Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12708: DUNCKER, DIETER R.; WEISS, HELMUT - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent.
7102: DUNGER, DR. INGRID - Wilhelmshaven 1870-1914. Staats-, Kommunal- und Parteipolitik im Jadegebiet zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg.
7458: DUNLOP, A. IAN - William Carstares and The Kirk by Law Established.
18337: DUNN, PHILIP; BURTON, SIR RICHARD - The Perfumed Garden. A new adaptation by Philip Dunn, based on the original translation by Sir Richard Burton)
10462: DUNNING, A. - Die Staatsmotette 1480-1555. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
8557: DUPâQUIER, JACQUES; (éD.) - Villes et villages de l'ancienne France. Études, Chronique, Documents, Bibliographie. (= Annales de Démographie Historique 1969)
21648: DUPAQUIER, J.; LACHIVER, M.; MEUVRET, J. - Mercuriales du Pays de France et du Vexin francais (1640-1792).
17019: DUPARC, F.J.; VAN ES, W.A. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
17248: DUPARC, DR. H.J.A.; KAPER, IR. H.P.; STIGTER, L. - Trammend naar de metro. De historie van de tram in Rotterdam. (Uitgaven van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, dl. III)
20678: DUPUIS, PROF. DR. H.M.; NAAKTGEBOREN, DR. C.; NOORDAM, DR. D.J.; SPANJER, DRS. J.; VAN DER WAALS, DRS. F.W. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
13990: DURANT, STUART - Ornament. From the Industrial Revolution to Today.
21945: DURLACHER, JESSICA - Arthuro d'Alberti. (Plus CD)
15087: DURNING, RUSSELL E. - Margaret Fuller. Citizen of the World. An Intermediary between European and American Literatures.
14450: DUURSMA, DR. E.K.; ENGEL, IR. H.; MARTENS, ING. TH.J.M.; (SAMENGESTELD DOOR) - De Nederlandse Delta. een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. (2e gewijzigde druk); De 'Zelandia Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550. 92 dln. in casette)
11850: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE; VANDEVIVERE, IGNACE - Splendeurs d'Espagne et les villes Belges. Exposition Europalia 85 Espana, Bruxelles, Palais des Beaux Arts 25 septembre - 22 décembre 1985. (2 tomes dans un vol.)
20430: DUYNS, CHERRY - De Chinese knoop.
4607: DWIGHT, ELEANOR - Edith Wharton. An extraordinary Life. An illustrated biography.
10810: DYE, JANE - Aromatherapy for Women & Children. Pregnancy and Childbirth.
20036: DYE, ALAN - Cuban Sugar in the Age of Mass Production. Technology and theEconomics of the Sugar Central, 1899-1929.
18214: DYSON, HOPE; TENNYSON, CHARLES; (EDITED BY) - Dear and Honoured lady. The correspondence of Queen Victoria and Alfred Tennyson.
18549: EASON, CASSANDRA - Magische krachten en rituelen ontdekken en toepassen in uw leven. (Alles over magie en rituelen en hoe ze uw leven positief kunnen beinvloeden.)
11074: EASTON, TITIA; EASTON, C. - Italiaansche reisindrukken.
19296: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijkin de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17822: EBURY, SUE - Weary. The Life of Sir Edward Dunlop.
17752: ECHOLS, JOHN M.; SHADILY, HASSAN - An Indonesian-English Dictionary.
13447: ECKERMANN, JOHANN PETER - Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. (Neue Ausgabe herausgegeben von Fritz Bergemann)
9658: ECKHARDT, CELIA MORRIS - Fanny Wright. Rebel in America.
13784: ECO, UMBERTO - Omgekeerde wereld.
14178: EDDINGTON, ARTHUR - Het uitdijend heelal.
8551: EDGAR, GERALD A.; (ED.) - Classics on Fractals.
2143: EDGERTON, ROBERT B. - The Individual in Cultural Adaption. A Study of Four East African Peoples.
19951: EDWARDS, PHILIP; (INTRODUCEDE AND EDITED BY) - Last Voyages. Cavendish, Hudon, Ralegh. The Original Narratives.
8752: EDWARDS, ANNE - De Grimaldis van Monaco.
6583: EDWARDS, P.D. - Anthony Trollope's Son in Australia. The Life and Letters of F.J.A. Trollope (1847-1910).
5753: EEDEN, FREDERIK VAN - Lioba.
6913: EEKHOF, A. - Three unkown documents concerning The Pilgrim Fathers in Holland.
10732: EEKHOFF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw.
6281: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god.
7685: EFDéE, DRS. RIA - Beschuit, een tere Juffer.
3604: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
14610: EFFENY, ALISON - Cassatt. (revised edition)
17290: EGGERMANN, ANTON; LANFRANCONI, KARL J.; WINTER, PAUL; KALT, ROBERT; TRüB, WALTER - Die Bahn durch den Gotthard.
20593: EGGERT, WOLFGANG; PATZOLD, BARBARA - Wir-Gefuhl und Regnum Saxonum bei fruhmitteralterlichen Geschichtsschreibern.
4956: EGGERT, WALTHER - Christian Weise und seine Bühne. (Germanisch und deutsch Studien zur Sprache und Kultur. 9. Heft)
15442: EGGINK, R.A. - Two Centuries of Dutch Marine Paintings and Drawings from the collection of Rob Kattenburg.
18094: EGRET, DOMINIQUE - Arno Breker. Ein Leben für das Schöne. Une Vie pour le Beau. A Life for the Beautiful.
22015: EICHHORN, HANSHEINER - Der Strukturwandel im Geldlauf Frankens zwischen 1437 und 1610. Ein Beitrag zur Methodologie der Geldgeschichte. (VSWG Beiheft Band 58)
15635: EICKHOFF, MARTIJN; HENKES, BARBARA; VAN VREE, FRANK; (RED.) - Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950.
9385: EIDENMüLLER, KARL - Brensbacher und Niederkainsbacher Familien-Buch 1655 bis 1732. (Schriften der Hessischen familiengeschichtlichen Vereinigung e.V., Nr. 3)
18942: EILENBERG, MICHAEL - At the edges of states. Dynamics of state formation in the Indonesian borderlands.
23294: EINSINGBACH, WOLFGANG - Weilburg. Schloss und Garten. Amtliche Fuhrer.
20020: EIS, PROF. DR. GERHARD - Altgermanistische Beitrage zur geistlichen Gebrauchsliteratur. Aufsatze - Fragmentfunde - Miszellen.
20463: EISFELD, DR. CURT - Das Niederlaendische Bankwesen. / Das Niederländische Bankwesen. ( 2 Bde.)
19741: EKAMPER, PETER; VAN DER ERF, ROB; VAN DER GAAG, NICOLE - Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden.
20686: EKKART, RUDOLF E.O.; REICHWEIN, GUSTA (INLEIDING) - Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw.
20705: EKKART, R.E.O. - Franeker Professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
18805: EKKART, R. E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
24133: EKKART, RUDOLF E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids Schilder en Burgemeester.
6831: ELDERINK, C. - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld. (reprint)
19780: ELDREDGE, NILES - Time Frames. The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria.
10507: ELDRIDGE, LEHLA - Het Zuid-Afrikaans Kookboek.
10372: ELFERINK, L.J. - De potentialis in het Grieks. Voorafgegaan door : "Odysseus en de Sirenen".
23561: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Syndicaat 1802-1805.
14570: ELLENIUS, ALLAN - De Arte Pigendi. Latin Art Literature in Seventeenth-Century Sweden and its International Background.
15854: ELLIOTT, AUBREY - Sons of Zulu.
4965: ELLIS, J.M. - Schiller's Kalliasbriefe and the study of his aesthetic theory.
6098: ELLIS, HAMILTON - The Pictorial Encyclopedia of Railways.
4590: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
4671: ELSASS, PETER - Strategies for Survival. The Psychology of Cultural Resilience in Ethnic Minorities.
16244: ELTZ, ERWEIN H. - Die Modernisierung einer Standesherrschaft. Karl Egon III. und das Haus Fürstenberg in den Jahren nach 1848/49.
4766: ELWIN, VERRIER - Maria Murder and Suicide.
8742: ELWOOD, RALPH CARTER - Russian Social Democracy in the underground. A Study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
18288: ELZENGA, E.; (RED.) - Het Witte Loo van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
15699: EMANTS, MARCELLUS - Brieven aan Frits Smit Kleine. (ingeleid en vanm aantekeningen voorzien door Pierre H. Dubois)
23612: EMARD, PAUL; FOURNIER, SUZANNE - Les annees criminelles de Madame de Montespan.
16468: EMERSON, BARBARA - The Black Prince.
16310: EMMERIG, J. - Zaanstad. Zeven Zaanse dorpen in oude ansichten.
17565: EMMERIK, L.J. VAN; SLAGTER-WIERINGA, H.; VUURST DE VRIES-BEETS, A.C. VAN DER - Bloemendaal in oude ansichten.
7449: EMMISON, F.G.; (ED.) - Essex Wills. The Commissary Court 1578-1588.
2316: ENDELMAN, TODD M. - Jewish Apostasy in the Modern World.
20904: ENDLICH, BEN - 450 Jaren Burger-Weeshuys.
11923: ENDTZ, DR. L.J. - De Hage-Professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
2269: ENGELBRECHT, J.F. - De Beteekenis van Art. 1934 Burg. Wetb. (Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
16029: ENGELEN, TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit.De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-limburg 1850-1960. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
15948: ENGELHARD, J.L.F. - Het Generaal-Plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
1815: ENGELMAN, JAN - Sine Nomine.
4765: ENGINEER, ASGHAR ALI - Problems of Muslim Women in India.
10811: ENGLAND, ALLISON - Aromatherapy for Mother & Baby. Natural Healing with Essential Oils During Pregnancy and Early Motherhood.
7439: ENGLISH, BARBARA; SAVILLE, JOHN - Strict Settlement. A Guide for Historians. (reprint)
23276: ENGSTER, HERMANN - Das Problem des Witwenselbstmordes bei den Germanen. (Dissertation Georg-August-Universitat zu Gottingen)
20628: ENKLAAR, DR. I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp Stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811, tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
21890: ENNING, BRAM - De oorlog van Bastiaans. De LSD-behandeling van het kampsyndroom. (2e dr.)
14877: ENQUIST, ANNA - Klaarlichte dag.
13167: ENSEL, REMCO - Saints and Servants. Hierarchical interdependence between Shufra and harratin in the Moroccan deep South.
23772: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS - De eigenzinnigheid van Hammerstein. Over de weigering van de hoogste Duitse militair voor Hitler te capituleren.
11099: EQUILBECQ, FRANçOIS-VICTOR - La légende de Samba Guéladio Diêgui Prince du Foûta.
23849: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid, of De Dwaasheid gekroond. een pronkrede. (vertaald door Harm-Jan van Dam).
13824: ERASMUS - Encomium Artis Medicinae. / Declamatio in Laudem Artis Medicinae. / Vortrag zum Lobe der Heilkunst.
9148: ERDMAN SCHMIDT, A.J. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
8209: ERENS, FRANS - Toppen en hoogten. Literaire kritieken.
1666: ERENS, FRANS - Litteraire meeningen.
6586: ERICKSEN, ROBERT P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch.
21720: ERICKSON, C.T.; (ED.) - The Anglo-Norman text of Le Lai du Cor.
3271: ERINGA, DR. F.S. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase Taal- en Letterkunde. (Verhandelingen KITLV, dl. VIII)
15859: ERNST, CARL W. - The Shambhala Guide to Sufism.
16328: ESCHER, JORIS; KIELSTRA, MARTIJN; (RED.) - The Selected Scriptures of Hong Hao. (tweetalige uitgave : in Engels en Nederlands)
12972: ESCOFFIER, A.; JOHNSON, ANNE (SAMENSTELLING); ANDRINGA, WIEBE (VERTALING) - Escoffier voor de keuken van nu. Hors d'Oeuvre.
2321: ESHED, HAGGAI - Who gave the order. The Lavon Affair. (In Hebrew)
8703: ESHERICK, JOSEPH W. - The Origins of the Boxer Uprising.
11185: ESPIAU DE LA MAESTRE, ANDRE - Humanisme classique et syncretisme mythique chez Paul Claudel (1880-1892). Recherche de sources. 2 t. (thèse Université de Paris IV)
23943: ESTIE, PAUL - De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het algemeen Regelement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het koninkrijk der Nederlanden. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23957: ESTIE, PAUL - De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het algemeen Regelement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het koninkrijk der Nederlanden. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
21608: ESTIE, PAUL - Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam 1636-1992.
13234: ETHERINGTON-SMITH, MEREDITH - Dali. Biografie
15927: EUTING, W. - Landstrassenbau einschliesslich trassieren. (Teubners Technische Leitfaden, Band 9)
16768: EVANS, JOAN - The Endless Web. John Dickinson & Co. Ltd.
14994: EVANS, MARTHA NOEL - Fits and Starts. A Genealogy of Hysteria in Modern France.
25432: EVANS, R.J.W. - The Wechel Presses. Humanism and Calvinism in Central Europe 1572-1627. (Past and Present Supplement 2)
16286: EVANS, JOHN - The Gentleman Usher. The Life and Times of George Dempster (1732-1818). Member of Parliament and Laird of Dunnichen and Skibo.
16534: EVARISTE, JEAN - Les Delvaux, hommes de fief d'Ormezée. ( = L'Intermédiaire des Généalogistes, no. 358, juillet-aout 2005, pp.169-195; no. 359, septembre-octobre 2005, pp. 229-256)
12584: EVERARD, MYRIAM - Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
12669: EVERTS, SASKIA - Visie vanuit de zij-kant. Naar een feministische technologie-ethiek. (proefschrift Universiteit Twente)
14654: EVERTS, GUIDO - Clio's kerstening. Pedagogische literatuurkritiek van Plato tot Luther.
5831: EVIOTA, ELIZABETH UY - The Political Economy of Gender. Women and the Sexual Division of Labour in the Philippines.
20354: EWALS, LEO; DE GROOT, J.M. - Ary Scheffer 1795-1858. Dessins, aquarellews, esquisses a l'huile.
6510: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln.
9333: EXALTO, JOHN - Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland.
19024: EXALTO, JOHAN; VAN LIEBURG; (RED.) - Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784)
3995: EXECUTIVE COMMITTEE OF THE FRANKFURT BOOK FAIR "JAPAN YEAR (ED.) - Japan. A History in Books.
11386: EYCK, P.N. VAN - Verzameld werk dl. 5. Proza. (Over A. Roland Holst; Het tijdschrift "Leiding")
11384: EYCK, P.N. VAN - Verzameld werk dl. 3. Proza 1907 - 1915.
11385: EYCK, P.N. VAN - Verzameld werk dl. 7. Proza. (Uit de Hoogleraarstijd II; Keuze uit de Journalistiek)
11383: EYCK, P.N. VAN - Verzameld werk dl. 3. Proza 1907 - 1915.
9847: EYFFINGER, ARTHUR - The Peace Palace. Residence for Justice - Domicile of Learning.
17261: EYKMAN, KAREL; LODDER, FRED - Van de man die graag dronk en andere middelnederlandse komische verhalen.
13659: EYRE, VINCENT - Verbaal van de Krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Afghanistan. (Naar den derden Engelschen druk)
16940: EYTH, KARL; MEYER, FRANZ SALES; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Dekorationsmalerei mit besonderer Berücksichtigung der kunstgewerblichen Seite. (mit 112 Volltafeln und 453 weiteren Figuren im Text) Band I. Text. Band II. Tafeln.
6749: FäRNSTROM, EMIL - Frederika Bremer och Erik Gustaf Geijer.
4760: FüRER-HAIMENDORF, CHRISTOPH VON - Tribes of India. The Struggle for Survival.
15982: FüRSTENBERG, CARL - Carl Fürstenberg. Die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers 1870-1914. (herausgegeben von seinem Sohn Hans Fürstenberg)
7779: FABRICIUS, JAN; SPIERDIJK JAN - Jan Fabricius. De man en zijn werk. Ingeleid door Jan Spierdijk.
21610: FAFIE, DRS. TH. A. - Schuiling gezocht. De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam (1909-2009).
18992: FAHRENFORT, PROF. DR. J.J.; VAN DE GRAFT, DR. C.; - Dodenbezorging en cultuur. Deel II. De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland.
9000: FAIRCHILDS, CISSIE C. - Poverty and Charity in Aix-en-Provence, 1640-1789.
16014: FAIRCLOUGH, PAULINE; FANNING, DAVID; (EDS.) - The Cambridge Companion to Shostakovitch.
6957: FALKENER, EDWARD - Games Ancient and Oriental and how to play them. Being the games of the ancient Egyptians, the Hiera Gramme of the Greeks, the Ludus Latrunculorom of the Romans and the Oriental games of Chess, Draughts, Backgammon and Magic Squares. (reprint)
15642: FALLA, R.A.; SIBSON, R.B.; TURBOTT, E.G. - Collins Guide to the Birds of New Zealand and outlying Islands. (315 species illustrated in colour by Elaine Power)
14571: FARDON, RICHARD; VAN BINSBERGEN; VAN DIJK, RIJK; (EDS.) - Modernity on a shoestring. Dimensions of globalization, consumption and development in Africa and beyond.
17969: FARIAS, VICTOR - Heidegger en het nazisme. (voorwoord : Prof. dr. Willem van Reijen)
6193: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israel. Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van MC 10,46-12,40. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
24036: FAROUK-SLUGLETT, MARION; SLUGLETT, PETER - Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship.
9008: FARR, JAMES R. - Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730).
11991: FARR, DENNIS - 100 Masterpieces. Bernardo Daddi to Ben Nicholson. european Paintings and Drawings from the 14th to the 20th Century. Illustrated in Colour.
5424: FARRELL, MICHèLE LONGINO - Performing Motherhood. The Sévigné Correspondence.
8518: FARWELL, BYRON - Prisoners of the Mahdi.
13483: FAUCONNIER, A; ROOSE, P. - Orgels van Vlaanderen.
9635: FAULK, ODIE B. - The last years of Spanish Texas 1778-1821.
11317: FAULKNER, CHRISTOPHER; DUNCAN, PAUL (ED.) - Jean Renoir. A Conversation with His Films 1894-1979.
23924: FAURE, EDGAR - La Disgrace de Turgot. 12 mai 1776.
21686: FAVIER, JEAN - La Guerre de Cent Ans
13284: FAVIER, JEAN - In naam van God en des gewins. De wording van de moderne zakenman.
10915: FAVRE, YVES-ALAIN; (SOUS LA DIRECTION DE) - Colloque Patrice de La Tou du Pin. Tenu à la Sorbonne le 21 et le 22 novembre 1981.
10813: FAWCETT, MARGARET - Aromatherapy for Pregnancy and Childbirth.
2367: FEDDEMA, DR.J.P. - Transvaal-Batswana kiezen voor de moderne wereld. Een vergelijkende studie van socio-culturele veranderingen in een zgn. Bantoestan als antwoord op het aanbod van de "boeren", de zending en de industriele stad.
3850: FEDDEMA, DR.J.P. - Transvaal-Batswana kiezen voor de moderne wereld. Een vergelijkende studie van socio-culturele veranderingen in een zgn. Bantoestan als antwoord op het aanbod van de "boeren", de zending en de industriele stad.
19654: FEDDEMA, RAYMOND; TICHELMAN, FRITJOF; - De doorbraak van het kapitalisme. Historische voorwaarden voor een industriele revolutie.
16898: FEENEY, DENIS - Caesar's Calendar. Ancient Time and the Beginnings of History.
20380: FEENSTRA KUIPER, DR. J. - Japan en de buitenwereld in de achttiendec eeuw. (Werken NEHA, dl. 3)
17925: FEENSTRA, ROBERT; RIDDERIKHOFF, CORNELIA M. - Études néerlandaises de droit et d'histoire présentées à l'Université d'Orléans pour le 750e anniversaire des enseignements juridiques. (= Bulletin de la Societe Archeologique et Historique de l'Orléanais, Nouv. serie, t. IX, no. 68 /Avril 1985/)
5617: FEHR, DR. A.J.A. - Les dialogues antiques de Paul Valéry. Essai d'analyse d'Eupalinos ou l'Architecte.
14609: FEIGENBAUM, GAIL; A.O. - Degas and New Orleans. A French Impressionist in America.
19159: FEIGL, ERICH - Kaiserin Zita. Von Osterreich nach Osterrreich. (Erweitere Auflage des Werkes : Kaiserin Zita. Legende und Wahrheit./1977)
7670: FEIKEMA, LIESBETH; KOOT, ROMAN, ROMAN; LUCAS, EDWIN; (RED.) - Op gezang en vlees belust. Over leven en werken van Jan Engelman.
8357: FEINGOLD, WILLIAM L. - The Revolt of the Tenantry. The Transformation of Local Government in Ireland 1872-1886.
21288: FEINGOLD, HENRY L. - The Politics of Rescue. The Roosevelt Administration and the Holocaust, 1938-1945.
9673: FEIYU, BI - Maanopera.
5407: FENNELL, T.G. - La Morphologie du Futur en Moyen Français.
16967: FENTON, JAMES - Gedichten (vertaald door J. Eijkelboom)
1195: FERDMANN, J. - Der Aufstieg von Davos. Nach den Quellen dargestellt von J. Ferdmann. Mit einem Vorwort von Professor Dr. W. Loeffler.
9640: FERLING, JOHN E. - The First of Men. A Life of George Washington.
9639: FERLING, JOHN - John Adams. A Life.
21675: FERNEA, ROBERT A. - Shaykh and effendi. Changing Patterns of Authority Among the El Shabana of Southern Iraq.
9978: FERNHOUT, ELLEN; MüHL, HENRI; VERSTEGEN, JAN - De Haagse Bohème op zoek naar Europa. Honderd jaar Haagse Kunstkring.
23635: FERNHOUT, MR. R. - Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland.
415: FERRIER, R.W. - The History of the British Petroleum Company. Vol. 1 The developing years 1901-1932.
11529: FERRIER, R.W. - The Arts of Persia.
11825: FESTY, PATRICK - La fécondité des pays occidentaux de 1870 à 1970. Travaux et Documents Institut National d'études démographiques, cahier no. 85)
15981: FETTER, FRANK WHITSON; (INTRODUCED BY) - The Irish Pound 1797-1826. A Reprint of the Report of the Committee of 1804 of the British House of Commons on the Condition of the Irish Currency with selections from the Minutes of Evidence presented to the Committee.
7081: FETZ, HERMANN; SPIEGEL, CHRISTINE; BILGERI, BENEDIKT - Geschichte der Stadt Feldkirch. Bd. 1 Ur- und Frühgeschichte des Feldkircher Raumes. / Politik, Wirtschaft, Verfassung der Stadt Feldkirch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
2260: FEUERBACH, LUDWIG - Vorlesungen über das Wesen der Religion. Nebst Zusätzen und Anmerkungen. Durchgesehen und neu ausgegeben von Wilhelm Bolin.
8700: FEUERWERKER, ALBERT - China's Early Industrialization. Sheng Hsuan-Huai (1844-1916) and Mandarin Enterprise. (reprint)
18241: FIGEE, THEA - Pierre Lumey. (foto's van Willy Opreij)
17182: FILCHNER, WILHELM - Tschung-Kue. Das Reich der Mitte. Alt-China vor dem Zusammenbruch. (Mit 60 Bildern, Skizzen und Karten)
23336: FILEDT KOK, J.P.; (SAMENGESTELD DOOR) - 's Levens Felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbauch-meester ca. 1470-1500.
3879: FILIUS, L.S. - Problemata Physica Arabica toegeschreven aan Aristoteles. Een kritische teksteditie van de Arabische vertaling van Hunain ibn Ishaq en de Hebreeuwse vertaling van Mose ibn Tibbon. ( 2 dln.) (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
14637: FILLITZ, HERMANN; PIPPAL, MARTINA - Schatzkunst. Die Goldschmiede- und Elfenbeinarbeiten aus österreichischen Schatzkammern des Hochmittelalters.
11998: FILLITZ, DR. HERMANN; HAMMACHER-VANDEN BRANDE, DR. RENILDE; (RED.) - Schatten van het Gulden Vlies. (catalogus bij de tentoonstelling Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, 16 september - 16 december 1987)
8560: FINKELSTERIN, ISRAEL; NA'MAN, NADAV; (EDS.) - From nomadism to monarchy. Archaelogical and Historical Aspects of Early Israel.
21677: FINLEY, RUTH E. - Old Patchwork Quilts and the Women who made them.
20746: FINN, R. WELDON - An introduction to Domesday Book.
8621: FIRESTONE, SHULAMITH - De dialectiek van de sekse. Het argument vooor de feministische revolutie.
26508: FIRST, RUTH - Libya. The Elusive Revolution.
3030: FIRTH, RAYMOND - We, the Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia.
17398: FISCHER, J.A. - Fair Balance. Onderzoek naar Nederlandse openbare orderegels bij verlijfsbeeindiging van vreemdelingen in Europees mensenrechtelijk perspectief.
4162: FISCHER, DR. H. TH. - Priestertalen. Een ethnologiese studie.
3073: FISCHER, KLAUS - Faites Votre Jeu". Geschichte de Spielbank Baden-Baden.
7891: FISCHER, DR. E.J. - Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800-1930.
7256: FISCHER, KLAUS - The History of an Obsession. German Judeophobia and the Holocaust.
19753: FISCHER, GAYLE V. - Pantaloons and Power. A nineteenth-century Dress Reform in the United States.
15404: FISCHER, PETER - Alfred Wolfenstein. Expressionismus und die verendende Kunst
10538: FISCHER, PAULINE; SMITH, MARY LOU - Egyptian Designs in Modern Stitchery.
23853: FISCHER, FRITZ - Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18.
23458: FISCHER, E.J. ; (EINDRED.) - Katoen voor Indie. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
24104: FISHER, ALAN G.B.; FISHER, HUMPHREY J. - Slavery and Muslim Society in Africa. The Institution in Saharan and Sudanic Africa and the Trans-Saharan Trade.
9765: FISZMAN, SAMUEL; (ED.) - Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland.
13264: FIXX, JIM - Lopers lijfboek. Alles over hardlopen.
11836: FLüGEL, KATHARINA; KROLL, RENATE; U. A. - Kunst der Reformationszeit. (Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR, Ausstellung im Alten Museum vom 26. August bis 13. November 1983.
21504: FLAMMARION, DOCTEUR - Un neveu de Napoleon 1er. Le Prince Napoleon (1822-1891).
5326: FLAMMARION, C. - De stuiptrekkingen van den wereldreus. (voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. B.C. Goudsmit)
12983: FLEMING, IAN; CARGILL, MORRIS (ED.) - Ian Fleming introduces Jamaica.
25434: FLESCH, CARL - Het toonladdersysteem. Gamma-oefeningen in alle toonsoorten voor het dagelijksch studeeren. Supplement op het eerste deel van De Kunst van het Vioolspel.
4522: FLETCHER, JOHN; MASSINGER, PHILIP - Beggars Bush. (edited by John H. Dorenkamp)
14618: FLIEDL, GOTTFRIED - Kunst und Lehre am Beginn der Moderne. Die Wiener Kunstgewerbeschule 1867-1918.
24188: FLOKSTRA, M. - Register op de leenakten van het Pruisisch Overkwartier van Gelder 1713-1794.
13967: FLORES, CAROL A. HRVOL - Owen Jones. Design, Ornament, Architecture, and Theory in an Age in Transition.
8319: FLOTTES, PIERRE - La pensée politique et sociale d'Alfred Vigny.
19266: FLUIT, SJOERD; VAN STEENBERGEN, GISELA - Tekenen & Styling. (serie Mode) (3e geheel herziene druk)
21091: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857.
16522: FOEKEN, DICK - De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885. Een analyse van twee territoriale conflicten. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
9645: FOGEL, DANIEL - Junípero Serra, the Vatican, and Enslavement Theology.
14765: FOGEL, ROBERT WILLIAM - The Rise and Fall of American Slavery. Without Consent or Contract.
8463: FOLEY, CHARLES - Commando Extraordinary.
11719: FOLLESTAD, SVERRE - Engelske idiomer. Ord og vendinger for muntlig og skriftlik bruk. (2. utgave)
12594: FONTANE, THEODOR - Theaterkritiken. Bd. 4. 1884-1894. (herausgegeben von Siegmar Gerndt)
17826: FONTEIN, JAN - De Boeddha's van Siam. Kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand.
22198: FONTIJN, JAN; LODDERS, GIDEON - Frans Coenen
18662: FONTIJN, CLAIRE - Desperate Measures. The Life and Music of Antonia Padoani Bembo.
13987: FORBES, CHRISTIAN; VON HOHENZOLLERN, JOHANN GEORG PRINZ; RODIMTSEVA, IRINA - Faberge.The Imperial Eggs.
2663: FORD, JAMES A. - A Comparison of formative Cultures in the Americas. Diffusion or the Psychic Unity of Man. (Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol, 11)
965: FORSTER, L. - Das Album Amicorum von Dietrich Bevernest. (Verhandelingen der K.N.A.W., Afd. Letterkunde, N.R., Dl. 115)
18806: FORSTER, GEORG - Het vuur nog geenszins gedoofd. Een reis door de Lage Landen in 1790.
16230: FORSTER, ROBERT - Merchants, Landlords, Magistrates. The Depont Family in eighteenth-Century France.
7352: FORSTER, MARC - The Counter-Reformation in the villages. Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, 1560-1720.
20996: FORSTER, ROBERT - Merchants, Landlords, Magistrates. The Depont Family in eighteenth-Century France.
16155: FORTUYN, PIM - De puinhopen van acht jaar Paars. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma. (3e dr.)
18115: FOURMONT, ETIENNE - Examen pacifique de la querelle de Madame Dacier et de Monsieur De La Motte sur Homere. Tome 1 et 2. (facsimile edition)
9767: FOURNEE, DR. JEAN - Le culte populaire et l'iconographie des saints en Normandie. La Sainte Vierge. Tome I Repertoires. Eglises et chapelles - Vocables - Calendrier - Reliques.
9766: FOURNEE, DR. JEAN - Le culte populaire et l'iconographie des saints en Normandie. Etude generale.
17731: FOWLER, DAVID C. - The Bible in early English Literature.
3773: FOX, DOUGLAS A. - The Heart of Buddhist Wisdom. A Translation of the Heart Sutra With Historical Introduction and Commentary. (Studies in Asian Thought and Religion Vol. 3)
14164: FOX, CAROLINE - Memories of Old Friends, being extracts from the Journals and Letters of Caroline Fox of Penjerrick, Cornwall, from 1835 to 1871. (edited by Horace N. Pym)
6879: FOX, JAMES - The Langhorne Sisters.
18584: FOX, ROBIN LANE - De Bijbel : Waarheid en Verdichting.
16160: FRéART, SIEUR DE CHANTELOU, PAUL - Tagebuch des Herrn von Chantelou über die Reise des Cavaliere Bernini nach Frankreich. [1665] (Deutsche Bearbeitung von Hans Rose)
18114: FRAIN DU TREMBLAY, JEAN - Discours sur l'Origine de la Poésie; sur son usage, et sur le bon goût. (facsimile edition)
15019: FRAKES, JEROLD C. - Brides and Doom. Gender, Property, and Power in Medieval German Women's Epic.
18247: FRAMPTON, KENNETH; IBELINGS, HANS; (WITH CONTRIBUTIONS BY) - A Matter of Things. Manuel de Sola-Morales.
15689: FRAMPTON, KENNETH; (TEXT BY); SCHEZEN, ROBERTO; (PHOTOGRAPHY BY) - Le Corbusier. Architect of the Twentieth Century.
17367: FRANCE, ANATOLE - Thaïs.
14386: FRANCK, HANS - Annette Droste-Roman.
22210: FRANCKEN, EEP; VAN SANTEN, ARIANE; SCHOLTEN, HARRY; (RED.) - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
14814: FRANCKEN, EEP; KUMMER, EM.; SPIGT, P.; (RED.) - Over Multatuli, nr. 1 (1978)
14818: FRANCKEN, EEP; KUMMER, EM.; (RED.) - Over Multatuli, nr. 14 (1985)
2396: FRANCQ, H.G. - The unsolved mystery Louis XVII.
14736: FRANK, ANDRE - Georges Pitoëff.
13525: FRANKE, HERMAN - The Emancipation of Prisoners. A Socio-Historical Analysis of the Dutch Prison Experience.
2309: FRANKEL, STEPHEN; LEWIS, GILBERT (ED.) - A Continuing Trial of Treatment. Medical Pluralism in Papua New Giunea.
12634: FRANKEN, HARRIE - Liederen en dansen uit de Kempen. Een optekening. (Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen. Deel VI.) (2e dr.)
5226: FRANKEN, CHRISTIEN - A.S. Byatt and the British artist-novel. (dissertation Universiteit Utrecht)
15138: FRANKLIN, PHYLLIS - Show Thyself a Man. A Comparison of Benjamin Franklin and Cotton Mather.
9120: FRANKS, A.H. - Twentieth Century Ballet.
17926: FRANSEN, J. - Les comédiens francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles.
10361: FRANSSEN, P.J.A, - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
7385: FRANZ, GüNTHER; (GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN) - Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes in der Neuzeit.
2939: FRASER, STEWART E.; (ED.) - Ludvig Holmberg's Memoirs. An eightteenth century Danish contribution to international understanding.
20192: FRAUENFELDER, REINHARD - Die Kunstdenkmaler der Schweiz. Die Kunstdenkmaler des Kantons Schaffhausen. Band I. Die Stadt Schaffhausen. Band II. Der Bezirk Stein am Rhein. Band III. Der Kanton Schaffhausen (ohne Stadt Schaffhausen und bezirk Stein). (3 Bande komplett)
24097: FREDERIK J. DUPARC; SEELIG, GERO; VAN SUCHTELEN, ARIANE - Carel Fabricius 1622-1654.
12496: FREDERIKSEN, PAULA - Augustine and the Jews. A Christian defense of Jews and Judaism.
13235: FREEDMAN, JILL - Circus Days.
13031: FREEMAN, CHARLES - The Greek Achievement. The Foundation of the Western World.
17302: FREEMAN, SUSAN TAX - Neighbors. The Social Contract in a Castilian Hamlet [Valdemora, Sierra Ministra].
7463: FREEMAN GILPIN, W. - The Grain Supply of England during the Napoleonic Period.
15320: FREESTONE, BASIL - Harrap's Book of nicknames and their Origins. A Comprehensive Guide to Personal Nicknames in the English-speaking World.
13518: FREMONT, ROBERT A. - Favorite Songs of the Nineties. Complete Original Sheet Music for 89 Songs.
20140: FRENCH, MARILYN - Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld.
12854: FRENCH, PATRICK - The world is what it is. The authorized biography of V.S. Naipaul.
13042: FRENDO DE MANNARINO, SALVATORE - A Baroness of Malta. A Romance of the Early XVIth Century. (translated from the Maltese of S. Frendo de Mannarino by J.A. de' Conti Sant-Manduca))
10596: FRENZEL, GOTTFRIED - Entwurf und Ausführung in der Nürnberger Glasmalerei der Dürerzeit. ( = Zeitschrift für Kunstwissenschaft, Bd. XV, Heft 1-2, pp. 31-59)
15752: FREUD, SIGMUND - Fragment van de analyse van een geval van hysterie ['Dora']. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homosexualiteit bij een vrouw. Ziektegeschiedenissen 2.
15754: FREUD, SIGMUND - Uit de geschiedenis van een kinderneurose ['De Wolvenman']. Ziektegeschiedenissen 3.
15756: FREUD, SIGMUND - Karakter en anale erotiek. Infantiele theorieen over de seksualiteit. Bijdragen tot de psychologie van het liefdeleven. Typen van neurotische pathogenese en andere teksten. Klinische beschouwingen 2.
15744: FREUD, SIGMUND - Psychopathologie van het dagelijkse leven. Over vergeten, versprekingen, misgrepen, bijgeloof en vergissingen. Psychoanalytische Duiding 1.
17979: FREUD, SIGMUND - Uit de geschiedenis van een kinderneurose ['De Wolvenman']. Ziektegeschiedenissen 3.
3510: FREUD, SIGMUND - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Bd. XVI. Werke aus den Jahren 1932-1939. (2. Auflage)
17255: FREUD, ANNA - Normality and Pathology in Childhood. Assessments of Development. (The International Psycho-Analytical Library, vol. 69 ; edited by M.Masud R. Khan)
17256: FREUD, ANNA - Research at the Hampstead Child-Therapy Clinic, and Other Papers 1956-1965. (The International Psycho-Analytical Library, vol. 85; edited by M.Masud R. Khan)
17258: FREUD, ANNA - Infants Without Families and Reports on the Hampstead Nurseries 1939-1945. (The International Psycho-Analytical Library, vol. 96; edited by M.Masud R. Khan)
3379: FREUD, SIGMUND - Gesammelte Werke chronologisch geordnet. Bd. XI. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. (6. Auflage)
3382: FREUD, SIGMUND - Gesammelte Werke chronologisch geordnet. Bd. XV. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. (3. Auflage)
21302: FREUD, SIGMUND - Psychopathologie van het dagelijkse leven. Over vergeten, versprekingen, misgrepen, bijgeloof en vergissingen. Psychoanalytische Duiding 1. 9vertaling van Thomas Graftdijk) (2e dr.)
15751: FREUD, SIGMUND - Fragment van de analyse van een geval van hysterie ['Dora']. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homosexualiteit bij een vrouw. Ziektegeschiedenissen 2.
21071: FREUD, SIGMUND - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ['De kleine Hans']. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans. Ziektegeschiedenissen 1.
2997: FREUD, SIGMUND; JUNG, C.G. - Briefwechsel. Herausgegeben von William McGuire und Wolfgang Sauerländer.
4367: FRIED, MARTHA NEMES; FRIED MORTON H. - Transitions. Four Rituals in Eight Cultures
2781: FRIEDL, ERIKA - Women of Deh Koh. Lives in an Iranian Village.
12149: FRIEDL, FRIEDRICH; OTT, NICOLAUS; STEIN, BERNARD; LUIDL, PHILIPP; (EDS.) - Typography. When, who, how.
17269: FRIEDLäNDER, SAUL - Nazi-Duitsland en de Joden. Deel 1 : De jaren van vervolging 1933-1939.
11981: FRIEDLäNDER, MAX J.; ROSENBERG, JAKOB - The Paintings of Lucas Cranach.
4220: FRIEDRICH, PAUL - Agrarian Revolt in a Mexican Village. With a new Preface and Supplementary Bibliography.
14104: FRIEKE-KAPPERS, CLAERTJE - The Creative Use of Genre Features. Continuity and Change in Patterns of Language Use in Budu, a Bantu Language of Congo (Kinshasa). (disssertation Vrije Universiteit Amsterdam)
7007: FRIESE, WILHELM - Nordische Barockdichtung. Eine Darstellung und Deutung skandinavischer Dichtung zwischen Reformation und Aufklärung.
23477: FRIESWIJK, JOHAN - De beweging van Broederschap op Het Bildt, 1889-1892. (= Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging 1978, pp. 83-139)
8049: FRIJDA, NICO - Post uit Friesland.
23310: FRIJHOFF, WILLEM - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
23317: FRIJHOFF, WILLEM - Evert Willemsz. Een zeventiende-eeuws weeskind op zoek naar zichzelf.
20972: FRIJHOFF, WILLEM; HIEMSTRA, MINKE; (VERZORGD DOOR) - Bewogen en Bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J.M. van de Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, 1961-1986.
12589: FRIJNS, W.M. - Vondel en de moeder Gods. (2e omgewerkte en vermeerderde druk)
3175: FRISTER, ROMAN - Zelfportret met littekens. Een autobiografie.
12719: FRITSCHY, DR. J.M.F. - De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (Hollandse Historische Reeks nr. 10)
22045: FRITZ, DR. ROLF - Kokosnootbokalen, vervaardigd in de Nederlanden 15de - 18de eeuw. (= Antiek, jrg. 13, no. 10, mei 1979, pp. 673-731)
7389: FRITZE, KONRAD - Am Wendepunkt der Hanse. Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der wendischen Hansestädte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
18219: FROBERG, INGRID - Une "histoire secrete" a maniere nordique : Gustave Vasa, histoire de Suede (1697), roman attribue a Charlotte-Rose de Caumont La Force (vers 1650-1724).(Acta Universatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia 31)(these de doctorat Universite d'Uppsala)
5109: FROMMEL, WOLFGANG - Wolfgang Frommel in seinen Briefen an die Eltern 1920-1959. Herausgegeben von Claus Victor Bock.
9457: FROMMEL, CHRISTOPH LUITPOLD - Michelangelo und Tommaso dei Cavalieri. Mit der Übertragung von Francesco Diaccetos "Panegrico all'Amore". (2. Auflage)
5105: FROMMEL, WOLFGANG - Meditationen zum zweiten Buch des "Stern des Bundes" von Stefan George.
7575: FROWEIN, F.J. - Het volbloed fokwezen. (met 37 foto's en 200 pedigrees)
20574: FRUIN, R. - De keuren van Zeeland. (Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 2e reeks, no. 20)
21309: FRUIN, ROBERT - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. (uitgegeven door Dr. H.J. Smit en Dr. J. W.J. Wieringa) (Werken Historisch Genootschap Utrecht, 4e serie, no. 4)
9900: FRY, ERIC C. - Knopen waar je wat aan hebt.
4615: FRYCKSTEDT, OLOV W. - In Quest of America. A Study of Howells Early Development as a Novelist. (Ph. D. thesis)
20637: FRYDE, NATALIE - The tyranny and fall of Edward II 1321-1326.
19456: FRYE, NORTHROP - De grote code. De bijbel en de literatuur.
6336: FUHRICH, EDDA; PROSSNITZ, GISELA; (HRSG. V.) - Max Reinhardt. "Ein Theater das den Menschen wieder Freude gibt...
5425: FUKUI, Y. - Raffinement précieux dans la poésie française du XVIIe siècle.
16297: FULD, WERNER - Lexicon van laatste woorden. Van Alexander de Grote tot Malcolm X.
20633: FULFORD, ROGER - The Trial of Queen Caroline.
24147: FULFORD, ROGER; (ED.) - Dearest Child. Letters between Queen Victoria and the Princess Royal 1858-1861. (2nd reprint)
18633: FULLER-MAITLAND, J.A. - Brahms. (autorisierte Deutsche Bearbeitung von A.W. Sturm) (mit 150 Abbildungen)
15926: FULLEYLOVE, JOHN; KELMAN, JOHN - The Holy Land. Painted by John Fulleylove. Described by John Kelman.
8313: FUNKE KüPPER, A.J. - Left Ventricular Trhrombosis. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21256: FURNROHR, WALTER - Kurbaierns Gesandte auf dem Immerwahrenden Reichstag. Zur baierischen Aussenpolitik 1663 bis 1806.
13292: GöKYILDIZ, SEVIM - Taste Havens in Istanbul forty years old. / Istanbul ' da kirk yillik 40 lezzet duragi.
12518: GöRTZEN, RENé - Jürgen Habermas : Eine Bibliographie seiner Schriften und der Sekundärliteratur 1952-1981.
19362: GAASBEEK, FRED; KOOIMAN, MARINUS; MEIERINK, BEN OLDE - Wijk bij Duurstede. Geschiedenis en architectuur.
13928: GABELMANN, HANNS - Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage.
18064: GABRIELS, M.H.H. - Eduard Michelis en zijjn betekenis voor opvoeding en onderwijs.
17521: GAEL, CUEY-NA- - An Irishman's Difficulties with the Dutch Language. (4t ed.)
3385: GAIER, ULRICH - System des Handelns. Eine rekonstruktive Handlungswissenschaft.
10679: GAINES, JAMES R. - Wit's End. Days and Nights of the Algonquin Round Table.
20244: GALANTAI, JOZSEF - Der Osterreichisch-Ungarische Dualismus 1867-1918.
20747: GALBRAITH, V.H. - The Making of Domesday Book.
21067: GALES, B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
9276: GALINDO LIMA, MARCOS - O Governo das Almas. A expansão colonial no país dos Tapuia 1651-1798. (proefschrift Leiden
21631: GALL, LOTHAR - Der Liberalismus als regierende Partei. Das Grossherzogtum Baden zwischen Restauration und Reichsgrundung.
8240: GALLATI, RUDOLF - Aarmühle Interlaken 1838-1988. Eine Ortsgeschichte.
14773: GAMBER, ORTWIN - Waffe und Rüstung Eurasiens, Frühzeit und Antieke. (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde Band LI)
21484: GAMBIN, KENNETH; (ED.) - Malta. Roots of a Nation. The development of Malta from an island people to an island nation.
21635: GANSHOF, F.L. - Feudalism. (3rd ed.)
20106: GARCIA-ARENAL, MERCEDES; WIEGERS, GERARD - A Man of three Worlds. Samuel Pallache, a Moroccan Jew in Catholic and Protestant Europe.
17311: GARDNER, ERLE STANLEY - The Case of the Lame Canary. (1st ed.)
19478: GARDNER, MARTIN - Spiegelsymmetrie. Links en rechts in de natuur.
4426: GARFORTH, F.W. - John Stuart Mill's Theory of Education.
11273: GARIS, MARIE DE - Folklore of Guernsey.
13797: GARTENHOF, KASPAR - Brückenau 1747-1862. Ein Jahrhundert aus der Geschichte des Bades an der Sinn. (Mainfränkische Hefte, Heft 58)
21134: GARTNER, LLOYD P. - The Jewish Immigrant in England 1870-1914. (2nd ed.)
23971: GAY, PETER - The Tender Passion (The Bourgeois Experience. Victoria to Freud, vol. II)
19763: GEBUIS, GERDA; VAN HOEK, LEO - Delfshaven 600 jaar.
12316: GEELHOED, STEVE; GROOT, HANS; HUIJSSTEEDEN, EVERT VAN; LEEUWEN, GUIDO VAN; NOBEL, PIM DE (RED.) - Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.
1545: GEERAERS, DR. C.M. - Hubert Kornelisz. Poot. (2e dr.)
21628: GEERDS, ROBERT; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Mutter der Konige von Preussen und England. Memoiren und Briefe der Kurfurstin Sophie von Hannover (nebst den Briefen und Akten uber die Liebestragodie ihrer Schwiegertochter der Prinzessin von Ahlden der spateren Grossmutter von Friedrich der Gr.
13370: GEERTS, PAUL - Tuinieren tussen de regels.
6150: GEERTS, G.J.; E.A. - Verhalen rond de Goorse Bandijk.
6878: GEEST, DR. TITIA J. - Madame de Charrière. Een leven uit de achttiende eeuw.
20293: GEHRIG, EMMY - Umjubelt, verkannt, verbannt. Kaiserin und Konigin Zita.
18449: GEIGER, LUDWIG - Bettine von Arnim und Friedrich Wilhelm IV. Ungedruckte Briefe und Aktenstucke.
18113: GELBART, NINA RATTNER - Feminine and Opposition Journalism in Old Regime France. Le Journal des Dames.
19138: GELBER, DR. L.; VERBIST, DR. A. - Melodieren op de piano. Van zelfstandig zingen naar globaal spelen.
14557: GELDNER, FERDINAND - Die Deutschen Inkunabeldrucker. Ein handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. Band I. Das deutsche Sprachgebiet. Band II. Die fremden Sprachgebiete. ( 2 Bde.)
10651: GELEERD, S. - Les Traductions hollandaises de Racine au XVIIe et au XVIIIe siècles. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
4725: GELISSEN, DR. M.G.H. - Natuur en Genade volgens Hendrik van Gent. (2 dln.)
23839: GELJON, DRS. P.A. - Een zeer persoonlijk effectenhuis. Het Haagse Lissa & Kann 1800-1966.
4286: GELLNER, ERNST - Relativism and the Social Science.
3438: GELLNER, ERNST - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen.
20934: GEMZELL, CARL-AXEL - Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf fur einen maritimen Operationsplan.
15367: GENETTE, RENE - Methode en geheimen van de grote duivenkampioen.
8007: GENTIL DA SILVA, JOSE - En Espagne. Développement économique, subsistance, déclin.
15804: GEORGE, STEFAN - Hymnen, Pilgerfahrten, Algabel. (7. Auflage)
12591: GERARDY, THEODOR - Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen. Beispielhaft dargestellt an der Gesamtproduktion der Schaumburgischen Papiermühle Arensburg von 1604-1650.
14196: GERBER, RUDOLF - Zur Geschichte des mehrstimmigen Hymnus. Gesammelte Aufsätze. (herausgegeben von Gerhard Croll)
13779: GERGELY, THOMAS; GERGELY, GABRIELE; PROSSINAGG, HERMANN - Vom Saugarten des Kaisers zum Tiergarten der Wiener. Die Geschichte des Lainzer Tiergartens - entdeckt in einem vergesssenen Archiv.
12934: GERITS, ANTON - Van voorbijgaande aard. Vier reeksen in octaven geschreven.
12886: GERITS, ANTON - Van voorbijgaande aard. Vier reeksen in octaven geschreven.
20038: GERLO, ALOIS; VERVLIET, HENDRIK D.L.; (INTRODUCTION, CORRESPONDANCE ET COMMENTAIRE, DOCUMENTS, BIBLIOGRAPHIE PAR) - La Correspondance de Juste Lipse conservee au Musee Plantin-Moretus.
20346: GERMAIN, JOSE; FAYE, STEPHANE - Un fils de France. Le General Laperrine Grand Saharien.
8369: GERMES, JAKOB - Ratingen im Wandel der Zeiten. Geschichte und Kulturdokumente einer Stadt. (2e verbesserte und erweiterte Auflage)
1298: GERRETSON, DR. F.C.; COOLHAAS, DR. W.PH.; (UITGEGEVEN DOOR) - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. (Werken Historisch Genootschap te Utrecht, no. 83)
10325: GERRETSON, DR. C.; VAN EYCK, P.N. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck. (uitgegeven door drs. P. van Hees en dr. G. Puchinger)
14274: GERRETSON, DR. C.; GEYL, DR. P. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. 1911-1958. (5 dln.) (uitgegeven door drs. P. van Hees en dr. G. Puchinger)
18612: GERRITSEN, W.P.; (UITGEGEVEN MET INLEIDING EN COMMENTAAR DOOR) - Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
23989: GERSHONI, ISRAEL; JANKOWSKI, JAMES P. - Egypt, Islam, and the Arabs. The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930.
15053: GERSTIN, JULIAN - Tangled roots : Kalenda and other neo-African dances in the circum-Caribbean. ( = Nieuwe West-Indische Gids, vol. 78 /2004/, no. 1-2, pp. 5-41)
18243: GERSTNER, KARL - Marcel Duchamp : >>Tu m'<< - Puzzle upon Puzzle.
11422: GERSZI, TEREZ - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid.
13870: GERTEN, HERBERT; MAI, EKKEHARD; SCHLAGENHAUFER, MARTINA; (RED.) - Roelant Savery in seiner Zeit (1576-1639)
19691: GERVEDINK NIJHUIS, G.J. - Hooltn vroeger. Oud-Holten in foto's en verhalen.
2641: GERVERS, MONIKA; (ED.) - Studies in Textile History. In Memory of Harold B. Burnham.
14612: GESSLER-LöHR, DR. BEATRIX; SCHMITZ, DR. BETTINA; SEIDEL, MATTHIAS - Meisterwerke altägyptischer Keramik. 5000 Jahre Kunst und Kunsthandwerk aus Ton und Fayence.
15294: GEUDEKE, DRS. P.W.; ZANDVLIET, DRS. K.; E.A. - Grote Historische Provincie Atlas 1 : 25000. Zeeland 1856-1858.
19717: GEURTS, DRS. A.J. - Schokland. De historie van een weerbarstig eiland.
16597: GEURTS, H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. (Historia Agriculturae 32)
16239: GEURTS, P.A.M.; MESSING, F.A.M.; (SAMENGESTELD DOOR) - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis, deel II.
2791: GEVERS, LIEVE - Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894)
12798: GEVERS, ANNE; (RED.) - Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
7881: GEWIN, DR. J.P.J. - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter.
14820: GEWIN, DR. J.P.J. - Blüte und Niedergang hochadeliger Geschlechter im Mittelalter. Eine bis in die Karolingerzeit züruckggreifende geschichtliche Darstellung. (2. Auflage)
8723: GEYL, PIETER - Napoleon for and against. (3rd printing)
20163: GEYL, PIETER - Ik die zo weinig in mijn verleden leef. Autobiografie 1887-1940. (bezorgd en toegelicht door Wim Berkelaar, Leen Dorsman en Pieter van Hees)
20409: GEYL, PROF. DR. P. - Napoleon voor en tegen.
14393: GEZELLE, GUIDO - Verzameld Dichtwerk. Dln. 1-8. (8 dln.) (onder redactie van Jozef Boets)
16510: GFRöRER, A.FR. - Pabst Gregorius VII. und sein Zeitalter. ( 7 Bde. in 9 Teilbde.) u. Namen- und Sach-Register (angefertigt von Dr. H. Ossenbeck).
23988: GHALI, IBRAHIM AMIN - L'Egypte nationaliste et liberale. De Moustapha Kamel a Saad Zagloul (1892-1927).
5591: GIBB, MARGARET MURRAY - Le roman de Bas-de-Cuir. Étude sur Fenimore Cooper et son influence en France.
20147: GIBB, H.A.R.; KRAMERS, J.H. - Shorter Encyclopedia of Islam (edited on behalf of the Royal Netherlands Academy) (3rd impression)
4380: GIBBAL, JEAN-MARIE - Citadins et villageois dans la ville africaine. L'exemple d'Abidjan.
25431: GIBBON, EDWARD - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. (with notes by the Rev. H.H.Milman) (A new edition to which is added a complete index of the whole work) (5 vol.)
13853: GIBBONS, BOB - Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe.
1978: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de grote Oost en Borneo (april 1944-april 1946)
20580: GIEBELS, HENK; SLITS, FRANK - Georgius Macropedius 1487-1558. Leven en werken van een Brabantse humanist.
23759: GIEBELS, LAMBERT - Soekarno.Deel 1. Nederlands onderdaan. Een biografie 1901-1950; Deel 2. President. Een biografie 1950-1970. (2 delen)
22218: GIEBELS, LAMBERT J. - De Greet Hofmans affaire. Hoe de Nederlandse monarchie bijna ten onder ging.
24314: GIELE, JACQUES J. - De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
24315: GIELE, JACQUES; HARMSEN, GER; E.A. ; (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977.
3120: GIELEN, JOS; KOOPS, TOINE; LAEVEN, CHARLES; VELDERS, GERARD - Saskia, roman rond moeder en kind. Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia... (2 dln.)
3125: GIEZENAAR, G.P.J. - De strijd tussen kerk en staat. Over de benoemingen der Apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
11468: GIJSEN, AAFJE - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775. (toegelicht en van aantekeningen voorzien door J.W. van Sante)
18364: GIL, MOSHE - Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza. (edited with Translations, Annotations and a General Introduction)
16512: GILBERT, WILLIAM - De Mundo nostro Sublunari Philosophia nova. Opus posthumum...nunc ex duobus Mss. codicibus editum. (facsimile uitgave van de editie uit 1651)
22216: GILISSEN, JOHN; E.A. - Consilium Magnum 1473-1973. Herdenking van de 500e verjaardag van de oprichting van het Parlement en Grote Raad van Mechelen. Colloquium.
23697: GILISSEN, JOHN - La Coutume. (Typologie des sources du Moyen-Age occidental, fasc. 41)
16057: GILLE, KLAUS F. - Wilhelm Meister" im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes. (Dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
12832: GILLEN, ECKHART; (ED.) - German Art from Beckman to Richter. Images of a Divided Country.
13541: GILLETTE, PETER A.; GILLETTE, PAUL - Playboy's Book of Wine.
16758: GILLINGHAM, JOHN - European Integration 1950-2003. Superstate or New Market Economy ?
4064: GILMORE, DAVID D. - Aggression and Community. Paradoxes of Andalusian Culture.
18639: GILMORE, WILLIAM J. - Psychohistorical Inquiry. A Comprehensive Research Bibliography.
10581: GILTAIJ, JEROEN - De tekeningen van Rembrandt en zijn school.
13066: GILTAY, JEROEN; KELCH, JAN; LAMMERTSE, FRISO - Herren der Meere. Meister der Kunst. Das holländische Seebild im 17. Jahrhundert.
4459: GILTAY VETH, MR. D.; VAN DER LEEUW, A.J. - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de Minister van Justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. / Het Weinreb-rapport./ ( 2 dln.)
20730: GILTHAY VETH, MR. D.; VAN DER LEEUW, A.J. - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de Minister van Justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. / Het Weinreb-rapport./ ( 2 dln.)
9709: GIMMERTHAL, MICHAEL - Kriegslist und Perfidieverbot im Zusatzprotokoll vom 10. Juni 1977 zu den vier Genfer Rotkreuz-Abkommen von 1949 (Zusatzprotokoll I)
9846: GINESTET, BERNARD - Côtes de Bourg. Bordeaux 3. (De wijnen van Frankrijk)
22234: GINZBURG, NATALIA - The Manzoni Family. (translated from the Italian by Marie Evans)
14030: GIOVAGNOLI; GIUNIPERO, ELISA; (EDS.) - The Catholic Church and the Chinese World. Between Colonialism and Evangelization (1840-1911)
9762: GIPHART, RONALD - Planeet Literatuur. Het complete leesboek.
4864: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. (prive-domein nr. 247)
11920: GIRARD, ADRIEN - Histoire et richesses de la flûte.
11752: GLADEN, ALBIN; KRAUS, ANTJE; LOURENS, PIET; LUCASSEN, JAN; SCHRAM, PETER; TALAZKO, PETER; VAN ASSELT, GERDA; (HRSG. VON) - Hollandgang im Spiegel der Reiseberichte Evangelischer Geistlicher. Quellen zur saisonalen Arbeitswanderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Teil 2.
9057: GLASSER, RALPH - Growing up in the Gorbals.
22239: GLASSMAN, RONALD M. - The Middle Class and Democracy in Socio-Historical Perspective.
5252: GLATSTEIN, JACOB - De heenreis. (Jiddisch Bibilotheek 8)
21047: GLEASON, J.H. - The Justices of the Peace in England 1558 to 1640. A later Eirenarcha.
17840: GLIMCHER, ARNOLD; GLIMCHER, MARC - Je suis le cahier. The Sketchbooks of Picasso.
19029: GLUCKLICH, ARIEL - Sacred Pain. Hurting the Body for the Sake of the Soul.
14263: GODDARD, TARIQ - Hommage aan een vuurpeloton.
8053: GODDEN, GEOFFREY A. - British Porcelain. An Illustrated Guide.
14630: GODDIJN, ANNIE - 100 zonsondergangen aan de Wassenaarse Slag. 100 sunsets at the Wassenaarse Slag. (met twee korte essays van Chris Granlund en Jetteke Bolten-Rempt)
4078: GODDIJN, H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie. De poltitieke sociologie van Emile Durkheim.
13775: GODEAU, MARCEL - Le voyage à Majorque de George Sand et Frédéric Chopin octobre 1838 - mai 1839.
11364: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A General History from its Beginnings to the Present Day.
9326: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip verlaten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
4539: GOEBEL - Goebel. Hände machen Goebel.
1302: GOEDEMANS, A.J.M. - Indie in de branding. Een diplomatiek steekspel 1840-1843. (proefschrift R.U. Utrecht)
13389: GOEDLEVEN, EDGAR - De Koninklijke Serres van Laken. (met bijdragen van Bruno Fornari en Jos Vandenbreeden) (2e dr.)
6902: GOEHLINGER, FRANçOIS AUGUSTE - Histoire du Chapitre de l'Église Collégiale St.-Martin de Colmar en ce qui concerne La Religion, la Liturgie, le Chant et les Questions Economiques et Sociales.
13911: GOELTER, GEORG - Die Geschichtsauffassung Friedrich Christoph Schlossers. (Dissertation der Ruprecht-Karl Universitaet Heidelberg)
16593: GOER, MICHAEL; SCHMIT, KAREN; (RED.) - Historische Ausstattung.( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 50)
9928: GOES, BENEDICT - 25 Eeuwen roken. De verwonderlijke vormgeving van de pijp.
4972: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Die Schriften zur Naturwissenschaft. Erste Abteilung.Texte. Bd. 1. Schriften zur Geologie und Mineralogie 1770-1810. Bd. 2. idem 1812-1832. Bd. 3. Beiträge zur Optik und Anfänge der Farbenlehre 1790-1808. ( 3 Bde.)
13313: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Goethes Werke in zwei Bänden.
19921: GOFFEN, RRONA - Piety and Patronage in Renaissance Venice. Bellini, Titian, and the Franciscans.
24230: GOITEIN, S.D. - A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. Vol. 1. Economic Foundations.
4750: GOLD, ANN GRODZINS - Fruitful Journeys. The Ways of Rajasthani Pilgrims.
8536: GOLDE, PEGGY (ED.) - Women in the field. Anthropological Experiences. (2nd ed., expanded, and updated)
16680: GOLDENSOHN, LORRIE - Elizabeth Bishop. The Biography of a Poetry.
2659: GOLDFRANK, ESTHER S. - The Artist of "Isleta Paintings" in Pueblo Society. (Smithsonian Contributions to Anthropology, Vol. 5)
9411: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - A Moral reckoning. The Role of the Catholic Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair.
9410: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - A Moral reckoning. The Role of the Catholic Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair.
12452: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - Hitlers gewillige beulen.
12800: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - Een morele afrekening. de rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
3286: GOLDMAN, ALBERT - The Lives of John Lennon.
22099: GOLDMAN, MINTON F. - Rivalry In Eurasia. Russia, The United States, and the War on Terror.
3283: GOLDONI, CARLO - De Hollandse Doktor. Blijspel
18300: GOLDSCHMITZ-WIELINGA, L.C.J.; VAN HEERINGEN, R.M.; HENDRIKSE, H.; KUIPERS, J.J.B.; VAN DER LINDEN, D.; SMITS, J. - Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd. Archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beverland.
19260: GOLDSCHNEIDER, GARY - Astrologie voor de vier seizoenen. Ontdek wat iedere week voor je betekent.
23424: GOLDSMITH, BARBARA - Little Gloria ... Happy at Last.
15451: GOLDSTEIN, DORRA; MERKLE, KATHRIN - Culinary cultures of Europe. Identity, diversity and dialogue.
8039: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
3195: GOMBRICH, RICHARD; OBEYESEKERE, GANANATH - Buddhism Transformed. Religious Change in Sri Lanka.
21742: GOMPERS, SAMUEL - Seventy Years of Life and Labor. An Autobiography. (New One-Volume Edition. With a new Introduction by Matthew Woll.) [vol. 1 and 2 in one sole binding]
14941: GOMPERTS, H.A.; VAN LEEUWEN, W.F.; (RED.) - Libertinage, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang I (1948), nos. 1 t/m/ 6
14942: GOMPERTS, H.A.; VAN LEEUWEN, W.F.; MORRIEN, A.; (RED.) - Libertinage, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang 2 (1949), nos. 1 en 3 t/m/ 6 [5 van de in totaal verschenen 6 afleveringen van deze 2e jaargang]
7778: GOMPERTS, H.A. - Intenties. 1. Kritieken en over kritiek. 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays. (2 dln.)
4558: GONDA, J. - Pusan and Sarasvati.
12619: GONTSJAROW, I. A. - Oblomow. Roman in vier delen. (De Russische Bibliotheek)
8406: GONZALEZ-CRUSSI, F. - Mijn anatomische lessen. Aantekeningen van een patholoog-anatoom.
2611: GONZALEZ, NANCIE L. - Sojourners of the Caribbean. Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garifuna.
5581: GOODDEN, ANGELICA - Actio and Persuasion. Dramatic Performance in Eighteenth-Century France.
21578: GOODENOUGH, SIMON - Military Miniatures. The art of making model soldiers.
20166: GOODING, DAVID - Volgens Lukas. Een nieuwe verklaring van het derde Evangelie.
3634: GOODMAN, JEAN - Debrett's Book of the Royal Wedding.
15908: GOODMAN, NICHOLAS - Hollands Leaguer. (A critical edition by Dean Stanton Barnard Jr.)
5164: GOOSSENS, R. - Vier Bibliografische tijdschriften (1903-1960). (Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven, dl. XXIII)
12943: GOOVAERTS, SYLVIA; PEETERS, ANDRé - Jubileumboek Gijmel. 50 Jaar lagere school , 25 jaar O.-L. Vrouw van Fatimakerk.
24158: GORDIJN, A. - Rotterdam verleden tijd.
9585: GORDON, LEONARD - Bengal : The Nationalist Movement 1876-1940.
4530: GORE-BROWNE, ROBERT - Gay was the Pit. The Life and times of Anne Oldfield, Actress (1683-1730).
24257: GORGIAS; ANTIPHOON; LYSIAS ISAIOS; ISOKRATES; DEMOSTHENES - Antieke Pleidooien I en II. (2 dln.) (vertaald en toegellicht door C.M.J. Sicking)
16456: GORI, GIAMBATTISTA - La fondazione dell'esperienza in 's-Gravesande.
8393: GORIS, J.-A. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian Trade Review, 1954-1964. (2e dr.)
20962: GORISSE, DR. COCK; (HOOFDRED.); ARTS, DRS. NICO; DE BRUIJN, DR. MARTIN; VAN DOREMALEN, DRS. HENK; E.A. ; (RED.) - Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw. (3e dr.)
21001: GORISSEN, TH. M. - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
9271: GORISSEN, ADRI - De abdis en de zwerver. Marie Koenen en Felix Rutten en hun huwelijksjaren in Geulle.
14730: GORISSEN, ADRI; MOLIN, ROB; BREUKERS, CHRETIEN; LENDERS, ERIC - Ton van Reen. Schrijver, verteller en wereldburger.
21463: GORRIS, GABRIEL; HARDENBERG, MR. H.; VAN DER MEIDE, D.; PABON, DRS. N.J.; (SAMENGESTELD DOOR) - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg. (3e druk)
13532: GORST, WILBUR H. - Vern C. Gorst. Pioneer and Grandad of United Air Lines.
23479: GORTZAK, WOUTER - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
21366: GORTZAK, WOUTER - Nederland-Suriname : De herkansing.
13570: GOSLING, NIGEL - Nadar.
11884: GOSS, JOHN - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een Selectie van 16de eeuwse Stadsplattegronden en Afbeeldingen.
7243: GOSSELIN, J.-E.-A. - Vie de M. Emery, neuvième supérieur du Séminaire et de la Compagnie de Saint-Sulpice. Précédée d'un précis de l'histoire de ce séminaire et de cette compagnie depuis la mort de M. Olier. ( 2 T.)
18854: GOSWAMI, SATSVARUPA DASA - Niti-sastras. Sayings of Canakya and Hitopedasa as quoted by Srila Prabhupada.
13524: GOT'E, IURII VLADIMIROVICH. - Time of Troubles. The Diary of Iurii Vladimorovich Got'e. Moscow July 8, 1917 to July 23, 1922. (translated, edited and introduced by Terence Emmons)
7078: GOTTLIEB, A.; (HRSG. V.) - Bramsche. Eine Stadtgeschichte.
6768: GOTWALD, WILLIAM H. JR. - Army Ants. The Biology of Social Predation.
16632: GOUBERT, PIERRE - Cent mille provinciaux au XVIIe siècle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730.
22135: GOUBERT, PIERRE - Mazarin.
7658: GOUDRIAAN, D.F.; VAN HEMERT, P.M.; MOERBEEK, F.; VAN DER POEL, TH. J.; SCHOORL, H. - Gedenkboek 1948-1978.
7953: GOUDSMIT, JAAP - Vrijend virus. Overaard en oorsprong van het Aidsvirus.
7737: GOUDSMIT, JAAP - De vondst van apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
15855: GOUDY, FREDERIC W. - The Alphabet and Elements of Lettering. (revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn and arranged by the author)
2044: GOULD, ED - Medicine Hat 1883-1983.
14573: GOULDEN, RICHARD J. - The Ornament Stock of Henry Woodfall 1719-1747. A Preliminary Inventory Illustrated.
5684: GOURGUECHON, CHARLENE - Journey to the End of the world. A three-year adventure in the New Hebrides.
21567: GOUVION, COLETTE; JOUVION, PHILIPPE - De hoveniers van God. Een ontmoeting met 5 miljoen baha'is.
1440: GOVAERT, MARCEL - La langue et le style de Marnix de Sainte-Aldegonde dans son "Tableau des Differens de la Religion". (Memoires de l'Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 2ème Série,T. XLVIII, fasc. 1.)
12248: GOWING, SIR LAWRENCE; (RéDIGé PAR); KRUMRINE, MARY LOUISE; TOMPKINS LEWIS, MARY; PATIN, SYLVIE; (ESSAIS PAR) - Cézanne. Les années de jeunesse 1859-1872.
6899: GRöBER, DR. CONRAD - Der Mystiker Heinrich Seuse. Die Geschichte seines Lebens. Die Entstehung und Echtheit seiner Werke. (Mit einem farbigen Titelblad und zwei Schwarzdrucktafeln)
10225: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
19383: GRAAS, TIM; (RED.) - Verborgen kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland. (Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit, deel 3)
24237: GRAAS, DRS. T.G.M.; E.A. - Een beeld van Piet Verdonk. Ambachtelijk beeldhouwer tussenneogotiek en modernisme.
23741: GRAAUMANS, ATI; GRAAUMANS, MARIELLE; VAN GURP, CEES; DELEEUW, JOHN; LEMMENS, ROB; (SAMENSTELLERS) - NAC 1912-2002.
12814: GRACH, N.L.; A.O. - Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology, vol. 7, /2001/no. 1-2
5069: GRAF, DR. EMIL - Die Aufnahme der englischen und amerikanischen Literatur in der deutschen Schweiz von 1800-1830.
4424: GRAFF, HARVEY J. - The Literacy Myth. Literacy and Social Structure in the Nineteenth-Century City.
19704: GRAFNITZ, CHRISTIANE - German Papier-mache Dolls 1760-1860.
2693: GRAHAM, SANDRA LAUDERDALE - House and Street. The Domestic World of Servants and Masters in Nineteenth-Century Rio de Janeiro.
20866: GRAHAM, EVELYN - Edward P. A new and intimate life story of H.R.H. the Prince of Wales.
5402: GRAMMONT, MAURICE - Le vers français. Ses moyens d'expression, son harmonie. (2ème éd.)
1205: GRANDIA, DR. JAN - De arbeider wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap.
5362: GRANJARD, HENRI - Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et "Nid de Seigneurs". (Bibliothèque Russe de l'Institut d'Études Slaves, Tome XXXI)
7723: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Grobberehuson circa 1000 - Grapperhausen 2000. History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
8093: GRASS, GüNTER - Aufsätze zur Literatur.
16893: GRASWINCKEL, JHR. MR. D.P.M. - De archieven der Gasthuizen en Fundatien, Gilden, Schutterijen en vendels gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem.
19808: GRASWINCKEL,JHR. DR. D.P.M.; (RED.) - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen). Deel III. (1941-1950).
16097: GRAVE, JAAP - Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914.
15374: GRAVES, TOM - The Elements of Pendulum Dowsing.
3990: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batten.
1835: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
19013: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van de Nieuwe Gids. Brieven en documenten. + Supplement (2 dln.)
6753: GRAVIER, MAURICE - Strindberg et le théatre moderne. I. L'Allemagne. (bibliothèque de la Société des Études Germaniques, t. II)
18782: GRAY, THOMAS - Gray's Poems Letters and Essays. (introduction by John Drinkwater; biographical notes by Lewis Gibbs)
8499: GREEBE, DR. A. - De Middelnederlandsche vertaling van Exordium Magnum volgens het handschrift der Universiteitsbibliotheek te Leiden (Mij. Ndl. Letterk.)1031. ( Bydragen tot de geschiedenis der Cisterciensers in : Nederland, Deel 1)
25450: GREEFS, HILDE; 'T HART, MARJOLEIN; (RED.) - Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2005/2006. Water Management, Communities, and Environment. The Low Countries in Comparative Perspective, c. 1000-c. 1800.
13625: GREEN, M.M. - Ibo Village Affairs. Chiefly with reference to the Village of Umaeke Agbaja.
15071: GREEN, ANNETTE; DYETT, LINDA - Secrets of Aromatic Jewelry.
22209: GREEN, MARTIN - The Von Richthofen Sisters. The Triumphant and Tragic Modes of Love. Elsa and Frieda von Richthofen, Otto Gross, Max Weber, and D.H. Lawrence in the Years 1870-1970.
8169: GREEN, JONATHON - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries They Made.
23748: GREENBERG, NOAH; (ED.) - The Play of Daniel. A thirtheenth-century musical drama. Edited for modern performance. (Based on the transcription from British Museum Egerton 2615 by Rev. Rembert Weakland, O.S.B.)
6448: GREGOIRE, CLAIRE - Les locatifs en Bantou. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Leiden)
8948: GREGORIUS, DR. P. - Sociologie van de niet-Westerse volken. Verwantschap en huwelijk.
23299: GREGORY, DESMOND - Sicily. The Insecure Base. A History of the British Occupation of Sicily, 1806-1815.
20669: GREIDANUS, JOHANNA - Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de Nederlanden. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
17078: GREILSAMMER, MYRIAM - Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
17112: GREIN, J.T. - The New World of the Theatre 1923-1924. (with a preface by G.K. Chesterton)
19275: GRENDEL, ELIZE - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
7006: GRENFELL, JOYCE - Darling Ma. Letters to her mother 1932-1944. Edited and Introduced by James Roose-Evans. (2nd impr.)
23960: GRENVILLE, HENRY; EHRENKREUTZ, ANDREW S. - Observations sur l'etat actuel de l'Empire Ottoman. (edited by Andrew S. Ehrenkreutz)
24318: GRESCHAT, MARTIN; (HERAUSGEGEBEN VON) - Zur neueren Pietismusforschung.
14903: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
7777: GRESHOFF, J.; STOLS, A.A.M. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1, 1922-1941. Deel 2, 1945-1951. Deel 3, 1952-1956. (Achter het Boek dln.24, 25 en 26) + Register. (4 dln. in totaal)
14901: GRESHOFF, J. - De laatste dingen (1956 - 1958). Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois.
9066: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het boek.
857: GRESHOFF, J. - Rariteiten.
14912: GRESHOFF, J. - Bric a Brac. (Donker pockets, no. 11)
6349: GRESHOFF, J.; STOLS, A.A.M. - 'Stols blijft Stols, denk daarom' Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 2, 1945-1951. (Achter het Boek 25)
11328: GRESHOFF, ATY - Mijn herinneringen aan E. Du Perron.
14902: GRESHOFF, J. - Steenen voor brood.
579: GRESHOFF, J. - De laatste dingen (1956 - 1958). Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois.
1816: GRESHOFF, J.; STOLS, A.A.M. - 'Beste Sander, Do it now !' Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1, 1922-1941. (Achter het Boek 24)
23870: GREUP, MR. G.M. - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
6168: GREVER, MARIA; HILHORST, MARIEKE; LAKMAKER, HENRIETTE; E.A. - Vrouwendomein. Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland. (Tipje van de sluier, dl. 4)
23609: GREY, IAN - Catherine the Great. Autocrat and Empress of all Ruusia.
18598: GRIERSON, PHILIP - Bibliographie numismatique.
23293: GRIESSER-PECAR, TAMARA - Zita. Die Wahrheit uber Europas letzte Kaiserin.
19088: GRIFFITHS, RICHARD T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
23552: GRIJP, LOUIS PETER - De Rotterdamsche Faem-Bazuyn. De lokale dimensies van liedboeken uit de Gouden Eeuw. ( = Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, 18e jrg., no. 1 /maart 1992/, pp. 23-78)
19340: GRIJZENHOUT, FRANS; TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL - Edele eenvoud. Neo-classicisme 1765-1800.
16634: GRIMM, CLAUS - Frans Hals. Het gehele oeuvre.
12354: GRIMM, PETER; (RED.) - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
14639: GRISWOLD, MAC; WELLER, ELEANOR - The Golden Age of American gardens. Proud Owners. Private Estates. 1890-1940.
5415: GRIVEL, CHARLES; (ED.) - Ecriture de la religion. Ecriture du roman. Mélanges d'histoires de la littérature et de critique offerts à Joseph Tans.
3999: GRIVEL, CHARLES; (RED.) - Methoden in de literatuurwetenschap.
4396: GROB, GERALD N. - Mental Illness and American Society 1875-1940.
2352: GROBMAN, ALEX - Rekindling the Flame. American Jewish Chaplains and the Survivors of European Jewry 1944-1948.
9019: GROEN, J.-J. - La dernière maladie et la cause de mort de Napoléon. Étude psychologique, historique et médicale. (tirage à part de Janus, vol. L., fasc. 2)
23857: GROENENBOOM-DRAAI, ELLY - De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman : Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. (Atlantis , nr. 8)
16005: GROENEWEGEN, G. - Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen geteekend en in koper gebragt. (fotografische herdruk)
15360: GROENEWOUD, J.G. - Een schipbreuk en overwintering in de Noordpoolzeeen, naar scheepsjournaal verhaald. (met een aanbevelend voorwoord van zijne Exc. Mr. Dr. J. Schokking, oud-minister van Justitie)
2634: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
25453: GROENVELD, DR. S - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
25443: GROENVELD, S.; LEEUWENBERG, H.L.P.H. - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
11149: GROESBEEK, MR. J.W. - Heemskerk, onderweg van verleden naar heden
14760: GROESBEEK, MR. J.W. - De afstamming van de Noord-Hollandse van Herlaer's uit het oude adelijke geslacht van die naam. (= Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 20 /1966/, pp. 83-122)
5437: GROHMANN, HANS - Neue Kleinhäuser und Ferienhäuser.
22026: GRONBECH, WILHELM - Kultur und Religion der Germanen. ( 2 Bde.)
21810: GROOT, HARRY DE - Volaan Vooruit. Binnenvaart van opdrukker tot duwboot.
2562: GROOT, ANNET DE; HULSHOF, MARIJE - Zij die gaan, zij die blijven. Internationale arbeidsmigratie vanuit Inés Yatzechi, Mexico. (Doctoraalsciptie UVA Amsterdam)
18338: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK; JOK, JOK MADUT; VAN KESSEL, LEO; PAPELARD, BOB; WEINHOLD, ULRIKE - Slavernij en bevrijding in Oost-Afrika in de 19de eeuw. / Sklaverei und Befreiung in Ostafrika im 19. Jahrhundert.
19853: GROOTES, E.K.; (RED.) - Wonderlicke avontuer van twee goelieven. Een verhaal uit 1624. (2e, herziene druk)
1480: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh.
13108: GROOTES, E.K.; PUNT, P.C.; VERKRUIJSSE, P.J.; (SAMENGESTELD DOOR) - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederode (1618-1969).
20448: GROOTVELD, RONALD; WESTENBROEK, BART; KOOPMANS, BOTINE; E.A. - Het huis te Palenstein in Zegwaart. Historisch en archeologisch onderzoek naar een kasteel in het veen.
20755: GROSHEIDE, D.; MONNA, A.D.A.; PESCH, P.N.G. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel 1. De eerste drie eeuwen.
5379: GROSSMAN, JOAN DELANEY - Valery Bryusov and the Riddle of Decadence.
11820: GROSSMAN, CLAUDIO - Het beginsel van non-interventie in de Organisatie van Amerikaanse Staten vanuit een Latijns-Amerikaans gezichtspunt. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16591: GROSSMANN, ULRICH; (RED.) - Hausbau im Alpenraum. Bohlenstuben und Innenräume. ( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 51)
21233: GROSSMANN, KURT R. - Emigration. Geschichte der Hitler-Fluchtlinge 1933-1945.
21066: GROSSMANN, MARIA - Humanism in Wittenberg 1485-1517.
14837: GROVE, GEORGE - Beethoven en zijn negen symphonieen.
9162: GRUBER, GERNOT - Mozart and posterity.
4625: GRUNDEN, ROBERT M. - American Salons. Encounters with European Modernism, 1885-1917.
17189: GRUNDER, KARL - Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Band IX. Der Bezirk Dietikon. (Mit 404 schwartzweissen und 13 farbigen Abbildungen)
20754: GRUNER, ERICH - Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Soziale Lage, Organisation, Verhaltnis zu Arbeitgeber und Staat
23597: GRUNEWALD, ECKHART - Ernst Kantorowicz und Stefan George. Beitrage zur Biographie des Historikers bis zum Jahre 1938 und zu seinem Jugendwerk "Kaiser Friedrich der Zweite".
17000: GRUTER, REGINA - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
21595: GRUYS, J.A.; BOS, JAN; (RED.) - t'Gulde Iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands. (met een inleiding van Willen Frijhoff en Marijke Spies)
9069: GRUYTER, W. JOS DE; HAMMACHER, A.M.; ROOS, S.H. DE (TEKST) - Dirk van Gelder.
7185: GRZIMEK, PROF. DR. BERNHARD - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk. Deel VI. Reptielen.
7963: GRZIMEK, PROF. DR. BERNHARD - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk. Deel VI. Reptielen.
10916: GUéHANNO, JEAN; PAULHAN, JEAN - Correspondance 1926-1968. (Édition établie , annotée et présentée par Jean-Kely Paulhan) ( Cahiers Jean Paulhan 11)
10219: GUéPIN, J.P. - Het verschil van mening. Deel I. Monopolisering van waarheden en waarden. Deel II. De bezonnenheid.
5730: GUDE, FRANK - Formula 1.
21258: GUDE, WILHELM - Die rechtliche Stellung der Juden in den Schriften deutscher Juristen des 16. und 17. Jahrhunderts.
23629: GUERMAN, MIKHAIL - Mikhail Vrubel. The Artist of the Eves.
16880: GUERRA, JORGE CASTILLO; WIJSEN, FRANS; STEGGERDA, MONIEK - Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen.
16558: GUERRIERI, DANIELA; (TESTI/TEXT); BERTUZZI, GIANCARLO; PERAZZOLI, NICOLETTA; MARCHIONNI, RENZO; (FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHS) - Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Viaggio nell'affascinante mondo di 19 Castelli. /[Castles of the Duchy of Parma and Piacenza. Journey through the fascinating world of 19 castles.] (English text included
5889: GUEST, HARRY - Mastering Japanese. (Macmillan Master Series)
21139: GUGGENBUHL, GOTTFRIED - Geschichte der schweizerischen Eidgenossengeschaft. Bd. 1. Von den Anfangen bis zum Jahre 1648. Bd. 2. Vom Jahre 1648 bis zur Gegenwart. (2 Bde.)
24229: GUGGISBERG, DR. HANS RUDOLF - Sebastian Castellio im Urteil seiner Nachwelt vom Späthumanismus bis zur Aufklärung.
19472: GUHA, RANAJIT - A Rule of Property for Bengal. An Essay on the Idea of Permanent Settlement.
14797: GUICCIARDINI, LODOVICO - Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven Autheur met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, en vele Contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken.
17767: GUILEY, ROSEMARY ELLEN - Encyclopedia of Mystical & Paranormal Experience. (introduction by Marion Zimmer Bradley)
5601: GUILLAUME, GASTON - J.L. Guez de Balzac et la prose française. Contribution à l'étude de la langue et du style pendant la première moitié du XVIIe siècle.
11572: GUIRLANDE, CHRISTINA - De ruimte tussen de regels. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 23)
10441: GUM, COBURN - The Aristophanic Comedies of Ben Jonson. A comparative study of Jonson and Aristophanes.
16457: GUNARATNA, ROHAN - Inside al-Qaeda Global Network of Terror.
4968: GUNDOLF, FRIEDRICH - Goethe.
23596: GUNDOLF, FRIEDRICH; HELBING, LOTHAR; BOCK, CLAUS VICTOR; (EINGELEITET UND HERAUSGEGEBEN VON) - Friedrich Gundolf. Briefwechsel mit Herbert Steiner und Ernst Robert Curtius. (eingeleteitet und herausgegeben von Lothar Helbing und Claus ictor Bock).
9258: GUNNING, M.J. - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
4639: GUTHRIE, TYRONE - A Life in the Theatre. (reprint)
2325: GUTKIND, PETER C.W.; RICHARDS, A.I. (FOREWORD) - The Royal Capital of Buganda. A Study of Internal Conflict and External Ambiguity.
24079: GUTMANN, MYRON P. - War and rural life in the early modern Low Countries.(Maaslandse Monografieen no. 31)
18031: GUTSCHE, REINHARDT; (BEARBEITET VON) - Die Sammlung. Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
5576: GUTWIRTH, MADELYN - Madame de Staël, novelist. The Emergence of the Artist as Woman.
6807: H. SCHMITZ, S. J. - De Nederlandsche mieren en haar gasten.
15384: HüSKEN, FRANS - Een dorp of Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980.
8460: HäUPEL, BEATE - Die Gründung des Landes Thüringen. Staasbildung und Reformpolitik 1918-1923.
7405: HöGER, KARL - Aus eigener Kraft ! Die Geschichte eines österreichischen Arbeitervereines seit fünfzig Jahren.
7378: HüFFER, HERMANN - Die Kabinetsregierung in Preußen und Johann Wilhelm Lombard. Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen Staates vornehmlich in den Jahren 1797 bis 1810.
7089: HäNSGEN, ERNST - Langenroda. Kreis Artern / Unstrut. Aufzeichnungen aus dem verlorenen Kirchenbuch 1599 bis 1708. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 5)
4418: HüRLIMANN, BETTINA - Three Centuries of Children's Books in Europe.
13121: HöHNE, HEINZ - Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS.
14139: HöLTGE, DIETER; KöHLER, GüNTHER H. - Strassen- und Stadtbahnen in Deutschland. Band 1 : Hessen. (2. ergänzte Auflage)
16829: HAAK, DR. S.P.; VEENENDAAL, DR. J.A. - Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. (RGP, Gr. Serie, delen 80, 108 en 121)
325: HAAK, DR. J. - De discussie over de 'Constitution civile du clerge' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
21075: HAAK, A.C. - Melpomene en het Nederlands toneel. Opvoeringen van antieke Griekse tragedies door Nederlandse toneelgezelschappen tussen 1885 en 1975. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20914: HAAK, BOB - The Golden Age. Dutch Painters of the Seventeenth Century.
11015: HABARTA, GERHARD (HERAUSGEG. VON ) - Marino Marini (1901-1980). Plastiken, Bilder, Zeichnungen
9629: HABERLAND, WOLFGANG - Amerikanische Archäologie. Geschichte, theorie, Kulturentwicklung.
5073: HABICHT, DR. PHIL. ROBERT - Henri Bergson und das deutsche Typenlustspiel.
21934: HADDAD DE PAZ, CHARLES - Juifs et arabes au pays de Bourguiba.
19179: HAERTIG, EVELYN - Antique Combs & Purses.
4958: HAFNER, FRANZ - Heinrich von Kleists "Prinz Friedrich von Homburg". (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, Nr. 4)
11598: HAGEDORN, GüNTER - Die Märchendichtung Hugo von Hoffmannsthals. (Dissertation Universität Köln)
631: HAGOORT, R. - Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel). Gedenkboek bij het gouden jubileum.
4190: HAHN, ROBERT A. - Sickness and Healing. An Anthropological Perspective.
13993: HAHN SR., ALBERT - Prenten van Albert Hahn Sr.. Een keuze uit zijn werk samengesteld door A. Hahn Jr. (met een toelichting tot de platen door Ed. Polak)
5230: HAIDER, JOHANN - Die Geschichte des Theaterwesens im Benediktinerstift Seitenstetten in Barock und Aufklärung. (Theatergeschichte Österreichs. Band IV : Niederösterreich. Heft 1)
14977: HAIG, SIR WOLSELEY; BURN, SIR RICHARD; (ED.) - The Cambridge History of India. Volume IV. The Mughul Period.
24004: HAIM, SYLVIA G.; (ED.) - Arab Nationalism. An Anthology.
20749: HAINES, ROY MARTIN - The Church and Politics in Fourteenth-century England. The Career of Adam Orleton c. 1275-1345.
13177: HAITSMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
11569: HAKHOLT, UBBO-DERK - In grensgebieden. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 17)
11581: HAKHOLT, UBBO-DERK - De heuvelen over. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 24)
11583: HAKHOLT, UBBO-DERK - Aan de rivier gevestigd. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 6)
11574: HAKHOLT, UBBO-DERK - Een mankepoot merkt. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 32)
24127: HAKS, DONALD - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw.
6786: HALBERTSMA, MARLITE - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
7684: HALBERTSMA, H. - Sneeker hardzeildag. Een belangrijk hoofdstuk uit het Friese volksleven.
11544: HALEBER, RON; (RED.) - Rushdie Effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland ?
9648: HALEY, P. EDWARD - Revolution and Intervention. The Diplomacy of Taft and Wilson with Mexico, 1910-1917.
24195: HALL, KIM F. - Things of Darkness. Economies of Race and Gender in Early Modern England.
9633: HALL, DAVID D. - Worlds of Wonder, Days of Judgment. Popular Religious Belief in Early New England.
20900: HALL, MORGEN - Pottenbakken voor beginners. Een stap-voor-stap-handleiding om eenvoudig maar vakkundig aardewerk te maken.
9646: HALL, GWENDOLYN MIDLO - Social Control in Slave Plantation Societies. A Comparison of St. Domingue and Cuba.
6343: HALL, LEE - Willem de Kooning & Elaine Fried. Portret van een huwelijk.
25383: HALLER, J. - Geology of the East Greenland Caledonians.
16194: HALLGARTEN, GEORGE W.F. - Das Schicksal des Imperialismus im 20. Jahrhundert. Drei Abhandlungen über Kriegsursachen.
23982: HALLIDAY, FRED - Arabia without Sultans.
19202: HALSBAND, ROBERT - The Life of Lady Mary Wortley Montagu.
14376: HALSBAND, ROBERT - Lord Hervey. Eighteenth-Century Courtier.
19884: HALSBAND, ROBERT - Lord Hervey. Eighteenth-Century Courtier.
9918: HALTENORTH, TH.; DILLER, H.; SMEENK, C. - Elseviers Gids van de Afrikaanse zoogdieren. Met meer dan 600 afbeeldingen waarvan 360 in kleuren.
9118: HAMANN, RICHARD - Rembrandts Radierungen.
12865: HAMBLIN, DAVID - Harmonics". Een Nieuwe Dimensie in Astrologie.
26465: HAMEL, HENDRIK - Hamel's Journal and a description of the Kingdom of Korea 1653- 1666.
26466: HAMEL, GLIKL - De memoires van Glikl Hamel (1645-1724). Door haarzelf geschreven.
14968: HAMER, W.S. - The British Army. Civil-military relations 1885-1905.
18432: HAMERS, N.A.; BERENBROEK, L.W.A.; BOOMSMA, G.A.; (RED.0 - Zoeklicht Kwartier van Nijmegen. Genealogische Heraldische Bundel.
21341: HAMERS, N.A.; VAN 'T KRUIJS, M.J.; VULSMA, R.F. ; (RED.) - Bij ons in de familie. Genealogische en Heraldische Bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
6836: HAMILLTON, IAIN - Koestler. A Biography.
23281: HAMILTON, ANGUS - Somaliland. (with 25 illustrations and a map)
24191: HAMILTON, ALASTAIR; VOOLSTRA, SJOUKE; VISSER, PIET - From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites.
9119: HAMILTON, J. MCLURE - Men I have painted. (With a Foreword by Mrs. Drew)
11351: HAMILTON, LORD ERNEST - Forty Years on.
12158: HAMMACHER, A.M. - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
20148: HAMMOND, R.J. - Portugal and Africa 1815-1910. A Study in Uneconomic Imperialism.
15467: HAN, SUZANNE CROWDER; (RETOLD BY) - Korean Folk & Fairy Tales. (4th printing)
13454: HANDKE, PETER - Het uur van het ware gevoel. (vertaald door Gerrit Bussink). (3e dr.)
13455: HANDKE, PETER - De linkshandige vrouw. (vertaald door Gerrit Bussink).
13456: HANDKE, PETER - Verkeerde beweging. (vertaald door Gerrit Bussink).
14764: HANEVELD, G.T. - Pathologische anatomie in Utrecht, circa 1800-1850. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
24019: HANF, THEODOR - Erziehungswesen in Gesellschaft und Politik des Libanon.
21159: HANKINS, THOMAS L. - Jean d'Alembert. Science and the Enlightenment.
7724: HANLO, JAN - Brieven 1931 - 1962; 1963 - 1969. (2 dln.)
18730: HANNA, JAY S. - The Shipcarver's Handbook. How to Design and Execute Traditional Marine Carvings. (2nd printing)
8934: HANNA, JUDITH LYNNE - Dance, Sex and Gender. Signs of identity, dominance, defiance and desire.
6755: HANNAH, DONALD - 'Isak Dinesen' and Karen Blixen. The Mask and the Reality.
8155: HANNAS, LINDA - The Jigsaw book. Celebrating two centuries of jigsaw-puzzeling round the world.
20047: HANNEMA, ULBE DURK - De Hogerhuis-zaak. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
1694: HANOT, DR. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
1692: HANOT, DR. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
1695: HANOT, DR. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
16329: HANSEN, THORKILD - La mort en Arabie. Une expédition danoise 1761-1767.
605: HANSEN, HANS JUERGEN - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, Maritime Genrebilder, Meeres- und Kuestenlandschaften.
10697: HANSON, MARK - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwiijs 1830-1914.
10346: HANSOTTE, GEORGE - Inventaire des Archives du Gouvernement Provincial et des Etats Provinciaux de Liège sous le régime du Royaume des Pays-Bas.
7387: HANUS, FRANCISCUS - Die preussische Vatikangesandschaft 1747-1920.
8705: HAO, YUFAN; HUAN, GUOCANG; (EDS.) - The Chinese View of the World.
3070: HARBERS, GUIDO - Das Holzhausbuch. Holz als Träger von Konstruktionen und Gestaltung im Wohnhaus, Ferien- und Sportheim und bei Bauaufgaben auf dem Lande.
16462: HARBISON, PETER - Pre-Christian Ireland. From the First Settlers to the Early Celts. (with 139 illustrations; first paperback edition with revisions))
2401: HARDEMAN, J. - Selectieve innovatie door kleine boeren in Mexico. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
11343: HARDENBERG, MR. H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. (2e dr.)
16704: HARDENBERG, MR. H. - Liefde in de Pruikentijd. Romantische verhalen uit oude papieren.
14868: HARDING, JAMES - Artistes Pompiers. French Academic Art in the 19th Century.
21427: HARDY, ALAIN - Queen Victoria was amused.
15933: HARDY JR., JAMES D.; JENSEN, JOHN H.; WOLFE, MARTIN; (EDS.) - The Maclure Collection of French Revolutionary Materials.
16168: HARE, AUGUSTUS J.C. - The Life and Letters of Frances Bunsen. (3rd ed.)
16186: HARE, AUGUSTUS J.C. - Freifrau von Bunsen. Ein Lebensbild, aus ihren Briefen zusammengestellt. (Deutsche Ausgabe von Hans Tharau) (2 Bde. in 1 Band) (7. Auflage)
8019: HARE, CHRISTOPHER - The Romance of a Medici Warrior. Being the true story of Giovanni delle Bande Nere, to which is added the life of his son, Cosimo I, Grand Duke of Tuscany. A Study in Heredity.
4527: HARGEVIK, STIEG - The disputed Assignment of Memoirs of an English Officer to Daniel Defoe. (2 parts) (Acta Universitatis Stockholmiensis; Stockholm Studies in English)
10406: HARICH-SCHNEIDER, ETA - Die Kunst des Cembalo-Spiels. Nach den vorhandenen Quellen dargestellt und erläutert. Mit 8 Bildtafeln und einer Notenbeilage. (3. Auflage)
13489: HARKER, MARGARET F. - The Linked Ring. The Secession Movement in Photography in Britain, 1892-1910.
21471: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749. (proefschrift Nijmegen)
23407: HARKX, DR. W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. VIII)
9674: HARLE, LESLY; WILLIS, SIMON - Aardewerk beschilderen.
9157: HARLEY, JOHN - William Byrd. Gentleman of the Chapel Royal.
17904: HARMS, M.J. - Voorburg in grafiek 1600-1900.
9547: HARNEY, G. JULIAN; (ED.) - The Democratic Review of British and Foreign Politics, History & Literature. (2 parts in 1 vol.) (facsimile reprint)
21820: HARPER, RAYMOND - Als God met ons is... Jacob van maerlant en de vijanden van het christelijk geloof.
6679: HARRIS, ELLEN - Handel and the Pastoral Tradition.
8885: HARRIS, MARVIN - Cultural Materialism. The Struggle for a Science of Culture.
13218: HARRIS, RUTH - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen.
2582: HARRIS, MARVIN - America now. The Anthropology of a Changing Culture.
4254: HART, C.W.M.; PILLING, ARNOLD R. - The Tiwi of North Australia.
6648: HART-DAVIS, DUFF - The House the Berrys Built. Inside the Telegraph 1928-1986.
5842: HART, GILLIAN - Power, Labor, and Livelihood. Processes of Change in Rural Java.
18556: HART, DR. S. - Geschrift en Getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studien op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800. (Hollandse Studien 9)
19042: HARTOG, J. - Het fort op de berg. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van Fort Nassau op Curacao.
15114: HARTWELL, R.M. - The Causes of the Industrial Revolution in England. (Debates in Economic History)
6894: HARTWICH SVD, RICHARD - Steyler Missionare in China. III. Republik China und Erster Weltkrieg 1911-1919. Beiträge zu einer Geschichte.
6223: HARTWIG, EDWARD - Photo-Graphics.
21743: HARVEY, ROWLAND HILL - Samuel Gompers. Champion of the Toiling Masses.
12655: HASPELS, DR. J.J.L.; (RED.) - Royal Music machines. Vijf eeuwen vorstelijk vermaak.
5698: HASSEL, SVEN - Comrades of War.
5697: HASSEL, SVEN - The Bloody Road to Death.
24227: HASSOUN, JACQUES - Juifs du Nil: Textes reunis et presentes par Jacques Hassoun)
16017: HATAB, LAWRENCE J. - Nietzsche's On the Genealogy of Morality. An Introduction.
12456: HATCH, ELVIN - Theories of Man and Culture. [Ruth Benedict; A.R. Radcliffe-Brown; E.E. Evans-Pritchard; Emile Durkheim; Br. Malinowski; Franz Boas and others]
21348: HATTO, A.T.; TAYLOR, R.J. - The Songs of Neidhart von Reuental. 17 Summer and winter Songs set to their original Melodies with Translations and a musical and metrical Canon.
7459: HATTON, RAGNHILD - Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron.
11486: HATZFELD, HELMUT - El "Quijote"como obra de arte de lenguaje. (2da edicion refundida y aumentada) (Revista de Filologia Espanola, Anejo LXXXIII)
8447: HAUFF, WILHELM - Werke in einem Band.
13796: HAUPT, WALTHER - Sächsische Münzkunde. Text.
8747: HAUPT, GEORGES - Der Kongress fand nicht statt. die Sozialistische Internationale 1914.
8748: HAUPT, GEORGES - Programm und Wirklichkeit. Die internationale Sozialdemokratie vor 1914. (mit einem Vorwort von Ernest Labrousse)
21359: HAUPT, GEORGES; REBERIOUX, MADELEINE - La deuxieme Internationale et l'Orient.
12840: HAUSEN, KARIN; SCHULTE, REGINA; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Liebe der Geschwister. ( = L'Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 13 Jg. Heft 1)
13507: HAVELAAR, DRS. J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
7348: HAVELAAR, DR. PAULINA - Der deutsche Libertätsgedanke und die Politik Wilhelms III. von Oranien.
5910: HAVERKAMP, GERRIT - Vuur als gemeenschappelijke vijand. (proefschrift Universiteit Leiden)
21031: HAVRAN, MARTIN J. - Caroline Courtier. The Life of Lord Cottington.
14921: HAWLEY, W.M. - Chinese Folk Designs. A Collection of 300 Cut-Papers Designs used for Embroidery. Together with 160 Cinese Art Symbols.
23980: HAWLEY, DONALD - The Trucial States.
21027: HAYDEN, J. MICHAEL - France and the Estates General of 1614.
19035: HAYES, DAVID - Het verdwenen squadron. (Op het spoor van twee bommenwerpers en zes gevechtsvliegtuigen ingekapseld in het ijs van onherbergzaam Groenland gedurende meer dan vijftig jaar)
7467: HEALEY, EDNA - Coutts & Co. 1692-1992. The Portrait of a Private Bank.
2059: HEARN, JEFF - Men in the Public Eye. The construction and deconstruction of public men and public patriarchies. (Critical Studies on Men and Masculinitis 4)
22003: HEASER, SUE - Polymeerkleitechnieken. een gellustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
8190: HEBBEL, FRIEDRICH - Hebbels Werke in zehn Teilen. (Herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Theodor Poppe) (Goldene Klassiker-Bibliothek) (8 Teile in 5 Bde.)
14849: HEDGCOCK, FRANK A. - A Cosmopolitan Actor. David Garrick and his French Friends.
11714: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
17984: HEERDING, A. - Geschiedenis van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Deel II Een onderneming van alle markten thuis [1891-1922].
17180: HEERDING, A. - Geschiedenis van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Deel 1. Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie [1880-1890].
8268: HEERINGA, DR. K. - Het oud-archief der gemeente Schiedam. (2e, aangevulde druk)
16710: HEEROMA, K.; (UITGEGEVEN DOOR) - Liederen en gedichten uit het Gruuthuuse-handschrift. Eerste deel. (uitgegeven door K. Heeroma, met medewerking van C.W.H. Lindenburg)
24209: HEESTERS, W.; RADEMAKER, DR. C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXIV)
11968: HEESTERS, W.; RADEMAKER, DR. C.S.M. - Sint-Oedenrode. Zweftocht door een boeiend verleden.
20521: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam.
16489: HEIJBROEK, J.F.; LAMMERS, A.; JOS VAN DER LINDE, A.P.G.; (RED.) - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan willem Schulte Noordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
26470: HEIJBROEK, J.F.; WOUTHUYSEN, E.L. - Kunst, Kennis en Commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878-1946.
15709: HEIJBROEK, DRS. J.F.; MEIJER, DRS. R.; (RED.) - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum. ( = Leids Kunsthistorisch Jaarboek, deel 10)
14611: HEIJBROEK, J.F.; MACDONALD, MARGARET F. - Whistler en Holland.
7831: HEIJNE, BAS - Laatste woorden.
23858: HEIJNEN, W.M.M. - Broodnijd tussen korenmolenaars, broodbakkers en de fiscus in Den Haag 1765-1790. (= Die Haghe Jaarboek 1981, pp. 138-205)
14709: HEIJNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, ooglazen, enz. (fotomechanische reprint van de uitgave uit 1859 te 's-Gravenhage)
18676: HEIJNENS, FONS; (RED.) - Van Jonkheid tot Young Generation. De jeugdbeweging en jeugdverenigingen van Houthem. Feiten, foto's en verhalen.
21751: HEINE, HEINRICH - Het boek Le Grand. (2e dr.)
8903: HEINEMANN, DERYCK W. - Epidemologie en bestrijding van schistosomiasis in Suriname. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20929: HEINISCH, KLAUS J.; (HERAUSGEGEBEN UND UBERSETZT VON) - Kaiser Friedrich II in Briefen und Berichten seiner Zeit.
9321: HEINSIUS, DANIEL - De contemptu mortis. De verachting van de dood. (Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek)
2134: HEINSIUS, A. - Schetsen uit de geschiedenis van Amsterdam.
5062: HEINTZ, GüNTER; (HRSG.) - Zu Franz Kafka. LGW-Interpretationen.
14161: HEINTZE, DR. WILHELM / LACHMANN, DR. ROBERT / PANOFF, PETER - Instrumentkunde. / Musik der aussereuropäischen Völker. / Altslavische Volks- und Kirchenmusik
18452: HEIRMAN, L.J.R. - Plutarchus "De audiendis poetis". Introduction -Translation - Commentary. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
20613: HEISCHKEL-ARTELT, EDITH - Ernahrung und Ernahrungslehre im 19. Jahrhundert. Votrage eines Symposiums am 5. und 6. Januar 1973 in Frankfurt am Main.
20680: HEITZ, GERHARD; UNGER, MANFRED; (RED.) - Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag.
11638: HEKMA, GERT; HOVING, ISABEL; A.O. - Overcoming Boundaries : Ethnicity, Gender and Sexuality. ( = Thamyris, Mythmaking from Past to Present. Special Issue. Vol. VII, nos. 1 & 2)
23656: HELFFERICH, WILLEM - Squadrons van koninklijke luchtmacht. (derde, geheel herzien en uitgebreide druk)
8263: HELLAN, LARS; KOCH KRISTENSEN, KIRSTI; (EDS.) - Topics in Scandinavian Syntax. (Studies in Natural Language & Linguistic Theory)
23735: HELLINGA, W.TJ. - Elseviers Zwerfstenen Gids. (met meer dan 260 afbeeldingen in kleur van zwerfstenen in Nederland) (2e dr.)
4269: HELMAN, ALBERT - Ratten.
12262: HELMAN, ALBERT - De stille plantage. (1e dr.)
19634: HELMAN, ALBERT - Cola Debrot als Homo Caribensis. [ = Maatstaf, 34e jrg. no. 6 [juni 1986], pp. 40-54.
18226: HELMAN, CECIL G. - Culture, Health and Illness. (2nd ed.)
1971: HELMAN, ALBERT - De G. G. van Tellus.
20557: HELMER, G.J. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14633: HELMS, CYNTHIA NEWMAN; (ED.) - Diego Rivera. A Retrospective.
22253: HEMELS, JOAN - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
6828: HEMELS, JOAN - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
13115: HEMELS, PROF. DR. JOAN; VEGT, DRS. RENEE - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bibliografie. Deel 2. band A. 1945-1995.
1972: HEMMERECHTS, KRISTIEN - De tuin der onschuldigen. (1e dr.)
7224: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Altijd met uw gezever, gij.
6093: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Patatten ophalen. Een Novelle.
21382: HEMPEL, ROSE; KOTZENBERG, HEIKE; LIENERT, URSULA; SCHLOMBS, ADELE; SHONO, MASAKO; STROBER, EVA; TREDE, MELANIE; WHANG, JI-HYUN - Quellen. Das Wasser in der Kunst Ostasiens.
24362: HENDERIKX, DRS. P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten .
24207: HENDRICKX, F.M.M. - 'In order not to fall into poverty'. Production and Reproduction in the Transition from Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (the Netherlands), 1800-1900. (dissertation)
17996: HENKELS, HERBERT; HOLTZMAN, HARRY; WELSH,ROBERT; JOOSTEN, JOOP; VON MAUR, KARIN; (TEXT) - Mondrian. Zeichnungen. Aquarelle. New Yorker Bilder. / Mondriaan. Tekeningen. Aquarellen. New Yorkse Schilderijen. / Drawings. Watercolours. New York Paintings.
21442: HENKELS, HERBERT; (RED.) - Het Overzicht. Collection complète 1921-1925. (facsimile uitgave)(tekst in nederlands) ; Seuphor. (texte en francais) (2 delen in casette / 2 tomes sous etui)
11831: HENKER, MICHAEL; DüNNINGER, EBERHARD; BROCKHOFF, EVAMARIA (HERAUSGEGEBEN VON) - Hört, sehet, weint und liebt. Passionsspiele im alpenländischen Raum.
21738: HENLE, JOACHIM - Hyazinthengläser. Geschichte und Tradition.
13254: HENLEY, DAVID - Jealousy and Justice. The indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi. (Comparative Asian Studies, no. 22)
10096: HENNEBERKE, F.W.J. - Willem Jan Muhring een tijdsbeeld. Leven en werk van een internationaal schaakmeester.
20874: HENNEQUIN, ANTOINE LOUIS MARIE - Observations de M. Hennequin, avocat, sur l'instruction relative a la mort du Duc de Bourbon, Prince de Conde. (2e edition)
21045: HENNOCK, E.P. - British Social Reform and German Precedents. The Case of Social Insurance 1880-1914.
24279: HENRICHS, HENDRIK - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie. (Open Domein, nr. 19))
7114: HENS, H; VAN BAVEL, H.; VAN DIJCK, G.C.M.; FRANTZEN, J.H.M. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLII)
3870: HENSEN, HERWIG - Het woord vrijheid. De rebel Gods. Morgen kan het te laat zijn.
24074: HENSSEN, E.W.A. - Een welmenend cynicus. Opkomst, val en eerherstel van Mr. L.A. Ries.
11315: HEPPELL, MICHAEL; MELAKA, LIMBANG, ANAK; USEN, ENYAN ANAK - Iban Art. Sexual Selection and Severed Heads. Weaving, Sculpture, Tattooing and other Arts of the Iban of Borneo.
14092: HERBORN, DR. WOLFGANG A.O. - Geschichte einer Bruderschaft. Teil II. (St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bad Münstereifel eV)
4135: HERDT, GILBERT; STOLLER, ROBERT J. - Intimate Communications. Erotics and the Study of Culture.
24276: HERING, BOB - Mohammad Hoesni Thamrin and his Quest for Indonesian Nationhood 1917-1941.
19214: HERITY, MICHAEL; EOGAN, GEORGE - Ireland in Prehistory. (reprint)
2438: HERMANS, W. F. - Het behouden huis. (Literaire pocket serie nr. 52)
16876: HERMANS, WILLEM FREDERIK; JANSSEN, FRANS A. (SAMENGESTELD DOOR) - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
16682: HERMANS, JOS - Op zoek naar boeken uit Zwolle. Nieuwe inzichten over Zwolle als boekenstad aan het einde van de Middeleeuwen en een verkenning in het incunabelenonderzoek in de achttiende eeuw. ( = Overijsselse Historische Bijdragen, 121e stuk /2006/, pp. 29-80)
17017: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De raadselachtige Multatuli. (1ste druk)
18021: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Wittgenstein's levensvorm. (= Podium 18e jrg. , nr.7/8, /april-mei 1964/, pp. 304-337)
12175: HERMANS, RUDI - Eindeloos wit.
6023: HERMANS, JOS.M.M. (RED.) - Het Middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
19236: HERMANS, COR - Een Engelsman in Frankrijk. Een anddere geschiedenis van John Stuart Mill.
16446: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Het boek der boeken, bij uitstek.
16448: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Waarom schrijven? (3e druk)
18750: HERMANS, DORINE; HOOGHIEMSTRA, DANIELA - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren'. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
14043: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
17527: HERODOT - Neun Bücher zur Geschichte. (Mit einer Einleitung von Lars Hoffmann)
22008: HERODOTUS - Muzen. (Uit het Grieksch met inleiding en korte aantekeningen door Ch. M. van Deventer; geheel, herzien en van meer uitgebreide aantekeningen voorzien door Dr. J.W. van Rooijen) (2 dln.)
11057: HERRERA, JOHN M.; LAWSON, WILLIAM B.; SRAMEK, JOHN J.; (EDS.) - Cross Cultural Psychiatry.
4514: HERRICK, ROBERT - The Poetical Works of Robert Herrick. (edited by L.C. Martin) (reprint)
8844: HERRMANN, DAGMAR; (HRSG. VON) - Deutsche und Deutschland aus russischer Schicht 11. - 17. Jahrhundert.
21869: HERSH, SEYMOUR M. - The Samson Option. Israel, America and the Bomb.
14475: HERTEN, STAF - De universiteit van de duivel. Kerk en astrologie.
10277: HERTSENBERG, RICUS - 150 Jaar kerk & dorp Slagharen. (verlucht met ± 250 oude en recente foto's, brieffragmenten en kaarten)
5032: HERWEGH, MARCEL - Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut.
19807: HERZOG, ROLF - Die Nubier. Untersuchungen und Beobachtungen zur Gruppengliederung Gesellschaftsorm und Wirtschaftsweise. (1 Farbtafel, 36 Abbildungen, 1 Karte)
6931: HERZOG, PETER - Johannes von Müller und die französische Literatur.
12191: HERZOGENRATH, WOLF; LISKA, PAVEL - Arthur Segal 1875-1944.
20668: HESS, GUNTHER - Deutsch-lateinische Narrenzunft. Studien zum Verhaltnis von Volksprache und Latinitat in der satirischen Literatur des 16. Jahrhunderts.
5679: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899.
24148: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede. 1853-1938 Jaren van rationalisatie en verzet.
3419: HESSELMANS, A.N. - 'De ware ingenieur'. Clarence Feldmann, Delfts hoogleraar en grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening. (proefschrift T.U. Delft)
21201: HESSELS, LAURENS K. - Science and the Struggle for Relevance. (dissertation Universiteit Utrecht)
12503: HESTON, LEONARD L.; HESTON, RENATE - The Medical Casebook of Adolf Hitler. His Illnessess, Doctors and Drugs. (with an introduction by Albert Speer)
16600: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek. (facsimile uitgave )
20845: HEWETT, OSBERT WYNDHAM - Strawberry Fair. A Biography of Frances, Countess Waldegrave, 1821-1879.
13146: HEYMANS, J. - Een boom. Over Armando.
17997: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Court of St. James's. The Monarch at Work from Victoria to Elizabeth II.
9007: HICKEY, DANIEL - The Coming of French Absolutism : The Struggle for Tax Reform in the Province of Dauphiné 1540-1640.
16824: HICKEY, MICHAEL - The Unforgettable Army. Slim's XIVth Army in Burma. (Foreword by Colonel The Viscount Slim OBE, DL)
21827: HICKS, GEORGE - The Comfort Women. Sex Slaves of the Japanese Imperial Forces.
13534: HICKS, DAVID - David Hicks on bathrooms.
8704: HICKS, GEORGE; (ED.) - The Broken Mirror : China after Tiananmen.
23560: HIDDINK-DIJKMAN, D. - 1940-1945 Onderduiken in Zwiep. Herinneringen van onderduikers, hun gastherren en -vrouwen in de buurtschap Zwiep bij Lochem.
12104: HIESINGER, KATHRYN BLOOM (ED. AND INTROD.) - Art Nouveau in Munich. Masters of Jugendstil.
7500: HIGHAM, ROBIN - The Military Intellectuals in Britain : 1918-1939.
8993: HIGONNET, PATRICE L.-R. - Pont-de-Montvert. Social Structure and Politics in a French Village, 1700-1914.
11181: HILDEBRAND, LE P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la Mission du Congo (1645-1652).
17670: HILDEBRANDT, VINCENT; LEMCKERT, HENK - Orgel en Organisten van Loosduinen. TYwee eeuwen kerk en muziek in een tuindersdorp.
23674: HILKHUIJSEN, JOS W.L. - Plateelbakkerij De Porceleyne Bijl [ te Delft. 1657-1802 ]. ( = Historisch Tijdschrift Holland, 27e jrg. no. 3 /juni 1995/ , pp. 164-198)
4870: HILL, BETH; HILL, RAY - Indian Petroglyphs of the Pacific Northwest.
8738: HILL, RONALD J. - Soviet Politics, Political Science and Reform.
16137: HILL, CHRISTOPHER - The Experience of defeat. Milton and some Contemporaries.
7454: HILL, B.W. - The Growth of Parliamentary Parties 1689-1742.
5438: HILLEBRECHT, SABINE; (RED.) - Haymatloz. Exil in der Türkei 1933-1945.
4584: HILLEN, ANDREW - Longfellow and Scandinavia. A study of the Poet's Relationship with the Northern Languages and Literature.
15627: HILLENBRAND, LAURA - Seabiscuit. An American Legend. (Special Collector's Edition)
14520: HILS, CLAUDIO - Von Königskindern und anderen. Friedrich Pöhler ein Photograph in Wilhelmsdorf 1909-1910. Bemerkungen zur Betrachtung historischer Photographie.
4966: HINDERER, WALTER; (HRSG. VON) - Schillers Dramen. Neue Interpretationen.
1985: HINDERINK, J.; STERKENBURG, J.J. - Agricultural Commercialization and Goverment Policy in Africa. (Monographs from the African Studies Centre, Leiden)
23833: HINLOPEN, GERARD; ODDENS, JORIS - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). (Ingeleid en bezorgd door Joiris Oddens).
9714: HINSCH, E. - Yngre steinalders stridsøkskulturer i Norge. ( = Universitetet i Bergen Årbok 1954. Historisk-antikvarisk rekke, Nr. 1)
15123: HINTZEN, GEOR - Imaging Political Science. The Formative Influence of Political Culture in the Establishment of the PRC's Political Science (1980-89). (PhD Theses University Leiden)
17452: HIRAI, TOMIO - Zen Meditation and Psychotherapy.
18950: HIRSCH, PHILIP; TAPP, NICHOLAS; (EDS.) - Tracks and traces. Thailand and the Work of Andrew Turton.
20647: HIRSCHFELD, DR. H.M. - De jaren 1933-1939.
21200: HISCOCK, W.G. - John Evelyn and his Family Circle.
24026: HITTI, PHILIP K. - A short history of Lebanon.
18359: HITTI, YUSUF K.; AL-KHATIB, AHMAD - Hitti's New Medical Dictionary English-Arabic. With an extensive Arabic-English Glossary and 32 Coloured Anatomical Plates. (reprint)
95: HOBBS, EDWARD W. - How To Make Old Time Ship Models.
16383: HOBSBAUM, PHILIP - A Reader's Guide to D.H. Lawrence.
20297: HOBSON, SIR HAROLD - French Theatre since 1830.
11308: HODGES, GODERIC - Memoirs of an Old Balloonatic.
8896: HOEBEKE, MARCEL; (OPNIEUW UITGEGEVEN, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR) - Het Spel van de V Vroede ende van de V Dwaeze Maegden. Zwolse drukken en Herdrukken, no.37)
19154: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. (5e geheel herziene en bijgewerkte druk)
2459: HOEK, DR. D. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud.
1246: HOEK, DR. D. - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom mr. Jacob van Dijck (1564-1631). (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 76)
23899: HOEKEMA, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesie (ca. 1860-1960). (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20941: HOEKMAN, PIET; HOUKES, JANNES - De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996.
16643: HOEKVELD-MEIJER, GERDA - Esau. Salvation in Disguise. Genesis 36. A Hidden Polemic Between Our Teacher and the Prophets about Edom's Role in Post-Exilic Israel Through Leitwort Names. (dissertation Theologische Universiteit Kampen)
14474: HOEKVELD-MEIJER, GERDA - Gelijk een mosterzaad. Marcus' eigenzinnige visie op Gods koninkrijk.
21236: 'T HOEN, J.J. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
13099: HOETINK, PROF.DR. H.; (RED.) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
20386: HOETS, PIETER HANS - Englandspiel ontmaskerd. Schijnstoot op Nederland en België 1942-1944.
22022: HOFER, HEINZ - Der Glasschmelzofen des Priesters Theophilus. Interpretiert aufgrund einer Glasofen-Typologie.
5917: HOFF, MAARTEN C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië : 1825-1995.
2181: HOFFMAN, EVA - Shtetl. The Life and Death a Small Town and the world of Polish Jews.
16412: HOFFMANN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven.
21816: HOFFMANN, BERNHARD - Wilhelm von Finck. Lebensbild eines deutschen Bankiers.
24385: HOFFMANN, DIETER - Der Sprung ins Dunkle. Oder wie der 1.Weltkrieg entfesselt wurde.
13051: HOFLAND, A.C. - Delft naar die verborgen schat. 150 Jaar Gereformeerde Kerk van Delft.
19963: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
16318: HOFMAN, R. - Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam.
1379: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
15150: HOFMANN, GEORG - Patriarch Kyrillos Kontaris von Berroa. Sein Anschluss an die Katholische Kirche und sein heldenhafter Tod. Anhang : Patriarch Parthenios I und Rom. ( = Griechische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und Texte, Pars II-3)
16471: HOFMANN, GEORG - Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Kirche. (Griechische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und Texte, Pars II-1)
12736: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en patroon.
21655: HOFTIJZER, PAUL; BARFOOT, C.C.; (EDS.) - Fabrics and Fabricationns. The Myth and Making of William and Mary. (Studies in Literature voll. 6)
1825: HOGBIN, IAN (THE INTERNATIONAL LIBRARY OF SOCIOLOGY AND SOCIAL RECONSTRUCTION) - Transformation Scene. The Changing Culture of a New Guinea Village.
25388: HOGENSTIJN, C.M. - Van rosmolen tot chemische specialiteiten. De geschiedenis van Noury & Van der Lande en de beide betrokken families.
12172: HOGERVORST, ANNEMIEKE - Mens en werk. Catalogus van de collectie van het Gemeentemuseum Helmond.
2777: HOGG, ROBIN L. - Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium. (Verhandelingen van de K.A.W.L.S.K., Klasse der Letteren, jrg. 48, 1986, nr. 118)
16465: HOGGE, ALICE - God's Secret Agents. Queen Elizabeth's Forbidden Priests and the Hatching of the Gunpowder Plot.
24141: HOLDEN, DAVID; JOHNS, RICHARD - The House of Saud.
10188: HOLDERNESS-RODDAM, JANE - Ruitersport. Geillustreerd handboek over dressuur, springen en military.
7573: HOLDERNESS-RODDAM, JANE - Het complete paardenboek. (2e dr.)
9149: HOLDHEIM, W. WOLFGANG - Theory and Practice of the Novel. A Study on André Gide.
21281: HOLECZEK, HEINZ - Erasmus Deutsch. Band 1. Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen Offentlichkeit 1519-1536.
1966: HOLGUIN, SANDIE - Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain.
6383: HOLLAN, DOUGLAS W.; WELLENKAMP, JANE C. - The Thread of Life. Toraja Reflection on the Life Cycle.
2664: HOLLAND, C.G. - An Archeological Survey of Soutwest Virginia. (Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol. 12)
6918: HOLLEMAN, A.W.J. - Pope Gelasius I and the Lupercalia. (doctoral thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
24210: HOLLENBERG, DR. P.; PETERS, DRS. C.E.H.M. - Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuw. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLVII)
4630: HOLLEY, MARGARET - The Poetry of Marianne Moore. A Study in Voice and Value.
14812: HOLMES, RICHARD - The Second World War in photographs.
19114: HOLMES, RICHARD - The Little Field Marshal. A Life of Sir John French.
4771: HOLMSTRöM, MARK - Industry and Inequality. The social anthropology of Indian labour.
16592: HOLST, JENS CHRISTIAN; (RED.) - Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder. ( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 49)
13437: HOLT, GERALDINE - Het Complete Kruidenboek.
23955: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en réveil. Het "Deutsche Christentumsgesellschaft" in Nederland, 1784-1833.

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

5/9