Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15647: PIKKEMAAT, DR. GUUS - Geschiedenis van Nijmegen Noviomagus.
20658: PINHAS DELOUGAZ; KANTOR, HELENE J.; ALIZADEH, ABBAS - Chogha Mish. Vol. 1. The First Five Seasons of Excavations 1961-1971. Part 1.Text. Part 2. Plates. (Oriental Institute Publications, vol. 101) (2 vol.)
10769: PINKE, F. - Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke commandant zeemacht in Nederlands-Indie. (Bewerkt door dr. G. Teitler) (RGP Publicatien, Kleine Serie, no. 60)
11769: PINKHAM, ROGER - Oliver Messel. (An Exhibition held at the Theatre Museum Victoria and Albert Museum 22 June - 30 October 1983.)
11705: PINN, KEITH - Paktong. The Chinese Alloy in Europe 1680 - 1820.
9848: PIOTROVSKY, BORIS - The Hermitage. Its History and Collections.
7707: PIRANDELLO, LUIGI - De reis. Novellen voor een jaar.
15431: PISTORIUS, ROBIN; VAN WIJK, JEROEN - The Exploitation of Plant Genetic Information. Political Strategies in Crop Development. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
21243: PITOL, SERGIO - Het geluk getrouwd te zijn.
3224: PITT-RIVERS, GEORGE HENRY LANE-FOX - The Clash of Culture and the Contact of Races. An Anthropological and Psychological study of the Laws of Racial Adaptability, with special reference to the Depopulation of the Pacific and the Government of Subject Races.
12344: PLANTENGA, JANNEKE - Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-)Duitsland.
23789: PLATJOUW, RENE A.M. - Overstapjes. Een tramrit door de geschiedenis van lijn 2.
7571: PLATO - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. (Phoenix Klassieke pockets, nr. 4) (in de vertaling door P.C. Boutens uit 1951; heruitgave)
18624: PLATTER, THOMAS - Journal of a younger Brother. The Life of Thomas Platter as a medical student in Montpellier at the close of the Sixteenth Century. (translated and introduced by Sean Jennett)
24264: PLAUTUS - De charlatan; De vrek. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.)
24259: PLAUTUS - De geboorte van Hercules; Het Kabeltouw. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.; met een nawoord over de dichter van Prof. Dr. A. D. Leeman)
24260: PLAUTUS - De bluffer; De leugenaar. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.)
24263: PLAUTUS - De gezusters Bacchis; De knorrepot. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.
24262: PLAUTUS - De olijke slaaf; De vrolijke thuiskomst; De korenworm. (vertaaald door J. Hemelrijk Sr.)
24265: PLAUTUS - De ezelscomedie; Een vrouw verloot; Het kistje.
24266: PLAUTUS - De krijgsgevangene; De driestuiverscomedie. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.)
24267: PLAUTUS - De Pers; De koopman. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.)
24261: PLAUTUS - Tweelingbroer gezocht. Het spookhuis. (vertaald door J. Hemelrijk Sr.
6259: PLEIJ, DR. HERMAN; BEDAUX, DRS. J.C. - De toekomst van de Middeleeuwen.; John Brown, de eerste Deventer rector Gymnasii. (voordrachten in het kader van de Alexander Hegiuslezing
15110: PLEKKER, JAN - Man van het toneel. Albert van Dalsum. Een theaterdocumentaire.
12517: PLENCKERS, LEO J. - De muziek van de Algerijnse muwassah. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
18770: PLESHAKOV, CONSTANTINE - Stalin's Folly. The tragic first ten days of World War II on the Eastern Front.
921: PLEY, GERARD - Liefdewerk en bejaardenzorg.Verkenningen in de historie van de R.K. StichtingVerzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus te Amsterdam, 1839-1989.
7825: PLOEG, G.J. VAN DER (INLEIDING) - Het dossier Friedrich Hölderlin. Schizofrenie-dossiers deel III.
1323: PLOEGSMA, N.D. - Oorspronkelijkheid en economisch aspect van het dorp op Java en Madoera. (proefschrift R.U. Leiden)
10463: PLOMP, NICO - Woerden 600 jaar stad. (Stichts-Hollandse Bijdragen 13 / Hollandse Studien 4)
20919: PLONGERON, BERNARD - Theologie et politique au Siecle des Lumieres (1770-1820).
17319: PLOTT, THOMAS; CHUDLEIGH, THOMAS; MIDDLEBUSH, FREDERICK ARNOLD; (ED.) - The Dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685) English Envoys at The Hague. (edited by Frederick Arnold Middlebush). (RGP, Kleine Serie, dl. 22)
23582: PLUIS, JAN - Kinderspelen op tegels.
24269: PLUTARCHUS - De wetgever van Sparta; De priesterkoning van Rome. (vertaald en toegelicht door C.M. Sttibbe)
24271: PLUTARCHUS - Een jongeling verovert de wereld. (Alexander de Grote). (vertaald en toegelicht door S.L. Radt)
24270: PLUTARCHUS - Grondvesters van Athene en Rome. (vertaald en toegelicht door C.M. Sttibbe)
24256: PLUTARCHUS - Vier biografiien. Artaxerxes, Aratos, Galba, Otho. (vertaald en toegelicht door W.P. Theunissen)
24330: POELEN, A.G. - Saevis tranquillus in undis. Stil, tusschen de onstuijmige Zee baaren. Nijmegen en de patriottenbeweging 1780-1787. (Nijmeegsche Studien, dl. VIII).
20721: POELHEKKE; (BEWERKT DOOR) - Capita Selecta Veneto-Belgica. I 1629-1631.
19222: POELHEKKE, J.J. - Frederik Hendrik Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
286: POELHEKKE, J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. (Inaugurale rede K.U. Nijmegen d.d.18 febr. 1966)
18590: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studien over de Crisisperiode 1648-1651.
2540: POELS, DR. H. - Een zestal Redevoeringen.
15301: POELS, VEFIE - Een Roomse Droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 1920-1975.
4616: POENICKE, KLAUS - Robert Penn Warren. Kunstwerk und kritische Theorie. (Beihefte zum Jahrbuch für Amesrikastudien, 4.Heft)
4573: POGSON, REX - Miss Horniman and The Gaiety Theatre, Manchester.
5103: POHL, SIEGBERT - Augustin Wibbelt als niederdeutscher Lyriker.
21625: POIRET, ABBE JEAN LOUIS MARIE - Lettres de Barbarie 1785-1786. (preface de Denise Brahimi)
20946: POL, L.R. - Romanbeschouwing in voorredes 1600-1755. Dl. Onderzoek. Dl. 2. Tekst. (2 dln.)
21431: POLAK, MENNO; VAN HERWIJNEN, GERRIT; (SAMENGESTELD EN BEZORGD DOOR) - Wim Polak. Amsterdammer en sociaal-democraat.
1716: POLAK, J.B.W.; (RED.) - Johan Andreas dèr Mouw in Doetinchem.
1573: POLAK, H.J.; KNUVELDER, GERARD; (INGELEID EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Tweeërlei letterkundige kritiek. Potgieter en Huet.
8622: POLDERVAART, SASKIA; E.A.; - Vrouwenstudies. Een inleiding.
7159: POLET, SYBREN - Xpertise of De experts en het rode lampje.
19830: POLGAR, LASLO - Reform-Chess. Reformschach. Echecs Reformes. Ajedrez Reformado. Reform-Sakk.
20228: POLL, HARRY - Heusden in oude ansichten.
2323: POLLAK, MICHAEL - The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929, 1929-1939. ( 2 vol.) (In Hebrew)
4437: POLLARD, ALFRED W.; (ED.) - English Miracle Plays, Moralities and Interludes. Specimens of the pre-Elizabethan Drama. Notes and Glossary. (6th ed., revised)
6720: POLLARD, MALCOLM CHARLES - The novels of Philippe Sollers. Narrative and the Visual.
23852: POLLMANN, JUDITH - Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
23486: POLMAN O.F.M., P. - De "Batavia Vera" van B. Desirant en de "Historia" van C.P. Hoynck van Papendrecht (1723-1725).
16476: POLMAN, MARIELLE - De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
16342: POLUNIN, IVAN - Plants and Flowers of Singapore.
7489: POOL, BERNARD; (ED.) - The Croker Papers 1808-1857.
23433: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). Oeuvrecatalogus. De Schetsen.
14777: POOT SR., DRS. J. - Doodzonde tegen de rechtsstaat.
14778: POOT SR., DRS. J. - De Demmink Doofpot
14776: POOT SR., DRS. J. - Schipholgate.
7205: POP-JANSEN, M.L.; STREEFKERK, C.; (RED.) - Geld in Alkmaar. Opstellen over geld en penningen in relatie tot Alkmaar. (= Oud-Alkmaar, 17e jrg., no. 4)
9022: POPKIN, JEREMY D. - Press, Revolution, and Social Identities in France, 1830-1835.
15844: POPPER, KARL R. - The Logic of Scientific Discovery. (7th impression)
4308: POPPLOW, ULRICH - Leibesübungen und Leibeserziehung in der griechischen Antike. (4. verbesserte Auflage)
21454: PORCELLI, JOE - The Lampmaking Handbook.
20991: PORCHNEV, BORIS - Les soulevements populaires en France de 1623 a 1648
23907: PORCHNEV, BORIS - Les soulevements populaires en France de 1623 a 1648.
13899: PORTER, BRUCE D. - The USSR in Third World Conflicts. Soviet Arms and Diplomacy in Local Wars 1945-1980.
20480: PORTER, CATHY - Alexandra Kollontai. The Lonely Struggle of the Woman Who Defied Lenin. A Biography.
17197: PORTER, J.L. - The Giant Cities of Bashan and Syria's Holy Places.
15497: PORTMANN, JOHN - When bad Things Happen to Other People.
18663: POSEN, SALOMON - The Doctor in Literature. (vol. 1.) Satisfaction or Resentment.
2064: POST VAN DER MOLEN, GERARD; RIJKSE RONALD - Wat baard den Druk, Niet al Geluk. Werk en materialen van De Ammoniet. (tentoonstellingscatalugus)
9274: POST, P.G.J. - De Haanscène in de vroeg-christelijke kunst. Een iconografische en iconologische analyse. (proefschrift Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht)
10379: POST, BRECHTJE - Tonal and Phrasal Structures in French Intonation. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
2368: POST, C. VAN DER - Migrants and Migrant-Labour Absorption in Large and Small Centres in Swaziland. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
19877: POST, ELIZABETH MARIA - Reinhart. (Hoogtepunten van de 18de-eeuwse Nederlandstalige romanliteratuur) Ingeleid en bewerkt door Leonard de Vries.
13037: POSTEL-COSTER, ELS - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
15871: POSTHUMUS, MR. N.W.; (UITGEGEVEN DOOR) - Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. (6 dln.) (Werken NEHA, 1, 2, 4, 5, 6 en 8)
23445: POSTHUMUS, DR. N.W. - De Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie. Dln. 2 en 3. (= II. De Nieuwe Tijd. Zestiende tot achttiende eeuw. De Lakenindustrie en verwante industrieen; in 2 delen).
346: POSTHUMUS, N.W. - Recueil de documents internationaux relatifs à l'histoire économique de 1814 à 1924. Tome I Traités collectifs Pays-Bas--France--Allemagne.
23652: POSTHUMUS, N.W. - De Nationale Organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek. (Werken Historisch Genootschap Utrecht, 3e serie, no. 51)
16856: POSTHUMUS, MR. N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545.
19274: POSTMA, DR. O. - De Friesche Kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
20556: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11058: POSTMA, PROF. MR. DR. A.; DE RIJK, PROF. DR. L.M.; SPREY, DRS. A.; VIS, PROF. MR. J.J.; VAN DER WERFF, DRS. Y.P.W. ; (RED.) - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
17500: POTOK, CHAIM - Uitverkoren.
18771: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and Fairy Tales about Female Labor, Family and Fertility. A seven-country comparison, 1850-1990.
18772: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and Fairy Tales about Female Labor, Family and Fertility. A seven-country comparison, 1850-1990.
3855: POTTER, G.R. - Zwingli. (reprint)
14863: POTTER, JACK M. - Thai Peasant Social Structure.
19579: POTTER, BEATRIX - The Complete Tales of Beatrix Potter. (The Original and Authorized Edition) (with new colour reproductions)
10005: POTTINGER, GEORGE - The Court of the Medici.
21793: POTTS, D.M.; POTTS, W.T.W. - Queen Victoria's Gene. Haemophilia and the Royal Family.
7483: POUND, REGINALD; HARMSWORTH, GEOFFREY - Northcliffe.
14737: POUPEYE, CAMILLE - Les Dramaturges Exotiques. Nouvelle Série.
14738: POUPEYE, CAMILLE - Danses dramatiques et theatres exotiques. Souvenirs de jeunesse.
8001: POWERS, JAMES F. - A Society for War. The Iberian municipal militias in the central Middle Ages, 1000-1284.
18121: POWERS, STEPHEN - Tribes of California. (with an introduction and notes by Robert F. Heizer)
1987: POYER, LIN - The Ngatik Massacre. History and Identity on a Micronesian Atoll.
5941: PRAAG, SIEGFRIED VAN - Oostersche Vrouwen.
23508: PRADOS, JOHN - Combined Fleet Decoded. The Secret History of American Intelligence and the Japanese Navy in World War II.
22105: PRAK, MAARTEN; ISRAEL, JONATHAN; FRIJHOFF, WILLEM; KNEVEL, PAUL; E.A. - Jaarboek Amstelodamum dl. 91 (1999) (thema : Amsterdam in de Gouden Eeuw)
11119: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij anhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten.
12241: PRANGER, DIK; (RED.) - Islam en gezondheidszorg.
15935: PRENEN, DRS. H.L. - Harlemia Illustrata. Haarlem in de fraaiste gesigten. Tekenenigen en aquarellen uit de 17e en 18e eeuw (bijeengezocht en ingeleid door Drs. H.L. Prenen).
10258: PRESSER, DR. J. - Uit het werk van van dr. J. Presser. (onder redactie van M.C. Brands, J.Haak en Ph. de Vries; bibliografie samengesteld door Nicolette Mout)
23868: PRESTWICH, MENNA; (ED.) - International Calvinism, 1541-1715
22232: PREVENIER,W.; SMIT, J.G.; (BEWERKT DOOR) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holand voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk : Inleiding, lijsten en indices. Tweede stuk : Teksten. (in 2 dln.) (RGP Grote Serie dln. 201 en 202)
21701: PRICE, JACOB M. - France and the Chesapeake. A History of the French Tobacco Monopoly, 1674-1791, and of its Relationship to the British and American Tobacco Trades. (2 vol.)
7465: PRICE, RICHARD - British Society 1680-1880.Dynamism, Containment and Change.
21531: PRICK, HARRY G.M. - Karel Alberdungk Thijm en de Warenar kwestie. (= De Nieuwe taalgids 60ste jrg. /1967/, afl. 2, pp. 73-84
23381: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups.
21450: PRICK, HARRY G.M - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
24098: PRICK, HARRY G.M - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
21587: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
6325: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters. (3e geheel herziene druk)
6172: PRICK, HARRY G.M - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
12479: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters. (3e geheel herziene druk)
24103: PRIEM, RUUD - The "most excellent collection" of Lucretia Johanna van Winter; the years 1809-1822. ( = Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art., vol. 25, /1997/, no. 2/3 , pp. 103-235.)
19966: PRIESTER, PETER - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. (proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen)
15376: PRIESTLEY, RICK - Warhammer Armies. Orcs & Goblins.
1869: PRINCE, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
11371: PRINGIERS, BAUDHUIN - Faience et Porcelaine en Belgique / Faience en Porselein in Belgie / Earthenware and Porcelain in Belgium 1700 - 1881.
7431: PRINS, M.P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid. (proefschrift Universiteit van Amsterdam.)
7396: PRINS, M.P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid. (proefschrift Universiteit van Amsterdam.)
1544: PRINSEN, M.M. - De idylle in de achttiende eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
19882: PRITCHETT, W. KENDRICK - The Liar School of Herodotos.
21229: PROCLUS; PROKLES; CHAIGNET, A.-ED. - Proclus le Philosophe. Commentaire sur le Parmenide suivi du commentaire anonyme sur les VII dernieres hypotheses. (traduit; accompagnes de notes, d'une table analytique des paragraphes et d'un index etendu, par A.-Ed. Chaignet (3 tomes) (reimpression)
10465: PROCTER, EVELYN S. - Curia and Cortes in Léon and Castile 1072-1295.
15803: PROELSS, JOHANNES - Scheffel's Leben und Dichten. (Mit vielen Original-Briefen des Dichters und 10 Abbildungen)
23428: PROFESSOR FEROZ AHMAD - The Young Turks and the Ottoman Nationalities. Armenians, Greeks, Albanians, Jews, and Arabs, 1908-1918.
17003: PRUNER, FRANCIS - Antoine. "Lettres à Pauline" 1884-1888. Édition princeps, précedée d'un essai d'interprétation.
18349: PUCHINGER, DR. G. - Colijn en het einde van de coalitie. Deel II. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929.
2616: PULINCKX, ROGER; BOCKRYCK, KAREL VAN (INLEIDING) - Jos Geboers.
22134: PUMPLUN, CRISTINA M. - Begriff des Unbegreiflichen". Funktion und Bedeutung der Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Catharina von Greiffenberg (1633-1694). (Dissertation Vrije Universiteit van Amsterdam)
8446: PURCELL, MAUREEN - Papal Crusading Policy. The Chief Instruments of Papal Crusading Policy and Crusade to the Holy Land from the final loss of Jerusalem to the fall of Acre. (Studies in the History of Christian Thought, vol. XI)
15931: PURNELL, GARETH; YATES, ALAN; DAWN, CHRIS - Encyclopedie van de Hengelsport.
5564: PURWANTO, ERWAN - Ups and Downs in Rural Javanese Industry. The Dynamics of Work and Life of Small-Scale Garment Manufacturers and Their Families. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
19657: PUSZTAI, GABOR; TERMORSHUIZEN, GERARD - Erno Zboray : een Hongaar op Java. ( = Indische Letteren, 17e jrg. no. 4 / december 2002/ pp. 147-166).
21996: PUT, M.J.M. - Energiek Maastricht. Anderhalve eeuw nutsvoorzieningen 1850-2000.
17299: PUTEANUS, ERYCIUS - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren. (met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau)
10024: PYCKE, JACQUES - Répertoire Biographique des Chanoines de Notre-Dame de Tournai, 1080-1300.
23504: QUACK, MR. H.P.G. - De Socialisten. Personen en stelsels. (6 dln.) (foto-mechanische herdruk van de uitgave uit 1921-1923) ( met daaraan toegevoegd een inleiding /dl. 1, pp. V-XXI/ en aanvullende bibliografie /dl. 6, pp. 551-662/ door Arthur Lehning)
9173: QUANTZ, JOHANN JOACHIM; SCHERING, DR. ARNOLD - Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Kritisch revidierter Neudruck nach dem Original Berlin 1752. Mit einem Vorwort und erläuterenden Anmerkungen versehen. (2. Auflage)
24246: QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Catalogus van overwegend Amsterdamse architectuur- en decoratieontwerpen uit de achttiende eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11362: QUICK, MICHAEL; MYERS, JANE; DOEZEMA, MARIANNE; KELLY, FRANKLIN - The paintings of George Bellows.
9179: RéVéSZ, DR. G. - Inleiding tot de muziekpsychologie.
8982: RöTTINGER, HEINRICH - Dürers Doppelgänger. (Mit 95 Abbildungen auf 74 Tafeln)
16615: RöSSLER, MARTIN - Bibliographie der deutschen Liedpredigt. (bibliotheca Humanistica & Reformatoria vol. XIX)
6457: RéTIF, ANDRé - Pierre Larousse et son oeuvre (1817-1875).
16711: RöSSING, J.H. - De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel in Nederland, gedurende meer dan een halve eeuw.
14370: RAADGEEP, MARCEL - Ik krijg zo'n drang van binnen... Bibliografie van Annie M.G. Schmidt 1911-1995. (met een voorwoord van Reinold Kuipers en een omslag van Jan Jutte)
16970: RAADGREEP, MARCEL - Ik krijg zo'n drang van binnen. Bibliografie van het werk van Annie M.G.Schmidt.
23680: RAADSCHELDERS, J.C.N. - De vroedschap der 'stede Beverwyck 1642-1794.". (= Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 18e jrg. no. 1. /februari 1986/ , pp. 24-44.)
7736: RAAF, DR. K.H. DE - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
2166: RAAIJ, J. G. T. VAN - Rural planning in a savanna region. The case of Fulani Pastoralists in the North Central State of Nigeria. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
655: RAAYMAKERS, P.J. (VOORZITTER) / STAATSCOMMISSIE VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL. - Verslag van de Staatscommissie, ingesteld om te onderzoeken, welke bezoldiging worde genoten door de burgemeesters en de ambtenaren en werkliede in dienst der gemeenten. Eerste gedeelte (Voorloopig Verslag).
23792: RABB, THEODORE K. - Jacobean Gentleman: Sir Edwin Sandys, 1561-1629
18388: RABBIE, EDWIN - Cicero über den Witz. kommentar zu De oratore II, 216-290. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
2305: RABBIE, E.; NIHOM, M.S.R.; FRANKFORT, J.G.; (RED.) - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam. No. XI (1970-1999)
20542: RABINOWICZ, HARRY M. - The Lagcy of Polish Jewry 1919-1939.
12219: RABINOWITCH, ROYDEN; FUCHS, RUDI; KAISER, FRANZ-W.; (SAMENGESTELD DOOR) - Royden Rabinowitch. Sculpture 1962 / 1992.
15971: RADEMAKER-HELFFERICH, DRS. B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer.
23401: RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7087: RADESTOCK, HANS-JOACHIM - Sieben Land- und Türkensteuerregister von Eckartsberga in Thüringen 1497-1565/69. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 2)
8236: RADUICA; GEORGETA; RADUICA, NICOLIN - Calendare si Almanahuri Romanesti 1731-1918. Dictionar Bibliografic.
7397: RADVANY, EGON - Metternich's Projects for Reform in Austria.
24020: RAFEQ, ABDUL-KARIM - The Province of Damascus 1723-1783.
4764: RAGHUVANSHI, KALPANA - Rural Women in Rajasthan.
14089: RAINE, CRAIG - Geschiedenis : de amateurfilm. (vertaald door J. Eijkelboom)
20231: RAMADAN, TARIQ - Islam, the West and the Challenges of Modernity. (reprint)
20769: RAMAEKERS, W. - Martelaren van 's-Heerenberg.
19026: RAMAEKERS, ERIC; (RED.) - Trajectbegeleiding : waargenomen kansen. een onderzoek onder werklozen, werkgevers en begeleiders in Belgisch Limburg. (proefschrift Open universiteit Nederland)
20421: RAMAKERS, BART; BLEYERVELD, YVONNE; VAN DIXHOORN, ARJAN - Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswereld van 1616.
24043: RAMAZANI, R.K. - Revolutionary Iran. Challenge and Response in the Middle East. (with a new epilogue on the Iranian-American Arms Deal)
17988: RAMIREZ, BRUNO - Crossing the 49th Parallel. Migration from Canada to the United States, 1900-1930.
21035: RAMM, AGATHA; (ED.) - The Political Correspondence of Mr. Gladstone and Lord Granville 1876-1886. Vol. I. 1876-1882. Vol. II. 1883-1886. ( 2 vol.)
8457: RAMSLAND, KATHERINE - De forensische wetenschap van CSI (Crime Scene Investigation)
8711: RANGER, TERENCE - Voices from the Rocks. Nature, Culture & History in the Matopos Hills of Zimbabwe.
2577: RANGER, T.O.; KIMAMBO, I.N. (EDS.) - The Historical Study of African Religion. With Special Reference to East and Central Africa.
14055: RANKE-HEINEMANN, UTA - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
16314: RANSTRöM, STIG - Carl Larsson tavlor.
21114: RAPP, F. - Reformes a Strasbourg. Eglise et societe dans le diocese de Strasbourg (1450-1525).
21330: RASCH, RUDOLF; TEN BOKUM, JAN; VAN GEMERT, JOOST; WENNEKES, EMILE; KRAMER, THIJS; DE GROOT, ROKUS - (Reception of Johann Sebastian Bach in the Netherlands . (= Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. jrg. 50 /2000/, nos 1-2 , pp. 3-158/ special issue to Johann Sebastian Bach and his son Johann Christian Bach)
8384: RASKIN, EVRARD - Princesse Lilian. La femme qui fit tomber Léopold III.
5091: RASKIN, BRIGITTE - Hartenheer. Een koningsverhaal.
16258: RATCLIFFE, BARRIE M. - Great Britain and her world 1750-1914. Essays in honour of W.O. Henderson.
20415: RATHE, JOHN F. - Bibliography of the Typophile Chap Books 1935-1992.
16362: RATKOFF, G - Promenade dans Chartres. (texte de Jean-Paul Deheuvels)
12512: RAU, ULRICH - Die Kammermusik für Klarinette und Streichinstrumente im Zeitalter der wiener Klassik. (Dissertation Universität des Saarlandes)
6194: RAWLS, JAMES - Indians of California. The changing image.
10295: RAYE, JOHAN - Een levenslustig heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. (Van commentaar voorzien en bewerkt door dr. A. Doedens en L. Mulder)
18333: RAYMOND, JAMES - Henry VIII's Military Revolution. The Armies of Sixteenth-century Britain and Europe.
23653: RAYMOND, WAYTE - The Silver Dollars of North and South America. An illustrated catalog of all major types of dollar-size coins of the Western Hemisphere, with valuations. (2nd ed.) (revised and edited by Imre Molnar, R.S. Yeoman, Henry Christensen and Neil Shafer)
5085: RAZIA AKTER BANU, U.A.B. - Islam in Bangladesh.
19890: READ, ANTHONY - Discipelen van de duivel. Hitler en zijn handlangers.
14583: READE, BRIAN - Aubrey Beardsley.
15121: READER, W.J. - Metal Box. A History.
7181: REANEY, P.H. - The Origin of English Surnames. (reprint)
7949: RECKEWEG, DR. MED. HANS-HEINRICH - Homoeopathia antihomotoxica. 2 Bnde.
23965: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtse Nieuwlichters.
23898: REERINK, GUSTAAF OLIVIER - Tenure security for Indonesia's urban Poor. A socio-legal study on land, decentralisation and the rule of law in Bandung.
5088: REESKAMP, J.H.E. - De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten.
5089: REESKAMP, J.H.E. - De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten. (8e dr.)
21073: REEUWIJK, G.F. VAN - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M..
12750: REICHARD, GLADYS A. - Navaho Religion. A Study of Symbolism. One-volume edition. (Bollinger Series XVIII)
13386: REICHEL, GERHARD - August Gottlieb Spangenberg. Bischof der Brüderskirche.
13096: REICHEL, WALTRAUT - Studien zur Wandlung von Max Lehmanns preussisch-deutschem Geschichtsbild.
20844: REID, MICHAEL - Ask Sir James. [biography of Sir James Reid, personal physician to Queen Victoria and physician-in-ordinary to three monarchs].
18751: REIJNDERS, KAREL - Onder dekmantel van etiket.
19765: REIJNDERS, STIJN - Holland op de helling. televisieamusement, volkscultuur en ritueel vermaak.
12014: REIMBOLD, ERNST THOMAS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung. Neue Folge. Band 1,2 und 3. (1972; 1974; 1977)
24139: REIMERS, DR. HEINRICH - Die Quellen der Rerum Frisicarum Historia des Ubbo Emmius. (reprint)
6272: REINALDA, BOB - De Dienstenbonden. Klein maar strijdbaar.
14620: REINDERS, MR. DRS. HENK - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland. 100 Jaar NVOB.
5894: REINE, DR. R.B. PRUD'HOMME VAN; DESSENS, DRS. H.J.A.; MORZER BRUYNS, W.F.J; PUYPE, J.P. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
7388: REINHARDT, DR. E. - Jakob Fugger der Reiche aus Augsburg. Zugleich ein Beitrag zur Klärung und Fördeung unseres Verbandswesens.
4041: REININK, A.W; VOOLEN E. VAN; SASSEN J.H (SAMENGEST. DOOR) - Over utopie en werkelijkheid in de beeldende kunst. Verzamelde opstellen van H.L.C. Jaffé (1915-1984).
15274: REININK, A.W.; SCHUUR, J.A.; (RED.) - Bouwen voor Utrechts Universiteit. Architectuur en stedebouw binnen de stad.
12766: REINSMA, DR. R. - Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland. ( = Zuid-Hollandse Studiën, deel XI, pp. 7-157)
23952: REINSMA, DR. R.; BEYERMAN, MR. J.J.; VAN DER KNOOP, L.C. - Zuid-Hollandse Studien , dl. XI
15899: REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17550: REITSMA, DR. B.J.G. - Geest ven schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid.
23721: REITSMA, ELLA - Jan Beutener.
17921: RENARDY, CHRISTINE - Le monde des maîtres universitaires du diocèse de Liège 1140-1350. Recherches sur sa composition et ses activités.
17922: RENARDY, CHRISTINE - Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire biographique (1140-1350).
12296: RENCKENS, CEES - Kwakzalvers op kaliloog. Alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld.
9377: RENDERS, HANS - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
23893: RENDERS, HANS; KUITERT, LISA; BRUINSMA, ERNST; (RED.) - Inktpatronen. De tweede wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
10037: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Schaduw-Schimmenspel.
11879: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De eeuwige fluitspeler
8561: RENOY, GEORGES - Vernoemingsnamen. een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de nederlandse toponymie. (proefschrift Universiteirt van Amsterdam)
2207: RENOY, GEORGES - Bruxelles vécu. Ilot sacré.
17804: RENS, MARJAN - De helft van de wereld. Vrouwen, identiteit en symboliek in Ecuador.
14881: RENSON, ROLAND - Geschiedenis van de sport in de Oudheid. (5e dr.)
7281: RENTSCH, HANS ULRICH - Bismarck im Urteil der schweizerischen Presse 1862-1898.
5495: REP, JELTE - England Spiel. Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. (3e dr.)
23743: RESOCIDEM [PSEUD. VAN JOHAN SCHEPS] - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
9925: REULING, HANNEKE - After Eden. Church Fathers and Rabbis on Genesis 3 :16-21. (dissertation Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht)
4936: REUNING, KARL - Das altertümliche im Wortschatz der Spenser-Nachahmungen des 18. Jahrhunderts.
3543: REUS, TJERK DE; ZWART, DIRK (RED.) - Laat ons het wagen met de hoogste worp, Jan Wit [1914-1980]. (incl. CD)
15532: REUTER, PETER - Springer Groot medisch woordenboek. Medical Dictionary. Engels-Nederlands English-Dutch. (4dln. , plus CD; in casette)
12795: REUTER, THOMAS - The House of Our Ancestors. Precedence and dualism in highland Balinese society.
19846: REVE, GERARD - Opstellen Nederlands. 1939-1940. (facsimile)
13407: REVE, GERARD - Zondag morgen zonder zorgen.
13530: REWERSKI, JACEK - Troglodytes in the Saumur area.
5209: REY, WILLIAM H. - Poesie der Anti Poesie. Moderne deutsche Lyrik. Genesis, Theorie, Struktur.
21623: REYCHMAN, JAN; ZAJACZKOWSKI, ANANIASZ - Handbook of Ottoman-Turkish Dioplomatics. (revised and expanded translation by Andrew S. Ehrenreutz; indexed by Fanny E. Davis)
14272: REYNAERTS, JENNY - De koning, de schilder en de leeuw.
4653: REYNOLDS, PAMELA - Dance Civet Cat. Child Labour in the Zambezi Valley.
9666: REYNOLDS, DAVID K. - Rich Relations. The american Occupation of Britain, 1942-1945.
4618: REYNOLDS, DAVID K.; FARBEROW, NORMAN - Suicide. Inside and Out.
19140: RIBBENS, KEES - 'Zullen wij nog terugkeeren...'. De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.
17137: RIBBENS, KEES - Historisch Album Overijssel.
9622: RICAURTE, ENRIQUE ORTEGA - Cabildos de Santafe de Bogota, cabeza del Nuevo Reino de Granada, 1538-1810
9845: RICE, EDWARD - Margaret Mead. A Portrait.
22089: RICHARD JOHN LUFRANO - Honorable Merchants: Commerce and Self-Cultivation in Late Imperial China.
3635: RICHARDS, GUY - The hunt for the Czar.
143: RICHARDS, AUDREY; FONTAINE, JEAN LA (INTRODUCTION BY) - Chisungu. A girl's initiation ceremony among the Bemba of Zambia.
2402: RICHARDSON, MIKE AND SUE - Wheels. Christie's Presents the Magical World of Automotive Toys.
15963: RICHARDSON, LAUREL - The New Other Woman. Contemporary Single Women in Affairs with Married Men.
9071: RICHMOND, ROBIN - Michelangelo en de schepping van de Sixtijnse Kapel.
11528: RICHTER, HANS - Hans Richter. (Introduction by Sir Herbert Read. Autobiographical text by the artist) (Plastic Arts of the Twentieth century. A Collection edited and published by Marcel Jaray)
14541: RICHTERS, B.L. - 11 Tankbataljon 25 jaar 1958-1983.
3335: RIDDELL, PETER - Islam and the Malay-Indonesian World. Transmission and Responses.
5174: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofsopvatting, vreugde en angst toegespitst op het Oude Testament. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
9489: RIDGWAY, JUDY - Olijfolie. Alle informatie voor de liefhebber.
21048: RIDLEY, JASPER - John Knox.
12757: RIEKELE PRINS; JANSMA, LYKELE - Riekele Prins. Etser van het groninger landschap.
8224: RIEMENSCHNEIDER, HEINRICH - Theatergeschichte der Stadt Düsseldorf. (2 Bde.)
24152: RIEMERSMA, JELLE C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650. (Studies in the Social Sciences, no. 2)
14913: RIESCHAUER, HARU MATSUKATA - Samurai and Silk. A Japanese and American Heritage.
2662: RIESENBERG, SAUL H. - The Native Polity of Ponape. (Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol, 10)
12222: RIGAU, JORGE - Puerto Rico 1900. Turn-of-the-Century Architecture in the Hispanic Caribbean 1890-1910.
19136: RIGG, BRYAN MARK - Rescued from the Reich. How One of Hitler's Soldiers Saved the Lubavitcher Rebbe.
17983: RIGTER, D.P. - In het spoor van Jonker. Geschiedenis van de Vereniging "Hulp voor Onbehuisden", 1945-1974.
8798: RIHS, CHARLES - La Commune de Paris 1871. Sa structure et ses doctrines..
11993: RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST - Old Master Paintings. An illustrated Summary Catalogue.
21326: RIJNTJES, J.G. - Op de voet gevolgd. Nederlandse zilveren schoen- en kuitgespen in de achttiende en negentiende eeuw. (= Antiek. Tijdschrift voor oude kunst en kunstnijverheid, 30ste jrg., no. 6 /januari 1996/, pp. 242-256)
23875: RILEY, NOEL - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
1888: RIMOLDI, MAX; RIMOLDI, ELEANOR - Hahalis and the Labour of Love. A Social Movement on Buka Island.
16153: RING, MARVIN E. - Storia illustrata della Ordontoiatria.
21693: RINGE, DONALD A. - American Gothic. Imagination and Reason in Nineteenth-Century Fiction.
10804: RINGGOLD, GENE; DEWITT BODEEN - Chevalier. The Films and Career of Maurice Chevalier.
24109: RINGOIR, D.J.B. - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw. De rekeningboeken van de 18e eeuwse Durgerdamse chirurgijn Anthonij Egberts. (proefschrift V.U. Amsterdam)
11684: RINSAMPESSY, ELIAS - Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
14978: RIPPY, MERRILL - Oil and the Mexican Revolution.
22006: RISSEEUW, CARLA - Gender Transformation, Power and Resistance among Women in Sri Lanka. The Fish don't Talk about the Water.
5213: RISSEEUW, CARLA - The Wrong End of the Rope. Women Coir Workers in Sri Lanka.
19900: RITA LOPES, MARIA TERESA - Fernando Pessoa et le drame symboliste. Heritage et creation.
20762: RITTER, GERHARD - Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitaten des XV. Jahrhunderts.
8184: RITTER JR., DR. P.H.; VAN DEYSSEL, LODEWIJK; VAN HERPEN, JAN J.; (BEZORGD EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - De Markies onzer Letteren. De briefwisseling Dr..H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel (1902-1951).
23379: RITTER JR., DR. P.H.; VAN HERPEN, JAN J. - De oude heer in Den Haag. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Willem en Jeanne Kloos (1916-1949). (bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen; met een nawoord door Harry G.M. Prick)
21634: RITTER, GERHARD A. - Die deutschen Parteien 1830-1914. :Parteien und Gesellschaft im konstitutionellen Regierungssystem.
19655: RITTER JR., DR. P.H. - De Donkere Poort. Een boek behelzende tal van Persoonlijke Herinneringen van Vooraanstaande Mannen, Stemmingsbeelden, Indrukken, Beschouwingen, Belangrijke en Onbelangrijke Gebeurtenissen, Verhalen en Anecdoten over Nederland in de jaren 1914-1918. Deel 2
23660: RITTERSHAUSEN, BRIAN & WILMA - Orchideeen. Alles over de teelt en verzorging van orchideeen. (4e druk)
10840: RIVALS, CLAUDE - L'Art et l'abeille. Ruches décorées en Slovénie. Essai d'iconologie populaire. (Préface de Jacques Le Goff)
15336: ROBEERTS, N.; (SAMENGESTELD DOOR) - Het Nederlandse postduivenboek.
12220: ROBERTS-JONES, PHILIPPE; (ED.) - Brussels Fin de Siècle.
2763: ROBERTSON, BRUCE - Aviation Archaeology. A collector's guide to aeronautical relics: airfields, autographs, badges, books, nomenclature, postcards, propellers, records, research, stamps and wrecks.
16011: ROBERTSON, MICHAEL - Worshipping Walt. The Whitman Disciples.
10548: ROBIJNS, PROF. DR.; HEUGHEBAERT, HUGO; DEWIT, HERMAN - Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
6794: ROBIN, HARRY - I Morgain.
18223: ROBINS, GAY - Proportion and Style in Ancient Egyptian Art. (Drawings by Ann S. Fowler)
15410: ROBINSON, RICHARD A.H. - The Origins of Franco's Spain. The Right, the Republic and Revolution, 1931-1936.
17980: ROBINSON, DAVID; HAAS, ERNST (FOREWORD) - Reflections.
12036: ROBINSON, M.S. - The paintings of the Willem van de Veldes. A Catalogue of the Paintings of the Elder and the Younger Willem van de Velde. (2 vol.)
8148: ROBSON, SANTIAGO WEALANDS TABIA - The National Spanish Fiesta or The Art Of Bullfighting.
8714: ROCHE, CHRISTIAN - Histoire de la Casamance. Conquête et résistance : 1850-1920.
9172: ROCKSTRO, RICHARD SHEPHERD - A Treatise on the Construction, the History and the Practice of the Flute. Including a Sketch of the Elements of Acoustics and critical Notes of sixty celebrated Flute-players. (reprint)
13576: RODENBURG, A.N. - Staying behind. Rural women and migration in North Tapanuli, Indonesia. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
18903: RODENBURG, J.F. - Postkroniek van de stad Rotterdam.
7474: RODERICK, GORDON; STEPHENS, MICHAEL; (EDS.) - Where did we go wrong ? Industry Performance, Education and the Economy in Victorian Britain.
18249: RODING, MICHIEL; ADELAAR, DICK - De Blijvende Verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen in Italie 1806-1940.
24012: RODINSON, MAXIME - Mahomet. (3eme ed.)
24013: RODINSON, MAXIME - Islam et capitalisme.
24014: RODINSON, MAXIME - Marxisme et monde musulman.
6767: ROE, F.G. - The North American Buffalo. A critical study of the species in its wild state.
19102: ROEDEMA, ROB; VAN WILGEN; ROB - Jan Kalksma, een veelzijdige pottenbakker op de Laat. ( = Oud-Alkmaar jrg. 29 /2005/ , no. 3, pp. 1-9)
8206: ROELANDT, THEO J.A. - Verscheidenheid en ongelijkheid. Een studie naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse samenleving. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
14886: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
14906: ROELANTS, MAURICE - Het Verzaken (verzamelde Gedichten). (Kaleidoscoop, nr. 36) (3e dr.)
14907: ROELANTS, MAURICE - De Jazz-speler. (Kaleidoscoop, nr. 10) (3e dr.)
23308: ROELEVINK, J. - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, 1735-1839. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
18207: ROELL, JOAN; BARWALDT, KARL-HEINZ - Caius Spronken. Iconen en Brons. Icons in Bronze. Ikonen in Bronze. Icones de Bronze.
14862: ROEMER, ASTRID - Het spoor van de jakhals.
14918: ROEMER, JOS - Evenwichtig alcoholgebruik, een theoretische en empirische exploratie van alcoholeducatie in een ethisch en religieus kader. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7774: ROERSMA, CORN. S. - Franeker Straatnamen.
15875: ROES, JAN; (RED.); BANK, JAN; KLEP; PEET, JAN; RIGTHART, HANS; ROES, JAN - Katholieke arbeidersbeweging (deel 1). Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Katholiek Documentatie Centrum Bronnen & Studies, no. 13)
1765: ROES, ANDRE - Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken.
14720: ROHDE, CARL C. - Het vertoog van waardigheid. Een cultuursociologische studie naar het dierbare en verhevene in de westerse beschaving.
16049: ROJER, ROBERT - Vanuit de blauwzarte diepte. Marcus Dahlhaus en Martinus Niewindt, een cultuur-historisch essay.
11388: ROLAND HOLST, A. - Proza. 2dln. (dundrukeditie)
8222: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Vernieuwingen. Verzen van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk.
11381: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Jeugdwerk 1884 - 1892.
15634: ROLLAND, ROMAIN; LUGNé-POE; ROBICHEZ, JACQUES - Romain Rolland Lugné-Poe. Correspondance 1894-1901. (présentée avec une introduction et des notes par Jacques Robichez)
10615: ROLLAND, ROMAIN; VON MEYSENBURG, MALWIDA - Ein Briefwechsel 1890-1891. (Mit einer Einleitung von Romain Rolland "Dankgefang" Erinnerungen an Malwida.) (herausgegeben von Berta Schleicher)
10984: ROLLAND, ROMAIN; LUGNé-POE - Correspondance 1894-1901. (présentée avec une introduction et des notes par Jacques Robichez)
7574: ROMAGNOLI, SERGIO; GARBERO, ELVIRA; (A CURA DI) - Teatro a Reggio Emilia. Vol. 1. Dal Rinascimento alla Rivoluzione Francese. Vol. 2. Dalla Restaurazione al Secondo Novecento. (2 vol.)
4666: ROMEIN, JAN - Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein.
1114: ROMEIN, DR. JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
8239: ROMER, HERMAN - Casino-Variété. Een tempel van vermaak op de Cooolsingel.
20269: ROMER, HERMAN - De mannetjesputters van Rotterdam. een beknopte geillustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
22083: ROMMES, RONALD - Oost, west, Utrecht best? Driehonderd jaar migratie en migranten in de stad Utrecht (begin 16e-begin 19e eeuw). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5981: RONNER, IGLE - Interne migratie in Ceylon als bevolkingspolitiek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
20799: ROOBAERT, E. - Goudsmeden te Brussel in de 16de eeuw en hun opdrachtgevers, in het bijzonderde clerus van de stad. (= Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 85e jrg. /2002/ afl. 1-2, pp. 35-102)
679: ROOD, WIM - Rome - Moskou. Historische notities bij het thema " Betrekkingen tussen de H.Stoel en Rusland c.q. de Sovjet-Unie in de periode 1917 tot 1989 ".
12120: ROODENBURG, K. - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930. Een speurtocht... (herziene uitgave); Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1980. Het vervolg...; (2 dln.)
21964: ROODENBURG, HERMAN - Een verfoeilijke misdaad. incest in het gewest Holland tijdens de 17e en 18e eeuw. ( = Historisch Tijdschrift Holland, 25e jrg. no. 2 /april 1993/, pp. 58-76)
20468: ROODUIJN, MARTIEN JEROEN - Politieke Patronage in Zuid-Italie. Verdwijnen de heiligen uit het paradijs? (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23800: ROOIJAKKERS, GERARD - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
9694: ROOSEVELT, FRANKLIN DELANO - F.D.R. His Personal Letters. early years. (Foreword by Eleanor Roosevelt) (edited by Elliott Roosevelt)
20125: ROOT, HILTON L. - Peasants and King in Burgundy. Agrarian Foundations of French Absolutism.
9477: ROOZEMOND VAN GINHOVEN, HETTY J. - Ikon. Kunst-Geist und Glaube. Ikonen aus 'De Wijenburch'.
8002: ROQUE, FRANCIS - Les Rois de Majorque.
15135: ROQUELET, ALAIN - Textile et (R)evolution industrielle en seine-inferieure (1780-1900). Catalogue de l'exposition.
16033: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse malcontenten. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
13907: ROSALES, ALBERTO - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
21694: ROSE, NORMAN - Lewis Namier and Zionism.
20586: ROSE, PAUL LAWRENCE - Bodin and the Great God of Nature. The Moral and Religious Universe of a Judaiser.
13580: ROSE, RICHARD; MUNRO, NEIL - Elections without Order. Russia's Challenge to Vladimir Putin.
7984: ROSENBERGER, GUSTAV (HERAUSGEGEBEN VON) - Krankheiten des Rindes.
9054: ROSENDAHL, GER; WILDSCHUT, LUC - Jukebox Heaven.
4595: ROSENFELD, NATANIA - Outsiders Together. Virginia and Leonard Woolf.
10776: ROSENNE, SHABTAI - Les Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907 et l'Arbitrage international. Actes et Documents.
21264: ROSENTHAL, FRANZ - Die aramaistische Forschung seit Theodor Noldeke's Veroffentlichungen. (mit 5 Tafeln und einer Karte) (Photomechanischer Nachdruck)
7293: ROSHWALD, AVIEL; STITES, RICHARD; (EDS.) - European culture in the Great War. The arts, entertainment and propaganda, 1914-1918.
5068: ROSMAN, C. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
4748: ROSS, AILEEN D. - The Hindu Family in its Urban Setting.
9068: ROST, JOHANN CHRISTOPH - Die schöne Nacht.
16474: ROTH, PHILIP - Tricky Dixon en zijn vrienden. (vertaald door C. Buddingh')
9571: ROTHERMUND, D.; WADHWA, D.C.; (EDS.) - Zamindars, Mines and Peasants. Studies in the History of an Indian Coalfield and its Rural Hinterland.. (Dhanbad Research Project Report)
23749: ROTHLISBERGER, MARCEL - Claude Lorrain. L'Album Wildenstein.
22238: ROTHWELL JR., KENNETH S. - Politics and Persuasion in Aristophanes' Ecclesiazusae.
2854: ROTSAERT, KOEN - De Heilig-Bloedprocessie. Een eeuwenoude Brugse traditie. Een historisch kijk- en leesboek over "Brugges schoonste dag'.
20676: ROTTENBURG, RICHARD - Ndemwareng. Wirtschaft und Gesellschaft in den Morobergen.
19979: ROTTER, GERNOT - Muslimische Inseln vor Ostafrika. Eine arabische Komoren-Chronik des 19. Jahrhunderts. (herausgegeben, uebersetzt und kommentiert)
13408: ROTTERMUND, ANDRZEJ; TYGIELSKI, WOJCIECH; MROZOWSKI, PRZEMYSLAW; E.A. - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625.
16958: ROTZETTER, ANTON - Clara van Assisi. De eerste franciscaanse vrouw.
3686: ROTZETTER, ANTON - Clara van Assisi. De eerste franciscaanse vrouw.
10953: ROUBICHOU-STRETZ, ANTOINETTE - La vision de l'histoire dans l'oeuvre de la Pléiade.Thèmes et structures.
3532: ROUD, RICHARD (ED.) - Cinema. A Critical Dictionary. The Major Film-Makers. (2 vol.)
4697: ROUSE, IRVING - Migrations in Prehistory. Inferring Population Movement from Cultural Remains.
18215: ROWELL, GEORGE - Queen Victoria Goes to the Theatre.
15879: ROWEN, HERBERT H.; (EDITED BY) - Pomponne's "Relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, IVe Serie,, no. 2)
890: ROWSE, A.L. - Homosexuelen in de geschiedenis. Over ambivalentie in maatschappij, literatuur en beeldende kunst.
7451: ROWSE, A.L. - Court Country. Studies in Tudor Social History.
14063: ROWSE, A.L. - Homosexuelen in History. A Study of Ambivalence in Society, Literature and Arts. (reprint)
12058: ROY, ALAIN - Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder / Un peintre baroque du cercle de Rubens. 's-Hertogenbosch 1606 - 1669. (tekst in Nederlands / Frans)
4763: ROY, MANISHA - Bengali Women.
1679: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE - Herinneringen.
2211: ROYAUME DE BELGIQUE. MINISTèRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. OFFICE DU TRAVAIL - SECTION DE LA STATISTIQUE. - Salaires et Durée du Travail dans les Industries Textiles au mois d'Octobre 1901.
9711: RUBINGH, EUGENE - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
10253: RUBINGH, EUGENE - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
7531: RUDé, GEORGE - Hanoverian London 1714-1808.
16648: RUDLOFF-HILLE, GERTRUD - Schiller auf der deutschen Bühne seiner Zeit.
9609: RUGGIERO, GUIDO - Binding Passion. Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance.
4076: RUGH, ANDREA B. - Reveal and Conceal. Dress in Contemporary Egypt.
17517: RUHE, STELLA; GABRIELSE, LESLIE - Leslie Gabrielse Apllikatie. Werk en werkwijze.
23624: RUHMER, E. - Matthias Grunewald. Complete editie van zijn schilderijen. Met een inleidende beschouwing van Joris-Karel Huysmans en een catalogue raisonne door E. Ruhmer. (tesamen met Matthias Grunewald van H.J. Rieckenberg uit 1976; zie book description). (2 delen)
11282: RUHRBERG, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Zeitzeichen. Stationen Bildender Kunst in Nordrhein-Westfalen. (Katalog zur Ausstellung)
11445: RUIJSSENAARS, HANS - Hans Ruijssenaars. Architect.
12197: RUITENBEEK, KLAAS - Discarding the Brush. Gao Qipei (1660 - 1734) and the art of Chinese finger painting. / Schilderen zonder penseel. Gao Qipei (1660 - 1734) en de Chinese vingerschilderkunst. (text in English and Dutch)
9903: RUITENBEEK, WIM; SCHARRINGA, KEES J.G.; ZOMERDIJK, PIET J. (REDACTIE) - Broedvogels van Noord-Holland.
14967: RUMBOLD, SIR ALGERNON - Watershed in India 1914-1922.
3684: RUNNER, H.E. - The Development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics. (Ph.D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
21418: RUPIEPER, HERMANN J. - The Cuno government and reparations 1922-1923. Politics and economics.
7307: RUPIEPER, HERMANN J. - The Cuno government and reparations 1922-1923. Politics and economics.
21136: RUPPERT, KARSTEN - Die kaiserliche Politik auf dem Westfalischen Friedenskongress (1643-1648).
18118: RUPPRECHT; CAROL SCHREIER - The Martial Maid. Androgyny in Epic from Vergil to the Poets of the Italian Renaissance. (dissertation Yale University) (microfilm-xerography)
12265: RUSKIN, JOHN - Pearls for Young Ladies.
12735: RUSKIN, JOHN - The Two Path.
10202: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD - Though the Heavens Fall.
24244: RUSTENHOLZ, ALAIN; TREINER, SANDRINE - La Saga Servan-Schreiber. Une famille dans le siecle. (tome 1)
17268: RUT, PAVEL - Geheimen van Praag.
10982: RUTER, DR. A.J.C. / RUETER, DR. A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. (SUN Reprint 6)
1144: RUTER, A.J.C.; (LOCHER, TH.J.G.; DEN BOER, W.; SCHAPER, B.W.; RED.) - Historische Studies over Mens en Samenleving.
6578: RUTGERS, A.; GOLD, JOHN - Australische Vogelwelt. (1. Teil)
8434: RUTGERS, DR. C.A.; JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W.; DEN TEX, MR. J.; ROORDA, PROF. DR. D.J.; VAN DER BIJL, DRS. M.; SCHUTTEVAER, MR. J. - Van Standen tot Staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975. (Stichtse Historische Reeks no. 1)
14755: RUTGERS, WIM - Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur. koloniale poezie in de Curacaosche Courant. (in typoscript)
10151: RUTHERFORD, WARD - The Druids & Their Heritage.
7754: RUTHERFORD, DANILYN - Raiding te Land of the Foreigners. The Limits of the Nation on an Indonesian Frontier.
2164: RUTTEN, M.M.E.M. - Selling Wealth to Buy Poverty. The Process of the Individualization of Landownership Among the Maasai Pastoralists of Kajiado District, Kenya, 1890-1990. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
22123: RUTTEN, MATHIEU - De geschiedenis van de Volksbond St.-Maternus te Tongeren 1889-1940.
13164: RUTTEN, ROSANNE - Artisans and Entrepreneurs in the Rural Philippines. Making a Living and Gaining Wealth in Two Commercialized Crafts. (CASA Monographs no. 2)
21008: RUTTER, JEREMY B. - Lerna, a preclassical site in the Argolid. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III The Pottery of Lerna IV.
13691: RUYS, KIRSTEN - The influence of self and similarity on immediate affective impressions of people. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
10678: RUYSLINCK, WARD - Het dal van Hinnom. (1e dr.)
21611: RYAN, MARIANNE; (ED.) - Angry Penguins and Realit Paintings in Melbourne in the 1940s. Exhibition catalogue Hayward Gallery, London 19 May to 14 August 1988.
16008: RYBACK, TIMOTHY W. - Hitlers privébibliotheek.
7040: RYCKAERTS, ERIC - Vlaamse jeugdliteratuur.
9625: SáNCHEZ VALVERDE, ANTONIO - Idea del Valor de la Isla Española. (Edición anotada) (Biblioteca Domicana, Serie I, vol. I)
15652: SöTEMANN, DR. A.L. - De structuur van Max Havelaar. (2e dr.)
8332: SöTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
20321: SAAB, ANN POTTINGER - The Origins of the Crimean Alliance.
18516: SAADAWI, TAREK; JORDAN JR., LOUIS; (EDS.0 - Cyber Infrastructure Protection.
6525: SAALTINK, DRS. H.W.; (ANNOTATIES EN INLEIDING DOOR) - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
2974: SABATTINI, ANDREA - On Becoming a Street Child. A Field Study in the City of Cordoba. (diss. Universiteit van Amsterdam)
16400: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraagelijk leven. (prive-domein nr. 7)
10725: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraagelijk leven. (prive-domein nr. 7)
9308: SACHSSE, CHRISTOPH; TENNSTEDT, FLORIAN - Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg.
10150: SACKVILLE WEST, VITA; DE SALVO, LOUISE; LEASKA, MITCHELL A. (EDS.) - The Letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf.
18162: SAENZ QUESADA, MARIA - Estancias. The Great Houses and Ranches of Argentina.
15125: SAGAR, KEITH - D.H. Lawrence: Life into Art.
4694: SAHLINS, MARSHALL D. - Tribesmen.
2397: SAINTE-CLAIRE DEVILLE, PAUL - A la recherche de Louis XVII.
24027: SALIBI, KAMAL S. - Crossroads to Civil war. Lebanon 1958-1976.
5339: SALLENAVE, DANIELE - Gepasseerd station. (prive-domein nr. 209)
2691: SALMAN, TON - De verlegen beweging. Desintegratie, inventiviteit en verzet van de Chileense pobladores, 1973-1990. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
12942: SALOMIES, MATTI - Die Pläne Kaiser Karls V. für eine Reichsreform mit Hilfe eines allgemeinen Bundes. (Dissertation Universität Helsinki)
15198: SALOMONS, R.P. - Fünfzehn Wiener Papyri. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
23811: SALVERDA, TIJO - Sugar, Sea and Power. How Franco-Mauritians Balance Continuity and Creeping Decline of their Elite Position. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
4419: SALWAY, LANCE; (SELECTED AND EDITED BY) - A Peculiar Gift. Nineteenth Century Writings on Books for Children.
8918: SALZMANN, WALTER H. - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc. 1903-1987. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
9870: SALZMANN, DR. WALTER H. - Herstel, wederopbouw en europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
5224: SAMMONS, JEFFREY L. - The Nachtwachen von Bonaventura. A structural interpretation.
5628: SAND, GEORGE; CLéSINGER, SOLANGE - George Sand en Solange Clésinger. Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. (Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen)
7476: SANDBERG, LARS G. - Lancashire in decline. A study in entrepeneurship, technology, and international trade.
23695: SANDBERG, JHR. MR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. (2e herziene dr.)
23979: SANDERS, GEORGE - Oranjepenningen in Paleis Het Loo, met een catalogus van de penningencollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. ( = Jaarboek Oranje-Nassau 2004-2005)
14172: SANDERS, HAR - Geen zee te hoog. Brieven aan Jos Liebens.
10120: SANDERS, EWOUD - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
7504: SANDERSON, MICHAEL - The Universities and British Industry 1850-1970.
2560: SANDERSON, STEVEN E. - Agrarian Populism and the Mexican State. The Struggle for Land in Sonora.
21704: SANDVOSS, HANS-RAINER - Widerstand in Wedding und Gesundbrunnen. (Band 14 der Schriftenreihe uber den Widerstand in Berlin von 1933 bis 1945)
17106: SANJEK, ROGER; (ED.) - Fieldnotes. The Makings of Anthropology.
8490: SANTE, LUC - De Feitenfabriek. Een verleidelijke herinnering aan een leven in België en Amerika.
8969: SANTEGOEDS, EVERT - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004. (3e herziene dr.)
8650: SANTEN, SAL - Poste-restante Rood.
3578: SANTOLI, VITTORIO - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
6717: SARDE, MICHèLE - Colette. Free and Fettered.
21149: SARPI, PAOLO - Opere. (a cura di Gaetano e Luisa Cozzi)
11466: SARS, PAUL - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
21135: SATZINGER, HELGA - Die Geschichte der genetisch orientierten Hirnforschung von Cecile und Oskar Vogt in der Zeit von 1895 bis ca. 1927.
4085: SAUDEK, ROBERT - Experimenteele graphologie.
5000: SAUDER, GERHARD - Der reisende Epikureer. Studien zu Moritz August von Thümmels Roman Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich. (Dissertation Universität Heidelberg)
12538: SAULEDA, JORGE - The Wines of Navarra.
18111: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. (D'après une étude préliminaire de Motoko Ninomiya)
15245: SAVIGNEAU, JOSYANE - Marguerite Yourcenar. Inventing a Life.
10608: SAWYER-LAUCANNO, CHRISTOPHER - An Invisible Spectator. A Biography of Paul Bowles.
13654: SAYCE, R.A. - The French Biblical Epic in the Seventeenjth Century.
20998: SCALLY, ROBERT J. - The Origins of the Lloyd George Coalition. The Politics of Socioal-Imperialism, 1900-1918.
16377: SCHöFFER, I.; KOSSMANN, JOHANNA A.; BRUIJN, J.R.; VAN STUIJVENBERG; J.H.; VAN UYTVEN, R.; WITTE, ELS; (RED.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XIII (1980)
16378: SCHöFFER, I.; KOSSMANN, JOHANNA A.; BRUIJN, J.R.; VAN STUIJVENBERG; J.H.; VAN UYTVEN, R.; WITTE, ELS; (RED.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XIV (1981)
16379: SCHöFFER, I.; KOSSMANN, JOHANNA A.; BRUIJN, J.R.; VAN STUIJVENBERG; J.H.; VAN UYTVEN, R.; WITTE, ELS; (RED.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XV (1982)
10300: SCHüTZEICHEL, HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert. (Trierer Theologische Studien herausgegeben von der Theologische Fakultät Trier, Band 20)
14361: SCHüRMANN, JOS J. - Achter de schermen. Belangrijke merkwaardigheden en herinneringen van den impressario Jos. J. Schürmann. (vrij bewerkt naar het Fransch door J.H. v.d. Hoeven)
5229: SCHöNWIESE, EKKEHARD - Das Volksschauspiel im nördlichen Tirol. Renaissance und Barock. (Theatergeschichte Österreichs. Band II : Tirol. Heft 3)
19292: SCHAARS, DRS. A.H.G. - De bosbouw van het "Entel" in de tweede helft van de achttiende eeuw.
21029: SCHAEPER, THOMAS J. - The French Council of Commerce. A Study of Mercantilism after Colbert.
18428: SCHAFFERS-BODENHAUSEN, KAREN; TIETHOFF-SPLIETHOFF, MARIEKE - The Portrait Miniatures in the Collections of the House of Orange-Nassau.
21018: SCHAMA, SIMON - Patriotten en Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813.
23942: SCHAMA, SIMON - Two Rothschilds and the Land of Israel
19650: SCHAMELHOUT, DR. G. - De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten. Deel 1. Ras en volk, taal en staat. Het nationaliteitsbeginsel. Litauers, Letten, Esten en Finnen. Deel 2. Westslaven in Duitschland, Tsjechen en Slovaken, Polen. Deel 3. Oekrajiners, Wit-Roetenen
19404: SCHAMI, RAFIK - De duistere kant van de liefde.
18503: SCHAMPERS, DRS. G.J.A. - Van Gansewinkel. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 44 /1995/, no. 4, pp. 219-229; jrg. 45 /1996/, no. 1, pp. 1-3.)
23878: SCHAPELHOUMAN, MARIJKE - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. (Catalogus van de Nederlandse Tekeningen in hetRijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, dl. III/tevens supplement op deel II/)
9024: SCHAPER, B.W. - Albert Thomas. Dertig jaar sociaal reformisme. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
2382: SCHAPERA, I. - Married Life in an African Tribe.
5336: SCHAPIRO, LEONARD - Turgenev. His Life and Times.
14121: SCHAT, ANNEKE - In het Teken van de Satyridae. Edelsmeedkunst en werken op papier. / The Sign of Satyridae. Modern jewellery and works on paper. (Tekst/Text Mirjam Hoijtink; Fotografie/Photography Taco Anema)
8185: SCHAUFELBERGER, HCH. - Eine unvergessliche Holland-Reise 6.bis 10. April 1939.
9473: SCHEEPMAKER, ANNE - Olie en azijn. De producten, de toepassingen, de recepten. Extra : informatie over mosterd. (Culinaire Boekerij)
22017: SCHEERDER, G. - De Contrareformatie te Rotterdam : de Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
22147: SCHEFFER, DR. H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging. (3e dr.)
8345: SCHEFFER, DR. H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
15222: SCHEFFER, DR. H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. (reprint)
1053: SCHEFFER, DR. H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
23856: SCHEFFER, DR. H.J. - Een ongewoon heer met ongewone besognes. Henry Tindal.
1420: SCHEMPP, EUGEN - Sindelfingen. (Mit einer Einfuehrung von Buergermeister Arthur Gruber)
15132: SCHENDEL, WILLEM VAN; SCHULTE NORDHOLT, HENK (EDS.) - Time Matters. Global and Local Time in Asian Societies.
1964: SCHENDEL, WILLEM VAN - Peasant Mobility. The odds of life in rural Bangladesh.
6622: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Anders en eender.
21239: SCHENK, DIETMAR; BOGGEMAN, MARKUS; CADENBACH, RAINER - Franz Schrekers Schuler in Berlin. Biographische Beitrage und Dokumente.
9079: SCHENK-SANDBERG, LOES - Poverty and Survival. Kudumbi Female Domestic Servants and their Households in Alleppey (Kerala).
22156: SCHENK, HANS - Views on Alleppey. Socio-historical and socio-spatial perspectives on an industrial port town in Kerala, South India. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4591: SCHENKAR, JOAN - Truly Wilde. The Unsettling Story of Dolly Wilde, Oscar's Unusual Niece.
1546: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, DR. MARIA A. - Het dichterschap van Hubert Kornelisz. Poot. Een vergelijking van de "Mengeldichten" en het "Vervolg der Gedichten".
21469: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, RIET; PORTEMAN, KAREL; VAN GEMERT, LIA; COUTTENIER, PIET; (RED.) - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar
3332: SCHEPEL, MR. A.F. - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
14904: SCHEPENS, JAN - J. Greshoff. Een studie.
12283: SCHEPERS, RITA - De opkomst van het medisch beroep in België. De evolutie van de wetgeving en de beroepsorganisaties in de 19e eeuw.
11203: SCHERER, WILHELM; SCHMIDT, ERICH - Briefwechsel. Mit einer Bibliographie der Schriften von erich Schmidt herausgegeben von Werner Richter und Eberhard Lämmert.
2297: SCHERER, J.H. - Marriage and Bride-Wealth in the Highlands of Buha (Tanganyika). (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20302: SCHERMERHORN, PROF. DR. IR. W.; SMIT, MR. DR. C.; (UITG. D.) - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 september - 7 oktober 1947. (2 dln.)
13624: SCHERR, JOHANNES - Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. (6. neudurchgesehene und stark vermehrte Auflage)
1788: SCHERTEL, DR. ERNST - Der Komplex der Flagellomanie. Einmalige Subskriptions-Ausgabe. 2 Bnd.
20667: SCHESAUS, CHRISTIANUS - Opra quae supersunt omnia. (hrsg. von Franciscus Csonka)
6324: SCHEURMANN, ERICH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Samoa. Ein Bilderwerk.
20954: SCHIAVO, ARMANDO - Le Palais Altieri.
12324: SCHIEDERMAIR, LUDWIG - Beiträge zur Geschichte der Oper um die Wende des 18. und 19. Jahrunderts. Simon Mayr. (Erster und zweiter Band)
1900: SCHIEFFELIN, EDWARD L. - The Sorrow of the Lonely and the Burning of the Dancers.
21100: SCHIEL, IRMGARD - Stephanie. Princesse heritiere dans l'ombre de Mayerling.
21284: SCHIELE, HARTMUT; RICKER, MANFRED - Betriebswirtschaftliche Aufschlusse aus der Fuggerzeit. (Nurnberger Abhandlungen zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Heft 25)
17188: SCHIFERLE, JOSEPH - Oostersche Brieven. Verhaal zijner reis naar Palestina in het jaar 18551. (2 dln. in een band)
4635: SCHIFF, STACY - Vera mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een huwelijk.
16013: SCHIFF, DAVID - The Music of Elliott Carter. (2nd ed.)
1896: SCHILINGS, HARRY - Toneel en theater in Limburg.in de 19e en 20e eeuw.
1821: SCHILLER, ANNE - Small Sacrifices. Religious Change and Cultural Identity among the Ngaju of Indonesia.
12495: SCHILLING, TIMOTHY - Conflict in the Catholic Hierarchy : coping strategies in the Hunthausen affair, with preferential attention to discursive strategies. (dissertation Katholieke Theologische Universiteit Utrecht)
6826: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
23403: SCHILLINGS, JAN - Het tolerantiedebat in de franstalige geleerdentijdschriften uitgegeven in de Republiek der Verenigde Provincien in de periode 1684-1753.
16255: SCHILSTRA, DR. W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw. (reprint)
3664: SCHILSTRA, J.J.; HART, DR. S.; EIJERMAN, C.; DE BOER, J.; VAN DE WAAL, DR. IR. R. - De polder Oostzaan.
7900: SCHILSTRA, J.J.; BRANDTS BUYS, L.; DE JONG, C. - De stolp te kijk. (3e herziene dr.)
20471: SCHILTMEIJER, J.R. - Met de Paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden.
1850: SCHIPHOF, TJEERD - De vrijheid van het toneel. Een studie naar de juridische beperkingen van de vrijheid van het toneel in Nederland en Engeland in grondrechtelijk perspectief. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
6508: SCHIPPER, MINEKE; GUPTA, SANJUKTA - Een wenkbrauw als een wilgenblad. Aziatische spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen.
16158: SCHIPPER-DE LEEUW, MINEKE - Le Blanc et l'Occident au miroir du roman négro-africain de langue française (des origines au Festival de Dakar : 1920-1966).
23284: SCHIPPER, MINEKE - Het zwarte paradijs. Afrikaanse scheppingsmythen.
15720: SCHIPPER, MINEKE - Afrikaanse letterkunde. Tradities, genres, auteurs en ontwikkeling in de literatuur van Afrika ten zuiden van de Sahara. (2e herziene druk)
6782: SCHIPPER, MINEKE - Never marry a woman with big feet. women in proverbs from around the world.
19329: SCHIPPERS, HANS L. - Geiten. (Oorsprong en historie, gedrag, voortplanting, huisvesting en verzorging, geitenmelk, gezondheid)
17289: SCHLECHTER, ARNIM; (HERAUSGEGEBEN VON) - Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der Universitätsbibliothek. (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Band I)
13141: SCHLEGELMILCH, RAINER W.; LEHBRINK, HARTMUT - Mercedes Sport
15610: SCHLIEPHAKE, HANFRIED - The Birth of the Luftwaffe.
23905: SCHMALIX, ADOLF - Die Millionen von Surinam und ihre Erben. Eine Beweiss- und Rechtfertigungsschrift.
7265: SCHMID, GüNTHER - Entscheidung in Bonn. Die Entstehung der Ost- und Deutschlandpolitik 1969/1970. (2. durchgesehene Auflage)
10579: SCHMIDEL, ULRICH - Wahrhaftige Historien einer wunderbaren Schiffart. (Frühe Reisen und Seefahrten in Originalberichten. Band 1)
16672: SCHMIDT, VIVIEN A. - Democratizing France. The Political and Administrative History of Decentralization.
21277: SCHMIDT, ERNST-HEINRICH - Heimatheer und Revolution 1918. Die militarischen Gewalten im Heimatgebiet zwischen Oktoberreform und Novemberrevolution .
8161: SCHMIDT, ANNIE M.G.; VISSER, FRITS (SAMENGEST. DOOR) - Ja Zuster, Nee Zuster. Leesboek
18896: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Liefs van Annie. De mooiste brieven van Annie M.G.Schnidt (ingeleid door Annejet van der Zijl)
18526: SCHMIDT, JAN; (COMPILED BY) - Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of Leiden university and other Collections in the Netherlands. Volume 2. Comprising the acquisitions of turkish manuscripts in Leiden University Library between 1800 and 1970.
19460: SCHMIDT, ARIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
6772: SCHMIDT, GüNTER - Vogelspinnen. Vorkommen, Lebensweise, Haltung und Zucht, mit Bestimmungsschlüssel für alle Gattungen. (3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage)
7067: SCHMIEDER, SIEGFRIED - Inventar des Stadtarchivs Warendorf. (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse. Band 16)
20606: SCHMITZ, H.-G. - Physiologie des Scherzes. Bedeutung und Rechtfertigung der Ars iocandi im 16. Jahrhundert. (Ueberarbeitete und ergaenzte Dissertation Philipps Universitat Marburg)
18161: SCHNATH, GEORG - Ausgewählte Beiträge zur Landesgeschichte Niedersachsens.
7091: SCHNEIDER, WALTHER - Die ältesten Lehns- und Amtshandelsbücher der Pfarrei Hohenleuben und der Rittergüter Reichenfels und Hohenleuben aus den Jahren 1558 bis 1645. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 7)
16653: SCHNEIDER, ECKHARD; VEENSTRA, IRENE; VISCH, HENK - Henk Visch. Skulpturen 1980-1986.
7063: SCHNEIDER, M. - De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
17131: SCHNEIDER, CELIA - Ikonostase. Darstellung der bilderwand einer russische Kirche auf einer Ikone des Ikonen-Museums Recklinghausen. (Mit einem einführenden Aufsatz von Galina Sidorenko)
20681: SCHNERB, ROBERT; BOUVIER, JEAN; WOLFF, JACQUES; E.A. - Deux siecles de fiscalite francaise XIXe - XXe siecle. Histoire, economie, politique.
13575: SCHNITZLER, ARTHUR - Reigen. Zehn Dialoge, geschrieben Winter 1896/97. Mit zehn Illustrationen nach Radierungen von Stefan Eggler.
11849: SCHNORR VON CAROLSFELD, LUDWIG; KöLLMANN, ERICH - Porzellan der europäischen Fabriken. (2 Bde.) (sechste von Erich Köllmann völlig neu bearbeitete Auflage) (247 + 163 Abbildungen und 36 + 32 farbige Tafeln)
7447: SCHOENFELD, MAXWELL P. - The Restored House of Lords.
11349: SCHOENMAKERS, TON; JAS, JORIEN - Slang, Esculaap en Gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
20775: SCHOFFER, DR. I.H. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
16020: SCHOKKENBROEK, JOOST C.A. - Trying-out. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in the Nineteenth Century, 1815-1885.
7757: SCHOLL, TIM - From Petipa to Balanchine. Classical Revival and the Modernization of Ballet.
9048: SCHOLTEN, A. - Puddingen, ijsgerechten, patisseries.
19997: SCHOLTEN, FRITS; A.O. - Adriaen de Vries 1556-1626. Imperial Sculptor.
23373: SCHOLTEN, HARRY - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
9801: SCHOLZ, DR. FRANZ - Benedikt Stattler und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde. (Freiburger Theologische Studien, Heft 70)
20149: SCHOMBERG, BEATRIX; (RED.); ACKERMANN, UTE; STEINFELD, LUDWIG; (MIT BEITRAEGEN VON) - Georg Muche. Sturm Bauhaus Spatwerk.
11768: SCHOON, J. - Het Nederlandsch Lyceum 1909-1991.
20906: SCHOONAARD, W.H. - De elektrische trams van Rotterdam. (Trams en tramlijnen, dl. 6)
1886: SCHOONDERWOERD O.P., N.H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental theatrical relations.
1885: SCHOONDERWOERD O.P., N.H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental theatrical relations. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
1124: SCHOONOORD, DR. D.C.L.; (RED.) - Honderd Jaargangen Marineblad.
20620: SCHOORL, HENK - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614. (Hollandse Studien 11)
20700: SCHOORL, J.W.; VAN DER LINDEN, J.J.; YAP, K.S.; (EDS.) - Between Basti Dwellers and Bureaucrats. Lessons in squatter settlement upgrading in Kkarachi.
16161: SCHOPENHAUER, JOHANNA - Im Wechsel der Zeiten, im Gedränge der Welt. Jugenderinnerungen, Tagebücher, Briefe.
20097: SCHOTANUS, F.B. - L.P. van de Spiegel 1737-1800 en de Ondergang van de republiek. Deel II 1784-1787. Het einde van de Republiek.
21773: SCHOUTEN, MARTIN - De bende van Oss. Het ware verhaal. (volledig herziene uitgave)
6424: SCHOUW, THEO - Muzikaal, kleurrijk & vol taal. Fragmenten uit het leven van de Katholieke Leergangen.
21478: SCHRAGE, E.J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld. Prinses Armgard, prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland.
7024: SCHRAM, DR. P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
21267: SCHRECKENBERG, HEINZ; SCHUBERT, KURT - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity. I. Josephus in early Christian Literature and Medieval Christian Art. II. Jewish Pictorial Traditions in early Christian Art. (With an Introduction by David Flusser)
13391: SCHRECKENBERG, HEINZ - The Jews in Christian Art. An Illustrated History.
7084: SCHREIBER, HERMANN - Leutershausen.
14317: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant. Aflevering nr. dertig (30).
13647: SCHREURS, PETER - Caraga Antigua 1521-1910. The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
13933: SCHREURS, EUGEEN; (RED.0 - De schatkamer van Alamine. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
15780: SCHREURS, P.G.H. - Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius. Het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960.
9502: SCHREVENHELS, LEO - Rubricering van Noord- en Zuid-Nederlandse historische romans en novellen naar periodes en figuren (1790-1945).
13528: SCHRIEKE, B. - Indonesian Sociological Studies. Selected Writings of B. Schrieke. Part Two. Ruler and Realm in early Java.
23646: SCHRIJVERS, LUCIEN - Godsheide 1849-1989.
5905: SCHRIJVERS, JOKE - Mothers for life. Motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka. (proefschrift Universiteit Leiden)
19411: SCHRIKS, CHRIS - Het kopijrecht 16de tot 19de eeuw.
20588: SCHUCAN, LUZI - Das Nachleben von Basilius Magnus "ad adolescentes". Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Humanismus.
2322: SCHUEFTAN, DAN - A Jordanian Option. The "Yishuv" and the State of Israel vis-a-vis the Hashemite Regime and the Palestinian National Movement. (In Hebrew)
11456: SCHUH, GOTTHARD - Eilanden der goden. Java, Sumatra, Bali.
15687: SCHUH, GOTTHARD - Eilanden der goden. Java, Sumatra, Bali. (Nederlandsche bewerking door Fred Rombach)
4632: SCHULMAN, GRACE - Marianne Moore. The Poetry of Engagement.
9860: SCHULMAN, LAURENS; SCHULMAN, CARLA; SCHULMAN, NICOLETTE - Veiling 29. Laurens Schulman B.V. 10-12 november 2003. Hilversum. Munten, penningen, papiergeld.
6369: SCHULTE NORDHOLT, H. G. - Het politieke systeem van de Atoni van Timor. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
4720: SCHULTE NORDHOLT, NICO; VISSER, LEONTINE (EDS.) - Social Science in Southeast Asia. From Particularism to Universalism. (Coparative Asian Studies 17)
9256: SCHULTE VAN KESSEL, ELISJA - Geest en Vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
19709: SCHULTE, A.G.; WARFFEMIUS, A.A.M. - Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
15093: SCHULTEN, C.M. - Contribution à l'étude des termes militaires français en néerlandais 1567-1625. (proefschrift Leiden)
18273: SCHULTEN, DR. J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfentwintig jaar KVEO.
6200: SCHULTHEIS, WERNER - Dramatisierung von Vorgeschichte. Beitrag zur Dramaturgie des deutschen klassischen Dramas. (dissertatie Universiteit van Amsterdam)
7246: SCHULTZ-NAUMANN, JOACHIM - Mecklenburg 1945. (mit einem Vorwort von Andreas Hillgruber) (2. Auflage)
20265: SCHULZ, WOLFGANG - Lambert Doomer als Maler. ( = Oud-Holland, 92e jrg. /1978/, no. 2, pp. 69-105)
17929: SCHUMAN, PETER - Tussen vlag en voorschip. een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
11822: SCHURER, FEDDE - Utflecht. Fersen. (2e dr.)
16082: SCHURING, HARRY; VAN DEN BEEMT, FRED; VAN RUITEN, TIJS - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
19257: SCHUSTER, PETER-CLAUS - Munchen leuchtete". Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst in Munchen um 1900.
14989: SCHUT, J.; FEIRABEND, J.W.H.; PIJPKER, A.; E.A. - Jutphaas... verleden tijd.
21965: SCHUTGENS, JEAN - Met vreemde ogen kijken. Visiteren van gemeentebesturen in vergelijkend perspectief. (proefschrift Open Universiteit Heerlen)
19185: SCHUTTE, JOHANNES - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung.
18268: SCHUTTELAARS, ANTON - Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen. Een Bossche familie Van Gerwen in de zestiende eeuw. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 54 /2005/,no. 1, pp. 9-17)
19436: SCHUUR, DR. J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
24123: SCHUURMAN, RICHARD - Spoor naar Woeste Hoeve. De zoektocht naar de geëxecuteerde piloot Czeslaw Oberdak.
23368: SCHUYT, ROEL - The morphology of Slavic verbal aspect. A descriptive and historical study. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
20037: SCHWARTZ, ROSALIE - Lawless Liberators. Political Banditry and Cuban Independence.
12055: SCHWARTZ, GARY - Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
23825: SCHWARTZ, GARY; BOK, MARTEN JAN - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd.
24106: SCHWARTZ, GARY; BOK, MARTEN JAN - Pieter Saenredam. The Painter and His Time.
17033: SCHWENCKE, JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het Exlibris in Nederland en Belgie 1837-1946.
20479: SCHWENCKE, JOHAN - Wandelingen door oud-Den Haag. (3e dr.)
9828: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
19037: SCHYRGENS, J. - Berlaymont. La Cloistre de la Reyne de tous les Saincts 1625-1928.
19840: SCIASCA, LEONARDO - De ridder en de dood.
21747: SCOTT, EVA - The King in exile. The wanderings of Charles II, from June 1646 to July 1654.
6802: SCOTT FITGERALD, F. - Correspondence of F. Scott Fitzgerald. edited by Matthew J. Bruccoli and Margaret M. Duggan.
3196: SCOTT, DAVID - Formations of Ritual. Colonial and Anthropological Discourses on the Sinhala Yaktovil.
14970: SCOTT, L.V. - Conscription and the Attlee Governments. The Politics and Policy of National Service 1945-1951.
14282: SCOTT, JOAN WALLACH - The Glassworkers of Carmaux. French Craftsmen and Political Action in a Nineteenth-Century City.
11756: SCOTTI, ROLAND; (ED.) - Ernst Ludwig Kirchner. the Photographic Work.
9060: SEABROOK, JEREMY - The Leisure Society.
11872: SEALE, MORRIS S. - The Desert Bible. Nomadic Tribal Culture and Old Testament Interpretation.
15213: SECUNDUS, JANUS - De kunst van het zoenen. De "Kussen" en andere liefdesgedichten. (vertaald door J.P. Guepin)
4782: SEEBOLD, GUSTAV; (RED.) - Carl Arnold Kortum 1745-1824. Arzt, Forscher, Literat. Einem Revierbürger zum 250. Geburtstag.
13871: SEGAL, SAM - A Prosperous Past. The Sumptuous Still Life In The Netherlands 1600-1700.
24087: SEGAL, SAM; ELLENS, MARIëL; DIK, JORIS - Jan Davidsz de Heem en zijn kring.
11527: SEGAL, SAM; ELLENS, MARIëL; DIK, JORIS - De verleiding van Flora. Jan van Huysum 1682-1749.
13355: SEGAL, SAM; ELLENS, MARIëL; DIK, JORIS - Jan Davidsz de Heem en zijn kring.
10643: SEGHERS, GRETA - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
14197: SEIFFERT, MAX - Geschiedenis der Klaviermuziek. (uitgegeven als derde, geheel omgewerkte en veel vermeerderde uitgave van C.F. Witzmann's geschiedenis van het klavierspel en der klavierlitteratuur.) Deel 1. De oudere geschiedenis tot omstreeks 1750.
4707: SELIGMANN, DR. S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
9040: SELLERS, CHARLES COLEMAN - Patience Wright. American Artist and Spy in George III's London.
2311: SELLIES, F.P.J.; WANDERS, J.A.M. - Who Pays the Price? The Production and Marketing of Coffee an Coca in Sierra Leone under Structural Adjustment. (proefschrift Katholieke Universiteit van Nijmegen)
282: SELLIN, PAUL R. - So Doth, So Is Religion. John Donne and Diplomatic Contexts in the Reformed Netherlands, 1619-1620.
4211: SELLING, GUNTER - Die Einakter und Einakterzyklen Arthur Schnitzlers.
19201: SELLS, A. LYTTON - The Paradise of Travellers. The Italian Influence on Englishmen in the 17th Century.
3889: SEMBACH, KLAUS JURGEN (EINLEITUNG); STERNBERG, JOSEF VON (TEXT) - Marlene Dietrich. Portraits 1926-1960.
13970: SEMBACH, KLAUS-JüRGEN; (MIT EINER EINLEITUNG VON); VON STERNBERG, JOSEF; (MIT EINEM TEXT VON) - Marlene Dietrich. Portraits 1926-1960.
13296: SEMEDI, PUJO - Close to the Stone, far from the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s - 1990s. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
13224: SEMEDI, PUJO - Close to the Stone, far from the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s - 1990s. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
10393: SEMJONOW, JURIJ - Das Häuschen in Kolomna" in der poetischen Erbschaft A.S. Puskins. Text, Interpretation und literatur-historischer Kommentar. (Acta Universitatis upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia, vol. 3)
3949: SENA, JORGE DE - De grootkapiteins. Een verhalensequentie.
20715: SENAH, KODJO AMEDJORTEH - Money be man. The popularity of medicines in a rural Ghanaian community. (dissertation University of Amsterdam)
8549: SENAH, KODJO AMEDJORTEH - Money be man. The popularity of medicines in a rural Ghanaian community.
18062: SENECA; SUETONIUS; TACITUS - Rondom Claudius. (vertaling prof. dr. H. Wagenvoort; drs. D. den Hengst en dr. J.W. Meijer.)
23594: SEPEL, WILFRIED; (HERAUSGEGEBEN VON) - Thesauri Poloniae. Schatzkammer Polen. Zur Geschichte der polnischen Sammlungen. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museum Wien in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Warschau)
17531: SERENY, GITTA - Albert Speer. His Battle with Truth.
23291: SETHE PAUL - Europaische Furstenhofe damals. Berlin/Wien.
10785: SETSUKO, ABE; HARUO, MATSUOKA; MASAKO, HAYANO; ZITO, PAUL - Mori Yoshitoshi Kappa-Ban. (Exhibition Catalogue; text in English and Japanese)
20583: SETZ, WOLFRAM - Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung. De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Intrepatation und Wirkungsgeschichte
7268: SEVIN, BARBARA - Kanzler Friedrich von Müller. Seine Bedeutung für Gemeinschaft und Staat.
7739: SEYDEL, RENATE - Marlene Dietrich. Chronik eines Lebens in Bildern und Dokumenten.
14747: SFIKAS, GEORGE - Wild flowers of Cyprus. (With 215 illustrations in colour)
2294: SHACK, WILLIAM A.; SKINNER, ELLIOT P. (ED.) - Strangers in African Societies.
20242: SHADID, W.A. - Grondslagen van interculturele communicatie. Studieveld en werkterrein. (1e dr., 5e oplage)
18365: SHAKED, SAUL - A Tentative Bibliography of Geniza Documents. (prepared under the direction of D.H. Banneth and S.D. Goitein)
21044: SHANNON, R.T. - Gladstone and the Bulgarian Agitation 1876.
16156: SHAPIRO, BARBARA - John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography.
9579: SHARMA, R.K. - The Kalachuris and their Times.
8033: SHARP, SIR CUTHBERT - History of Hartlepool. Being a Re-Print of the Original Work, Published in 1816 with a Supplemental History to 1851, inclusive
21046: SHARPE, KEVIN - Sir Robert Cotton 1586-1631. History and Politics in Early Modern England.
13546: SHAW, J.C. - Introducing Thai Ceramics, also Burmese and Khmer.
14115: SHAW, WILLIAM NAPIER - Selected Meteorological Papers of Sir Napier Shaw, F.R.S.
15630: SHAW, SCOTT - Samurai Zen.
16944: SHEARMAN, JOHN - Het manierisme.
16817: SHELDON, ROSE MARY - Spies of the Bible. Espionage in Israel from the Exodus to the Bart Kokhba Revolt.
4470: SHEN WEIRONG - Leben und historische Bedeutung des ersten Dalai Lama dGe 'dun grub pa dpal bzang po (1391-1474). Ein Beitrag zur Geschichte der dGe lugs pa-Schule und der Institution der Dalai Lamas.
16410: SHENNAN, J.H. - The Bourbons. The History of a Dynasty.
8986: SHENNAN, J.H. - The Parlement of Paris.
11715: SHEPPARD, THOMAS F. - Lourmarin in the Eighteenth Century. A Study of a French Village.
10859: SHEPPARD, SUSAN - Witch's Runes. How to Make and Use Your Own Magick Stones.
20454: SHER, RICHARD B. - Church and University in the Scottish Enlightenment. The moderate Literati of Edinburgh
15054: SHERIDAN, RICHARD B. - The Condition of the Slaves on the Sugar Plantations of Sir John Gladstone in the Colony of Demerara, 1812-1849. ( = Nieuwe West-Indische Gids, vol. 76 /2002/, no. 3/4, pp. 243-270
8721: SHERIFF, ABDUL; (ED.) - The History & Conservation of Zanzibar Stone Town.
8716: SHERIFF, ABDUL - Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar. Integration of an East African Commercial Empire into the World Economy, 1770-1873.
3648: SHERRY, NORMAN - The life of Graham Greene. Vol. I: 1904-1939.
18681: SHIBUKAWA, IKUYOSHI; TAKAHASHI, YUMI; (SAMENGESTELD DOOR) - Cantecleer Kleurengids 2.
21697: SHIMIZU, J. - Conflict of Loyalties. Politics and Religion in the Career of Gaspard de Coligny Admiral of France, 1519-1572. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, t. XCIV)
9028: SHIRER, WILLIAM - The Collapse of the Third republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940.
9691: SHLAIM, AVI - The United States and the Berlin Blockade 1948-1949. A Study in Crisis Decision-Making.
8648: SHORTER, EDWARD - De wording van het moderne gezin. (2e, uitgebreide dr.)
7482: SHOTWELL, JAMES T. - Allied Shipping Control. An experiment in International Administration. (Economic and Social History of the World War, British Series; published by The Carnegie Endowment for International Peace, Division of Economics and History)
17419: SHOWALTER, ELAINE - Hystories. Hysterical Epidemics and Modern Culture.
5571: SHOWALTER JR., ENGLISH - The Evolution of the French Novel 1641-1782.
23450: SHUKRY, M.F.; GORDON, CHARLES GEORGE - Equatoria under Egyptian Rule. The Unpublished Correspondence of Col. (afterwords Major-Gen.) C.G. Gordon with Ismail Khedivve of Egypt and the Sudan during the years 1874-1876). (With introduction and notes) .
11755: SHVIDKOVSKY, DMITRY - Russian Architecture and the West.
9577: SHYAM, DR. RADHEY - The kingdom of Ahmadnagar.
18192: SICH, DOROTHEA - Mutterschaft und Geburt im Kulturwandel. (Medizin in Entwicklungsländern, Band 13)
10842: SICHTERMANN, HELLMUT - Griechische Vasen in Unteritalien aus der Sammlung Jatta in Ruvo. (Aufnahmen von Hartwig Koppermann)
5325: SICKENGA, JACOB - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
2111: SIDDLE, DAVID; SWINDELL, KEN - Rural Change in Africa. From Colonies to Nation-States.
4962: SIDLER, JOSEF - J.A. Leisewitz, Julius von Tarent. (Diss. Universität Zürich)
8430: SIEDLER, WOLF JOBST - Een leven bekeken. Herinneringen van een uitgever.
4885: SIEGEL, JAMES T. - Solo in the New Order. Language and Hierarchy in an Indonesian City.
20572: SIERTSEMA, GIJSBERT J. - A Great Pasport of Poetrie". Sixteenth-century European Psalm Translations and the Emergence of Devotional Poetry in England. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
4468: SIGMOND, J.P.; ZUIDERBAAN, L.H. - Nederlanders ontdekken Australië. Schhepsarcheologische vondsten op het Zuidland. (2e bijgewerkte dr.)
1876: SIIKALA, JUKKA - 'Akatokamanava'. Myth, History and Society in the Southern Cook Islands.
23900: SIIKALA, JUKKA - Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements. (FF Communications, vol. XCIX-2/ no. 233)
19268: SIJES, B.A. - De Februari-staking. 25-26 Februari 1941.
3191: SILBERBAUER, GEORGE B. - Hunter & habitat in the central Kalahari Desert.
21251: SILBERSTEIN, GERARD E. - The Troubled Alliance. German-Austrian Relations 1914 to 1917.
5419: SILENSTAM, MARGARETA - L'emploi des modes dans les propositions complétives étudié dans des textes français de la seconde moitié du XVIIe siècle. (Acta Universatatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia, 11)
19412: SILLEM, MR. J.A. - Tabellen van marktprijzen van granen te Utrecht in de jaren 1393 tot 1644. Uit de Rekeningen en Weeklijsten der Domproosdij. (Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afd. Letterkunde. N.R. Deel III, no. 4)
8720: SILLERY, ANTHONY - Founding a Protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
12216: SILLEVIS, JOHN; (RED.) - Rodin. (catalogus tentoonstelling Museum Het Paleis, Den Haagen Singer Museum, Laren, 1995)
14855: SIMON, SVEN - Adenauer und Kokoschka. Bilder einer Freundschaft.
10003: SIMON, KATE - A Renaissance Tapestry. The Gonzaga of Mantua.
24041: SIMONS, GEOFF - The Scourging of Iraq. Sanctions, Law and Natural Justice. (2nd ed.)
6521: SIMONS, JOS. - Robert Persons S.J. Certamen Ecclesiae Anglicanae. A study of an unpublished manuscript.
13723: SIMONTON, DEAN KEITH - Psychology, Science, and History. An Introduction to Historiometry.
23885: SIMPSON, KEN; DAY, NICOLAS - Field Guide to the Birds of Australia. The most complete one-volume book of identification. (7th ed. Completely revised and updated)
10041: SINAKOWSKI, ANDREAS - Het wit in het oog van de tijger. Brieven aan Gerard Reve. (vertaling Gerard Bussink)
6813: SINGER, MILTON; COHN, BERNARD S. (EDS.) - Structure and Change in Indian Society.
11978: SINGER, HANS W. - Die Moderne Graphik. Eine Darstellung für deren Freunde und Sammler.
4717: SINGH, DR. SANTOKH - Philosophical Foundations of the Sikh Value System.
18981: SINNINGHE DAMSTE, MR. J.S. - Advocaat-soldaat. Oorlogsherinneringen.
21592: SIRKS, PROF. G.J. - Arminius' pleidooi voor de vrede der kerk. (Orientatie reeks, no. XI ; Referaten-reeks uit Remonstrantse kring.)
18433: SIRY, JOSEPH M. - Unity Temple. Frank Lloyd Wright and Architecture for Liberal Religion.
4435: SISAM, KENNETH - Studies in the History of old English Literature. (reprint)
11079: SJøVOLD, THORLEIF - Der Osebergfund und die anderen Wikingerschiffsfunde.
16596: SJIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal Mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curacaos rechtsleven in de 19de eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
20462: SJIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal Mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curacaos rechtsleven in de 19de eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
13574: SJOVOLD, THORLEIF - The Oseberg Find.
20191: SKLOOT, REBECCA - The Immortal Life of Henrietta Lacks.
12543: SKROBUCHA, HEINZ - Icons in Czechoslovakia.
4959: SKROTZKI, DITMAR - Die Gebärde des Errötens im werk Heinrich von Kleists. (Marburger Beiträge zur Germanistik)
16834: SLAGER, KEES - Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP.
23879: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953.
4521: SLATTERY, WILLIAM C.; (ED.) - The Richardson - Stinstra Correspondence and Stinstra's Prefaces to Clarissa.
17545: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza. (2 dln.) (2e druk)
19501: SLECHTE, C.H. - 'Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze'. De Rotterdamse windhandel van 1720.
20009: SLECHTE, HENK - Marius Bauer als kritisch kunstenaar. Zijn satirische prenten in De Kroniek 1895-1897.
18240: SLECHTE, C.H. - Scheveningen tussen twee wereldoorlogen. Het dorp, de visserij, de badplaats in de jaren 1918-1940.
24131: SLEIJPEN, OLAF - Does European monetary union require a fiscal union ? Some evidence from the United States. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
19345: SLEUMER TZN., DR. W. - Eemnes. Randgemeente van het Gooi. Onderzoek naar de levensomstandigheden der bevolking van plattelandsgemeenten, in opdracht van de stichting maatschappelijk werk ten plattelande.
19973: SLEURINK, HANS; FRIESWIJK, JOHAN - De Zaak Hogerhuis. Eene gerechtelijke misdaad.
11330: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, 1493-1820. Auteurs, verhalen en lezers.
14805: SLIGGERS, BERT - Bloemendaal. 350 jaar kerk en dorp.
8371: SLIGGERS, BERT - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
20072: SLIGGERS, BERT; (RED.) - De verborgen wereld van DEMOCRIET. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
15920: SLIGGERS, BERT - 'In alles ghetrou'. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos 'De Vrijwillige Liefdebeurs' (1719-1994).
5128: SLIS, IR. P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme. Predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof.
24107: SLIVE, SEYMOUR; HOETINK, H.R. - Jacob van Ruisdael. (english edition) (catalogue exhibition at the Mauritshuis The Hague and The Fogg Art Museum Cambridge /Mass./ 1981/1982).
13879: SLIVE, SEYMOUR; HOETINK, H.R. - Jacob van Ruysdael.
13071: SLIVE, SEYMOUR; HOETINK, H.R. - Jacob van Ruysdael.
20899: SLOAN, ANNIE; GWYNN, KATE - Decoratieve verftechnieken tot verfraaiing van het interieur. (3e dr.)
9912: SLOB, WOUTER; HERENIUS, ANS - Paarden en Oranje-Nassau.
4120: SLOB, DR.EWOUD - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek.
10694: SLOB, DR.EWOUD - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
13000: SLOOS, LOUIS PH. - Voor den dienst der Armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967. (2 dln.)
21507: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dln. LXIV, LXV, LXVI ) ( 3 dln.)
12008: SLOT, B.J. - The Origins of Kuwait.
9373: SLOTTEN, ROSS A. - The Heretic in Darwin's Court. The Life of Alfred Russel Wallace.
8540: SLUIJTER, ERIC JAN - De 'Heydensche Fabulen' in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie. (proefschrift Rijksuniversiteit Leifden)
7280: SLUIMERS, L.E.L. - De Brits-Russische Entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "cauchemar des coalitions". (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
22124: SLUITER, J.W.; (SAMENGESTELD DOOR) - Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven. (3e geheel herziene en uitgebreide druk)
7138: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen. (Met 435 afbeeldingen)
24305: SLUYTERMAN, KEETIE E. - 75. Driekwart eeuw CSM. Cash flow, strategie en mensen.
18220: SMEETS, F. TH. W.; GOOSEN, DR. A.B.J.M.; LE BLANC, DRS. P.M. - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
13974: SMELIK, J.C.; HOGENSTEIJN, C.M.; JANSSEN, W.J.M. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie (1851-1856).
21375: SMIJERS, AD - Kunst aan de Maas. Kunstenaars van toen en nu bunnen de gemeennte Mook en Middelaar.
23777: SMIT, DR. JACOB - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe Herder.
22226: SMIT, DR. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
19971: SMIT, D. - Het Goring-gambiet. (2e uitgebreide en gecorrigeerde dr.)
10919: SMIT, F. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Blokzijl.
17332: SMIT, DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 6. Buitenlandse Bronnen 1899-1914; Deel 7. Idem 1914-1917; Deel 8. Idem 1917-1919. Tweede stuk. (3 dln.) (R.G.P., Grote Serie, nos. 128, 137 en 146).
13373: SMIT, DAAN (SAMENGESTELD DOOR) - Planten uit de bijbel. Hun herkomst en hun gebruik door de eeuwen heen. Gids voor het kweken.
1481: SMIT, W.A.P. - Twaalf Studies. Met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties.
15674: SMIT, JEROEN - De Prooi. Blinde trots breekt ABN Amro. (7e dr.)
23305: SMIT, REINDER - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
7899: SMIT, JO - Terschellinger getij.
21994: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
21993: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
2214: SMIT, MR. DR. C.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Zesde deel : Buitenlandse bronnen 1899-1914. (R.G.P. Grote Serie, deel 128)
17326: SMIT, J.G.; (BEWERKT DOOR) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel III. 1467-1477.
21122: SMIT, F.A.L. - Bolland's wijsbegeerte of eene hoogleraars-benoeming aan de Universiteit te Leiden.
352: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 4. 1914-1917. Dl. 5 1917-1919 1e en 2e stuk (in 2 banden). (3 dln.) (R.G.P. Gr. S. nos. 109, 116 en 117)
14829: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003.
13315: SMIT, SUSAN - De zweefmolen. Wegwijs in de jungle van alternatieve behandelingen. (2e dr.)
4669: SMITH, PETER B.; BOND, MICHAEL HARRIS - Social Psychology Across Cultures. Analysis and Perspectives.
9665: SMITH, GEOFFREY S. - To Save a Nation. American Countersubversives, the New Deal and the Coming of World War II.
9056: SMITH BOWEN, ELENORE - Return to Laugther. An Anthropological Novel.
4509: SMITH, BEN H. - Traditional Imagery of Charity in 'Piers Plowman'.
4393: SMITH, F.B. - The People's Health 1830-1910.
14279: SMITH, SIMON - Kuwait 1950-1965. Britain, the al-Sabah, and Oil.
21412: SMITH, MAXWELL A. - Prosper Merimee.
16046: SMITH, ERIC OWEN - The German Economy.
7667: SMITH, MICHAEL - Station X. Het Enigma-raadsel ontrafeld.
20514: SMITH, PETER C. - Royal Navy Ships` Badges.
14176: SMITHUIJSEN, C.B.; (RED.) - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990.
19349: SMITS, ANNIKA - The role of parents in their adult children's housing and residential locations. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
24306: SMITS, JAN-PIETER; HORLINGS, EDWIN; VAN ZANDEN, JAN LUITEN - Dutch GNP and its components, 1800-1913. (Groningen Growth and Development Centre Monograph Series, no. 5)
21829: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Vijfde deel : Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg)
20160: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Dl. VI. Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie.
22188: SMITS, NOUD - den Boogaard is dood, leve Den Boogaard".
14070: SMITS, M. - Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders 1917-1997.
20385: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
13848: SMITS, KEES; (SCHILDERIJEN); MARTIS, ADI; (TEXT) - Kees Smits. Schilderijen / Paintings 1975-1990.
14022: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Tweede deel : Classis Dordrecht c.a.
19357: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Eerste deel : Gorinchem en "Beneden-Gelderland
11974: SMULDERS, FRITS; DOE, ERIK VAN DER (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
6737: SMULDERS, FRITS - António Vieira. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. A critical edition [with introduction and commentary]. (tesis doctoral Katholieke Universiteit Nijmegen)
10286: SNELLEN, H.A. - Two Pioneers of Electrocardiography. The correspondence between Einthoven and Lewis from 1908-1926.
20475: SNELLER, PROF. DR. Z.W. - Bijdragen tot de economische geschiedenis.
11821: SNELLER, E. - Van achter de Blaeuwen Engel. Hervormd Heemstede in de zeventiende eeuw.
4116: SNIJDERS, ZUSTER CHERUBINE - Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrières middeleeuws humanist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
788: SNIJDERSE, IR. G.C; VAN DE KAMP, IR. J.; MAITLAND, IR. C.E.A.; E.A. - Gedenkboek Gemeentetelefoon Amsterdam 1896-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan op den eersten november negentien honderd en zes en dertig
12666: SNOEK, JOHANNES - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen : Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
11227: SNOW, HELEN FOSTER - My China Years.
17928: SOBAN, DARINKA - Joannes A. Scopoli - Carl Linnaeus. Dopisovanje / Correspondence 1760-1775.
23516: SOBOUL, ALBERT - Precis d'histoire de la Revolution francaise.
10107: SOCIETY OF ARTISTS AGENTS - The Directory off Illustration Originals. 5th ed.
14062: SOEHARTO - Mijn gedachte, woorden en daden. Autobiografie (opgetekend door Ramadhan K.H. en G. Dwipayana)
1854: SOEKANTO, (BOESTAMAN) - Het gewas in Indonesie religieus-adatrechtelijk beschouwd. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23683: SOETERIK, ROBERT; (RED.) - De Verwoesting Van Palestina.
9946: SOK, PAN; JANSMA, BERT (TEKSTEN) - Pan Sok. Theaterfotografie.
20907: SOLLE, H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen. (Trams en tramlijnen, dl. 25)
21699: SOMAN, ALFRED; (ED.) - The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents.
23577: SOMERS, NADET; SCHREUDER, FRANS - Gestrand In Indie. Muziek en cabaret in gevangenschap.
9994: SOMERS, ERIK - Vrijgegeven door de Duitsche Censuur". Fotograaf in dienst van de bezetter.
21930: SOMERSET, ANNE - The Affair of the Poisons. Murder, Infanticide and Satanism at the Court of Louis XIV.
11760: SOMMER, ACHIM; (HRSG. VON) - In Augenhöhe : Paul Klee. Frühe werke im Blick auf Max Ernst.
18634: SONBART, WERNER - Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropaischen Wirtschaftsleben von seinem Anfangen bis zur Gegenwart. (2 Bande in 4 Halbbanden) (3. Auflage)
10092: SOSONKO, GENA; STERREN, PAUL VAN DER (EDS.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 9 - 1988
10091: SOSONKO, GENA; STERREN, PAUL VAN DER (EDS.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 8 - 1988
24029: SOTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
17114: SOUHAMI, DIANA - The Trials of Radclyffe Hall.
8514: SOUTE, JOH. B. - Apollo's Negende Decennium. 1853 3 Juni 1943. Verhal van gebeurtenissen uit het negentig-jarig bestaan in tijdsorde weergegeven.
7698: SOUTHERN, PAT - Augustus.
9702: SOUVEREYNS, ROGER - Kruiden op Scholteshof.
6727: SOVON (SAMENGESTELD DOOR) - Atlas van de Nederlandse Vogels.
17800: SPAAN, ERNST; VAN NAERSSEN, TON; (EDS.) - Contemporary Migrations in Asia and Europe : Exploring Transnationalism, Multiple Linkages and Development. ( = Asian and Pacific Migration Journal, vol. 14 /2005/, no. 1-2)
12237: SPAHR, GEBHARD - Spätmitteraltliche Glasmalerei. Liebfrauenkirchen Ravensburg und Eriskirch.
6922: SPALDING, J.L. - The Life of the most. rev. M.J. Spalding, D.D., Archbishop of Baltimore.
17539: SPANJAARD, HELENA - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
15066: SPAZIANI, MARCELLO - Gli amici della Principessa Matilde. Lettere inedite di Merimee, Sainte-Beuve, Gautier, Flaubert, Renan, Taine, Goncourt, Maupassant. (25 illustrazioni)
19494: SPEAIGHT, GEORGE - Bawdy Songs of the Early Music Hall.
21193: SPECK, W.A. - The Butcher. The Duke of Cumberland and the Suppression of the 45.
4520: SPECTOR, ROBERT DONALD - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
6412: SPECTOR, ROBERT DONALD - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
14519: SPEET, BEN - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
21493: SPEET, BEN; (RED.) - De Burgwalbuurt tusen Poort en Bruggen.
2317: SPEISMAN, STEPHEN A. - The Jews of Toronto. A History to 1937.
13690: SPEK, ARJANNE VAN DER - Ongelijksoortigheden. 12 werken van Arjanne van der Spek.
17763: SPENCE, JONATHAN - God's Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
12405: SPENCE, JONATHAN - Op zoek naar het moderne China 1600-1989.
17764: SPENCE, JONATHAN - God's Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
17771: SPENCE, JONATHAN D. - Chinese Roundabout. Essays in History and Culture.
17282: SPENCER, ROBIN; ( ED.) - Whistler. A Retrospective.
10044: SPENDER, STEPHEN - Binnenwereld. Een autobiografie.
21338: SPENSER, EDMUND - The Illustrated Faerie Queene. A modern Prose Adaptation by Douglas Hill.
7269: SPERBER, JONATHAN - Rhineland radicals. The Democratic Movement and the Revolution of 1848-1849.
18615: SPIEL, HILDE - Fanny von Arnstein oder Die Emanzipation. Ein Frauenleben an der Zeitwende 1758-1818.
15472: SPIEL, HILDE - Die hellen und die finsteren Zeiten. Erinnerungen 1911-1946.
10301: SPIELMAN, JOHN P. - Leopold I of Austria.
17284: SPIELMANN, HEINZ - Die japanische Photographie. Gerschichte, Themen, Strukturen. (Dumont Foto 5)
2688: SPIER, FRED - Religious Regimes in Peru. Religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
20553: SPIERENBURG, PIETER - Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen.
14969: SPIERS, EDWARD M. - Haldane : an Army Reformer.
2515: SPIERTZ, DR. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. (Maaslandse Monografieen, dl. 1)
15364: SPIES, WERNER - Picasso. Das Plastische Werk. (Werkverzeichnis der Skulpturen in Zusammenarbeit mit Christine Piot.) (2., revidierte und ergänzte Auflage des 1971 erschienen Buches Pablo Picasso - Das plastische Werk
13923: SPIESENS, G. - Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604). Deel I. Tekst. = Verhandelingen Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Schone Kunsten, jrg. XXXVI, nr. 28)
20404: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
1604: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
1598: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
7555: SPILKER, DR. WERNER - Robert Prutz als Zeitungswissenschaftler.
18096: SPILSBURY, JOHN R.; (ED.) - Cobourg. Early Days and Modern Times
6809: SPINDLER, GEORGE D. - Being an Anthropologist. Fieldwork in Eleven Cultures.
15992: SPINNER JR., THOMAS J. - George Joachim Goschen. The Transformation of a Victorian Liberal.
5815: SPIRO, MELFORD E. - Kinship and Marriage in Burma. A Cultural and Psychodynamic Analysis.
22033: SPLIETHOFF, MARIEKE E.; VAN HEUVEN-VAN NES, EMERENTIA; JANSEN, MIEKE; REM, PAUL - Koningin Wilhelmina. Schilderijen en tekeningen.
12642: SPLIETHOFF, MARIEKE E. - Feestelijke geschenken voor de jonge koningin 1898-1913.
468: SPOOR, RONALD (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896. (De Engelbewaarder nr. 19)
23991: SPRINGBORG, ROBERT - Family, Power, and Politics in Egypt. Sayed Bey Marei--his clan, clients, and cohorts.
10022: SPRUIT, J.E. - Catalogus van Romeinse auteurs. ( = Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, dl. XXXIV, pp. 59-95)
14850: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de pandecten [van Justinianus]. / Le droit romain sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
19770: SPRUIT, PROF. MR. J.E. - Cunabula iuris. Elementen van het Romeinse privaaatrecht. ( 2e /herziene/ dr.)
20420: SPRUIT, RUUD - Kaiyo-Maru.
11478: SPRUIT, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk.
5228: SPULER, LINUS - Oskar Kollbrunner. Leben, Werk und literarhistorische Stellung eines Schweizer Dichters in der Neuen Welt. (Dissertation Universität Freiburg, Schweiz)
3714: SRESTHA, AMANDA P.; UPRETY, HARI; (EDS.) - Conflict Resolution and Governance in Nepal.
16966: SRINIVAS, M.N. - Village, caste, Gender and Method. Essys in Indian Social Anthropology.
10770: SRODES, JAMES - Allen Dulles. Master of Spies.
21702: ST. ARMAND, BARTON LEVI - Emily Dickinson and Her Culture. The Soul's Society.
4103: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israel.
22252: STADIEN, WILLIAM - Too Rich. The High Life and Tragic Death of King Farouk.
19285: STAHL, JULIA - Limits to the co-occurtence of avian herbivores. How geese share scarce resources. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
13526: STAHLECKER, ADRIAN - Een liefde tusssen oorlog en vrede. De stormachtige relatie tussen Marlene Dietrich en Jean Gabin.
19804: STAIRS, WILLIAM G.; KONCZACKI, JANINA M. - Victorian Explorer. The African Diaries of Captain William G. Stairs 1887-1892. (edited by Janina M. Konczacki)
20025: STAKENBURG, A.; VAN HAREN, ONNO ZWIER - Onno Zwier van Haren. De Geuzen. (ingeleid en toegelicht door A. Stakenburg) (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
14065: STALKNECHT, H.A. - Mensen van mondig geloof. De lange geschiedenis van de Sint Michaelparochie te Zwolle.
15010: STALLABRASS, JULIAN; (TEXT); DYER, ANGELA; (RED.) - Henry Moore. Mutter und Kind / Mother and Child.
14626: STALLER, NATASHA - A Sum of Destructions. Picasso's Cultures and the Creation of Cubism.
19215: STALLEY, ROGER - Irish High Crosses.
7897: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers.
14259: STAMM, GUNTHER - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux, Wassenaar, Holland.
21343: STANGE, MANFRED - Reinmarks Lyrik. Forschungskritik und Uberlegungen zu einem neuen Verstandnis Reinmars des Alten.
2319: STANISLAWSKI, STANISLAS - For Whom Do I Toil ? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry.
21838: STANTON, YVETTE; SCOTT, PRUE - Mountmellick Embroidery. Inspired by nature.
11096: STAPEL, F. - Voorbereidend kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. + Kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. 2 dln.
8068: STAPELKAMP, HERMAN - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine. (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis 9)
4631: STAPLETON, LAURENCE - Marianne Moore. The Poet's Advance.
20446: STAPPERS-VURTHEIM, A. - Twaal eeuwen Oldenzaal. (2e dr.)
1451: STARTER, J.J.; BROUWER, DR. J.H.; VELDHUYZEN, DRS. MARIE; (UITGEGEVEN EN VAN INLEIDING EN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Friesche Lust-Hof. Dl. 1. - Teksten. Dl. II. - De Melodieen. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden , nr. 49 A en B) (2 dln.)
17417: STASSAERT, LUCIENNE - Keerpunt.
6101: STATIUS VAN EPS, DR. L.W.; LUCKMAN-MADURO, E.; (RED.) - Van Scheepschirurgijn tot Specialist. 333 Jaar Nederlands-Antilliaanse geneeskunde.
19271: STAVERMAN, DR. M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
14446: STEDMAN, JOHN - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777. Illustrated with 80 engravings from drawings by the author. (Introduction and Notes by R.A.J. van Lier)
15659: STEENBEEK, ROSITA - Schimmenrijk. (5e dr.)
2566: STEENBEEK, GERDIEN - Vrouwen op de drempel. Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad. (proefschrift Universiteit Utrecht)
3083: STEENBERGEN, DR G. JO (INGELEID, UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De Bekeeringe Pauli.
23617: STEENKAMP, NIEK - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
5042: STEENSMA, D.J. - Het plaveiselcarcinoom van de tong. (proefschrift Rijksuniversirteit Groningen)
18719: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop. een tocht door honderd jaar gescchiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van Aurora.
19229: STEIN, HARRY P. - The Fiber and the Fabric. An Inquiry into Wittgenstein's Views on Rule-Following and Linguistic Normativity. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
7400: STEINACKER, HAROLD - Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie.
20018: STEINBERG, LUCIEN - Le Comite de defense des Juifs en Belgique 1942-1944.
17232: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel I. De Motor. (8e herziene druk.) Dl. II.Het Chassis zonder de motor. De Carrosserie. (6e geheel herziene dr.) ; Dl. III. De elektrische uitrusting. (4e dr.)
21002: STEINDORFF, LUDWIG - Die dalmatinischen Stadte im 12. Jahthundert. Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung.
15084: STEINECKE, HARTMUT - Hermann Broch und der polyhistorische Roman. Studienzur Theorie und Technik eines Romantyps der Moderne.
14687: STEINER, STAN; (ED.) - Spirit Woman. The Diaries and Paintings of Bonita Wa Wa Calachaw Nunez.
12201: STEINLEN - De Katjes. (facsimile-editie)
19017: STEINMETZ, WILLEM - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824. (bewerkt door F. Steinmetz)
19262: STEINMETZ, JEAN-LUC - Arthur Rimbaud. Presence of an Enigma.
16642: STEK, MAX - Depression in late life. Natural history, treatment and prognosis. (dissertation Vrije Universiteit amsterdam)
9815: STEMERDINK, BRAM - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
20504: STEMPER, A.S. - Arnhem zo was het.
21189: STENEBERG, KARL ERIK - Kristinatidens Maleri. (Artpainting during the reign of Queen Christina)
2831: STENGERS, JEAN - Aux origines de la question royale. Léopold III et le gouvernement. Les deux politiques belges de 1940.
16174: STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging. (Jeugdbibliotheek, deel 2)
21275: STENVERT, RONALD; KOLMAN, CHRIS; BROEKHOVEN, SABINE; VAN GINKEL-MEESTER, SASKIA - Monumenten in Nederland. Fryslan. Friesland.
2313: STEPHENS, HUGH W. - The Political Transformation of Tanganyika: 1920-67.
20892: STEPHENSON, SUE - Basketry of the Appalachian Mountains.
23283: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
14273: STEVELINCK, ERNEST; DE ROOVER, RAYMOND - De comptabiliteit door de eeuwen heen. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I
20802: STEVENS, JACQUES; DE PAEPE, EDDY - Jacques Stevens Persfotograaf.
9108: STEVENSON, LOUIS ROBERT - De zelfmoordclub en andere verhalen.
19851: STEVENSON, TOM - Champagner & Sekt. (duitstalig)
14627: STEVENSON, SARA - The Personal Art of David Octavius Hill.
21379: STEVERLYNCK, CARINE - Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie.
20062: STEWART, DONALD H. - The Opposition Press of the Federalist Period.
4117: STEWART, ROBERTA - Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice.
11979: STEWART, BRIAN; CUTTEN, MERVYN - The Shayer Family of Painters.
20967: STEWART, R.J. - Celtic Gods. Celtic Goddesses. (illustrated by Miranda Gray and Courtney Davis)
14699: STEWART, CHARLES F. - The Economy of Morocco 1912-1962.
6466: STICCA, SANDRO - The Latin Passion Play : Its Origins and Development.
19325: STIERP-IMPINK, A.C.; VAN DER VEER, C.R.; DE REUS-VREDENBURG, A.A. - Het Gulden Vlies. Van herberg tot stadscafe.
15377: STILLMAN, NIGEL - How to make Wargames Terrain.
22004: STINNER, JOHANNES; TEKATH, KARL-HEINZ; (RED.) - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis van het hertogdom Gelre. / De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom. Catalogus. (2 dln.)
4268: STOCKAR, JüRGEN - Kultur und Kleidung der Barockzeit.
15994: STOIANOVICH, TRAIAN - French Historical Method. The Annales Paradigm. (witrh a foreword by Fernand Braudel)
12151: STOKVIS, WILLEMIJN; WINGEN, ED; DUPPEN, LEO; (RED.) - De taal van Cobra. Museumcollectie Van Stuijvenberg.
22219: STOLK, C.J.; (EINDRED.) - 1863-1988. Neerbosch en ...de 20.000 kinderen van Johannes van 't Lindenhout.
6180: STOLS, A.A.M. - P. C. Boutens als uitgever.
8160: STOLWIJK, CHRIS; VEENENBOS, HAN - The account book of Theo van Gogh and Jo van Gogh-Bonger.
19772: STOLZ, E.; VAN DER STEK, J.; VUZEVSKI, V.D. - Tatoeage. (2e dr.)
18783: STONE, LINDA - Kinship and Gender. An Introduction. (2nd ed.)
4627: STONE, JUDY - The Mystery of B. Traven.

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

5/30