Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8494: JAMES, MERVYN - Family, Lineage, and Civil Society. A study of society, politics, and mentality in the Durham region, 1500-1640., 1500-1640.
13661: JAMES, MARQUIS; JAMES, BESSIE ROWLAND - Biography of a Bank. The Story of Bank of America.
9875: JANKUHN, DIETER - Das Buch "Schutz des Hauses" (s3-pr). (Dissertation Georg-August Universität Göttingen)
26570: JANS, A.; JANSSENS, G. ; DE KEYSER, R. ; E.A.; (RED.) - Liber Amicorum Dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en Historiografie.
19958: JANSEN, ARTHUR; RENNENBERG, DR. ROGER; (ED.) - Uit 't slijk. Het levensverhaal van Arthur Jansen (1896-1978). Van frontsoldaat tot mutualistisch voorman.
19170: JANSEN, DERK - Omwille van een gezegend eiland. het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
1526: JANSEN, JACOB - Gijsbert Japicx' Lieten. In stúdzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
3940: JANSEN, PROF. JAC.; E.A. - Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945.
16869: JANSEN, LUCAS - De Koophandel van Amsterdam. een critische studie over het koopmanshandboek van jacques Le Moine de l'Espine en Isaac Le Long. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16853: JANSEN, HANS - Het Madagascarplan. De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar.
13028: JANSEN, P. - Arnauld d'Andilly, défenseur de Port-Royal (1654-1659). Sa correspondance inédite avec la Cour conservée dans les Archives du Ministère des Affaires Étrangères.
862: JANSEN, B.C.P. - Het levenswerk van Christiaan Eijkman 1858-1930.
8269: JANSEN, J.M.M. - Catalogus van de verzameling handschriften.
12600: JANSEN, PROF. DR. J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
3483: JANSEN, G. - The doctor-patient relationship in an African tribal society. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
18669: JANSEN, EVA RUDY - De Beeldentaal van het Hindoeisme. Goden, verschijningsvormen en hun betekenis.
4339: JANSEN, J. VICTOR - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende postie.(proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5329: JANSEN, LENA - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit. (Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
7512: JANSEN, AB - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. (dln. 1 en 2) ( 2 dln.)
14695: JANSEN, AB A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. (3 dln.)
23521: JANSEN; ROGIER, JAN - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
20977: JANSMA, KLAAS; VAN DER KOOI, JOHANNES; SANDBURG, MARTEN - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
24198: JANSMA,T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
8359: JANSONIUS, DR. F. - Lodewijk van Deyssel.
14887: JANSSEN, RUUD - Het handalfabet. Officieel Nederlands handalfabet van doven.
6893: JANSSEN SVD, ARNOLD - Arnold Janssen SVD. Briefe nach Neuguinea und Australien (Analecta SVD - 73) (herausgegeben und kommentiert von Josef Alt SVD)
6892: JANSSEN SVD, ARNOLD - Briefe in die Vereinigte Staaten von Amerika (Analecta SVD - 73) (herausgegeben und kommentiert von Josef Alt SVD)
12675: JANSSEN, FRANS A. - Willem Frederik Hermans. Boekenweek 1993.
26837: JANSSEN, H.L.; KYLSTRA-WIELINGA, J.M.M.; OLDE MEIERINK, B. - 1000 jaar Kastelen in nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.
10629: JANSSEN, DRS. A.M.P.P.; WAGEMANS, H.G.J.; WILLEMS, W.F.TH.E.M. - In honorem Sancti Martini. Sint-Martinus ter ere. Het kerkelijk verleden van Holtum.
4704: JANSSENS-KNORSCH, UTA - The Life and "Mémoires Secrets" of Jean Des Champs (1707-1767). Journalist, Minister and Man of Feeling. (Studies of the Pierre Bayle Institute Nijmegen, dl. 21))
3133: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam)
19227: JANSSENS, JOZEF; MATHEEUSEN, CONSTANT - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen ? (8ste - 16de eeuw)
11178: JANSSENS, UTA - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
10639: JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar. De held van Lebak.
15818: JANSSENS, G.A.M. - De Amerikaanse roman 1950-1975.
3096: JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar, de held van Lebak.
16658: JANZEN, JAN PIETER - Maar binnen heerst een warme en dynamische sfeer. Stedelijke Scholengemeenschap Leeuwarden 1968-1993.
20091: JAPIKSE, DR. N. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. (2 dln.)
6624: JAPIKSE, CARL - Exploring the Tarot.
23698: JAPIKSE, DR. N. - Johan de Witt. (2e, herziene dr.)
12726: JAQUET, DR. L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
9243: JASINSKI, RENé - Vers le vrai Racine. ( 2 t.)
12228: JASPER; J.E.; PIRGNADIE, MAS - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. Deel I Het Vlechtwerk. (facsimile uitgave)
9499: JEANJOT, PAUL - Tables Générales des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1772-1897; idem, Supplément : 1898-1963. ( 2 tomes)
4768: JEFFERY, PATRICIA; JEFFERY, ROGER; LYON, ANDREW - Labour Pains and Labour Power. Women and Childbearing in India.
16923: JEFFREYS, DIARMUID - Hell's Cartel. IG Farben and the Making of Hitler's War Machine
7277: JEISMANN, KARL-ERNST - Das Problem des Präventivkriegs im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die Bismarckzeit.
19010: JEKEL, J.M.; LISMAN, A.J.A.M. - Herinnering aan de Studentenfeesten te Utrecht 25-30 Juni 1906. (reprint van De Lustrumfeesten te Utrecht in 1906))
2643: JELINEK, JAN - Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Mähren.
17796: JELLINEK, LEA - The Wheel of Fortune. The History of a Poor Community in Jakarta.
13366: JENCKS, CHARLES - The New Moderns. From Late to Neo-Modernism.
21563: JENKIN, GRAHAM - Conquest of the Ngarrindjeri. The Story of the Lower Murray Lakes Tribes. (reprint)
11208: JENKINS, ALAN - The Social Theory of Claude Lévi Strauss.
19409: JENKINS, IAN - The Parthenon Frieze.
12282: JENKINSON, JACQUELINE - Scottish Medical Societies 1731-1939. Their History and Records.
14935: JENSEN, JENS CHRISTIAN; (RED.) - Der junge Lucebert. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen 1947 bis 1965. (Katalog der Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universität und Schleswig-Holsteinischer Kunstverein.
8201: JENSEN, JENS CHRISTIAN - Paul Eliasberg. Das Gesamtwerk der Druckgraphik. Vollständiger Katalog aller druckgraphischen Arbeiten 1957 bis 1983.
443: JENSMA, DR. TH. W. - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
17813: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Het migratierecht en zijn dynamiek. Het artefact van het 'schijnhuwelijk'. (inaugurale rede Universiteit van Amsterdam)
17433: JESSURUN CARDOZO, D.I.; (RED.) - De Phoenix. Orgaan van de Portugeesch Israelietische Gemeente te Amsterdam. 1e jrg. no. 2 /September 1930 / Tisjrie 5691. (kaftontwerp van Fre Cohen)
23661: JEZEK, ZDENEK; KUNTE, LIBOR - Geillustreerde vetplanten encyclopedie.
11252: JOBSE, JONNEKE - De Stijl Continued. The Journal Structure (1958-1964). An Artist's Debate.
15646: JOCHOMS, THEO - Aan facades voorbij. Interactief handelen in een context van financiele schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
26682: JOHANNES, GERT-JAN - De communicerende vaten van Oscar van Leer. Ondernemerschap en filantropie in de Van Leer Entiteit, 1958-1986.
15081: JOHNS, FRANCIS A. - A Bibliography of Arthur Waley.
18142: JOHNSON, CATHY - Speciale effecten in aquarel. Ruim vijftig voorbeelden ter vergroting van uw techniek.
4421: JOHNSON, CLIFTON - Old-Time Schools and School-books. (With a new Introduction by Carl Withers) (2nd ed.)
18812: JOHNSON, MARILYNN A.; A.O. - Louis Comfort Tiffany. Artist for the ages. [richly illustrated]
13642: JOHNSTON, HARRY H. - British Central Africa. An attempt to give some account of a portion of the territories under British influence north of the Zambesi. (3rd ed.) (with six maps and 223 illustrations)
13383: JOHNSTON, HARRY - George Grenfell and the Congo. A history and description of the Congo Independent State and adjoining districts of Congoland together with some account of the native peoples and their languages, the fauna and flora. (2 vol.)
7312: JONAS, ERASMUS - Die Volkskonservativen 1928-1933. Entwicklung, Struktur, Standort und staatspolitische Zielsetzung. (herausgegeben von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien)
14613: JONCKHEERE, KAREL - Vraag me geen leugens. Karel Jonckheere over schrijvers.
9690: JONES, HARVARD - A New Kind of War". America's Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece.
20012: JONES, STEPHEN; NEWALL, CHRISTOPHER; ORMOND, LEONEE; ORMOND, RICHARD; READ, BENEDICT - Frederic, Lord Leighton. Eminent Victorian Artist.
21191: JONES, THOMAS - Whitehall Diary. Vol. I 1916-1925. Vol. II 1926-1930. Vol. III Ireland 1918-1925. (3 vol.) (edited by Keith Middlemas)
16162: JONES, IAN - The Book of Harlow. An illustrated History
9544: JONES, DAVID R. - The Russian Autocracy under Alexander III.
21036: JONES, W.J. - The Elizabethan Court of Chancery.
5352: JONES, KATHLEEN - Women Saints. Lives of Faith and Courage.
5301: JONES, PROF. EMRYS; (HOOFDRED.) - Winkler Prins Encyclopedie van de Aardrijkskunde. (4 dln.)
2804: JONG, EELKE DE; BUIJSEN, MARTIN - Solidariteit onder druk? Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. (Annalen van het Thijmgenootschap)
6599: JONG, A.M. DE - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
14644: JONGE, HUUB DE (RED.) - Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland.
6291: JONGEJAN, DR. E. - De Humor-"Cultus" der Romantiek in Nederland.
26644: JONGEJANS, NEL - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
6037: JONGEPIER, JAN - Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
4255: JONGKIND, C.F. (RED.) - Ontwikkelingshulp en het Nederlandse bedrijfsleven in Latijns Amerika.
9509: JONKER, MICHIEL; TICHELAAR, PIETER JAN; OLDENZIEL, RUTH; E.A. - Willem van der Kloet en het tableau met een hertejacht.
12779: JONKER, E.; VAN ROSSEM, M. - Geschiedenis & Cultuur. Achttien opstellen.
6725: JONKERS, DICK A.; KOLE, ROB A. ; TAAPKEN, JAAP (RED.) - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
4614: JOOST, NICHOLAS; SULLIVAN, ALVIN - D.H. Lawrence and the Dial.
23440: JOOSTING, MR. J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
22137: JORDAN, ROBERT - Het rad des tijds. (8 delen). dl 1 Het oog van de wereld; dl 2 De grote jacht; dl 3 De herrezen draak; dl 4 De komst van de schaduw; dl 5 Vuur uit de hemel; dl 6 Heeren van chaos; dl 7 Een kroon van zwaard; dl 8 Het pad der dolken.
22075: JORDAN, RUTH - Fromental Halevy. His Life and Music 1799-1862.
6677: JORGENSON, DALE A. - The Life and Legacy of Franz Xaver Hauser. A forgotton leader in the nineteenth-century Bach movement.
25439: JORIS, YVONNE G.J.M. (ED.); KOPLOS, JANET; BORKA, MAX; STOKVIS, WILLEMIJN; POODT, JOS - The Unexpected Artists' Ceramics of the 20th Century. The Kruithuis Museum Collection.
14543: JORNA, TON - Camouflagepak, Politiepet en Narrenkap. (2e dr.)
10467: JOSEPHUS, FLAVIUS - Geschichte des Jüdischen Krieges.
22139: JOSHO BROUWERS - Ancient Warfare Special 4 - Henchmen of Ares. Warriors and warfare in early Greece.
6366: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia.
14458: JOURDAN-JOUBERT, LOUIS; HELFGOTT, JULIEN; GOLLIET, PIERRE - Glières. Haute-Savoie. Première Bataille de la Résistance. 31 Janvier - 26 Mars 1944.
23639: JOURDAN, A.R.M. - Les monuments de la Revolution francaise. Le Discours des Images dans l'Espace parisien 1789-1804. (these de doctorat Universiteit van Amsterdam)
3084: JOUVE, PIERRE JEAN - Helene.
26590: JUFFERMANS, P.A.J. - Het patrocinium der parochiekerk van Zoeterwoude. / De protestantisering van Zoeterwoude. / De stichting van de statie Zoeterwoude. (= Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 5e jrg. /1963/, afl. 2, pp. 220-229; afl. 3, pp. 286-319; 7e jrg. /1965/ afl. 3, pp. 287-326).
18103: JUFFERMANS, JAN; BOUWMAN, MIES; WOLKERS, JAN; HELDER, CEES; SAVELBERG, HENK; LIEFTING, BERTUS - Aspergeschalen 1850-1940. Collectie Juffermans, Utrecht. Functie als versiering. Versiering als functie.
26823: JUNG, DR. C.G. - Uber die Psychologie der Dementia praecox. Ein Versuch. (Erstausgabe)
15009: JUNG, C.G. - Briefe Band II. 1946-1955. (herausgegeben von Aniela Jaffe) (3. Auflage)
21365: JUNGK, PETER STEPHAN - Franz Werfel. A life in Prague, Vienna and Holywood.
4861: JUNGSLAGER, GERARD. - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
20885: JURGENS, MADELEINE; FLEURY, MARIE-ANTOINETTE - Documents du minutier central concernant l'histoire litteraire (1650-1700).
21151: JURGENSEN, KURT - Lamennais und die Gestaltung des Belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts.
4650: JURIST, ELLIOT L. - Beyond Hegel and Nietzsche. Philosophy, Culture, and Agency.
21596: JURRIAANSE, M.W. - The Founding of Leyden University.
15796: JUST, CARL; (RED.) - 100 År N.W. Damm & Søn 1843*1943. Et Firmas Historie.
20414: JUYNBOLL, WILHELMINA M.C. - Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars van het Arabisch in Nederland (fotocopieen in ringband)
13727: KüPPER, FUNKE - In Memoriam Albert Funke Küpper.
16867: KöBERER, WOLFGANG; (HERAUSGEGEBEN VON) - Das rechte Fundament der Seefahrt. Deutsche Beiträge zur Geschichte der Navigation.
9523: KöNIG, HELMUT - Lenin und der italienische Sozialismus 1915-1921. Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte der Kommunistischen Internationale.
8682: KöPRüLü, MEHMED FUAD - Islam in Anatolia after the Turkish Invasion. (Prolegomena) (Translated, Edited and with an Introduction by Gary Leiser)
8681: KöPRüLü, MEHMED FUAD - The Seljuks of Anatolia. Their History and Culture According to Local Muslim Sources. (Translated and Edited by Gary Leiser)
3505: KöNIG, RENE - Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß.
7103: KöRNER, HORST - Die Medizingeschichte der Stadt Xanten unter besonderer Berücksichtigung ihrer Hospitäler, Lazarette und Seuchen (1297-1911).
14731: KABBANI, RANA - Europese mythen over de Orient.
23819: KABKI, MIRJAM - Transnationalism, local development and social security. The funtioning of support networks in rural Ghana. (dissertation Vriuje Universiteit Amsterdam)
9386: KADLEC, JAROSLAV - Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag nach dem Codex Thomaeus. Vom Gründungsjahr 1285 bis zu den Hussitenkriegen.
26874: KAGANOFF, BENZION C. - A Dictionary of Jewish Names and their History.
8334: KAGER, J. - Neuronal ion homeostasis underlying graded persistent firing, epileptiform seizures and spreading depression. A computional study. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
19998: KAGIE, RUDIE - De kracht van de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
7301: KAHLENBERG, FRIEDRICH P.; (BEARBEITET VON) - Die Berichte Eduard Davids als Reichsvertreter in Hessen 1921-1927.
9310: KAHN, DAVID - Hitler's Spies. German Military Intellegence in World War II.
19801: KAHN, JOEL S. - Constituting the Minabgkabau. Peasants, Culture, and Modernity in Colonial Indonesia.
10833: KAIKA'US IBN-ISKANDER - Das Qabusname. Ein Denkmal persischer Lebensweisheit. (Übersetzt und erklärt von Seifeddin Najmabadi in Verbindung mit Wolfgang Knauth)
21049: KAIN, ROGER J.P.; PRINCE, HUGH C. - The Tithe Surveys of England and Wales.
19600: KAISAND, HEIDI; (ED.) - Quilt Sampler 2001
9087: KAISER, HERMANN - Modernes Theater in Darmstadt. Ein Beitrag zur Stilgeschichte des deutschen Theaters zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
26723: KAKEBEEKE, A.D.; E.A. - Gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig Bestaan der Firma L. Verschueren c.v. Orgelbouwrsbedrijf te Heythuysen (L.) 1891-1951. plus : Orgels gebouwd door de Fa. L. Verschueren c.v.Heijthuijsen in het tijdvak 1951-1956. (2 dln.)
11246: KALAKAUA, HIS HAWAIIAN MAJESTY; DAGGETT, HON. R.M. (ED. AN WITH AN INTRODUCTION BY) - The Legends and Myths of Hawaii. The Fables and Folk-Lore of a Strange People.
26754: KALIDASA - Sakuntala. Drama in zeven bedrijven. (vertaald uit het Oud- en Middelindisch door Jozef Deleu). (De Oosterse Bibliotheek ,dl. 8)
20697: KALIR, BARAK - Christian Aliens in the Jewish State. Undocumented Migrants from Latin American for Practical National Belonging in Israel. (dissertation University of Amsterdam)
12030: KALLIR, JANE - Viennese Design and the Wiener Werkstätte.
17902: KALMA, J.J. - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis.
23627: KALMA, DR. J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelfden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
26631: KALSBEEK, L. - F. Kalsbeek. ( = Heemtijdinghen, 16e jrg., no. 4 /december 1980/, pp. 55-76)
18649: KALSE, EGBERT; VAN LENT, DAAN - Het rampscenario. Waarom een nieuwe crash onvermijdelijk is. (2e dr.)
16330: KAMBAROUVA, TANIA - Pouvoir et prière dans les images Byzantines de don. ( = Revue des études sud-est européennes / Journal of South-East European Studies, tome XLVI, nos. 1-4, 2008, pp. 135-150)
21518: KAMERBEEK JR., J. - Albert Verwey en het classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context. (Studia Litteraria Rheno-Traiectina, vol. IX)
23348: KAMERBEEK, ERIK - Het belang der gemeente zeer ter harte. Bestuur en bestuurselite in een Veluws dorp, Ede 1795-1914. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
1336: KAMERLING RA, MR. DR. R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie. Bedrijfsvoering in het onbekende.
13605: KAMPPINEN, MATTI - Cognitive Systems and Cultural Models of Illness. A Study of Two Mestizo Peasant Communities of the Peruvian Amazon. (dissertation University of Turku)
17745: KAN, SERGEI - Symbolic Immoratality. The Tlingit Potlatch of the Nineteenth Century.
20642: KANAFANI, DEBORAH - Unveiled. How an American Woman Found Her Way Through Politics, Love, and Obedience in the Middle East.
11438: KANERVA, JUKKA - Character, Intimacy, and Issues in a Presidential Campaign. A Rhetorical Analysis of the PresiTentti Interview Series, Finland.
21761: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam 1656 tot begin negentiende eeuw.
16887: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor.
4670: KAO, HENRY S. R.; SINHA, DURGANAND (EDS.) - Asian Perspectives on Psychology.
20908: KAPER, H.P.; VEEN, J.H.S.M. - De Rotterdamse paardetrams. (Trams en tramlijnen, dl. 20)
5214: KAPFERER, BRUCE - A Celebration of Demons. Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri Lanka.
11105: KARASHIMA, SEISHI - A Glossary of Kumaraiva's Translation of the Lotus Sutra. (Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica, vol. IV)
6458: KAROUI, ABDELJELIL - La Tunisie et son image dans la littérature française du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème (1801-1845).
26599: KARSTEN, LUCHIEN - De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919. (IISG Studies + Essays, no. 14)
7012: KARSTEN, LIA - Speelruimte van vrouwen. Zeggenschap over vrijetijd en vrijetijdsbesteding. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
2979: KASDORFF, HANS - Ludwig Klages im Widerstreit der Meinungen. Eine Wirkungsgeschichte von 1895-1975.
16072: KASLOW, RICHARD A.; MCNICHOLL, JANET M.; HILL, ADRIAN V.S.; (EDS.) - Genetric Susceptibility to Infectious Diseases.
13196: KATER, A. - Community Development in Marokko. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
23834: KATGERT-MERKELIJN, J.K. - The Letters and Papers of Jan Hendrik Oort, as archived in the University Library, Leiden
13656: KATZ, R.A. KATZ - Ronsard's French Critics : 1585-1828.
18127: KAUFFELS, SUSANNA - Die Nationalsozialistische Zeit (1933-1945) in Neuss. Zeitzeugenberichte. (Dokumentationen des Stadtarchivs Neuss, Bd. 2)
8036: KAUFFMAN, HENRY J. - Pennsylvania Dutch American Folk Art. (Revised and Enlarged Edition)
16501: KAUFMANN-ROCHARD, JACQUELINE - Origines d'une bourgeoisie russe (XVIe et XVIIe siècles). Marchands de Moscovie.
20741: KAUPP, PETER - Toynbee und die Juden. Mit einer ausgewahlten Bibliographie und zwei Beitragen von Arnold J. Toynbee.
15159: KAZEMIER, DR. G. - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
13584: KEARNEY, PATRICK J. - Geschiedenis van de erotische literatuur.
16321: KEARTON, RICHARD - De lotgevallen van Jaap Langoor. (Hollandsche bewerking door Dr. W.G.N. van der Sleen)
15264: KEATS, JOHN - Poetry & Prose. (With Essays by Charles Lamb, Leigh Hunt, Robert Bridges & Others; With an Intgroduction and Notes by Henry Ellershaw) (reprint of the 1927 edition)
26651: KEATS, JOHN - Hyperion. (metrisch in het Nedelandsch overgebracht door Mr. W.W. van Lennep; voorafgegaan door Herinneringen aan Mr. W.W. van Lennep door Jhr. Dr. J. Six).
21475: KECHICHIAN, JOSEPH A. - 'Iffat Al Thunayan. An Arabian Queen.
11952: KEEGAN, JOHN; (ED.) - Churchill's Generals.
11883: KEEGAN, JOHN; (ED.) - The Times Atlas of the Second World War.
13830: KEEN, MAURICE - The Outlaws of Medieval Legend. (revised edition)
1874: KEESING, ROGER M. - Custom and Confrontation. The Kwaio Struggle for Cultural Autonomy.
6760: KEESMAN-MARWITZ, A.H. - Das Primat der objektiven Zeit, dargelegt am Roman Anna Karenina.
23422: KEEZER, JAN - Plaatsnamenregister van onze Boot- en Autodiensten.
22158: KEIJMEL, P.D.; E.A. - Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808. Deel III. Kwartier van Nijmegen.
20484: KEIJSER-SCHUURMAN, W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron. (= Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 138)
513: KEIJZER, DR. W.P. - Vinet en Hollande.
9194: KEIJZER, NICO - The Military Duty to Obey. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15991: KELLENBERGER, DR. EDUARD - Theorie und Praxis des schweizerischen Geld-, Bank- und Börsenwesen seit Ausbruch des Weltkrieges (1914-1930). Heft I. Das Münzwesen und seine Reform.
8734: KELLER, MECHTILD; (HERAUSGEGEBEN VON) - Russen und Russland aus deutscher Sicht. Reihe A, Band 1: 9. - 17. Jahrhundert. (West-östliche Spiegelungen). (2. Auflage)
4964: KELLER, WERNER - Das Pathos in Schillers Jugendlyrik. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, N.F. Band 15 / 139))
1986: KELLY, RAYMOND C.; SAHLINS, MARSHALL D. (FOREWORD) - Etoro Social Structure. A Study in Structural Contradiction.
13648: KELLY, GARY - The English Jacobin Novel 1780-1805.
8521: KEMENY, ZOLTAN; KEMENY, MADELEIN - Zoltan & Madeleine Kemeny 1943-1956. Vergeten kunstenaarspaar van Cobra.
13317: KEMP, MARTIN; ROBERTS, JANE - Leonardo da Vinci.
5813: KEMPER, STEVEN - The Presence of the Past. Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life.
9732: KEMPERINK, M.G. - Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900.
21774: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
13148: KEMPS, NIEK - Niek Kemps. Twee Two Deux. (tentoonstellingscatalogus)
16223: KENDALL, PAUL MURRAY - Warwick the Kingmaker and the Wars of the Roses.
23961: KENDRICK, T.D. - St. James in Spain.
15358: KENNEDY, BART - Voor Anker. Een verhaal met een Paaschstrekking.
19305: KENNEDY, JOSEPH; SMITH, AMANDA - Hostage to Fortune. The Letters of Joseph P. Kennedy. (edited by Amanda Smith)
9852: KENT, DAVID A.; (ED.) - The Achievement of Christina Rossetti.
10460: KENT, DALE - The Rise of the Medici. Faction in Florence 1426-1434.
10294: KEPPY, PETER - Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957.
5363: KERCKHOVEN, PIETER, FRANS VAN - Liefde 1843. Liefdesroman in briefvorrm.
8544: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
8543: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer. (2nd, revised and enlarged edition)
19420: KERKHOVEN, JAAP - Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
19429: KERKMANN, WILLI - Deutsche Kameras 1900-1945.
21777: KERNKAMP, DR. G.W. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Deel 1 De Utrechtse Academie 1636-1815. Deel 2 De Utrechtse Universiteit 1815-1936. (2 dln.) (Complete set)
4192: KERNKAMP, DR. G.W. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Deel 1 De Utrechtse Academie 1636-1815. Deel 2 De Utrechtse Universiteit 1815-1936. (2 dln.) (Complete set)
26548: KERRIDGE, ERIC - Trade and Banking in early modern England.
14726: KERSBERGEN, DR. A.TH. C. - Katholiek Kralingen in den loop der tijden. (met teekeningen van Herman van Rossum)
10573: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVEN - Nieuws tyding uit de andere waereld of samenspraak tusschen den beroemden schilder en schrijver Jacob Campo Weyerman en de beruchten doctor en astrologist Ludeman. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Arno van der Plank.
26689: KERSTEN, ALBERT - Luns. Een politieke biografie.
2218: KERSTEN, A.E.; MANNING, A.F.; (BEWERKT DOOR) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel III 1 juni - 7 december 1941. (RGP Grote Serie, no. 172)
12853: KERSTEN, WOLFGANG - Paul Klee. "Zerstörung der Konstruktion zuliebe /". (Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte Bd. 5)
12185: KERSTEN, WOLFGANG; OKUDA, OSAMU - Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883-1940. Mit vollständiger Dokumentation.
17797: KESSLER, SUZANNE J.; MCKENNA, WENDY - Gender. An Ethnomethodological Approach.
3573: KESSLER, PROF. DR. G.A. - Monetaire Diagnose en Therapie. Een selectie uit het werk van prof. dr. G.A. Kessler, oud-directeur van de Nederlandsche Bank. (met een woord vooraf van dr. W.F. Duisenberg)
79: KETELAAR, J.J.; VOGEL, DR. J.PH. (UITGEGEVEN DOOR) - Journaal van J.J. Ketelaar's Hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. (Linschoten-Vereeniging XLI);
11495: KETTERER, ROMAN NORBERT - E.L. Kirchner. Brücke. (Sales Catalogue)
18937: KETTERING, SHARON - Judicial Politics and Urban Revolt in Seventeenth-Century France. The Parlement of Aix, 1629-1659.
11992: KETTERING, ALISON MCNEIL - Drawings from the Ter Borch Studio Estate. (2 vol.)
15831: KETTING, KEES - Sportvissen. Klassieke vismethoden en moderne vangtechnieken.
12554: KEUKEN, JOAN VAN DER - Paris Mortel.
17818: KEULEN, BINNE; (RED.) - Beeld van de twintigste eeuw. 100 Jaar/jier Friesland.
11676: KEULERS, NINI - De Besloten hof. Kroniek van een Brabantse katholieke familie in de negentiende eeuw. [familie Boelaars]
11339: KEYES, GEORGE S. - Mirror of Empire. Dutch Marine Art of the Seventeenth Century.
19076: KEYES, ROGER - Leopold III. Dl. 1 Een beproefd Koning 1901-1940. Dl. 2 Complot tegen de koning 1940-1951. (2 dln.)
21089: KEYES, ROGER; TERRY, C. SANFORD - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes (K.C.B., K.C.V.O.) en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen verzameld door C. Sanford Terry, Litt. D. Professor of History in the University.
13289: KEYES, ROGER - Échec au roi. Léopold III 1940-1951.
11717: KEYSER, MARJA; (SAMENGESTELD DOOR) - Bibliotheca Auerbachiana. Vulgairgriekse en religieuze drukken (1551-1799) uit het bezit van Paul Auerbach. I. Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800.
26509: KHADDURI, MAJID - Modern Libya. A Study in Political Development. (2nd printing)
4219: KHANTIPALO, PHRA - Tolerance. A Study from Buddhist Sources.
8529: KHATIBI, ABDELKEBIR - Le roman maghrébin. Essai. ( 2e édition)
9580: KHER, N.N. - Agrarian and fiscal economy in the Mauryan and post-Mauryan age.
16620: KHUN ENG KUAH-PEARCE; (ED.) - Chinese Women and the Cyberspace.
23926: KIEKENAP, BERNHARD - Karl und Wilhelm - Die Sohne des schwarzen Herzogs [von Braunschweig]. Band I Text. Band II Literaturubersicht, Quellen und Anmerkungen. (2 Bde.)
9739: KIEL, A.H. - Jesaias Rompler von Löwenhalt. Ein Dichter des Frühbarock. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
15393: KIERKEGAARD, SOREN - Dagboeken. (prive-domein nr.174)
12645: KIERS, JUDIKJE; TISSINK, FIEKE - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
19557: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III 1817-1890. Biografie.
26489: KILA, J.D.; DRUKKER, ABRAHAM - Kaddiesj voor Joods Alkmaar. De geschiedenis van Joods Alkmaar en de herinneringen van Abraham Druker over de jaren 1940-1944. ( = Oud-Alkmaar, 16e jrg. no. 4)
7154: KILANI, MUSTAPHA; SALAH BEN AMOR, MOHAMED - Histoire de la littérature tunisienne. XIXè - XXè siècles. Fascicule 1. Le Roman -thématique et problématique-. Études. Fascicule 2. Textes.; Fascicule 1 La Poésie. Textes. (3 tomes) (en arabe)
11189: KING, EDMUND - Peterborough Abbey 1086-1310. A study in the land market.
8229: KING, JAMES - Virginia Woolf.
4359: KING, ROBERT A.; APTER, ALAN; (EDS.) - Suicide in Children and Adolescents.
5913: KING, VICTOR T. - The Maloh of West Kalimantan. An Ethnographic Study of Social Inequality and Social Change among an Indonesian Borneo people.
7808: KING, SERGE - Kahuna Healing. Holistic health and healing practices of Polynesia.
4445: KINGHORN, A.M. - The Chorus of History. Literary-historical relations in Renaissance Britain. 1485-1558.
4686: KIPLING, RUDYARD - Op de stadsmuur & De man die koning wilde worden. Twee verhalen met een voorwoord van Marcel Kurpershoek.
21748: KIRCHER, HARTMUT - Heinrich Heine und das Judentum.
10800: KLöWER, TöM - Trommels & klankinstrumenten.
17336: KLAASSEN, W.J.M.; WOLTRING, J.; DE GRAAFF, B.G.J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode B 1931-1940. Delen I t/m IV. 2 januari 1931 - 30 juni 1935. (4 dln.) (RGP Grote Serie, nos. 191, 199, 212 en 234)
17337: KLAASSEN, W.J.M.; KERSTEN, A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel VI. 16 december 1942 - 30 juni 1943. (RGP Grote Serie, no. 235)
4082: KLAGES, LUDWIG - Graphologisches Lesebuch. Hundert Gutachten aus der Praxis. ( 4. durchgesehene Aufl.)
8235: KLAVER, JANINE - From the Land of the Sun to the City of Angels. The Migration Process of Zapotec Indians from Oaxaca, Mexico to Los Angeles, California. (dissertation University of Amsterdam)
16606: KLEIN, PROF. DR. P.W.; (RED.) - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. Economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970.
16590: KLEIN, ULRICH; (RED.) - Hausbau in Thüringen und angrenzende Regionen. ( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 48)
22245: KLEIN, PETER - Endzeiterwartung und Ritterideologie.Die englischen Bilderapokalypsen der Fruhgotik und MS Douce 180. (mit 30 originalgetreuen Faksimileseiten und 175 Schwarz-weiss-Abbildungen.
18906: KLEIN, PROF. DR. P.W.; (RED.) - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. Economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970.
21171: KLEIN, KERWIN LEE - Frontiers of Historical Imagination. Narrating the European Conquest of Native America, 1890-1990.
18088: KLEINEN, JOHN; VAN DER ZWAN, BERT; MOORS, HANS; VAN ZEELAND, TON; (RED.) - Leeuw en Draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
24030: KLEINRENSINK, GERRIT JAN - Preludium. Tijdschrift voor literatuur. 8e/9e jrg. 1992. Dubbelnummer over J. Slauerhoff.
26588: KLESSMANN, RUDIGER ; EKKART, RUDOLF, O.E.; JACOB, SABINE; (RED. U. BEITRAGE) - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts. (Katalog zur Ausstellung im Herzog Anton-Ulrich Museum, Braunschweig).
4114: KLEYWEGT, A.J. - Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden(
23309: KLIJNSMA, MEINE HENK - Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946.
14882: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. (2 dln.)
8930: KLOEK, ELS - Gezinshistorici over vrouwen. Een overzicht van het werk van gezinshistorici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis. (4e dr.)
11925: KLOET, CO DE; WAGT, GABRI DE - Mooi Holland. De woelige jaren van de Ramblers.
18414: KLOMP, MR. R.G. - Tramlijn Venlo, Tegelen, Steyl 1888-1918.
4223: KLOOS, PETER; VEEN, KLAAS VAN DER (ED.) - Rule and Reality. Essays in honour of André J.F. Köbben.
26810: KLOOS, WILLEM - Zelfportret. (prive-domein nr 118)
7155: KLOOS, PETER; (ED.) - True fiction. Artistic and Scientific representations of Reality. (Anthropologiacal Studies VU, no. 14)
18024: KLOPP, DR. WIARD - Der Lebenslauf von Otto Klopp, 1822-1903. (Sonderdruck Jahrbuch der Gesellschaft f. b. K. u. vaterl. Altertümer zu Embden, Band XVI, 1907)
2767: KLOPPENBURG, W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden; van het begin af tot aan de methode van Deppe (1550 tot 1895).
9517: KLOTZ, HEINRICH (ED.); FISCHER, VOLKER; GLEINIGER-NEUMANN, ANDREA; SCHWARTZ, HANS-PETER - Postmodern Visions. Drawings, Paintings, and Models by Contemporary Architects.
10704: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideeel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
13045: KLUNCKER, KARLHANS - Percy Gothein. Humanist und Erzieher. Das Ärgernis im George-Kreis. ( = Castrum Peregrini, Heft CLXXI-CLXXII, 35 Jhg.)
5106: KLUSSMANN, PAUL GERHARD; (HRSG. VON) - Karl Wolfskehl Kolloquium. Vorträge - Berichte - Dokumente. ( = Castrum Peregrini, Heft CLVI-CLVII-CLVIII)
7424: KNAPEN, BEN - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
16159: KNAPPERT, JAN - Het epos van Heraklios.een proeve van Swahili poezie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritisch commentaar en aantekeningen. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
3232: KNEGTEL, DR. A.P.H.C. - Laennec (Historische Bibliotheek nr. 77)
20841: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. (Toegelicht door Marita Mathijsen en Frank Ligtvoet)
20842: KNEPPELHOUT, J.; STAPERT-EGGEN, DRS. MARIJKE; (BEZORGD DOOR) - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan.
23986: KNIGHTLEY, PHILLIP; SIMPSON, COLIN - The secret lives of Lawrence of Arabia.
26786: KNIPPENBERG, HANS; VAN DER HAM, WILLEM - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993.
21146: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gerefermoreerd predikant (ca. 1575-1648)
20757: KNOCH, PETER - Studien zu Albert von Aachen. Der erste Kreuzzug in der deutschen Chronistik.
9931: KNOOP, MARTIN - Modern Handboek Paddesteoelen. Herkennen en zelf kweken van paddestoelen en het bereiden van gerechten.
23933: KNOPS, MATTHIEU - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg.
24154: KNOTTER, AD; E.A. - Regional Implantation of the Labour Movement in Britain and the Netherlands. Papers presented to the Seventh British-Dutch Conference on Labour History, Groningen 1990. ( = Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 18e jrg. ,nr. 2/3, juli 1992, pp. 139-445)
21179: KNOX, CRAWFORD - Changing Christian Paradigms and their Implications for Modern Thought. (Studies in the History of Religions, vol. LVII)
4597: KNUTH, A.M.L. - The Wink of the Word. A Study of James Joyce's phatic Communication.
2590: KNUTTEL, IR G. JR - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
1437: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
23357: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost ? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
9461: KOCH, IR. C.W. - Over het gebruik van vetoplossende zeepen.
9460: KOCH, IR. C.W. - Het bleeken in de wasscherij en de verschillende bleekmiddelen. Toevoeging : Een toepassing van enzymenwerking voor het reinigen der wasch.
1331: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesie.
6745: KOCKEN, E.E.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia. (Uitgaven van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen, dl. I)
3805: KOCKEN, EDM. - De theorie van de Vier Wereldrijken en van de Overdracht der Wereldheerschappij tot op Innocentius III. (proefschrift Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen)
1954: KOECK, PAUL - De bloedproever.
20767: KOELEWIJN, J. - Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten. (3e dr.)
26485: KOENDERS, PIETER - Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit.
13872: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
9067: KOESTER, OLAF - Bedrogen ogen. Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts.
9867: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentale ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (proefschrift Theologische Academie te Kampen)
21280: KOHLER, HANS-JOACHIM; (HERAUSGEGEBEN VON) - Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. (Beitrage zum Tubinger Symposion 1980)
18811: KOHLHAUSEN, HEINRICH - Nurnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Durerzeit 1240 bis 1540.
20597: KOHNSTAMM, DOLPH; (RED.) - Het leven van Dinah Kohnstamm 1869-1942).
15873: KOHNSTANMM, PROF. DR. PH.; BIGOT, L.C.T.; CASIMIR, PROF. R.; GERHARD, A.H.; GUNNING WZN., DR. J.H.; E.A.; (ONDER REDACTIE VAN) - Volksontwikkeling. Maandblad uitgegeven door het Nutsinstiuut voor Volksontwikkeling. Jrg. 1 t/m 20. (1919/1920 - 1938/1939). (20 dln.) (complete set)
20770: KOK, J. - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tusssen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.
26863: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
16636: KOK, HENK L.; WILLE, IR. ADA; BOERHOF, GERARD - Begraven en Begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan.)
17906: KOK, MR. G. CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden).
18720: KOKKE, C. TH. - De Veluwse papiermolen. (3e dr.)
7657: KOKKEN, H. - Steden en staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondie en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). (Hollandse Historische Reeks XVI)
11725: KOKTVEDGAARD ZEITZEN, MIRIAM - Polygamy. A cross-cultural analysis.
20450: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen 1943 tot 1945. (2e uitgave)
7086: KOLB, INGEBORG - Das Spandauer Bürgerbuch von 1600 bis 1734 und die Spandauer Neubürgerliste von 1579 bis 1596. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 1)
11537: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch van Bourgondisch tot Biedermeier. (tentoonstellingscatalogus)
18968: KOLDEWEIJ, DR. A.M.; (SAMENGESTELD DOOR); MIDDELKOOP, NORBERT; SCHEEPMAKER, HENK; (TEKSTEN) - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. (2 dln.) Dl. 1. Catalogus. Dl. 2. Bijdragen.
15133: KOLE, DRS. I.A. (RED.); BOER, DS. C. DEN; HOVIUS, DRS. W.C.; KOLE, DRS. I.A. (SAMENSTELLERS) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde.
21423: KOLFF, J.M. - De belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, verzetslieden en de oorlogsvrijwilligers 1939-1950.
7909: KOLLONTAJ, ALEXANDRA - De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit.
8243: KOMISSAROV, BORIS - Expedição Langsdorff. Acervo e Fontes históricas.
20543: KONINCKX, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
23583: KONING, PETRUS - Anatomie in was.
2479: KONING, ANOUK DE - Global Dreams. Space, Class and Gender in Middle Class Cairo. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
592: KONINGSVELD, A.; JACOBS, J.A. - Een Kamer aan de Rijn : Gedenkboek bij het 175 jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
26816: KONISHI, K.; IWAHORI, S.; KITAGAWA, H.; YAKUWA, T.; (EDS.) - Horticulture in Japan.
26491: KOOGER, HANS - Joods leven in Bronkhorst, Steenderen, Brummen..
26490: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
26843: KOOIJMANS, DR. L. - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780. (Hollandse Historische Reeks , nr. 4)
4259: KOOIMAN, DICK - Communities and Electorates. A Comparative Discussion of Communalism in Colonial India. (Comparative Asian Studies 16)
21292: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg.
19060: KOORNHOF, ANTON - Praktische duikgids Zuid Afrika. Alle informatie over duiken en snorkelen.
13573: KOOT, MAX - Daar komt de bruid.
9910: KOOTTE, T.G.; (RED.) - De Bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
8767: KOOY, JOHN - Our Century. Gerhard Loeber 1846-1946.
3333: KOOY, G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wageningen)
15292: KOPLOS, JANET - Contemporary Japanese Sculpture.
6464: KOPMAN, H. - Rencontres with the inanimate in Proust's Recherche.
18372: KOPPENOL, MR. C.L. - Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. ( 7e dr.) + CD-rom.
6832: KOPPERS, G.P. - Vijftig jaar Inspectie voor het Brandweerwezen.
16819: KORF, DINGEMAN - De tegelverzameling van Nanne Ottema in het Princessehof te Leeuwarden.
18816: KORMOS, PETER; VILLANYI, ANDRAS; RAJ, TAMAS - Budapest Zsinagogai / The Synagogues of Budapest (bilingual Hungarian / English edition)
13663: KORN, WALTER - American Chess Art. 250 Portraits of Endgame Study. [1854-1873]
14399: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20154: KORNHAUSER, ELIZABETH MANKIN - American Paintings Before 1945 in the Wadsworth Atheneum. Vol. 1. A- F. Vol. 2. G - Z. (2 vol.)
19363: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlande Hervormde Kerk.
26699: KORTENHORST, KARIN; VLASBLOM, RENE - Het mooiste sieraad maak je zelf. Ontwerpen, materialen en technieken. (2e dr.)
12611: KORTEWEG, J.E. - Hollands Glorie ? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool.
12862: KORTOOMS, TOON - Ik dank u voor uw aandacht.
19471: KORTOOMS, TOON - Patertje pispaal.
11005: KORTRAM, L.H. - De cultuur van het oordelen. Oordeelsvorming in interetnische relaties. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
9109: KORZUS, BERNARD (HERAUSGEGEBEN VON) - Leben mit Brieftauben. (Katalog zur Ausstellung)
14636: KOSCHATZKY, WALTER - Peter Fendi (1796-1842). Künstler, Lehrer und Leitbild. (Mit Beiträgen von Hubert Adolph und Alfred Bernhard-Walcher)
11614: KOSKINEN, AARNE A. - Missionary Influence as a Political Factor in the Pacific Islands [1830-1890]. (dissertation University of Helsinki)
26575: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
15506: KOSTER, KO (FRANCISCUS HENDRICUS MEIJER( - De tweede reis van Sindbad, de zeeman. (Geillustreerde Kleuterbibliotheek No. 10)
10036: KOSTER, SIMON - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
5578: KOTTA, NUçI - L'Homme aux quarante écus. A Study of Voltairian Themes.
14719: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
14407: KOTTMAN, KARL A. - Law and Apocalypse. The moral Thought of Luis de Leon (1527?-1591).
19278: KOUWE, P.J.W.; WISSINK, G.A. - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland. (met een inleiding van Chr. van Paassen)
18660: KOUWENHOVEN, J.W.M. - The Role of Intrinsic Spinal Mechanisms in the Pathogenesis of Adoloscent Idiopathic Scoliosis. (dissertation (Universiteit Utrecht)
8583: KOZU, KONIO - Das Bedürfnis der Philosophie. Ein Überblick über die Entwicklung des Begriffskomplexes "Bedürfnis", "Trieb", "Streben" und "Begierde" bei Hegel. (Hegel-Studien, Beiheft 30)
23818: KRAAN, MARLOES - Creating space for fisheren's livelihoods. Anlo-Ewe beach seine fishermen's negotations for livelihood space within multiple governance structures in Ghana. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
14041: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
15681: KRAEMER, DR. H. - De strijd over Bali en de Zending. Een studie en een appèl.
19633: KRALT, P. - De vrouwen, de vriend en de verborgen God. Willem Kloos, zomer 1884 - winter 1885. [ = Maatstaf, 34e jrg. no. 1 [januari 1986], pp. 19-35)
19477: KRALT, P. - De Toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis.
23376: KRALT, P. - De Dichter, zijn Geliefden en zijn Muze. Over de vroege poezie van Willem Kloos.
8458: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a New World. Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830-1848.
10935: KRANENBORG, R.; (RED.) - Genezing en religie. (Religieuze Bewegingen in Nederland, cahier no.27)
6954: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Die Russische Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung.
26809: KRAUSE, GREGOR - Bali. (dritte Auflage)
2680: KRAYBILL, DONALD B. - The Riddle of Amish Culture.
14826: KRECH III, SHEPHARD - The Ecologocal Indian. Myth and History.
7461: KREKEL, H. - Engeland en Europa. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14749: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen. (Mit 39 Textfiguren und 1 Tabelle) (Nachdruck)
13521: KRELL, DOROTHY; (ED.) - The California Missions. A Pictorial History. (A Sunset Book)
3747: KRETTEK, OTMAR - Rollen, schweben, gleiten. Unkonventionelle Verkehrsmittel gestern-heute-morgen im spurgebundenen Verkehr.
19839: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
21221: KREUKELS, DR. L.H.M. - Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21621: KREUTEL, RICHARD F.; SPIES, OTTO; (INS DEUTSCH UBERTRAGEN UND ERLAUTERT VON) - Leben und Abenteuer des Dolmetschers Osman Aga. Eine turkische Autobiographie aus der Zeit der grossen Kriege gegen Osterreich.
19524: KREWITT, ULRICH - Metapher und tropische Rede in der Auffassung des Mittelalters. (Beihefte zum "Mittellateinischen Jahrbuch", Bd. 7)
2379: KRICKEBERG, WALTER; TRIMBORN, HERMANN; ZERRIES, OTTO - Pre-Columbian American Religions.
7285: KRIEGBAUM, GüNTHER - Die parlementarische Tätigkeit des Freiherrn C.W. Heyl zu Herrnsheim. (Mainzer Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 9)
13875: KRIKHAAR, DESIREE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster. (2e dr.)
6276: KRISPYN, EGBERT - Anti-Nazi Writers in Exile.
23349: KROEF - Velp en zyn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden.
18877: KROL, HANS - Heemsteedse gemeeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900.
17622: KROM, J.C.; - Het molenrijk Uitgeest. Uit de geschiedenis van een dorp. (met medewerking van mr. W.A.M. Admiraal)
15612: KRONE, PATTY; (RED.) - Driedimensionale typografie. Een project van Joseph Semah. / Threedimensional Typography. A Project by Joseph Semah.
10841: KRONEMBERG, M.E. - Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contributions to a new edition.
20696: KRONENBERG, ANDREAS - Die Teda von Tibesti. (Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Band XII)
14844: KROON, C. - Uit de geschiedenis van Hazerswoude.
18384: KROON, WIM - Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006.
19774: KROONENBURG, J.; VAN ROSSUM, G.M.; BRUIN, J.; STEGENGA, B. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
20665: KRUGER, FRIEDHELM - Bucer und Erasmus. Eine Untersuchung zum Einfluss des Erasmus auf die Theologie Martin Bucers (bis zum Evangelien-Kommentar von 1530).
21087: KRUIJSEN, JOEP; SIJS, NICOLINE VAN DER (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
160: KRUISHEER, DR. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
22249: KRUIVER, JOHAN - Kroniek van de Tweeling. Hoogtepunten uit de Koog-Zaandijkse geschiedenis van de 20-ste eeuw.
11847: KRUTISCH, PETRA; (HRSG. VON) - Im Sinne der Alten... Italienische Majolika des Historismus. Ausstellung Weserrenaissance-Museum Schloss Brake Lemgo 10.9.1995 - 26.11.1995 / Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 14.12.1995 - 11.2.1996.
5204: KRUUK, HANS - Niko's Nature. A life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
16270: KRUYSKAMP, C. - Het Esbatement vant Gelt. ( = overdruk uit Jaarboek van "De Fonteine", dl. XVI, 1966, pp. 59-85)
6920: KRYSTUFEK, DR. FRANT. XAV. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
6921: KRYSTUFEK, DR. FRANT. XAV. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
23944: KUHLER, DR. W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Dl. 2 1600-1735, eerste helft. [-1635]
10956: KUHN, REINHARD - The Return of Reality. A Study of Francis Vielé-Griffin.
20296: KUHN, WILLIAM M. - Henry and Mary Ponsonby. Life at the Court of Queen Victoria.
18815: KUHNEL, BIANCA - Crusader Art of the Twelfth Century. A Geographical, an Historical, or an Art-Historical Notion ?
21602: KUIJPER, I.P. - Kent u ze nog... de Wormers.
12123: KUIKEN, KEES - Soldiers, Cops, Bannermen. The Rise and fall of the First Communist Chinese Police State 1931-1969.
4721: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit Text with Notes)
20997: KUIPER, W.E.J. - The Greek Aulularia. A Study of the Original of Plautus' Masterpiece.
8661: KUIPER, MAARTEN - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk. (Met bijdragen van J. Bruin en Volkert J. Nobel) (Stolphoevereeks, nr. XI)
13101: KUIPER-RUEMPOL, DRS. ALMA - Wedgwood en Nederland in de 18de eeuw.
18941: KUIPERS, S. L. - Cast in Concrete ? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutch Social Policy Reform. (dissertation Universiteit Leiden)
5206: KUIPERS, J. - Die Geschichte der deutschen Kurzgeschichtsforschung.
5173: KUITENBROUWER, MAARTEN - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal- Land, en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
8970: KUITERT, H.M. - Over religie. aan de liefhebbers onder haar beoefenaars. (2e dr.)
5147: KUITERT, H.M.; BRINKMAN, M.E.; (RED.) - Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie.
4148: KULSDOM, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Niebelungenlied. Ein Versuch. (diss. Universiteit van Amsterdam)
9581: KUMAR MAITY, SACHINDRA - Economic Life in Northern India in the Gupta period (Cir. A.D. 300-550). (2nd revised ed.)
18198: KUMCU, ADAM - De fil en aiguille. Genese et declin des ateliers de confection d'Amsterdam. (these de doctorat Universiteit van Amsterdam)
9589: KUNDRA, J.C. - Indian Foreign Policy 1947-1954. A study of Relations with the Western Bloc. (dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
12872: KUNHARDT JR., PHILIP B. - Life smiles back. More than 200 Classic Photos from the Famous Back page of American's Favorite Magazine.
7772: KUNST, JAAP - Terschellinger volklsleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. (met 27 illustraties naar fotografiëen. Ruim 120 melodiëen en een kaartje) (2e herziene en vermeerderde druk)
11221: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeth-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis 1485-1814. [Utrecht] (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11496: KUNSTAMBT KREUZBERG (HERAUSGEGEBEN VON) - Frans Masereel 1889 - 1972. Über Krieg und Frieden.
7041: KUNTZ, MONIQUE; HOREMANS, JEAN-M. - Valery Larbaud 1881-1957. (Avec supplément : Larbaud dans les collections belges. Notices.)
16409: KUPCHAN, CHARLES A. - The End of the American era. U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first century.
16102: KUPER, ADAM; KUPER, JESSICA; (EDS.) - The Social Science Encyclopedia. ( 2nd edition)
21298: KUPER, ADAM - Anthropology and Anthropologists. The modern British school.
10622: KUPER, ADAM - Wives for Cattle. Bridewealth and Marriage in Southern Africa.
13864: KURGAN, G.; MOUREAUX, PH. - La quantification en histoire.
24021: KURI, SAMI - Une histoire du Liban a travers les archives des jesuites. T. I 1816-1845. T. II 1846-1862. (2 tomes)
13751: KURSAWE, HANS-DIETER - Monheim. Neue Stadtentwicklung zwischen den Grossstädten.
26715: KURSTJENS, WILLEM - Tegelen in de jaren dertig.
10281: KURZ, ANDREAS - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko. Die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siècle.
22014: KUTZ, MARTIN - Deutschlands Aussenhandel von der franzosischen Revolution bis zur Grundung des Zollvereins. Eine statistische Strukturuntersuchung zur vorindustrieller Zeit. (VSWG Beiheft Bd. 61)
12723: KUYPER, DR. A.; IDENBURG, A.W.F. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg verzorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Bruyn en Dr. G. Puchinger.
18037: KUYPER, BUBB - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
16453: KUYPER, W. - Een manieristisch theater van een barok architect. ( = Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 69 /1970/, afl. 3, pp. 99-117.
8073: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen ? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
19125: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
4499: KYD, THOMAS - The Spanish Tragedy. (edited by Philip Edwards) (The Revels Plays) (reprint)
19706: KYROVA, MAGDA; MENSINK, ONNO; DE POORTER, ERIKA; E.A. - The ear catches the eye. Music in Japanese prints.
21923: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Anna Maria de Sandra.
8676: L'HERMITE, TRISTAN - Le Page Disgracié. (Préface de Marcel Armand)
19006: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Onder de Republiek. (3e dr.)
19011: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - In de generaliteitslanden.
19005: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Silhouetten. (5e dr.)
7090: LüPNITZ, HERBERT - Auf den Spuren alter uckermärkischer Familien in Criewen. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 6)
9456: LüBECK, WALTER - Reiki. De Weg naar het Hart. inwijding in de drie Reiki-graden. (3e dr.)
5029: LöFFLER, SUSI - Johann Peter Hebel. Wesen und Wurzeln seiner dichterischen Welt. (Dissertation Universität Zürich)
11832: LöCHER, DR. KURT; MOELLER, PROF. DR. BERND; ZANDER-SEIDEL, DR. JUTTA; (RED.) - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers, veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
15850: LéVI-STRAUSS, CLAUDE - The Elementary Structures of Kinship. (revised edition)
7056: LAANSMA, S.; BROUWER, T. - Muziektenten in Gelderland.
26461: LAANSMA, S. - De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel.
26492: LAANSMA, S. - De Joodse gemeente te Borculo, omvattende Borculo, Eibergen, Groenlo, Lochem, Neede en Ruurlo.
19252: LAANSTRA, WILLEM; WIJNAND, MARIKE - De familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift. Otto Coenders (1883-1952), Joop Coenders (1913-1986)
6116: LAARMAN, J. - Gedenkboek Nederlandsche Kegelbond 1909-1934.
14772: LABANDE, EDMOND-RENé - Mirabilia mundi. Essai sur la personnalité d'Otton III. ( = Cahiers de Civilisation Médiévale Xe - XIIe Siècles, VIe Année/1963/ no. 3, pp. 297-313, et no. 4, pp. 455-476)
20298: LABELLE, MAURICE MARC - Alfred Jarry. Nihilism and the Theatre of the Absurd.
21097: LABROUSSE, ELISABETH - Pierre Bayle. Tome I. Du pays de Foix a la cite d'Erasme. Tome II. Heterodoxie et rigorisme. (2 t.)
4304: LACEY, W.K. - The Family in Classical Greece. (reprint)
111: LACOMBE, PIERRE; GOULET, PATRICE - Le Corbusier (Edouard Jeanneret, dit)
8086: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle. 1. Le rebelle 1890-1944. 2. Le politique 1944-1959. 3. Le souverain 1959-1970. ( 3 t.)
17116: LACROIX, MARIE-THERESE - L'Hôpital Saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai de sa fondation à sa mutation en cloître ( ± 1230 - 1611). ( 2 tomes)
5829: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
5828: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
19206: LADNER, GERHART B. - Images and ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art. (2 vol.)
26820: LADYGINA-KOHTS, N.N. - Infant Chimpanzee and Human Child. [A Classic 1935 Comparative Study of Ape Emotions and Intelligence, reedited by Frans B.M. de Waal)
7296: LAFEBER, C.V. - Vredes- en bemiddelingspogingen uit het eerste jaar van Wereldoorlog I augustus 1914-december 1915. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
24360: LAFEBER, C.V. - De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990. Een practische docentenhandleiding.
9814: LAGERKRANTZ, OLOF - August Strindberg.
10468: LAHUE, KALTON C. - Dreams for Sale. The Rise and Fall of the Triangle Film Corporation.
8219: LAI, T.C.; MOK, ROBERT - Jade Flute. The Story of Chinese Music.
9603: LAIOU, ANGELIKI E.; (ED.) - Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies.
24377: LAMBOOIJ, H.TH.M.; PIGGE, M.G.; VAN DE POL, R.J.M.; TIMMER, F. - Heerlijk Schagen. De geschiedenis van een Westfriese marktstad.
18203: LAMBOOIJ, MATTIJS - Promoting Cooperation. Studies into the effects of long-term and short-term rewards on cooperation of employees. (dissertation Universiteit Utrecht)
9125: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jrg. 46, nr. 113)
17497: LAMBRECHTS, JOHN - Van ei tot kampioen. (4e dr.)
19580: LAMBTON, LUCINDA - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
3763: LAMMERS, HENK - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid en het onderwijs in het Nederlands. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
15896: LAMMERS, FRED - Het Huis van Oranje in oude ansichten. Deel I. 1880-1910.
20315: LAMMERTSE, FRISO; VERGARA, ALEJANDRO - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
13965: LAMPEL, WALTER; MAHRHOLDT, RICHARD - Waffen-Lexikon für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen waffen-, schiess- und schusstechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen. (5. Auflage). Dazu noch : Nachtrag I
13514: LAMPUGNANI, VITTORI MAGNAGO - Museumsarchitektur in Frankfurt 1980-1990.
2558: LAMUR, H.E. - The Demographic Evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
21296: LANCéE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
23485: LANCEE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
12194: LANCHNER, CAROLYN - Joan Miro.
24221: LANCON, DANIEL - Jabes, l'Egyptien (French Edition)
25451: LANDES, DAVID - Bankers and Pashas. International Finance and Economic Imperialism in Egypt.
23598: LANDFRIED, KLAUS - Stefan George. Politik des Unpolitischen.
14946: LANDMAN, DR. G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
5107: LANDMANN, MICHAEL - Erinnerungen an Stefan George. Seine Freundschaft mit Julius und Edith Landmann. ( = Castrum Peregrini, Heft CXLI-CXLII)
14109: LANDMANN, MICHAEL - Figuren um Stefan George. Zweiter Band. ( = Castrum Peregrini, 37. Jhg., Heft 183)
11854: LANDOLT, HANSPETER (TEXT); SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN (HERAUSG.) - 100 Meisterzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Basler Kupferstichkabinett.
15021: LANDON, H.C. ROBBINS; (RED.) - Het Mozart Compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Compleet naslagwerk.
3495: LANDWEHR, JOHN - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaiek.
15257: LANG, ADOLF; (RED.); VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M.; LANG, A.; MILLER, ALBRECHT; (TEKST) - Porselein uit Ansbach en Den Haag. Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw. / Ansbacher und Den Haager Porzellan. Beziehungen zwischen zwei Manufakturen des 18. Jahrhunderts.
4152: LANGBROEK, ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10. (Diss. Universiteit van Amsterdam)
16470: LANGE, WILHELM - Caparcona. Das tragische Ende der KZ-Häftlings-Flotte am 3. Mai 1945. Dokumentation.
7782: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den Schoolstrijd 1795-1920. (met een voorwoord van dr. A. Goslinga)
5359: LANGELER, ARNO - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12858: LANGEN, FERDINAND; SCHUUR, KOOS; (RED.) - Het Woord. Maandblad voor de nieuwe nederlandse letterkunde. Jrg. 1, no. 4 (januari 1946)
11340: LANGHOUT, JOH. - The economic conquest of Acheen by the Dutch.
26798: LANKESTER, JOKE; LANKESTER; KO - De magie van wierook.
4724: LANS, MGR. MICHEL; BOGAERTS C.S.S.R., J. - Pater Joannes Baptista Lans (1808-1866). Een stuk geschiedenis uit het kerkelijk leven der 19e eeuw.
2965: LANSER, SIEBREN H. - Het schip der kerk op roze golven. Over homobevrijding en ecclesiologie. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
8461: LANZINNER, MAXIMILIAN - Reichsversammlungen und Reichskammergericht 1556-1586.
7300: LAPP, BENJAMIN - Revolution from the Right. Politics, Class and the Rise of Nazism in Saxony, 1919-1933.
7251: LAQUEUR, WALTER; MOSSE, GEORGE L.; (HRSG. VON) - Internationaler Faschismus 1920-1945.
23997: LAQUEUR, WALTER - The Struggle for the Middle east. The Soviet Union and the Middle East 1958-68.
17837: LARILLARD, DR. E. - Honderd rijmpjes.
14701: LAROUI, ABDALLAH - L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse.
24008: LAROUI, ABDALLAH - L'ideologie arabe contemporaine. (preface de Maxime Rodinson)
19831: LARSEN, BENT; STEAN, MICHAEL - Karpov-Kortsjnoi. Schaken om de wereldtitel 1978.
14920: LARY, DIANA - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925-1937.
4213: LASKER-SCHüLER, ELSE - Sämtliche Gedichte. (Die Bücher der Neunzehn, Bd. 134)
9602: LASLETT, PETER; WALL, RICHARD; (EDS.) - Household and family in past time. Comparative studies in the size and structure of the domestic group over vthe last three centuries in England, France, Serbia, japan and colonial North America, with further materials from Western Europe.
16578: LAST, JEF - Tau Kho Tau. Gedichten.
5202: LATEEF, SHAHIDA - Muslim Women in India. Political & Private Realities 1890s-1980s.
7390: LAU, F. - Kommunale Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396. (Photomechanische Reprint)
21955: LAUER, DITTMAR - 50 Jahre Vierherrenborn. Die Geschichte einer jungen Gemeinde. (Schriftenreihe Ortschroniken des Trierer Landes Band 51) (2. Auflage)
16559: LAURENS, BEN - Rotterdam, geblaakte stad.
16183: LAVEILLE, R.P. - Le P. De Smet (1801-1873). (introduction par G. Kurth)
9582: LAWFORD, JAMES P. - Clive Proconsul of India. A Biography.
23987: LAWRENCE, T.E. - Seven pillars of wisdom. A triumph.
20590: LAWTON, HAROLD WALTER - Contribution a l'histoire de l'Humanisme en France. Terence en France au XVIe siecle. Editions et traductions.
2702: LAYISH, AHARON - Divorce in the Libyan Family. A study based on the sijills of the sharia courts. (New York University Studies in Near Eastern Civilization)
9475: LAZAREV, VIKTOR N. - Theophanes der Grieche und seine Schule. (übersetzt aus dem russischen)
17667: LE CLERCQ, M.H.; KORVING, E.E.P. - Het toneel in de Leidse Schouwburg tussen 1830 en 1840. (in : De Negentiende Eeuw. Documentatieblad werkgroep 19e eeuw, 7e jrg., no. 3 /sept. 1983/, pp. 201-209)
14532: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - L'historien, le chiffre et le texte.
26736: LE GOFF, JACQUES - De cultuur van middeleeuws Europa.
17192: LE CORBEILLER, CLARE - Alte Tabaksdosen aus Europa und Amerika.
22157: LEACH, E.R. - Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure.
9821: LEACH, EDMUND - Claude Levi-Strauss.
4747: LEACH, E.R. (ED.) - Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan.
21797: LECHIEN-DURANT, FRANCOISE - Museum David & Alice Van Buren. Huis van herinneringen.
6898: LECLERCQ, JEAN - Saint Pierre Damien. Ermite et Homme d'église.
24286: LECLERCQ, J.B. - Die Geschichte der Wallonischen Kirche von Hanau von ihrer Grundung an bis zum eintreffen der franzosischen Refugies. (Unveranderter Nachdruck des franzosischen origanals von 1868, mit deutscher Ubersetzung)
23632: LECOMTE, FRANCOISE - Inventaire des archives de l'Hopital des Incurables a Liege.; Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Jacques a Liege. ( 2 tomes)
15387: LEE, CAROL ANN - Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie.
15655: LEE KIP LIN - The Singapore House 1819-1942.
21481: LEE JR., MAURICE - The Road to Revolution. Scotland under Charles I 1625-1637.
11613: LEECH, MARGARET - In the days of McKinley.
18036: LEEFLANG, CHR. - Stichting . Catalogus 1961-1965.
621: LEEFLANG, K.W.H. - Domino Games and Domino Puzzles. A complete Guide to the Infinite Ways of Dominoes Rules, Games, Puzzles, Mathematical Enigmas.
11031: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. De macht van het beeld. de onmacht van het woord.
23713: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
13201: LEEMHUIS, F. - The D and H stems in Koranic Arabic. A comparative study of the function and meaning of the fa''alaand 'af'ala forms in Koranic usage. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
24245: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. (handelsuitgave proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13309: LEENDERTSE, M.J.; (RED.) - De Hechte Band tusschen Vorstenhuis en Vaderland. Samengesteld ter gelegenheid van de vijfenvijftigsten jaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria 31 Augustus 1880 . 31 Augustus 1935.
1487: LEENDERTZ JR., DR. P. - Het leven van Vondel.
18829: LEENHEER, SIMON; HOGEWONING SR., DAAN - Zo was Rijnsburg. Een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief.
4449: LEES, CHARLES J.; (ED. BY) - The Poetry of Walter Haddon.
15775: LEEUW, RONALD DE (RED.) - Herinneringen aan Italie. Kunst en toerisme in de 18e eeuw. (Catalogus bij de tentoonstelling)
5841: LEEUWEN, LIZZY VAN - Airconditioned Lifestyles. Nieuwe rijken in Jarkarta.
10550: LEEUWRIK, NEL - Kantklosplezier. Een keur van 50 kantklospatronen.
19914: LEFAIVRE, LIANE; TZONIS, ALEXANDER - De oorsprong van de moderne architectuur. een geschiedenis in documenten. (met een inleiding vermeerderde herdruk van :Theorieen van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.; 1984)
18221: LEFERINK, SONJA - Wij armen kunnen niet sterven. Doodscultuur en marginalisering in Argentinie. (dissertatie Universiteit van Utrecht)
12418: LEGBAND, PAUL - Münchner Bühne und Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. ( = Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Bd. 51)
20834: LEGENE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
18502: LEGET-KUIJLEN, P.L.; LEGET, J.N. - Van Bousel. Een schippersgeslacht te 's-Hertogenbosch. ( = de Brabantse Leeuw, jrg. 45 /1996/, no. 1, pp. 4-11).
17563: LEGGE, JAMES - Sjoe Tjing. Het boek der Historien. Een gemoderniseerde editie door Clae Waltham naar de vertaling van James Legge. Met een ten geleide van prof. H. van Praag.
12404: LEGGE, JAMES - The Chinese Classics. With a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and indexes.(5 vol.in 4 bindings)(complete set)(Vol. 1&2 Confucian Analects. a.o.The Works of Mencius. Vol. 3 The Shoo King. Vol. 4 The She King. Vol. 5 The Ch'un Ts'ew)
18953: LEGGETT, DONALD A. - The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament with Special Attention to the Book of Ruth.
17287: LEGNER, ANTON; (HERAUSGEGEBEN VON) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. (3 Bde.)
12221: LEGNER, ANTON; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. (3 Bde.)
11855: LEGOUIX, SUSAN - Image of China. William Alexander.
1969: LEHE, ERICH VON; KAUSCHE, DR. DIETRICH; RAMM, DR. HEINZ; JANTZEN, DR. GUNTHER; WIEMER, ROLF - Heimatchronik der Freien und Hansestadt Hamburg.
17981: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A Study in National Character and in the History of Ideas.
7569: LEHMANN, TH. - Het tuigen van schoenerschepen met de daarbij behoorende werkzaamheden. Eenvoudige handleidiing voor de varensman. (reprint)
4401: LEHNING, ARTHUR - Essays en commentaren. dl. 1. De draad van Ariadne. Dl. 2. Ithaka. (2 dln.) (2e dr.)
5035: LEHNING, ARTHUR - Amsterdam, 8 januari 1976.
18999: LEIBOVITZ, LIEL; MILLER, MATTHEW - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied. (met de originrle uitvoering op CD)
23457: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
13252: LEIJENHORST, CEES - Hobbes and the Aristotelians. The Aristotelian Setting of Thomas Hobbes' Natural Philosophy. (dissertation Universiteit Utrecht)
16838: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn. Wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als wegwijzers.
19677: LEINENGA, JURJEN A. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
10658: LEISTRA, JOSEFINE E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de peinture et de Sculpture (1828-1834).
15249: LEK, H.J.; SMIT, J.E.; KWAADGRAS, DRS. E.P.; (RED.) - THOTH Tijdschrift voor vrijmetselaren. Register 1949-2000. (register op de jaargangen 1-51, 1949-2000)
5602: LELIèVRE, RENéE - Le théatre dramatique italien en France 1855-1940.
8972: LEMAIRE, RIA; (RED.) - Vrouwen in de volksliteratuur. Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat.
15277: LEMAIRE, W.C.; DIECKERHOFF, S.L.; E.A. - Vlootpraet.
23999: LEMARCHAND, RENE; (ED.) - The Green and the Black. Qadhafi's Policies in Africa.
2610: LEMLIJ, MOISES (ED.) - Psychoanalysis in Latin America.
3673: LEMMENS, ING. GERARD W.CH. - Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck (st. Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuyk.
26728: LEMMERS, ALAN - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
26701: LEMMERS, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud.
15211: LENNON, NIGEY - The Sagebrush Bohemian. Mark Twain in California. Samuel Clemens's turbulent years on the Barbary Coast.
17066: LENORMAND, H.-R. - L'enfant des Sables.
19218: LENORMAND, MICHEL - Cuisines rustiques.
14735: LENORMAND, H.-R. - Les Pitoëff. Souvenirs.
6701: LENORMAND, H.-R. - Les Confessions d'un auteur dramatique. ( 2 tomes)
17629: LENSHOEK-SMEETS, MARIAN; VAN IMMERSEEL, RONALD - Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge.
10900: LENSINK, HENK - ... dat ik den ploeg van uw woord mag besturen". Bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen.
16035: LENSTRA, CHR. - Over de Zeevang gesproken... Episoden uit de historie van het Oude Land.
21252: LEOPOLD, JOHN A. - Alfred Hugenberg. The Radical Nationalist Campaign against the Weimar Republic.
26622: LEROY, A.C. - Het Stille Woord. (Schildpadreeks, Derde Tiental, No. 4)
12871: LESLIE, SEYMOUR - The Jerome Connexion. Edwardian and later Georgian Society.
4317: LESSER, WENDY - Pictures at an Execution. An Inquiry into the Subject of Murder.
14622: LETTSTRöM, GUSTAF; (EDITOR-IN-CHIEF) - Nordisk Arkitektur. Aren 1946-1949. [Scandinavian Architecture from the years 1946-1949.]
2541: LEUNISSEN, JEF - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
14865: LEUS, HERWIG; WEVERBERGH, JULIEN - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
23771: LEUVELINK, HANNAH; LINDERS, JOKE; DE ZOETE, JOHAN - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1883.
5316: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
16291: LEVI, PRIMO - Gesprekken met Ferdinando Camon, Germaine Greer, Tullio Regge en Philip Roth.
18050: LEVIANT, CURT; (ED.) - King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279. (edited and translated with cultural and historic commentary by Curt Leviant)
6718: LEVIE, SOPHIE - Commerce 1924-1932. Een internationaal tijdschrift. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
21688: LEVILLAIN, LEON - Recueil des actes de Pepin Ier et de Pepin II Rois d'Aquitaine (814-848). (Chartes et Diplomes relatifs a l'histoire de France)
24223: LEVINE MELAMMED, RENEE - Heretics or Daughters of Israel?. The Crypto-Jewish Women of Castile.
13628: LEVY, HOWARD S. - Chinese Footbinding. The History of a Curious Erotic Custom. (Foreword by Arthur Waley; Introduction by Wolfram Eberhard)
8628: LEWENHAK, SHEILA - Women and Trade Unions. An Outline History of Women in the British Trade Union Movement.
7237: LEWIS, JON; (ED.) - The New American Cinema.
20328: LEWIS, JEREMY - Penguin Special. The Life and Times of Allen Lane.
17728: LEWIS, BERNARD - Islam in History. Ideas, people, and Events in the Middle east. (new edition, revised and expanded)
2381: LEWIS, OSCAR; LEWIS, RUTH M.; RIGDON, SUSAN M. - Four Men. Living the Revolution. An Oral History of Contemporary Cuba.
2418: LEWIS, OSCAR - Tepoztlán. Village in Mexico.
1225: LEYDESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid, vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentie-honderd.
15550: LEYTEN, HARRY - Tengenenge. Een beeldhouwersgemeenschap in Zimbabwe. A sculptor community in Zimbabwe.
8556: LHOSPICE, MICHEL - Divorce et Dynastie.
6854: LIANG, GUOYONG - New Competition. Foreign Direct Investment and Industrial Development in China.
26850: LIBBRECHT, ULRICH - Inleiding Comparatieve Filosofie. Opzet en ontwikkeling van een comparatief model.
26749: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel. (Russische Miniaturen)
9528: LICHTNER-AIX; BECK, RAINER (EINFüHRUNG) - Lichtner-Aix. Malerei und Graphik. Mit vollständigem Oeuvre-Verzeichnis der Druckgraphik von 1967 bis 1983.
20911: LIDDELL HART, B.H. - Foch, Man of Orleans. ( 2 vol.) (2nd. impr.)
8751: LIEBKNECHT, WILHELM - Wilhelm Liebknecht Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Band I. 1862-1878. (herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert)
17725: LIEBKNECHT, WILHELM - Briefwechsel mit karl Marx und Friedrich Engels. (herausgegeben von Georg Eckert)
26658: LIEBMAN, MARCEL - Ne Juif. Une enfance juive pendant la guerre.
13125: LIEBREICH, KAREN - Fallen Order. A History.[of the Piarist Order, 1621-1648]
5234: LIESE, WOLF - Louise Dumont. Ein Leben für das Theater.
14203: LIESSEM, THOMAS - Willi Ostermann. Leben und Wirken des rheinischen Volksliederdichters.
19636: LIEVENSE-PELSER, DRS. E.; ZANTKUYL, H.J.;LUCA, P.M.; E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstrantse Kerk.
10594: LIFAR, SERGE - Auguste Vestris. Le dieu de la danse.
8248: LIGTHART, CORNELIUS J. - Le retour des Jésuites au XIXe siècle. La vie du Père Général J. Ph. Roothaan.
5118: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's Zwischen Himmel und Erde. A study of its artistic structure.
24366: LINDBLAD, J.THOMAS - Sweden's Trade with the Dutch Republic1738-1795. A quantative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
1313: LINDBLAD, J.TH. (ED.) - Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s. Proceedings of the colloquium, Amsterdam, 20-22 September 1994. (KNAW Verhandelingen, Afd. Letterkunde, N.R. dl. 167)
23553: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711. (mededelingen der K.N.A.W., afd. Letterkunde, N.R. dl. 21, no. 3)
12945: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
12180: LINDEBOOM, KAPITEIN LUCAS; PHONO-LINDE (ALIAS) - Oude K.P.M. - Schepen van 'Tempo Doeloe'. Deel V./ Old K.P.M.- Ships from the Past. Vol. V.
12181: LINDEBOOM, KAPITEIN LUCAS; PHONO-LINDE (ALIAS) - Oude K.P.M. - Schepen van 'Tempo Doeloe'. Deel III./ Old K.P.M.- Ships from the Past. Vol. III.
13256: LINDEMANN, MARY - Patriots and Paupers. Hamburg, 1712-1830.
2162: LINDEN, IAN - Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland 1889-1939.
11120: LINDNER, JAN JOOST - Het tweede kabinet-den Uyl. Linkse idealen en mislukkingen 1966-1994.
18213: LINDSAY, JACK - William Morris. His Life and Work.
15366: LINKLATER, MAGNUS; HESKETH, CHRISTIAN - John Graham of Claverhousse. Bonnie Dundee for King and Conscience.
21939: LINKLATER, ERIC - The Royal House of Scotland.
2676: LINSSEN, DR. G.C.P.; (RED.) - Onder dak bij St. Jozef. Bijdragen over de geschiedenis van Bouwvereniging St. jozef te Roermond ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan in 1984.
10979: LINSSEN, DR. G.C.P.; (RED.) - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftig bestaan in 1989. [te Roermond]
26550: LINTSEN, PROF.DR.IR. H.W.; BAKKER, DR. M.S.C.; HOMBURG, DR. E.; VAN LENTE, DR. D.; SCHOT, DR. J.W.; VERBONG, DR. IR. G.P.J.; (RED.) - Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deeel I. Techniek en Modernisering. Landbouw en voeding.
26784: LINTSEN, H.W. / LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht. (proefschrift T.H. Eindhoven
6709: LIOURE, MICHEL - L'Esthétique dramatique de Paul Claudel.
20126: LIPSCH, MAURICE A.H. - Tiwanaku. De artefacten en de samenleving. (Wampum, no. 15)
15606: LIPSCHITS, ISAAC - Rafael Gerstenfeld 1900-1976. Een man van goede daden.
24355: LISMAN, A.J.A.M. - Toegangshekken in de Vechtstreek. (= Niftarlake jaarboekje 1994, pp. 21-70)
10662: LISSENS, DR. R.F.; BROECKX, PROF.DR. J.L.; DEVREKER, PROF. DR. A.; LUYKX, PROF. DR. TH.; DE SMET, PROF. DR. L.; (RED.) - Encyclopedie van Vlaanderen. ( 5 dln.)
23625: LIST, CLAUDIA; BLUM, WILHELM - Buchkunst des Mittelaters. Ein illustriertes Handbuch.
19813: LISTER, MARGOT - Costumes of Everyday Life. An Illustrated History of Working Clothes from 900 to 1910.
22224: LITTLETON, BETTY J. - Clyomon and Clamydes. A Critical Edition.
9651: LITWACK, LEON F. - Been in the Storm So Long. The Aftermath of Slavery.
15085: LIU, YUN-MU - Otto Julius Bierbaum und China. (Dissertation Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
18000: LIVERSIDGE, DOUGLAS - The Mountbattens. From Battenberg to Windsor. (illustrated)
8011: LIVI-BACCI, MASSIMO - A History of Italian Fertlity during the Last Two Centuries.
11590: LLLOYD, JILL; PEPPIATT, MICHAEL - Christian Schad. Das Frühwerk 1915-1935. Gemälde, Zeichnungen, Schadographien.
21453: LO SAN ROSS, ROSA - Beyond Bok Choy. With 70 Recipes. A Cook's Guide to Asian Vegetables.
16037: LOADES, DAVID - The Tudor Court.
23731: LOB, KURT - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
5070: LOCARNINI, DR. GUIDO - Die literarischen Beziehungen zwischen der italienischen und der deutschen Schweiz.
6776: LOCICERO, DONALD - Novellentheorie. The Practicality of the Theoretical.
15553: LOCKLIN, GERALD - The Gold rush and other stories, including the Bukowski / Barfly narrative.
13039: LODEWIJKS, HENNY - Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system. Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. (dissertation Vrije Universiteit van Amsterdam)
21435: LOENEN, H.R. - Van Heidenoord tot Hoeksteen. Geschiedenis van de Nederlands-Hervormde Kerk te Austerlitz vanaf 1861.
12417: LOESCH, ILSE - So war es Sitte in der Renaissance.
5168: LOEVE, HANS - Fisk Gospelencycopedie. Alles over gospelmuziek en relipop.
15369: LOEWE, RAPHAEL; (INTRODUCTION, NOTES ON THE ILLUMINATIONS, TRANSCRIPTION AND ENGLISH TRANSLATION BY) - The Rylands Haggadah. A Medieval sephardi Masterpiece in Facsimile. An illuminated Passover compendium from mid-14th century Catalonia in the collections of the John Rylands University Library of Manchester with a commentary and a cycle of poems.
1828: LOGCHEM, J. TH VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (diss. Rijksuniversiteit Utrecht))
15838: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. (9e herziene druk)
17581: LOK, ROSSANA - Gifts tot the Dead and the Living. Forms of Exchange in San Miguel Tzinacapan Sierra Norte de Puebla, Mexico.
26767: LOKIN, J.H.A.; JANSEN, C.J.H. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
17861: LOMBORG, BJORN - The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World. (20th printing)
19311: LOMMERS, HENK - Huidproblemen bij honden. Handige weetjes en effectieve tips.
14290: LONCIN, JOOST - Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust. (2e druk)
16261: LONGHURST, JOHN E. - Luther's Ghost in Spain (1517-1546).
23984: LONGRIGG, STEPHEN HEMSLEY - Oil in the Middle East. Its discovery and development. (2nd impr.)
15562: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
21812: LOOMEIJER, FRITS - Een eeuw Nederlandse binnenvaart.
21703: LOOMIS, ROGER SHERMAN; (ED.) - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
13211: LOOPER, BERT; MES, HARRY - Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting te Zutphen 1848-1988. Van armenzorg tor sociale woningbouw.
15600: LOOS-DUIVERMAN, RIET - Nederlandse landschappen. Register.
5043: LOPUHAä, RIK - Estimation of Location and Covariance with high Breakdown Point. ( dissertation Technische Universiteit Delft)
13012: LORIE, PETER - Volksgeloof. Boek van Magische Kennis.
14236: LORWIN, VAL R.; PRICE, JACOB M.; (ED.) - The Dimensions of the Past. Materials, Problems, and Opportunities for quantative Work in History.
5372: LOTHE, JEAN - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme russe. Contribution à l'histoire de la pensée et de la littérature populistes en Russie (1870-1890).
15558: LOTSY, K.J.J. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Haarlemsche Football Club 1879-1929.
6722: LOTTMAN, HERBERT - The Left Bank. Writers in Paris. From Popular Front to Cold War.
10322: LOUBèRE, LEO A. - The Wine Revolution in France. The twentieth century.
17079: LOUGEE, CAROLYN C. - Le Paradis des Femmes. Women, Salons and Social Stratification in Seventeenth-Century France.
4742: LOUIS, ANDRE - Bibliographie Ethno-sociologique de la Tunisie. (Publications de l'Institut des Belles Lettres Arabes, no. 31)
23615: LOUISE VAN TOSKANE, EX-KROONPRINSES VAN SAKSEN - Mijn Leven. (3e dr.) (met 8 portretten en platen naar originele foto's)
11205: LOURIDO DIAZ, RAMON - El Sultanato de Sidi Muhammad b. 'Abd Allah (1757-1790). Extracto de tesis doctoral. (= Cuadernos de Historia del Islam, Islamica Occidentalia, no. 2)
5385: LOURIE, RICHARD - Letters to the Future. An Approach to Sinyavsky-Tertz.
7150: LOW, ROSEMARY - Papegaaien. Een complete gids over alle papegaaiachtigen.
6820: LOWIE, ROBERT H. - Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians. (Anthropological Papers of the American Museum of Natural History vol. XI, part III).
17757: LU HSUN - Selected Stories of Lu Hsun. (3rd edition)
19256: LUBARSKY, JARED - Noble heritage. Five centuries of portraits from the Hosokowa family.
5211: LUBLINSKI, SAMUEL - Der Ausgang der Moderne. Ein Buch der Opposition.[1909] Mit einer Bibliographie von Johannes J. Braakenburg neu herausgegeben von Gotthart Wunberg.
10922: LUCAS, ROBERT - Frieda von Richthofen. Ihr Leben mit D.H. Lawrence dem Dichter der"Lady Chatterley".
12239: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900.
21801: LUCHENI, LUIGI - Ich bereue nichts". Die Aufzeichnungen des Sisi-Morders. (herausgegeben von Santo Cappon)
18197: LUCIO-ARIAS, DIANA - Modelling and Measuring the Dynamics of Scientific Communication. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
23489: LUCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
5335: LUI, ELIZABETH GILL - Building Diplomacy. The Architecture of American Embassies.
23490: LUIJF, JAAP - Familie Luijf - Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 22, no. 1 /maart 2000/, pp. 23-54)
19115: LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van het archief van de familie Suringar 1695-1925.
14158: LUIJTEN, GER; VAN SUCHTELEN; BAARSEN, REINIER; KLOEK, WOUTER; SCHAPELHOUMAN, MARIJN; (EDS.) - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
9518: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
10039: LUIKEN, JAN - Vonken der Liefde Jezus van het God-begeerende Zielen-Vuur: zijnde Bloempjes der Zalige Hoop , tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met...daar op speelende versen...en Spreuken. (5e dr.)
10530: LUITEN, WIM; LUITEN, WALLY - Karate. Basistechnieken, kata, wedstrijdvormen, zelfverdediging.
16256: LUKACS, GEORG - Von Nietzsche zu Hitler oder Der Irrationaklismus und die deutsche Politik.
20699: LUKACS, JOHN - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
15140: LULOFS, MADELON - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. (übertragen von W.H. Kotas)
6769: LUND, DALE - All about Tarantulas.
15076: LUNSHOF, H.A. - Als dieven in de nacht. Studie in onrecht no. 2
6299: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. C.W. - Grieksche Ceramiek.
26703: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE - The Indian Miniatures in the Canter Visscher Album. / Catalogue of the Twenty-Eight Indian Miniatures in the Canter Visscher Album. ( = The Rijksmuseum Bulletin, vol. 64 /2016/, no. 3, pp. 194-245 )
19283: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945.
5208: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus ? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
8464: LUTJEHARMS, J.L. - De geschiedenis der oude kerk van Warmenhuizen (St. Ursula) (reprint)
24101: LUTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
21813: LUTKE MEIJER, G. - De Amsterdamse haven door de eeuwen heen.
16727: LUTTRELL, CLAUDE - The Creation of the First Arthurian Romance. A Quest.
22230: LUTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A biography. translated from the German by Janice Furness)
19496: LUXTON, ELSIE - De techniek van de Honitonkant.
14436: LUYCK, MAURITS - 60 jaar turngeschiedenis te Berkenbos - Heusden-Zolder
18911: LUYTEN, H. - Amstelveen in oude ansichten. (3e dr.)
5142: LUZ AFONSO, SIMONETTA; D'INTINO, RAFFAELO; SOROMENHA, MIGUEL - Nossa Senhora dos Mártires. The Last Voyage.
15667: LYAUTEY, HUBERT - Le rôle social de l'officier. (préface du Général Weygand)
15668: LYAUTEY, HUBERT - Choix de lettres 1882-1919.
6741: LYDAY, LEON F.; WOODYARD, GEORGE W.; (EDS.) - Dramatists in Revolt. The New Latin American Theater. (2nd printing)
10599: LYDIS, MARIETTE; DE MONTHERLANT, HENRY - Mariette Lydis. 55 Illustrations - texte par Henry de Montherlant.
19098: LYNA, FREDERIC - Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique. Tome XII. Heraldique - Armoriaux. (reimpression)
9654: LYND, STAUGHTON - Intellectual Origins of American Radicalism.
6192: MüLLER, FRANK G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkogaaf in de Villa Albani.
17593: MüHLENSIEPEN, INGE - Leni Matthaei - ein Leben für die Klöppelspitze.
16915: MüHLHAUPT, FREYA; ADKINS, HELEN; HAMBURGER, DIETLINDE; A.O.; (EDS.) - Self-portraits from the 1920s. The Feldberg Collection. / Autoportaits des années 20. La Collection Feldberg.
3707: MüNCH, RICHARD - Understanding Modernity. Toward a new perspective going beyond Durkheim and Weber.
7036: MüNZEL, GUSTAV - Der Skulpturenzyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters. (Nachdrück)
15977: MäRZ, EDUARD - Austrian Banking and Financial Policy. Creditanstalt at a Turning Point, 1913-1923.
13016: MüLLER, WERNER - Auf den Spuren von Gottfried Silbermann. Ein Lebensbild des berühmten Orgelbauers nach urkundlichen Quellen gezeichnet. (7. Auflage)
11592: MüLLER-ALSBACH, ANNJA; STAHLHUT, HEINZ; SZEEMANN, HARALD; / MUSEUM JEAN TINGUELY; (EDS.) - Marcel Duchamp.
14242: MüLLER-CHRISTENSEN, SIGRID - Oude Meubels. Van de Middeleeuwen tot de Jugendstil.
11966: MüLLER, FRANK G.J.M. - The So-Called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani. (Iconological Studies in Roman Art I)
11967: MüLLER, FRANK G.J.M. - The Aldobrandini Wedding. (Iconological Studies in Roman Art III)
13356: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
4483: MAAS, P.F.; (ED.) - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel III Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951). Band B. Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw.
12582: MAAS, J.H.; MAAS, A. - De geschiedenis van Naarden.
21460: MAAS, NOP - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
12838: MAAS, DR. P.F. - Sociaal-democratische gemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
13901: MAAS, DR. PETER F. - Indie verloren rampspoed geboren. Het moeizaam afscheid van Indie van Van Mook, Stikker en Sassen.
5121: MAASSEN, J.P.J. - Die Schrecken der Tiefe. Untersuchungen zu Elisabeth Langgässers Erzählungen. Im Anhang : Erstdruck der "Venus II" Novelle. (Dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
19225: MAAT, JAAP - Philosophical languages in the seventeenth century : Dalgarno, Wilkins, Leibniz. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5418: MABER, RICHARD G. - The Poetry of Pierre Le Moyne (1602-1671).
20227: MABRO, ROBERT - The Egyptian Economy 1952-1972.
3628: MACCORMACK, CAROL P. (ED.) - Ethnography of Fertility and Birth.
7443: MACCULLOCH, DIARMAID - Thomas Cranmer. A life.
15788: MACCURDY, RAYMOND R.; - Francisco de Rojas Zorrilla.
5747: MACDONALD, COLIN S. - A Dictionary of Canadian Artists. Vol I A-F.
5748: MACDONALD, COLIN S. - A Dictionary of Canadian Artists. Vol II G-Jackson.
26641: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of Its History, Politics, Architecture, and Society.
17923: MACHARD, PIERRE HENRI - Essai historique sur Marnes-la-Coquette (Marne-lès-Saint-Cloud) (Seine-et-Oise).
2556: MACHOBANE, L.B.B.J. - Government and Change in Lesotho, 1800-1966. A Study of Political Institutions.
4025: MACIOCIA, GIOVANNI - The Practice of Chinese Medicine. the treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs.
11823: MACK SMITH, DENIS - Mazzini.
20202: MACKENZIE, COMPTON - The House of Coalport 1750-1950.
12389: MACKENZIE, JOHN M.; (ED.) - Imperialism and Popular Culture.
4137: MACKIE, ERIN - Market à la Mode. Fashion, commodity, and gender in The Tatler and The Spectator.
25427: MACLAREN COBBAN, J. - The Red Sultan. The remarkable adventures in Western Barbary of Sir Cosmo Maclaurin, Bart., of Monzie in the County of Perth.
16461: MACRORY, PATRICK - Retreat from Kabul. The catastrophic British defeat in Afghanistan, 1842.
14001: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
19924: MADDEN, THOMAS F. - Enrico Dandolo and the Rise of Venice.
4596: MADDOX, BRENDA - Nora. A Biography of Nora Joyce.
19967: MADOU, MIREILLE - De weg naar Santiago de Compostela. Kunst en cultuur.
5159: MADSEN, LARS BJøRN - Früher Zollamt - heute Speditionshaus. Aus der Geschichte des Kolding Zollamtes.
10020: MADSEN, RICHARD - Morality and Power in a Chinese Village.
21995: MAES, BART; NOUWEN, WIL; WEERTS, FRITS; (SAMENGESTELD DOOR) - Weert is veranderd. [deel 1] Stadsbeeeld binnen de Singels.
14860: MAETERLINCK, MAURICE - Weisheit und Schicksal. (uebertragen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski; mit Schmuckleisten und Initialen von Wilhelm-Muller-Schoenerfeld) (6. und 7. Tausend)
14861: MAETERLINCK, MAURICE - Vom Tode. (uebersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski)
15139: MAETERLINCK, MAURICE - Der begrabene Tempel. (übertragen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski)
21740: MAGNE, EMILE - Madame de Lafayette en menage. D'apres des Documents inedits.
19430: MAGNE, EMILE - La fin troublée de Tallemant des Réaux. D'après des documents inédits.
12811: MAGNE, EMILE - Madame de Lafayette en ménage. D'après des Documents inédits.
21502: MAGNE, EMILE - Le vrai visage de La Rochefoucauld. (6eme ed.)
13651: MAGNUS, FRANZ - Aegypten. Seine volkswirtschaftlichen Grundlagen und sein Wirtschaftsleben.
25433: MAHDI, MOHAMED - Essai monographique sur une tribu du Haut-Atlas. Erguita. (memoire pour le diplome d'etudes superieures es-sciences politiques) (dactylographie)
2710: MAHER, VANESSA - Women and Property in Morocco. Their changing relation to the process of social stratification in the Middle Atlas. (Cambridge Studies in Social Anthropology)
26746: MAHIEU, VINCENT - Verzameld werk.
9176: MAHLER, ALMA - Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe.
21624: MAHNE, GUILIELMUS LEONARDUS - Vita Danielis Wyttenbachii, Literarum Humaniorum nuperrime in Academia Lugduno-Batava Professoris. (editio altera)
2994: MAIDENBAUM, ARYEH; MARTIN, STEPHEN A.; (EDS.) - Lingering shadows. Jungians, Freudians and anti-Semitism.
19980: MAILER, NORMAN - Portrait of Picasso as a Young Man.
19099: MAILFAIT, HUBERT - Un magistrat de l'Ancien Regime. Omer Talon. Sa vie et ses oeuvres 1595-1652.
13062: MAIMON, SALOMON - Mijn levensverhaal. (Vertaald en van noten voorzien door W.Hansen)
13267: MAITLAND, DEREK; WHEELER, NIK - Setting Sails. A tribute to the Chinese Junk.
11607: MAITRON, JEAN; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Troisième partie : 1871-1914. De la Commune à la Grande Guerre. ( 6 tomes; A-Z).
12211: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Werke. (herausgegebenvon Leonhard Kossuth. deutsche Nachdichtung von Hugo Huppert.) (10 Bänden)
16269: MAK, J.J. - Jacobus Celosse, factor van de Vlaamse Kamer "In Liefde Groeiende" te Leiden. (= overdruk uit Jaarboek van "de Fonteine", dl. IV-V, 1946-47, pp. 67-99.)
10370: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale Studiën 1946-1956.
20969: MAK, DR. J.J. - De Rederijkers. (Patria-reeks)
13703: MALBOISSIèRE, GENEVIèVE - Une jeune fille au XVIIIe siècle. Lettres de Geneviève de Malboissière à Adelaïde Méliand 1761-1766. Publiées avec une introduction et des notes par le comte de Luppé. (Avec une phototypie hors texte)
18952: MALEK, JAROMIR - The Cat in Ancient Egypt.
15723: MALIEPAARD, JAN; ZWAAP, RENE - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abkoude (1880-1960)
12425: MALONE, DUMAS - Jefferson and his Time. Vol. I Jefferson the Virginian. Vol. II Jefferson and the Right of Man. vol. III Jefferson and the Ordeal of Liberty. Vol. IV First Term 1801-1805. Vol. V. Second Term 1805-1809. (5 vol.)
19315: MALVIDO, ELSA; MURRIETA, OFELIA; VERBEECK, DIRK - Mexicaanse klederdracht. (Catalogus Europalia 93 Mexico)
12261: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. (1e dr.)
1595: MANGAN, J.A. (ED.) - Sport in Europe. Politics, Class, Gender. (The European Sports History Review- Volume 1)
12131: MANHEIM, RON; STRIEDER, BARBARA; (RED.) - Pflanzenkunde im Mittelalter. Das Kraüterbuch von 1470 der Wasserburgen Anholt und Moyland.
5113: MANN, GOLO - Thomas Mann. Erinnerungen an meinem Vater von Golo Mann. Thomas Mann in Übersetzungen. Bibliographie.
8472: MANN, IDA - Culture, Race, Climate and Eye Disease. An Introduction to the study of geographical opthalmology.
7944: MANN, KRISTIN - Marrying Well. Marriage, Status and Social Change among the Educated Elite in Colonial Lagos. (African Studies Series, no 47)
5074: MANNENS, J.P.M. - Die Aufnahme der dramatischen Werke Hermann Sudermanns. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
14153: MANSINGH, SURJIT - Historical Dictionary of India.
2973: MANSVELT BECK, JAN - The Rise of a Subsidized Periphery in Spain. A geographical study of state and market relations in the eastern Montes Orientales of Granada 1930-1982. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23707: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n. Chr.
4533: MANVELL, ROGER - Sarah Siddons. Portrait of an Actress.
9642: MAPP JR., ALF J. - Thomas Jefferson Passionate Pilgrim. The Presidency. The Founding of the University and The Private Battle.
5406: MARCHELLO-NIZIA, CHRISTIANE - Dire le vrai : L'adverbe "si" en français médiéval. Essai de linguistique historique.
15764: MARE, STELLA - De krans.
11599: MARELLI, ADRIANA - Ludwig Tiecks frühe Märchenspiele und die Gozzische Manier. Eine vergleichende Studie. (Dissertation Universität Köln)
6026: MARES, MICHAEL A. (ED.) - Encyclopedia of Deserts.
9025: MARGADANT, JO BURR - Madame le Professeur. Women Educators in the Third Republic.
4083: MARGADANT, S.V. - Eine Tiefenpsychologische Grundlage zur Klage'schen Graphologie.
16126: MARGRY, P.J.; VAN HEUKELOM, E.C.; LINDERS, A.J.R.M.; (RED.) - Van 'Camere vander Rekeninghen' tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
8186: MARIëN, A.H. - De familie Mariën. ( = Jaarboek Heemkundige Kring "Pladella Villa" Bladel en Netersel, dl. 1, pp. 20-42)
20776: MARIEN-OUDE GROENIGER, RIET - Zusters over het Voetlicht. De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de meisjesulo in Borne door de Zusters van Liefde in historisch en sociaal-economisch perspectief gedurende de periode 1895-1968.
12013: MARIJNISSEN, PETER; DE PAUS, WIM; SCHOON, PETER; SCHWEITZER, GEORGE; (RED.) - De Zichtbaere Werelt. Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
10416: MARINATOS, SPYRIDON - Kreta und das mykenische Hellas. (Aufnahmen von Max Hirmer)
10235: MARINI, MARINO; READ, HERBERT (INTR.); WALDBERG, PATRICK (TEXT); LAZZARO, G. DI SAN (CATALOGUES AND NOTES) - Marino Marini. Complete Works.
16250: MARINUS, DRS. B. - Verenigen hier is 'fransch'". Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
9663: MARKEL, HOWARD - Quarantine ! East European Jewish Immigrants and the New York City Epidemics of 1892.
15073: MARKS, RICHARD - Burrell. Portrait of a Collection.
2361: MARKUS, GEORG - Katharina Schratt. Die heimliche Frau des Kaisers. (2. Auflage)
13040: MARKUS, JUDITH - Doen ze het of doen ze het niet ? Recidivisme bij jonge mannelijke Delinquenten. Een prospectief onderzoek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
2360: MARKUS, GEORG - Katharina Schratt. Die heimliche Frau des Kaisers. (2. Auflage)
17281: MARKUS, ANS; FRENKEL, ANJA; (RED.) - Tot op de huid. 25 jaar schilderkunst van Ans Markus.
20592: MARLAND, HILARY; (ED.) - The Art of Midwifery. Early Modern Midwives in Europe.
16679: MARMELSTEIN, DR. J.W.; TAZELAAR, DR. C.T.; E.A. - Gedenkboek 1910-1935 uitgegeven bij gelegenheid van het Zilveren jubileum van de Christelijke H.B.S. Moreelsestraat 21, Amsterdam.
21332: MAROLD, WERNER - Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein. (bearbeitet und herausgegeben von Alan Robertshaw)
11918: MARONIER, J.H. - Pictures of the Tropics. A catalogue of drawings, water-colours, paintings, and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden..
22208: MAROT, TERESA - Las Monedas del Macellum de Gerasa (Yaras, Jordania). Aproximacion a la circulacion monetaria en la provincia de Arabia.
8453: MARQUART SCHOLTZ, ANTONINE - De waarheid van Karen Blixen.
15591: MARRES, RENE - Frederik Weinreb verzetsman en groot schrijver. (2e herziene druk0
20073: MARRES, W.; VAN AGT, J.J.F.W. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel V. De provincie Limburg. Derde stuk : Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. Eerste aflevering. (reprint)
13320: MARROW, JAMES - Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative. (Ars Neerlandica Vol. I)
20752: MARSHALL, RONALD - Massimo d'Azeglio. An Artist in Politics 1798-1866.
26756: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poezie, proza en critisch proza. (4e dr.) (Dundrukeditie)
4496: MARSTON, JOHN - The Malcontent. (edited by George K. Hunter) (The Revels Plays)
2893: MARTELEUR, RENE - De memwars van de wieltjeszuiger.
19686: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers. De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
6780: MARTENS, GUNTER; ZELLER, HANS; (HRSG. VON) - Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. (reprint)
12167: MARTENS, MAXIMILIAAN P.J. - Bruges and the Renaissance. Memling to Pourbus. Catalogue.
19513: MARTENS, MR. C.J.M.; VAN STRAATEN, MR. J.C. - Wegwijs in de Successiewet en de Wet op belastingen van rechtsverkeer. (5e gewijzigde dr.)
21814: MARTENS, ROB; WESTRA LIEUWE - Glorie van de oude binnenvaart. ...met de beste groeten van... (herdruk)
19203: MARTIN, JOHN; ROMANO, DENNIS - Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797.
19204: MARTIN, JOHN JEFFRIES - Venice's hidden Enemies. Italian Heretics in a Renaissance City.
8037: MARTIN, POL - Het complete kookboek van Pol Martin. Deel II
8035: MARTIN, JUDY - Airbrushing. De complete handleiding voor materialen en technieken.
19030: MARTIN, DALE B. - Slavery as salvation. The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity.
14965: MARTIN, BRADFORD G. - German Persian Diplomatic Relations 1873-1912.
17801: MARTIN, EMILY - The Woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction.
18090: MARTINE, RODDY - Scottish Clan and Family Names. Their Arms, Origins and Tartans.
20995: MARVICK, ELIZABETH WIRTH - The Young Richelieu. A Psychoanalytic Approach to Leadership.
18630: MARX, KLAUS - Die Entwicklung des Violoncells und seiner Spieltechnik bis J.L. Duport (1520-1820).
8456: MARX, JENNY & LAURA & ELEANOR - The Daughters of Karl Marx. Family Correspondence 1866-1898. Commentary and notes by Olga Meier. Introduction by Sheila Rowbotham.
136: MASCHIO, THOMAS - To remember the Faces of the Dead. The Plenitude of Memory in Southwestern New Britain.
10705: MASKERADE-COMMISSIE VAN HET LEIDSCHE STUDENTENCORPS - De intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, 27 juni 1880. Geschiedkundige aanteekeningen tot opheldering vaan de maskerade te houden door leden van het Leidsche Studentencorps op 22 juni 1880.
26500: MASSELINK, J.F. - De Grieks-Romeinse windroos.(proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
21498: MASSON, PIERRE-MAURICE - Une vie de femme au XVIIIe siecle. Madame De Tencin (1682-1749).
26549: MATHIJSEN, MARITA - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1 Brieven en documenten. Deel 2 Toelichtingen. ( 2dln.)
20938: MATHIJSEN, MARITA - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1 Brieven en documenten. Deel 2 Toelichtingen. ( 2dln.)
23441: MATHIJSEN, MARITA; EIJSSENS, HENK; WELSINK, DICK - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. (Amsterdamse smaldelen, no. 8)
12914: MATTAGNE, YVES; GABRIEL, JEAN-PIERRE - Yves Mattagne. De finesses van het stoomkoken.
14266: MATTHEIJ, TH. M.M. - Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg 1764-1810.
20748: MATTHEW, DONALD - The Norman Monasteries and their English Possessions.
13410: MAUCLAIR, CAMILLE - Le peintre americain William Henry Singer Jr N.A.
18635: MAUER, A. - Schetsen en beelden uit den toestand der aarde en het verkeer der volkeren. (2 dln. in een band) (Met twee Staalplaatjes) (naar den zesden druk vrij bewerkt door J. Jurrius)
9412: MAUERSBERGER, VOLKER - Hitler in Weimar. Der Fall einer deutschen Kulturstadt.
24140: MAURRAS, CHARLES - Kiel et Tanger 1895-1905. La République française devant l'Europe. Nouvelle édition revue augmentée d'une préface de 1905 à 1913 et de nombreux appendices.
9014: MAURY, RENé - Napoleon wurde ermordet. Das Geheimnis von Sankt Helena.
21626: MAWLAY AL-QAIM B. MAWLAY SULAYMAN; ABITBOL, MICHEL; (PESENTEE ET TRADUITE PAR) - Tombouctou au milieu du XVIIIe siecle d'apres la chronique de Mawlay al-Qasim b. Mawlay Sulayman.
9812: MAXWELL, GAVIN - Lords of the Atlas. Morocco : The Rise and Fall of the House of Glaoua
23817: MAY, ANIKA - Teaching peace, transforming conflict ? Exploring participants' perceptions of the impact of informal peace education and training in Uganda.
6903: MAYNARD, L'ABBé U. - Saint Vincent de Paul. Sa vie, son temps, ses oeuvres, son influence. (4 tomes)
9044: MAYOR, SUSAN - Collecting Fans.
4427: MAZLISH, BRUCE - James and John Stuart Mill. Father and Son in the Nineteenth Century.
2142: MAZZUCATO, VALENTINA; NIEMEIJER, DAVID - Rethinking soil and water conservation in a changing society. A case study in eastern Burkina Faso.
13896: MC CORMACK, W.J. - Fool of the Family. A Life of J.M. Synge.
11515: MCAFEE, NOëLLE - Habermas, Kristeva, and Citizenship.
18089: MCCHESNEY, R.D. - Waqf in Central Asia. Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889.
13093: MCCLELLAND, CHARLES E. - The German Historians and england. A study in nineteenth-century views.
6912: MCCOY, F.N. - Robert Baillie and the Second Scots Reformation.
21034: MCCULLOCH, J.R.; (ED.) - Early English Tracts on Commerce. (reprint)
23768: MCDERMOTT, JAMES - Martin Frobisher. Elizabethan Privateer.
5536: MCDONAGH, DON - Martha Graham. A biography.
26617: MCFADDEN, CHRISTINE; FRANCE, CHRISTINE - Chocola. Met meer dan 200 recepten. (5e dr.)
21808: MCGRAW, MAAYJO - Creatve Rubber Stamping Techniques. Imiginative, Artistic, Elegant, Easy to Do.
19408: MCGRAW, MARYJO - Creative Rubber Stamping Techniques.
8394: MCINTOSH SNYDER, JANE - Lesbian Desire in the Lyrics of Sappho.
19361: MCINTRE, C.T.; PERRY, MARVIN; (EDS.) - Toynbee. Reappraisals.
13268: MCKEARIN, HELEN; WILSON, KENNETH M. - American Bottles & Flasks and Their Ancestry.
4397: MCLAREN, ANGUS - Birth Control in Nineteenth-Century England.
10436: MCLEOD, JULIET - A Hundred Horses.
7837: MCNAMARA, JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
8478: MCNERNEY, KATHLEEN - The Influence of Ausiàs March on early Golden Age Castilian Poetry.
9650: MCPHERSON, JAMES M. - The Abolitionist Legacy. from reconstruction to the NAACP.
15900: MEAD, MARGARET - Man en vrouw. De relatie der seksen in verschillende culturen. (6e druk)
4131: MEAD, MARGARET - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld.
2158: MEAD, MARGARET - New lives for old. Cultural Transformation-Manus 1928-1953.
4416: MEAD, MARGARET - Letters from the Field 1925-1975.
6000: MEAD, MARGARET - Bramenwinter. Een autobiografie.
23688: MEDAER, F.; LEENDERS, T.; PEETERS, L.; E.A. - Lanklaar, het dorp waarin wij leven.
16070: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 3.
22256: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel I. Drente.
22263: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IX. Rotterdam.
22258: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IV. Utrecht.
12475: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. (9 dln.)
21685: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. (9 dln.)
15960: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 5.
22260: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel VIII. Gelderland.
22262: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IX. 's-Gravenhage.
18528: MEES, MR. W.C. - Herinneringen van Mr. W.C. Mees (1882-1970). (verzorgd door Mr. H. Mees)
21951: MEESKE, HARRISON FREDERICK - The Hudson Valley Dutch and Their Houses.
12699: MEESTERS, IR. G.L.; VULSMA, R.F.; CRASBORN, P.L.H.; (RED.) - Voorouders en hun werk.
8804: MEEUWESSE, DR. KAREL - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
26845: MEEUWSE, KARINA - Opkomst en ondergang van de Vriezenveense Ruslui. Handelsfamilies in St. Petersburg 1720-1920.
19255: MEIJ, A.W.F.M.; (RED.); VAN DEURSEN, A.TH.; REZNICEK, E.K.I.; JUDSON, J.IRICHARD; SEGAL, SAM; SMIT, P. - Jacques de Gheyn II als tekenaar.
21532: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881. (De Nieuwe Taalgids Cahiers, no. 2)
23385: MEIJER-HOEVE, SIETSKE - Familie Hoeve. Vijfhonderd jaar lief en leed van de familie Hoeve. (plus Index en aanvulling)
20133: MEIJER, K.; (RED.) - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek "Onstwedde 1100".
1613: MEIJER, DR. J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
1614: MEIJER, DR. J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
26840: MEIJER, DR. W.; DE WIT, DRS. R.J.; (RED.) - Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied.
16622: MEIJER-PAUMEN, MARIE-HUBERTE E.A. - Eendrachtig & Vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox. Het boeiende verhaal van 125 jaar levenskrachtige vrijzinnigheid in de Achterhoek.
2898: MEIJER, JAAP - The onlie begetter Jacques Perk in de poezië van Willem Kloos 1881-1888.
5194: MEIJER, MARTIJN - Borderline adoloscents. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23636: MEIJER, RUUD - Beroep huisvrouw. Geschiedenis van het Amersfoortse huishoudonderwijs.
17283: MEIJERINK, MARTIN - Het Groot Klootschietersboek. Een middeleeuws volksspel wordt volwaardige sport
23689: MEIJERS, FRANS - Lanklaar, dorp waarin wij leven. deel 3. Het Onderwijs in Lanklaar.
21080: MEILOF, JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959. (2e herziene dr.)
16418: MEIR, DR. GEORGE - Dood en doodssymboliek in Ibsens werken. (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, Rijksuniversiteit Gent, 84e aflevering)
775: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam. Burgerweeshuis (De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Noord-Holland. De gemeente Amsterdam, deel I)
19194: MEISNER, MAURICE - The Deng Xiaoping era. An inquiry into the fate of Chinese communism 1978-1994.
10147: MEISS, MILLARD - The Great Age of Fresco. Discoveries, Recoveries and Survivals.
26819: MELCHERS, MARTIN; SOESBERG, MARTIN; TIMMERMANS, GEERT (RED.) - Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amsterdam.
19231: MELHADO, EVAN M.; FRANGSMYR, TORE - Enlightenment Science in the Romantic Era. The chemistry of Berzelius and Its Cultural Setting
14447: MELLING, ANTOINE-IGNACE - Lettres de Hollande et des villes Anséatiques. La correspondance d'un artist. / Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizen kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. (Met een inleiding en aantekeningen van C. Boschma)
11277: MELODE, ROMANOS DE - Vier Byzantijnse hymnen en de Akathistoshymne.
24251: MELTON, FRANK T. - Sir Robert Clayton and the origins of English deposit banking 1658-1685.
11990: MENALDA, MARJOLEIN; SCHWARTZ, LESLIE; VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL; VAN DER VELDEN, FRANK - Een kunstkast gaat open. Tekeningen uit de verzameling Teding van Berkhout.
10715: MENARD, PHILIPPE - Le rire et le sourire dans le roman courtois en France au Moyen ge (1150-1250).
13972: MENASE, LEV; MENASE, LUC; ZIDIC, IGOR - Rudi Spanzel.
5972: MENCHU, RIGOBERTA - Rigoberta. Kleindochter van de Maya,s.
22187: MENDELSOHN, EZRA - Class Struggle in the Pale. The Formative Years of the Jewish Workers' Movemenet in Tsarist Russia.
4770: MENGERS, HARRY A. - Urban Development in the State Karnataka, India; Policies, Actors and Outcome. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de beleidswetenschappen. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
14287: MENNELL, STEPHEN - Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de Middeleeuwen tot nu.
10824: MENNEMA, J.; QUENE-BOTERENBROOD, A.J.; PLATE, C.L. (RED.) - Atlas van de Nederlandse Flora. Dl. 1. Uitgestorven en zeer zeldzame planten.
10276: MENS, PIERRE - De Rijper Glazen.
22213: MENS, ALCANTARA - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen en begardenbeweging. (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van Belgie. Klasse der lettteren, jrg. IX, nr. 7)
20396: MENSINK, B.A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
19320: MENUHIN, MOSHE - The Menuhin Saga.
25403: MERCADER RIBA, JUAN - Jose Bonaparte Rey de Espana 1808-1813. Historia externa del reinado.
11108: MERICKA, VACLAV - Book of Orders and Decorations.
15380: MERKELBACH, H.M. - Merkelbach over tooneel.
26660: MERNISSI, FATIMA - Sultanes. De macht van vrouwen in de wereld van de Islam.
17146: MERRICK CATHERINE; DAY, REBECCA - The Encyclopaedia of Curtains. The Complete Curtain Maker. (4th impression)
17147: MERRICK CATHERINE; DAY, REBECCA - The Curtain Design Directory. Including new Quick Style Guide.(3rd revised and expanded edition)
6716: MERTENS, C.J. - Émotion et critique chez Charles du Bos. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Leiden)
9503: MERTZ, FRANCISCUS VICTOR HUBERTUS - Theses Juridicae Inaugurales, quas annuente summo nomine, ex auctoritate Rectoris Magnifici Theodori Guilielmi Johannis Juynboll, ... et nobilissimae Facultatis Juridicae decreto, Pro Gradu Doctoratus ... in Jure Romano et Hodierno...defendet.
2856: MESURE, DANIEL; DE LILLE, KAREL M. - De Sint-Maartenskathedraal te Ieper. Een bundel studies.
9584: METCALF, THOMAS R. - Land, Landlords and the British Raj. Northern India in the Nineteenth Century.
5188: METER, J.H. - De literaire theoriën van Daniël Heinsius. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4751: METHA, RAMA - The Western Educated Hindu Woman.
15361: METS TZ., W. - Visschers Grietje. (23edr.)
8731: METTLER, DR. LUKAS ANTON - Christliche Terminologie und Katechismus-Gestaltung in der Mariannhiller Mission 1910-1920. Der grosse Wanger-Katechismus von 1912 in Zulu und der um ihn entstandene Terminologie- und Katechismus Streit.
26642: METZE, MARCEL - Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951.
21393: METZEMAEKERS, DRS. L.A.V.M.; (SAMENGESTELD DOOR); MAASTRIGT, A.J.; (EINDRED.) - Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
6698: METZGER, ERIKA A.; SCHADE, RICHARD E.; (ZUSAMMENGESTELLT VON) - Sprachgesellschaften - Galante Poetinnen (Literary Societies/Literary Women). (Daphnis, Band 17, Heft 3, 1988)
23426: MEULEMAN, JOHAN H. - Le Constantinois entre les deux guerres mondiales. L'evolution economique et sociale de la population rurale.
19310: MEULEMAN, JOHAN; (ED.) - Islam in the Era of Globalization. Muslim Attitudes towards Modernity and Identity. (Seri INIS, vol. XXXVIII)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

10/27