEDERLANDSE BEWERKING DOOR) - Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschapelijke verandering.+ Unilever in de Tweede Industriele Revolutie 1945-1965. (3 dln.)
20295: WILSON, EDWINA H. - The Duchess of Windsor, nee Wallis Warfield.
2312: WILSON, MONICA - For Men and Elders. Change in the Relations of Generations and of Men and Women among the Nyakyusa-Ngonde People 1875-1971.
8372: WILSON, CHARLES; (DE IONGH, JANE; BAUDET, DR. H.; NEDERLANDSE BEWERKING DOOR) - The History of Unilever. A study in economic growth and social change. (3 vol.)
14743: WILSON, THOMAS - Churchill and The Prof.
2536: WILSON, GODFREY & MONICA - The Analysis of Social Change. Based on Observations in Central Africa.
16469: WILSON, MICHAEL - A Submariners' War. The Indian Ocean 1939-1945.
5227: WILSON, EDWARD M. - Spanish & English literature of the 16th & 17th centuries. Studies in discretion, illusion and mutability.
15464: WILSON, M.L.; TOUSSAINT VAN HOVE-EXALTO, TH; RIJSSEN, W.J.J. VAN - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expidition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua undertaken in 1685-6 by Simon van der Stel, Commander at the Cape of Good Hope.
10790: WILTON, ANDREW; LYLES, ANNE - The Great Age of British Watercolours 1750 - 1880.
20772: WINANT, LEWIS - Early Percussion Firearms. A history of early Percussion Firearms Ignition -from Forsyth to Winchester. 44/40.
16295: WIND, DIANA A.; (SAMENGESTELD DOOR); DEN BOON, TON; HEMAN, SUZANNA; POOT, JURRIE; HOFMAN, PETER; OFFERMANS, CYRILLE; WIND, DIANA A.; (ESSAYS DOOR) - Lucebert Schilder Dichter Fotograaf. / Lucebert Maler Lyriker Fotograf.
4611: WINEAPPLE, BRENDA - Schwester Bruder Gertrude und Leo Stein.
21084: WINEAPPLE, BRENDA - Sister, Brother. Gertrude and Leo Stein.
26543: WINIUS, GEORGE; ROSS, ROBERT; (EDS.) - Essays in honour of Prof. M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the History of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden. (= Itinerario, vol. IX,1985, part 2; also appeared as : All of One Company. The VOC in biographical perspective. Utecht, HES Uitgevers, 1985))
422: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627. (Werken uitg. d. de Commissie voor Zeegeschiedenis van de KNAW, no. XI)
4153: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floryris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans.
26475: WINKELMAN, DR. P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
141: WINKLER, JOHN J. - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
9029: WINOCK, MICHEL - Nationalism, Anti-Semitism, and Fascism in France.
19331: WINSEMIUS, MR. J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
6713: WINTON, ALISON - Proust's Additions. The Making of 'A la recherche du temps perdu'. (2 vol.)
11761: WINZEN, MATTHIAS; ZILCH, HARRIET - Stephan Balkenhol.
15288: WIRTH, GüNTHER - Feurige Spuren. Der Maler Gustav Schopf.
9632: WISE, GENE - American Historical Explanations. A Strategy for Grounded Inquiry.
8302: WISEMAN, JAMES; (ED.) - Studies in the Antiquities of Stobi. Volume II.
8159: WISSELINK, LEO - Leo Wisselink: Een schilder in Den Haag/ A painter in The Hague.
5084: WIT, JOOP DE - Poverty, Policy and Politics in Madras slums. Dynamics of survival, gender and leadership. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21190: WITHERS, CHARLES W.J.; WOOD, PAUL; (EDS.) - Science and Medicine in the Scottish Enlightenment.
26789: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tweede deel (nrs. 302-636) (en anders).
15967: WITSTEIN, S.F.; GROOTES, E.K.; E.A. - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein + en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
10754: WITTE, ELS; MARES, ANN; (RED.) - 19 Keer Brussel. (Brusselse Thema's no. 7.)
17696: WITTE-RANG, GREETJE; WOLTERS, HIELKE; E.A. - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
17215: WITTKOWER, RUDOLF - Allegory and the Migration of Symnols. ( with 251 illustrations)
17153: WITTLICH, PETR; BYDZOVSKA, LENKA; SRP; KAREL; BREGANTOVA, POLANA - Jan Preisler 1872-1918.
15349: WITTOP KONING, DR. D.A. - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
15608: WITTWER, SAMUEL - Ein königlicher Tiergarten. Tiere aus Meissner Porzellan.
12369: WITVLIET, THEO - De weg van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding.
16905: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, , deel 72)
16787: WOERD, TRUDY VAN DER - Chinees Sprookje. Li-Wang en het Lotusmeer. Naverteld en geillustreerd met chinese schilderingen op zijde door Trudy van der Woerd.
14208: WOIDICH, MANFRED; (ED.) - Amsterdam Middle Eastern Studies.
20355: WOIDICH, MANFRED; (ED.) - Amsterdam Middle Eastern Studies.
17884: WOLBRINK, ROEL - Het blauwe boekje. Kledingvoorschriften. De juiste kleding voor het juiste moment.
1691: WOLF, MANFRED - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
15103: WOLF, ERIC R. - Peasants.
21028: WOLFE, MARTIN - The Fiscal System of Renaissance France.
11142: WOLFENSBERGER, HEINZ - Mundartwandel im 20. Jahrhundert. Dargestellt an Ausschnitten aus dem Sprachleben der Gemeinde Stäfa.
15983: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15984: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15985: WOLFF, OTTO - Ouvrard. Speculator of Genius 1770-1846.
11373: WOLFF, EUGENE - Anatomy for Artists. Being an Explanation of Surface Form. (3rd edition)
6914: WOLFS, DR. S.P. - Studies over Noordnederlandse Dominicanen in de middeleeuwen.
4469: WOLFS O.P., P.F. - Das Groninger "Religionsgespräch" (1523) und seine Hintergründe. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
5111: WOLFSKEHL, KARL - Karl und Hanna Wolfskehl Briefwechsel mit Friedrich Gundolf 1899-1904; 1905-1931. Herausgegeben von Karlhans Kluncker. ( = Castrum Peregrini Hefte CXXIII-CXXIV-CXXV u. CXXVI-CXXVII-CXXVVIII) (2 Bde.)
23595: WOLFSKEHL, KARL; WOLFSKEHL, HANNA; KLUNCKER, KARLHANS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Karl und Hanna Wolfskehl. Briefwechsel mit Friedrich Gundolf. Band 1. 1899-1904. Band II. 1905-1931. ( = Castrum Peregrini Bd. CXXIII-CXXVIII) (2 Bde.) (herausgegeben von Karlhans Kluncker)
12908: WOLKERS, JAN - Tarzan in Arles.
17441: WOLKERS, JAN - Wolkers in Wolkersdorf.
4209: WOLTERS, FRIEDRICH - Frühe Aufzeichnungen nach Gesprächen mit Stefan George zur "Blättergeschichte". Mit einer Einleitung herausgegeben von Michael Philipp. ( = Castrum Peregrini, Heft CCXXV, pp. 4-61)
18033: WOLTHERS, DAISY - Vestdijk in kaart. (gevolgd door : Vestdijk in beeld)
17333: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. (6 dln.) Deel 1. 1871-1874. Deel 2. 1874-1880. Deel 3. 1881-1885. Deel 4. 1886-1890. Deel 5. 1891-1894. Deel 6. 1895-1898. (complete set)
2213: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Derde deel 1881-1885. (R.G.P. Grote Serie, dl. 122 )
2215: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vierde deel 1886-1890. (R.G.P. Grote Serie, dl. 126)
2216: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vijfde deel 1891-1894 (R.G.P. Grote Serie, dl. 132 )
2217: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel II. 1 juli 1920 - 31 augustus 1921. Deel III 1 september 1921-31 juli 1922. Deel IV. 1 aug. 1922 - 30 sept. 1923 (R.G.P. Grote Serie, dln. 162, 173 en 181)
17331: WOLTRING, DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A : 1919-1930. Delen I t/m VI. 1juli 1919 - 31 augustus 1925) (6 dln.) (RGP Grote Serie nos. 156, 162, 173, 181, 192 en 220)
17334: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffendede buitenlandse politiekvan Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Delen 1 t/m 5. 1871-1894. (5 dln.) (RGP, Grote Serie, nos. 107, 118, 122, 126 en 132)
17335: WOLTRING, DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A : 1919-1930. Deel I. 1 juli 1919- 1 juli 1920) (RGP Grote Serie no. 156)
21877: WOOD, JAMES B. - The Nobility of the Election of Bayeux. Continuity through Change.
11414: WOODBRIDGE, SALLY (TEXT); BARNES, RICHARD (PHOTOGRAPHY) - Bernard Maybeck. Visionary Architect.
4531: WOODFIELD, JAMES - English Theatre in Transition 1881-1914
8021: WOOLF, STUART - A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change. (reprint)
16200: WORM, PIET - Lieve God.
9061: WORSLEY, PETER - The Three Worlds. Culture & World Development.
12567: WORTEL, TH.P.; KOHNE, G.; (RED.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 9e Jaargang (1954)
21911: WORTEL, TH.P.; KOHNE, G.; (RED.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 10e Jaargang (1955)
14005: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht. (proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen)
17427: WOUTERS, D. - Neerlandia I en II. Letterkundig Leesboek voor Gymnasia, H.B.S., Kweek-, Normaal- en M.U.L.O. Scholen. Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. (met een inleiding van P. Oosterlee) (met teekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters)
24384: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
17942: WRIGHT, CHRISTOPHER - The French Painters of the Seventeenth Century.
10945: WROE, ANN - The perfect Prince. The Mystery of Perkin Warbeck and his quest for the Throne of England.
13223: WU XIAO AN - Chinese family Business Networks in the Making of a Malay State : Kedah and the Region c. 1882-1941. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5847: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale veranderingen in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).
14054: WUITE, ROEL - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
18291: WULFSOHN, LIONEL - Rustenburg at war. The story of Rustenburg and its Citizens in the First and Second Anglo-Boer Wars.
19259: WUMKES, A.D. - Betsy Rezora Akersloot-Berg. (2e dr.)
21177: WUNNENBERG, KATHRIN; HABER, J.; KNUPFER, K.-H. - Bibliothek Dr. Heinz Frowein. Ein Jahrhundert Deutscher Buchkunst. (Auktion Katalog 90 ; d.d. 27. September 2003)
11988: WURFBAIN, M.L.; E.A. - Stedelijk Museum de Lakenhal. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
5939: WURM, STEPHEN A. - New Guinea and Neighboring Areas: A Sociolinguistic Laboratory.
5421: WURMSER, ANDRé - La Comédie inhumaine. Édition définitive. (Bibliothèque des Idées)
9126: WYMANS, GABRIEL - Inventaire analytique du chartier de la Trésorerie des comtes de Hainaut.
16511: WYNDHAM, H.A. - A Family History 1410-1688. The Wyndhams of Norfolk and Somerset. idem 1688-1837. The Wyndhams of Somerset, Sussex and Wiltshire. ( 2 vol.)
6269: WYNNE, KLAAS; MüLLER, MICHIEL - Time resolved Raman spectroscopy in simple liquids. (doctoral thesis Universiteit van Amsterdam)
21119: WYSS, DR. HEINZ - Der Narr im schweizerischen Drama des 16. Jahrhunderts.
19559: XENOPHON - Het gastmaal. (vertaling H.H.J. Brouwer)
11290: YADIN, YIGAEL - Hazor. The head of all those Kingdoms. Joshua 11 : 10. The Schweich Lectures 1970.
4018: YAMAMOTO, TOSHIKATSU; MARIC-OEHLER, WALBURG - Yamamoto Neue Schädelakupunktur Ynsa.
14363: YANG O-HAI - 100 Flowers. Chinese Techniques For Painting Flowers.
17805: YAO HUA TAN - Non-Monotonic Reasoning : Logical Architecture and Philosophical Applications. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21377: YARD, SALLY - Willem de Kooning.
8987: YATES, FRANCES; (INTRODUCTION BY) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile.
12070: YDEMA, ONNO - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings 1540 - 1700.
6803: YEATS, W.B. - Autobiographies. (new edition)
19164: YEGAR, MOSHE - The Muslims of Burma. A Study of a Minority Group.
2626: YEPES, JOSE ANTONIO GIL - The Challenge of Venezuelan Democracy.
2640: YNTEMA, DOUWE - The Matt-painted pottery of southern italy. A General Survey of the Matt-Painted Pottery Styles of Southern Italy during the Final Bronze Age and the Iron Age. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21094: YOGEV, GEDALIA - Diamonds and Coral. Anglo-dutch Jews and Eighteenth-Century Trade.
10148: YOUNG-BRUEHL, ELISABETH - Anna Freud. A Biography.
20094: YOUNG, WILLIAM - Portugal onder de heerschappij van Dom Miguel door een' ooggetuige; benevens een Verhaal van des Schrijvers Gevangenschap en vervolging als Staatsgevangene in dat Rijk.
13833: YOUNG-EISENDRATH, POLLY - Hags and Heroes. A Feminist Approach to Jungian Psychotherapy with Couples.
14414: YUNG, JUDY - Unbound Feet. A Social History of Chinese Women in San Francisco.
23985: ZAHLAN, ROSEMARIE SAID - The origins of the United Arab Emirates. A political and social history of the Trucial States.
15808: ZAHN, ERNST - Het gezin van Lukas Hochstraszer. (veretaling van Anna van Gogh-Kaulbach; met een voorrede van Augusta de Wit) (2e dr.)
4644: ZANDT, GERTRUD J. - Die Sprache von "Karl und Galie". Eine Vorstudie.
4869: ZANTWIJK, RUDOLF VAN - 'Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse rijk.
24175: ZAPPEY, W.M. - Porselein en zilvergeld in Weesp. ( = Hollandse Studiën, dl. 12, pp. 165-218)
16670: ZAREMBKA, PAUL; (ED.) - The Hidden History of 9-11-2001. (Research in Political Economy, vol. 23)
13400: ZAYED, FERNANDE - Huysmans. Peintre de son époque (avec des documents inédits).
19661: ZEGERS, G.D. - Sint Vencentius in Utrecht. Geschiedenis der Utrechtse Sint Vincentiusvereniging 1849-1949
3077: ZEHDER, HUGO - Wassily Kandinsky. Unter autorisierter Benutzung der russischen Selbstbiografie.
24003: ZEINE, ZEINE N. - The Emergence of Arab Nationalism. With a Background Study of Arab-Turkish Relations in the Near East.
12160: ZEIST, L.S. - Rinze Hamstra 1895-1974.
26537: ZELEN, JOYCE - The Venetian Print Album of Johann Georg I Zobel von Giebelstadt. (= Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 63 /2015/, no. 1, pp. 2-51)
23610: ZELLER, GASTON - Les institutions de la France au XVIe siecle.
21438: ZEVENBERGEN, IGOR; STOLZENBACH, OLAF - Archeologie. No. 4.
16217: ZEVENBERGEN, AERNOUT - Vlekken van een luipaard. over mannen in Afrika.
24287: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat. Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. dl. LXVI, no. 1)
14380: ZIEGLER, PHILIP - Melbourne. A Biography of William Lamb 2nd Viscount Melbourne.
17478: ZIEGLER, PETER A. - Evolution of Laurussia. A Study of Late Palaeozoic Plate Tectonics.
14090: ZIERMANN, MARTIN - Elephantine XVI. Befestigungsanlagen und Stadtentwicklung in der Frühzeit und im Alten Reich.
22217: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (proefschrift Rijksuniversiteit Groninggen)
8062: ZILCZER, JUDITH - The Noble Buyer": John Quinn, Patron of the Avant-Garde.
13511: ZILLNER, DIAN - Dolls and Accessories 0f the 1930s and 1940s. With Price Guide.
16486: ZOMERDIJK, DR. H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LI)
11723: ZONDERGELD-HAMER, AUKJE - Een kwestie van goed bestuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822)
12020: ZONNEVELD, J.J.M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in De Rerum Natura van Lucretius. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
16232: ZU EULENBURG-HERTEFELD, PHILIPP - Aus 50 Jahren. Erinnerungen, Tagebücher und Briefe aus dem Nachlass des Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld. (2. Auflage)
19665: ZU STOLBERG-WERNIGERODE, OTTO GRAF - Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Fuhringsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
21228: ZUBER, ROGER; BOTS, HANS; LEROY, PIERRE; THOMANN, MARCEL; FEENSTRA, ROBERT; NELLEN, HENK J.M. - XVIIe Siecle, no. 141 Octobre/Decembre 1983, pp. 433-502). Numero special. Hugo Grotius.
9809: ZUDEICK, PETER - Der Hintern des Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
19541: ZUIDERVAART, H.J. - Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen.
26835: ZUIDERVAART, H.J. - Schelluinderberg. De geschiedenis van een buitenplaats en pastorie in de omgeving van Gorinchem.
16610: ZUIDINGA, ROBERT-HENK; (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Grenzeloos letterland. Nederlanders schrijvend in het buitenland.
16655: ZUIDWEG, ING. B. - De verhoging van de Hondsbossche Zeewering. Verhoging Hondsbossche Zeewering Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Uitvoering bestek nr. 160.
20419: ZUNNEBERG, DR.H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
10849: ZURING, DR. J. - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
18821: ZWAAL, PETER; DE BROCK, PETER - Amstel, het verhaal van ons bier 1870-heden.
338: ZWAAN, J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid. (proefschrift Amsterdam)
9653: ZWAANSTRA, H. - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
17034: ZWANEVELD, AGNES M. - A Bookseller's Hobby-Horse, and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the First Dutch Edition of 'Tristam Shandy' (1776-1778). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4769: ZWART, FRANK DE - Mobiele Bureaucratie. Manipulaties met Overplaatsingen van Ambtenaren in India. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14649: ZWITZER, H.L. - Comptabiliteit in uniform. 250 Jaar Militaire Administratie 1795-1995.
16124: ZYLSTRA, BERNARD - From Pluralism to Collectivism. The Development of Harold Laski's Political Thought.

10/27