Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16996: BRAUN, JOACHIM - Music in Ancient Israel / Palestine. Archaelogical, Written, and Comparative Sources.
13587: BRAUN, LILY - Im Schatten der Titanen. Erinerungen an Baronin Jenny von Gustedt. (Mit 4 Abbildungen und 2 Brieffaksimiles).
13588: BRAUN, OTTO - Aus nachgelassenen Schriften eines frühvollendeten. (herausgegeben von Julie Vogelstein)
8710: BRAVMAN, BILL - Making Ethnic Ways. Communities and Their Transformations in Taita, Kenya, 1800-1950.
22050: BRAY, BERNARD ALAIN - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiees d'apres le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. (these de doctorat Univrsiteit van Amsterdam)
9242: BRAY, RENé - La formation de la Doctrine Classique en France.
7446: BRAY, ALAN - Homosexuality in Renaissance England. (2nd ed.; with index)
9754: BRAYER, ELIZABETH - George Eastman. A Biography.
2941: BREAZEALE, DANIEL; (ED. AND TRANSLATED BY) - Fichte. Foundations of Transcendental Philosophy. (Wissenschaftslehre) Nova Methodo (1796/99)
5269: BRECHT, BERTOLT; HECHT, WERNER (HERAUSG.) - Arbeitsjournal 1938-1955.
6890: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernard of Clairvaux. Between Cult and History.
2132: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met Inleiding en Aanteekeningen van Dr. J.A.N. Knuttel. Liederen en Gedichten. Proza.
14944: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Over-gesette Lucelle. Ingeleid en toegelicht door Dr Prof. Dr.C.A. Zaalberg met medewerking van Drs. M.J.M. de Haan). Met de tekst van het oorspronkelijk toneelstuk van Louis Le Jars.
20470: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek; naar de orspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van dr. A.A. van Rijnbach.
23571: BREDEROO, NICO J.; COUPRIE, LEENDERT D.; MADOU, MIREILLE J.H.; NAUTA, GERHARD J.; (RED.) - Oog in oog met de spiegel.
14597: BREDIE, LOUIS - Kijken naar Stilte. Schilderijen en tekeningen. Louis Bredie. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling in "Huize Willibrord" te Wassenaar op z'n 70e verjaardag.
15457: BREEUWSMA, GERRIT - Psychologie voor de linkerhand. Over kunst, verbeelding en andere afwijkingen.
15462: BREGMAN, JAN - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
11354: BREGSTEIN, PHILO - Het kromme kan toch niet recht zijn. Essays en interviews 1987-1995.
20719: BREKELMANS, DR. F.A. - Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis.
21098: BRELOT, CLAUDE-ISABELLE - La noblesse reinventee. Nobles de Franche-Comte de 1814 a 1870. Tome I. Restaurations et reconversions. Tome II. De la tradition a l'innovation. (2 t.)
4719: BREMAN, JAN - Labour Migration and Rural Transformation in Colonial Asia. (Comparative Asian Studies 5)
15548: BREMAN, JAN - Taming the Coolie Beast. Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia.
5086: BREMAN, JAN - Wage Hunters & Gatherers. Search for Work in the Urban and Rural Economy of South Gujarat.
20076: BREMER, FRANCIS J. - Congregational Communion. Clerical Friendship in the Anglo-American Puritan Community, 1610-1692.
24150: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren 1572-1581.
20034: BREMMER JR., ROLF H., VAN DER MEER, GEART; VRIES, OEBELE - Aspects of Old-Frisian Philology. ( = Estrikken, vol. 69)
12206: BREMT, STEFAAN VAN DEN - A. Gedichten.
20605: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
26587: BRENTJENS, YVONNE - G.W. Dijsselhof (1866-1924). Dwalen door het paradijs.
17115: BRERETON, AUSTIN - The Life of Henry Irving. ( 2 vol.)
13398: BRESS, HELEN - The Weaving Book. Patterns and Ideas.
18438: BRESSERS, LOUIS - Beekstraat Nuenen. 250 Jaar huizen en bewoners. (met een inleiding van dr. Gerard Rooijakkers
16204: BREUGELMANS, RENE - Jacques Perk.
4084: BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie. (proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen)
7464: BREWER, S.M. - Design for a Gentleman. The Education of Philip Stanhope.
17944: BREWER, STEPHEN; BRISSENDEN, CONSTANCE; CARMIN, ANITA - Pacific Northwest. (Mountains, Wine Tours, Markets, Islands, Seafood, Wildlife) (Eyewitness Travel Guides) (reprint with revisions)
26551: BRIëT, KEES - Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848. Portret van een vergeten rechtscollege. (handelsuitgave proefschrift)
11152: BRIAN, DENIS - The True Gen. An intimate portrait of Hemingway by those who knew him.
14100: BRIELS, DR. J. - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
14638: BRIELS, JAN - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw.
23714: BRIET, KEES - Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter. een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indie in 1820.
4633: BRIGHTMAN, CAROL - Writing Dangerously. Mary McCarthy and Her World.
6945: BRINGéUS, NILS-ARVID - Man, Food and Milieu. A Swedish approach to food ethnology.
17677: BRINKEL, TH.B.F.M.; DE BRUIN,. J.; POTMA, A..; (RED.) - Het kabinet Mackay. opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
13015: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen.
10939: BRINKHOFF, DR. L.; LAUDY, DRS. G.C.; VERHEUL, DR. A., VISMANS, DR. TH. A.; (RED.) - Liturgisch Woordenboek. Deel 1 [A-K]
6884: BRINKHOFF, DR. J.M.G.M. - Een eeuw De Gelderlander-Pers.
6883: BRINKHOFF, DR. JAN - Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen.
18070: BRINKKEMPER, D.; CONIJN, G.; KARREGAT, N.; MARTENS, C. - Onder het oog van God. De geschiedenis van de St.-Nicolaasparochie te Edam bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de r.-k. kerk aan de Voorhaven 1847-1997.
18975: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur.
13937: BRINKMANN, REINHOLD - Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms.
9626: BRITO FIGUEROA, FREDERICO - La estrectura economica de Venezuela colonial.
16551: BRODNER, ERIKA - Die romischen Thermen und das antike Badewesen. Eine kulturhistorische Betrachtung.
14257: BROEDELET, JOH. W. - Dolle Maan. Spel van Trouwen Ontrouw in drie bedrijven en 'n critiek. (met een omslagtekening door Jan Lutz)
13898: BROEKMEYER, MARIUS - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
18032: BROENS, RUUD; (SAMENGESTELD DOOR) - Carmiggelt op een rijtje. Overzicht van alle boeken van S. Carmiggelt. (2e vermeerderde druk)
20881: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledegingszaken voor de Staatse Raad vabn Brabant 1586-1795. (Brabantse Rechtshistorische Reeks, no. 9)
8139: BROERSMA, MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
23319: BROEYER, F.G.M.; KUIPER, D.TH.; (RED.) - Is 't waar of niet ? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw. ( = Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800. Jaargang 13)
24149: BROEZE, F.J.A. - De Stad Schiedam. De Schiedamse scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indie omstreeks 1840.
13638: BROGGER, A.W.; SHETELIG, HAAKON - The Viking Ships. Their ancestry and evolution.
19121: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, in het bijzonder de taalwetenschap. (proefschrift Katholieke Universiteit Nederland)
14252: BROMET, A. - Het Grote Offer. Hedendaags toneelspel in 4 bedrijven. (Janssens' Tooneelbibliotheek, nr. 704)
14253: BROMET, A. - Jeugd in Nood. Hedendaags toneelspel in 4 bedrijven. (Janssens' Tooneelbibliotheek, nr. 694)
14254: BROMET, A. - Pension "Onrust". Blijspel in 3 bedrijven. (nr. 697)
14255: BROMET, A. - Mensen in pension. Comedie in 4 bedrijven.
14258: BROMET, A. - Inkeer. Dramaties toneeslpel in 3 bedrijven.
16305: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam. Deel 1. De luchtlanding. (2e dr.)
18246: BRONS, DRS. LOEK; WENT, KEES; WELLING, WOUTER; VAN DER VEN, BAS - Willem van Veldhuizen. Tekeningen & Schilderijen.
23746: BROOS, BEN - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam waaronder de collectie Fodor. Deel 3. Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
23453: BROOS, TON J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
7101: BROST, KARL W.; PEIL, JOSEF; SCHEER, RENATE - Mastershausen. Geschichte einer Gemeinde.
340: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863). (Gelderse Historische Reeks no. XV)
5506: BROUWER, LENIE; LALMAHOMED, BEA; JOSIAS, HENNA - Andere tijden, andere meiden. Een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindoestaanse en Creoolse meisjes.
22126: BROUWER, C.G.; KAPLANIAN, A. - Early seventeenth-century Yemen. Dutch documents relating to the economic history of Southern Arabia, 1614-1630. (text solely in ARABIC)
22166: BROUWER, S. - De Amsterdamsche Bank 1871-1946.
26707: BROUWER, JAN WILLEM; VAN MERRIENBOER, JOHAN - Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, Een biografie.
6614: BROUWER, T. - Sleutelstad - Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
15420: BROUWERS, TOON; DE VOS, JOZEF; PEWETERS, FRANK; VAN DEN DRIES, LUK; VAN SCHOOR, JAAK - Tussen de Dronkaerd en het Kouwe Kind. 150 Jaar Nationaal Tooneel, KNS, Het Toneelhuis.
15371: BROWN, RUPERT - Group Processes. Dynamics within and between Groups.
8732: BROWN, RAYMOND LAMONT - A Casebook of Military Mystery.
19068: BROWN, ANTHONY CAVE - Het onzichtbare front.
15283: BROWN, CHRISTINA - The Book of Yoga. Bringing the body, mind and spirit into balance and harmony.
6144: BROWN, PAULA - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
13807: BROWN, L. CARL - The Tunisia of Ahmad Bey 1837-1855.
19652: BROWN, JONATHAN; ELLIOTT, J.H. - Een Paleis voor een Koning. Het Buen Retiro en het hof van Filips IV.
10780: BROWNELL, W.C. - French Traits. An essay in comparative criticism
8632: BROWNING, GENIA K. - Women and Politics in the U.S.S.R.. Consciousness Raising and Soviet Women's Groups.
25385: BROWNLOW, KENNETH - Mary Pickford rediscovered. Rare pictures of a Hollywood legend. (Introduction and photography selection by Robert Cushman).
20944: BRUCKEL-BEITEN, MARY - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945. (bezorgd door Mariska Heijmans-van Bruggen met een inleiding van Esther Captain en een voorwoord van Lex Bruckel jr.)
6226: BRUGGEMAN, MARTINE - Ruimtelijke Kantklosontwerpen.
21208: BRUGGEMAN, J.; VAN DE VEN, A.J. - Inventaire des pieces d'archives francaises se rapportant a l'Abbaye de Port-Royal des Champs et son cercle et a la resistance contre la bulle Unigenitus et a l'appel (ancien Fonds d'Amersfoort)
8527: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaans recht in het hedendaagse Egypte. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
6700: BRUGMANS, HENDRIK - Georges de Porto-Riche. Sa vie et son oeuvre. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
5262: BRUGMANS, EDITH; BUIJSEN, MARTIN - Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal. (Annalen van het Thijmgenootschap)
17460: BRUIJN, J.R.; EYCK VAN HESLINGA, E.S. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870). Een biografie en een dagboek. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N.R., dl. 135)
24091: BRUIJN, J.R.; DEN HEIJER, H.J.; STAPELKAMP, H. - Julius Constantyn Rijk, zeeman en minister, 1787-1854.
12231: BRUIJN, ANTON - Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605. / Spiegelbilder. Werraware aus Enkhuizen 1605.
11860: BRUIN-MOSTERT, ELLY DE - Houten panelen in landelijke stijl.
16813: BRUINS, DR. G.W.J. - Bruins' Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930. (uitgegeven door J.Th. M. Houwink ten Cate) (Nederlandse Historische Bronnen, dl. VIII)
9365: BRUINSMA, ERNST - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
26487: BRUINTJES, GEERT - Socialisme in Groningen 1881-1894.
20525: BRUINVELS, MARJAN; KOPER, FERRY - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O. Azie.
3290: BRUMMEL, DR. L. ; (UITGEGEVEN, INGELEID EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Jan ten Brink / Cd. Busken Huet. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. (Achter Het Boek, 2e jrg., afl. 2/3; 3e jrg. afl. 1)
26773: BRUMMEL, DR. L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612).
14031: BRUMMELKAMP, A. - Voor het Gemeene Best.
20150: BRUNING, UTE; DOLGNER, ANGELA - Walter Funkat. Vom Bauhaus zur Burg Giebichenstein. (Bauhausminiaturen Band 3)
12317: BRUNNER, BERND - The Ocean at Home. An Illustrated History of the Aquarium.
20151: BRUNO, GIANFRANCO; DEI, ENRICO; PAOLICCHI, CONSTANTINO ; (A CURA DI); CICUTTO, MARCELLO; CRESTI, CARLO; SERAFINI, ANTONELLO; SERENI, UMBERTO; (TESTI DI) - Alla ricerca dell'Eden. Il paesaggio della Versilia nella pittura italiana fra Otto e Novecento.
2563: BRUNT, DORIEN - Mastering the Struggle. Gender, Actors and Agrarian Change in a Mexican Ejido. (proefschrift Landbouwuniveristeit Wageningen)
13023: BRUNZEL, ULRICH - Hitlers Geheimobjekte in Thüringen.
24350: BRUSSE, PAUL - Amersfoort 1850-1930. economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen.
18204: BRUSSE, PAUL - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. (A.A.G. Bijdragen, dl. 38)
23896: BRY, CARL CHRISTIAN - Der Hitler-Putsch. Berichte und Kommentare eines Deutschland-Korrespondenten (1922-1924) fur das Argentinische Tag-und Wochenblatt. (herausgegeben von Martin Gregor-Dellin)
7600: BRYAN III, J.; MURPHY, CHARLES J.V. - The Windsor Story.
11679: BRYANT, JULIUS - The tomorrow of my yesterday. The complete works of Barry Martin. With essays by Adrian glew, Richard Humphreys and Raymond Keene.
26744: BUCH, BOUDEWIJN - Grafreizen.
21940: BUCHANAN, MERIEL - Queen Victoria's relations.
7399: BUCHHOLTZ, AREND - Ernst von Bergmann. Mit Bergmanns Kriegsbriefen von 1866, 1870/71 und 1877. (3. Auflage)
5367: BUCHNER, A. - Musikinstrumente der Völker.
3688: BUCHWALD, CHRISTOPH; MULISCH, HARRY - De hond en de Duitse ziel. Christoph Buchwald in gesprek met Harry Mulisch.
23747: BUCK, WIEL; E.A. - 5 x 11 joar Kirchroatsjer Vasteloavends Verain 'Alaaf Kirchroa 1936'.
6544: BUCKLE, RICHARD - George Balanchine Ballet Master. A Biography.
18940: BUCKLEY, ROGER - The United States in the Asia-Pacific since 1945.
8626: BUCKLEY, MARY - Women and Ideology in the Soviet Union.
15615: BUD, ROBERT - Penicillin. Triumph and Tragedy.
26711: BUDDE, HENDRIK; NACHAMA, ANDREAS; (HRSG. VON) - Die Reise nach Jerusalem. Geschichte der Davidsstadt. Eine kulturhistorische Exkursion in die Stadt der Stadte. 3000 Jahre Davidsstadt. Eine Ausstellung der 9. Judischen Kulturtage in der Grossen Orangerie. Schloss Charlottenburg Berlin.
12319: BUDDINGH', C. - Dagboeknotities 1967-1972.
6290: BUDGE, E.A. WALLIS; (INTRODUCTION AND COMMENTARY BY) - The Book of the Dead. The hieroglyphic transcript into English of the Ancient Egyptian papyri of Ani. (reprint)
12054: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE - Jan Massys. Een Antwerpse schilder uit de zestiende eeuw.
20502: BUIJSEN, EDWIN; NIEMEIJER, J.W. - Cornelis Troost en het theater. / Cornelis Troost and the theater of his time. / Tonelen van de 18de eeuw. / Plays of the 18th century. Tentoonstellingscatalogus.
3269: BUINING, D.J. - Bloedgroepenonderzoek in Nederlandsch-Oost-Indie (Bijdrage tot de bloedgroepkunde) (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16203: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, DR. LOUISE W.M. - Wie was Shakespeare. Feiten en hypothese rond de identiteit van "De bard van Stratford".
24372: BUIST, MARTEN G. - At Spes non fracta. Hope & Co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work.
20501: BUITELAAR WOUT / VREEMAN RUUD / PELLANDERS MICHEL ( SAMENSTELLING ) - In het spoor van Heijenbrock: beelden van industriele ontwikkeling.
9331: BUITELAAR, MARIO - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
20943: BUITENWEG, HEIN; KROLS, WILLEM - Wat wij in ons hart sloten.
17044: BULHOF, FRANCIS - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
14947: BULSING, PATRICIA JOHANNA - The Link between Odors and Illness. How Health Cognitions affect Odor Perception. (Proefschrift Universiteit Utrecht)
21514: BULT, H.; POELMANS, W.; SIERDSEMA, H.; TEIXEIRA, R.M.; (RED.) - Atlas van de West-Brabantse broedvogels.
20263: BULTE, MARCEL; E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
15797: BULTHUIS, H.J. - La Vila Mano. Idoj de Cereso.
21273: BULTJE, JAN WILLEM - Op koers naar vernieuwing. Paes Groep 75 jaar. 1923-1998.
11580: BUNGENEERS, MARC; CASSIMAN, ROLAND; GELDOF, RENE; LAER, SARY VAN; WASTIJN, ROGER - Tango van de zee. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 14)
756: BUNING, L. - Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. (proefschrift R.U. Groningen)
20675: BUNSKOEKE, DICK - Molen "De Zwaluw" te Birdaard. (Monument van de Maand, jrg. 3 deel 2)
16025: BUNTINX, J. - De audientie van de graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (c. 1330 - c. 1409). (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der letteren, Jrg. XI, no. 10)
15975: BUNYAN, JAMES - The Origin of Forced Labor in the Soviet State 1917-1921.
10513: BUONAVENTURA, WENDY - Oosterse schoonheid. Lichaam en geest in de Orient. Een geillustreerd, praktisch en spannend boek over de weldadige werking van Oosterse lichaamsverzorging.
144: BURBANK, VICTORIA KATHERINE - Fighting Women. Anger and Agression in Aboriginal Australia.
2039: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HELMOND. - Gemeenteverslag Helmond over de jaren 1941 tot en met 1954.
1322: BURGER, D.H. - De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer. (proefschrift R.U. Leiden)
17103: BURGH, THEODORE W. - Listening to the Artifacts. Music Culture in Ancient Palestine.
2584: BURGWAL, GERRIT - Struggle of the Poor. Neighborhood Organization and Clientelist Practice in a Quito Squatter Settlement. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
9643: BURLINGAME, MICHAEL - The Inner World of Abraham Lincoln.
11917: BURMEISTER, KARL HEINZ - Geschichte Voralbergs. Ein Überblick.
7858: BURMEISTER, KARL HEINZ - Auswanderung aus dem Trentino - Einwanderung nach Voralberg.Die Geschichte einer Migrationsbewegung mit besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1870/80 bis 1919.
7082: BURMEISTER, KARL HEINZ - Geschichte der Stadt Feldkirch. Bd. 2 Kulturgeschichte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
7856: BURNET, BOBBY - The St. Andrews Opens.
8717: BURNS, SIR ALAN - History of Nigeria. (5th impression)
7311: BUSCHAK, WILLY - Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten in der Zwischenkriegszeit.
1580: BUSKEN HUET, CONRAD; PRAAMSTRA, OLF; (VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven.
13487: BUSKENS, LEON - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
13240: BUSSCHE, WILLY VAN DEN - Paul van Hoeydonck. (Nederlandse uitgave)
18421: BUSSELS, M. GRAUWELS, J.; HOUTMAN, E.; LEYNEN, H.; MOLEMANS, J.; VAN BALLAER, R. - Hasselt 750 jaar stad. 1232-1982.
5615: BUTLER, JOHN DAVIS - Jean Moréas. A Critique of his Poetry and Philosophy.
25437: BUUNK, FRANK - Andreas Schelfhout. Onsterfelijk schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn leerlingen.
19638: BUWALDA, H.S.; MEERBURG, G.; POORTINGA; (GEARSTALD TROCH/ SAMENGESTELD DOOR) - Frysk Wurdboek. Frysk- Nederlansk. Nederlansk -Frysk. (2 delen in een band)
23967: BUYNSTERS, DR. P.J. - Wolff & Deken. Een biografie.
14806: BUYST, ERIK; GOOSSENS, MARTINE; VAN MOLLE, LEEN - Cera 1892-1998. La force de solidarité coopérative.
15115: BYRNES, JAMES F. - Speaking frankly.
17362: BYRON, GEORGE GORDON LORD - The Poetical works of Lord Byron.
19635: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien. (Goethe; L. v. Ranke; Shelley; Rob. Fruin)
8997: CABANTOUS, ALAIN - Les côtes barbares. Pilleurs d'épaves et sociétés littorales en France 1680-1830.
17345: CABAT, PIERRE-LOUIS; (TEXTE PAR) - Louis Cabat (1812-1893). Toiles - Dessins - Eaux-fortes. [catalogue exposition Musée des Beaux-Arts de Troyes 11 Juillet 1987 - 19 Octobre 1987]
10654: CABODEVILLA, MIGUEL ANGEL - Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente.
17350: CACHIN, FRANçOISE; MOFFETT, CHARLES S.; MELOT, MICHEL; (RED.) - Manet 1832-1883. ( catalogue exposition Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 22 avril - 1 août 1983; Metropolitan Museum of Art, New York, 10 septembre - 27 novembre 1983).
18839: CADDEN, JOAN - Meanings of Sex Difference in the Middle Ages. Medicine, Science, and Culture.
20153: CADOGAN, JEAN K.; (ED.) - Wadsworth Atheneum Paintings II. Italy and Spain. Fourteenth through Nineteenth Centuries.
12492: CALAND, DR. W. - Drie oud-Indische episoden. "Hariscandra" - "Goudstad" - "De slimme Dief". (uit het Sanskrit vertaald)
20185: CALAND, W.; FOKKER, A.A.; (TOEGELICHT EN VERTAALD DOOR) - Drie oude Portugeesche Verhandelingen over het Hindoeisme. (incl. 'Toevoeging' m.b.t. de auteur) (Verhandelingen der K.N.A.W., afd. Letterkunde, N.R., dl. XVI, no. 2)
17030: CALDERISI, ROBERT - The Trouble with Africa. Why Foreign Aid isn't Working.
18742: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
23928: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.; Speeltuin van de titaantjes. id. tussen 1945 en 1948.; De vrienden van weleer. id. tussen 1945 en 1948.; Het elektrisch bestaan. id. tussen 1949 en 1951. (4 dln.)
20178: CALKOEN, H.J. - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland.
10559: CALLEBOUT, INGE - Het oude confrerieboek van Hendrik van het Apostelengenootschap te Hoegaarden. ( = Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Nieuwe reeks, 1990, afl. 2, pp. 177-276)
11534: CALLEN, ANTHEA - Women in the Arts and Crafts Movement 1870 - 1914.
12671: CALLERY, SEAN - Harrods Knightsbridge. The Story of Society's Favourite Store.
11018: CALLOWAY, STEPHEN - Liberty of London. Masters of Style and Decoration.
17117: CAMDEN, VERA J. - Bunyan Studies. John Bunyan and his Times. No. 7 (1997). Special Issue : Dissenting women in John Bunyan's World and Work.
126: CAMDEN, CARROLL - The Elizabethan Woman.
21927: CAMERON, RONDO - Banking in the Early Stages of Industrialization. A Study in Comparative Economic History.
17844: CAMERON, N.E. - The Evolution of the Negro. ( 2 vol.)
22049: CAMMENGA, JILLERT - Kuria Phonology and Morphology. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
14803: CAMPBELL, TONY - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
21319: CAMPBELL, ALISTAIR - Thet Freske Riim Tractatus Alvini.
20810: CAMPEN, J.P. - De Golfglorie van Tempoe Doeloe. Golf in Nederlands Indie.
17040: CAMPERT, REMCO - Verzamelde verhalen.
3238: CAMPFENS, MIES - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
23480: CAMPFENS, MIES; SCHREVEL, MARGREET; TICHELMAN, FRITJOF; (RED.) - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan dr. J.M. Welcker.
10591: CAMPION, PAUL - Ferrier. A Career Recorded. (with contributions by Dame Janet Baker and Winifred Ferrier)
15316: CAMUS, JEAN-PIERRE - Homélies des États Généraux (1614-1615). Texte établi et commenté, avec une introduction et des notes par Jean Descrains.
14095: CANDRAGOMIN; HAHN, MICHAEL (TRANSL. AND INTRODUCTION) - Joy for the world. A Buddhist Play .
10408: CANNEGIETER, DOROTHEE; VAN DORSTEN-TIMMERMAN, DIEDERIKE - Sir Philip Sidney 1554-1586.
3920: CANNELL, M.G.R.; MALCOLM, D.C.; ROBERTSON, P.A. (ED.) - The Ecology of Mixed-Species Stands of Trees. (Special Publication Series of the British Ecological Society Number 11)
23278: CANTARINO, VICENTE - Arabic Poetics in the Golden Age. Selection of texts accompanied by a preliminary study.
13895: CAPALDI, NICHOLAS - John Stuart Mill. A Biography.
14353: CAPELLE, M.C. - Moslems als buren.
17346: CAPON, EDMUND - Qin Shihuang. Terracotta Warriors and Horses. (catalogue to the exhibition of the Terracotta Figures of Warriors and Horses of the Qin Dynasty of China)
12822: CAPRONI, RICCARDO; PERSIANI, LIDIA GAMBA; PAGNONI, LUIGI - Martinengo nella Storia Civile ed Ecclesiale.
22104: CAPTAIN, ESTHER; HELLEVOORT, MARIEKE; VAN DER KLEIN, MARIAN - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen Tussen Nederland, Indie en Indonesie.
26598: CARACENI, FIORELLA - Una Strada Rinascimentale. Via Garibaldi a Genova.
18597: CARASSO-KOK; M.; LEVY-VAN HALM, J. - Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
17259: CARASSO-KOK; M.; LEVY-VAN HALM, J. - Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
11907: CARBIN, LOUIS - Van Berkel" wegend waterdrager. Een parapsychologisch verslag.
12823: CARDEN, MAREN LOCKWOOD - Oneida : Utopian Community to Modern Corporation.
12159: CARDON, ROGER; BLOCK, JANE - Georges Lemmen 1865-1916.
7375: CAREAGA, GABRIEL - Mitos y fantasías de la clase media en México. (2. ed.)
4640: CAREY, GARY - Anita Loos. A Biography.
9010: CAREY, JOHN A. - Judicial Reform in France before the Revolution of 1789.
11721: CARLEY, LIONEL - Edvard Grieg in England.
20873: CARMAGNANI, MARCELLO - Les mecanismes de la vie economique dans une societe coloniale. Le Chili (1680-1730).
16734: CARMIGGELT, ARNOLD; (RED.) - Opgespoord Verleden. Archeologie in de Betuweroute.
17835: CARMIGGELT, S. - De Zee.
20794: CARMIGGELT, S. - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot. (open-domein nr. 10)
15559: CARP, DR. E.A.D.E. - Bijdragen tot de psychologie der schizophrene psychosen.
11521: CARR, MAUREEN A. - Multiple Masks. Neoclassicism in Stravinsky's Works on Greek Subjects.
12135: CARRé, OLIVIER; DUMONT, PAUL; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Radicalismes Islamiques. Tome 1. Iran, Liban, Turquie.
11244: CARRERA, ROLAND - The extraordinary Swatch Adventure/ La straordinaria avventura Swatch/ L'extraordinaire adventure Swatch.
19178: CARRERE D'ENCAUSSE, HELENE - La politique sovietique au Moyen-Orient 1955-1975.
4773: CARSTAIRS, G.M.; KAPUR, R.L. - The Great Universe of Kota. Stress, Change and Mental Disorder in an Indian Village.
13745: CART, MICHEL - Memoire en Images. Charleville-Mézières.
10969: CARTER, C.E.O. - De astrologie van ongelukken. Toegevoegd: Dr. C. Kuypers 'Dodelijke verkeersongevallen.'
12590: CARTIER, MICHEL - Une réforme locale en Chine au XVIe siècle. Hai Rui à Chun'an 1558-1562. (E.P.H.E.S., VIe section : Sciences, Economiques et Sociales; Le Monde d'Outre-Mer. Passé et Présent. 1ère série. Études XXXIX)
19235: CARVAJAL, FEDERICO GARZA - Vir. Perceptions of Manliness in Andalucia and Mexico 1561-1699. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
19612: CASATI, ROBERTO - De ontdekking van de schaduw. Van Plato tot Galilei, de geschiedenis van een raadsel dat de grote geesten van de mensheid in zijn ban hield.
3491: CASPANNI, JOKE; SMARIUS, JOPIE; VALK, PAULINE VAN DER - Het versieren van eieren.
6539: CASSANDRO, MICHELE - Il Libro Giallo di Ginevra della compagnia fiorentina di Antonio della Casa e Simone Guadagni 1453-1454.
11576: CASSIMAN, ROLAND; DELBAERE, ETIENNE; DOHMEN, MARJO; HAKHOLT, UBBO-DERK; LAUREYS, GHISLAIN; MOENS, ALMA - Tuinen van de wind. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 27)
11562: CASSIMAN, ROLAND - Anjers voor Manon. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 7)
4394: CASTEL, ROBERT - The Regulation of Madness. The Origins of Incarceration in France.
14756: CASTELEIN, S.J.; HOGENBOOM, A.J.; LAAPER, P.B.M.; SCHRIJVERS, G. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf".
18513: CASTILLO, JORGE; GAST, NICOLETTE; LIPSCHUTZ-VILLA, EDUARDO; LOPEZ, SEBASTIAN - The Antagonistic Link. Joaquin Torres-Garcia Theo van Doesburg.
8423: CASTRONOVO, DAVID - The English Gentleman. Images and ideals in Literature and Society.
11154: CATHERINE II, IMPERATRICE DE LA RUSSIE - Les lettres de Catherine II au Prince de Ligne (1780-1796). (publiees avec quelques notes par la Princesse Charles de Ligne)
15730: CATS, JACOB - Het Spaens Heydinnetje. (2e dr.)
11165: CAULIER-MATHY, NICOLE - Statisques de la Provice de Liège sous le régime hollandais.
12235: CAVINESS, MADELINE H.; HAYWARD, JANE; E.A. - Stained Glass before 1700 in american collections : New England and New York (Corpus Vitrearum Checklist I) ( Studies in the History of Art. Monograph Series I. Vol. 15)
16668: CAWTHORNE, NIGEL - Symbolen en beelden in het oude India.
11187: CAZAURAN, NICOLE - Cathérine de Médicis et son temps dans la Comédie humaine [de Honoré de Balzac]. (thèse Université de Paris IV)
16106: CEDERWALL, SANDRALINE; RINEY, HAL - Spratling Silver. Centennial edition. (with an essay by Barnaby Conrad)
5990: CEELIE, NICO; DAM FREEK - Ajnayoga. De weg naar eenzijn.
14927: CEULEMANS, C.; DECONINCK, E.; HELSEN, J.; (EINDRED.) - Tongeren. Basiliek van O.-L.- Vrouw Geboorte. I. Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente.
26673: CEYSSENS, LUCIEN; CAHNE, PIERRE; STELLA, PIETRO; NEVEU, BRUNO; E.A. - Le siecle de Saint Augustin. (numero special de la revue XVIIe Siecle, 34e annee, no. 2/ Avril-Juin 1982/, no. 135 )
4617: CHéNETIER, MARC; KROES, ROB; (EDS.) - Impressions of a Gilded Age. The American Fin de Siecle. (European Contributions to American Studies, vol. VI)
9740: CHABALIER, LEONCE - Héro et Léandre. Poème de Christopher Marlowe et George Chapman et sa fortune en Angleterre.
20330: CHABOT, BART - Genadebrood. Gedichten.
13420: CHAGALL, MARC - My Life. (with fifty illustrations by the author)
5802: CHAGNON, NAPOLEON - Yanomamö. De nadagen van het paradijs.
7505: CHALMERS, W.S. - The Life and Letters of David, Earl Beatty, Admiral of the Fleet, Viscount Borodale of Wexford, Baron Beatty of the North Sea and of Brooksby.
9175: CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART - Richard Wagner. (5. Auflage)
7462: CHAMBERS, J.D. - Nottinghamshire in the Eighteenth Century : A Study of Life and Labour under the Squirearchy.
22235: CHAMBERS, M.H. - Georg Busolt. His Career In His Letters.
17568: CHAN, CHARIS - Imperial China. ( Architectural Guides for Travellers)
9161: CHARBON, MARIE H. - Haags Gemeentemuseum. Catalogus van de muziekbibliotheek. Deel I. Historische en theoretische werken tot 1800. Deel II. Vocale muziek van 1512 tot ca. 1650. (2 dln.)
21283: CHARBONNIER, ABBE F. - La Poesie francaise et les Guerres de Religion (1560-1574). Etude Historique et Litteraire sur la Poesie Militante depuis la Conjuration d'Amboise jusqu'a la mort de Charles IX.
2906: CHARITE, DR. J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 1.
16473: CHARITE, DR. J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2.
5431: CHARLTON, D.G. - New Images of the Natural in France. A Study in European Cultural History 1750-1800.
13522: CHARTERS, ANN; CHARTERS, SAMUEL BARCLAY - I Love. The Story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik.
21617: CHARTIER, ROGER; MARTIN, HENRI-JEAN; (SOUS LA DIRECTION DE) - Histoire de l'edition francaise. Tome 4. Le livre concurrence 1900-1950.
14428: CHATHAM, JAMES R.; RUIZ-FORNELIS, ENRIQUE - Dissertations in Hispanic Languages and Literatures. An Index of Dissertations Completed in the United Staes and Canada, 1876-1966.
9349: CHEKHOV, ANTON; HELLMAN, LILLIAN (EDITED AND WITH AN INTRODUCTION BY) - The Selected Letters of Anton Chekhov.
10431: CHEKHOV, ANTON; YARMOLINSKY, AVRAHM (SELECTED AND ED. BY) - Letters of Anton Chekhov.
24228: CHEMOUILLI, HENRI - Une Diaspora meconnue. Les Juifs d'Algerie.
14010: CHEN, DR. CHI-LU; (CHAIRMAN) - The International Seminar on Chinese Calligraphy in Memory of Yen Chen-ching's posthumous Anniversary. (Organized by : Council for Cultural Planning and Development, Executive Yuan, R.O.C.)
5837: CHESNEAUX, JEAN - Peasant Revolts in China 1840-1949.
24028: CHEVALLIER, DOMINIQUE - La societe du Mont Liban a l'epoque de la revolution industrielle en Europe.
16350: CHIA, FELIX - The Babas.
7530: CHICKERING, ROGER - Imperial Germany and a world without war. The Peace Movement and German Society, 1892-1914.
10597: CHINA-EUROPA INSTITUUT; RONAN, COLIN; (RED.) - China, Hemel en Aarde. 5000 Jaar Uitvindingen en Ontdekkingen. Tentoonstelling 16 september 1988 - 16 januari 1989.
18797: CHIPPINDALE, CHRISTOPHER - Stonehenge Complete. (new and expanded edition) (with 285 illustrations, 13 in colour)
11766: CHOLLETT, DEREK - The Road to the Dayton Accords. A Study of American Statecraft.
1406: CHOTZEN, DR. TH. M.; DRAAK, DR. A.M.E.; (MET EEN INLEIDING AANTEEKENINGEN EN GLOSSARIUM DOOR) - Beschrijving der Britsche eilanden door Lucas de Heere. Een geillustreerd geschrift uit zijn Engelsche ballingschap.
26556: CHRISPIJN, ROB; E.A. - Champignons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
13849: CHRISTIAANS, P.A.; VAN DER TANG, A.J. - Genealogisch repertorium. Supplement 1970-1984.
14171: CHRISTIANSEN, KEITH - From Filippo Lippi to Piero della Francesca. Fra Carnevale and the Making of a Renaissance Master.
21726: CHRISTODOULOU, CHRISTOS K. - The Manakis Brothers. The Greek Pioneers of the Balkanic Cinema.
23640: CHUNG HYO YE - Tales of filial devotion, loyalty, respect and benevolence from the history and folklore of Korea.
14389: CHURCHILL, RANDOLPH S. - Lord Derby. 'King of Lancashire'. The Official Life of Edward, Seventeenth Earl of Derby 1865-1948.
17843: CHURCHILL, RANDOLPH S. - The Story of the Coronation.
16245: CHURCHILL, WINSTON S. - His Father's Son. The Life of Randolph Churchill.
14732: CHURTON, TOBIAS - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
26561: CICERO - Geschiedenis ener samenzwering (vertaald door G. van Halsberghe); De vriendschap (vert. door Dr. H. Beek en E. de Ridder); Leven van Agricola (vert. door H. Verbruggen); Pleitrede voor Archias (vert. door A. Geerebaert); Redevoering over het opperbevel van Gnaeus Pompeius (vert. door R. Bouman); Pleitrede voor L. Murena (vert. door Dr. G. Timmermans); Rede bij de terugroeping van Marcellus.
20627: CIHAK, VACLAV - Les Provinces Unies et la Cour Impériale 1667-1672.
16182: CITRINE, WALTER M.; A.O. - The Book of The Martyrs of Tolpuddle 1834-1934. The Story of the Dorsetshire Labourers who were convicted and sentenced to Seven Years' Transportation for Forming a Trade Union.
10981: CLAES, JO; CLAES, ALSFONS; VINCKE, KATHY - Geneesheren in de Lage landen.
26781: CLAIR, PIERRE - Libertinage et incredules (1665-1715 )
4690: CLARIDGE, ELIZABETH (TEXT); RAMOS, MEL - Mel Ramos.
23657: CLARK, PROF. G.N.; VAN EYSINGA, JHR. W.J.M. - The colonial conferences between England and the Netherlands in 1613 and 1615. [Part 1]
14775: CLARK, GRACIA - Onions are my husband. Survival and Accumulation by West african Market Women.
24040: CLARK, RAMSEY - The Fire this Time. U. S. War Crimes in the Gulf.
12940: CLARKE, PRESCOTT; GREGORY, J.S. - Western Reports on the Taiping. A selection of documents.
8568: CLARKE, TOM - My Lloyd George Diary.
21741: CLAUDEL, PAUL; MOREAU, PIERRE; ROBICHEZ, JACQUES; FARABET, RENE - Claudel homme de theatre. Correspondance avec Lugne-Poe 1910-1928. Introduction de Pierre Moreau; avant-propos de Jacques Robichez; notes de Rene Farabet). (Cahiers Paul Claudel no. 5)
6714: CLAUDEL, PAUL; GIDE, ANDRé - Correspondance 1899-1926. Préface et notes par Robert Mallet.
5513: CLAUDIUS, MATTHIAS - Werke. ( 9. Auflage) (2 Bände in 1.)
11852: CLAUS, HUGO - Beelden.
14452: CLAUS, HUGO; VEERKAMP, JOOST - Gevulde Contouren.
4447: CLEGG, CYNDIA SUSAN - Press Censorship in Elizabethan England.
21195: CLEMENS, DETLEV - Herr Hitler in Germany. Wahrnehmung und Deutungen des Nationalsozialismus in Grossbritannien 1920 bis 1939.
13446: CLENDENING, LOGAN; (COMPILED WITH NOTES BY) - Source Book of Medical History.
20247: CLERICI-BALMAS, NERINA - Un poete du XVIe siecle : Marc Papillon de Lasphrise.
5844: CLERKX, LILY E.; WERTHEIM, WIM F. - Living in Deli. Its society as imaged in colonial fiction. (Comparative Asian Studies 6)
10004: CLEUGH, JAMES - The Medici.
23574: CLEVERENS, RENé - De Oranje-Erfopvolging rond de eeuwwisseling. Troonpretendenten en huwelijkskandidaten 1898-1909.
23740: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - Choosing China and Glass.
16285: CLINARD, OUTTEN JONES - Japan's Influence on American Naval Power 1897-1917.
9130: CLIQUET, DR. R.L. - Bijdrage tot de kennis van het verband tussen de sociale status en een aantal antropobiologische kenmerken. Een sociaal-biologisch onderzoek op Vlaamse mannen van 19- en 20-jarige leeftijd. (Verh. Kon. Vlaamse Acad. v. Wetensch. en Sch. Kunsten v. België)
20365: COADY, CHANTAL - Puur chocola. inspirerende recepten om echt van chocolade te genieten.
8743: COALE, ANSLEY J.; ANDERSON, BARBARA; HäRM, ERNA - Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century.
8509: COCHIUS, HENRY - De positieve idee in coöperatie en non-coöperatie naar aanleiding van het streven van M. K. Gandhi. (Voorwoord door Carolus Verhulst. Bandontwerp H.C. Spruit.)
2657: COE, MICHAEL D.; FLANNERY, KENT V. - Early Cultures and Human Ecology in South Coastal Guatamala. (Smithsonian Contributions to Anthropology, Vol. 3)
2380: COE, BRIAN - A Victorian Country Album. The Photographs of Joseph Gale.
26774: COEBERGH-VAN DEN BRAAK, A.M. - Petrus Bloccius. Praecepta formandis puerorum moribus perutilia. Inleiding, Tekst en Vertaling.
26540: COENEN, JEAN - Te Best Wart.De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebied.
9206: COENEN, FRANS - Reizen. Een uitweiding en inwijding.
15275: COENEN, JEAN - Gegeven Sint-Barbaradag 1300. een overzicht van de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
5066: COGHLAN, BRIAN - Hofmannsthal's Festival Dramas. Jedermann Das Salzburger Grosse Welttheater Der Turm.
23940: COHAN SCHERER, JOANNA - Indians.Tthe great photographs that reveal North American Indian llife, 1847-1929, from the unique collection of the Smithsonian Instititution.
9251: COHEN, GUSTAVE - Chrétien de Troyes et son oeuvre. Un grand romancier et d'aventure au XIIe siècle.
26755: COHEN, ALEXANDER - Uiterst links. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1887-1896. 1906-1920. ( 2 dln.) (Engelbewaarder reeks nos. 19 en 22)
15126: COHEN, ABNER - The Politics of Elite Culture. Explorations in the Dramaturgy of Power in a Modern African Society.
2622: COHEN, MIRIAM - Workshop to Office. Two Generations of Italian Women in New York City, 1900-1950.
20418: COHEN, GODFRIED G. - Het Joods Nationaal Fonds in Nederland.
21609: COHEN, DAVID WILLIAM - Womunafu's Bunafu. A Study of Authority in a Nineteenth-Century African Community.
9689: COIT, MARGARET L. - Mr. Baruch. The man, the myth, the eighty years.
18122: COLE, DOUGLAS; CHAIKIN, IRA - An Iron Hand upon the People. The Law against the Potlach on the Northwest Coast.
4296: COLE, MICHAEL; GAY, JOHN; GLICK, JOSEPH A.; SHARP, DONALD W. - The Cultural Context of Learning and Thinking. An Exploration in Experimental Anthropology.
24250: COLEMAN, D.C. - Sir John Banks. Baronet & Businessman. A Study of Business, Politics and Society in later Stuart England.
26608: COLEN, DOMINIQUE; DE RAAD, JACQUELINE - Jan Sluiter. Schilder met verve. (publicatie t.g.v. tentoonstelling Singer Museum te Laren 31 januari - 25 april 1999)
26611: COLEN, DOMINIQUE; WILLEMSTEIN, DENISE - Ferdinand Hart Nibbrig 1866-1915. (publicatie t.g.v. tentoonstelling Singer Museum te Laren 25 augustus - 3 november 1996)
25445: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Vestiging van het koninkrijk (1813-1815).
4787: COLIN, GEORGES - Een boekband van Christoffel Plantin.
3619: COLLEDGE, MALCOM A.R. - Parthian Art.
4570: COLLET, GEORGES-PAUL - George Moore et la France.
65: COLLINS, DAVID A. - Thomas Corneille : Protean Dramatist. (Studies in French literature nr. 7)
4503: COLLINS, HOWARD S. - The Comedy of Sir William Davenant
21848: COLMJON, GERBEN - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. (2e, herziene druk)
2501: COLMJON, GERBEN - De oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
13859: COLPAART, ADRI; EENINK, ALBERT; DE VRIES, CORA; (SAMENGESTELD DOOR) - Jan Commandeur. (met bijdragen van Paul Steenhuis, Marie Cathleen Haff, Renée Steenbergen, Sybe I. Rispens en Aloys van den Berk)
7479: COLSON, PERCY; (ED.) - Lord Goschen and his Friends (The Goschen Letters). (Introduction by Sir Shane Leslie)
13975: COMAROFF, JOHN L.; COMAROFF, JEAN; JAMES, DEBORAH - Picturing a Colonial Past. The African Photographs of Isaac Schapera.
11336: COMBLEN-SONKES, MICHELINE; BERGEN-PANTENS, CHRISTIANE VAN DEN - Memoriën van Anthonio de Succa. 2 dln..
4444: COMPER, FRANCES M. - The Life of Richard Rolle. Together with an edition of his English Lyrics (New for the first time published) (reprint)
11232: COMPTON, SUSAN - Chagall.
4502: CONOVER, JAMES H. - Thomas Dekker. An Analysis of Dramatic Structure.
20849: CONRAFIE, ELIZABETH - Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel I (1652-1875). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5256: CONSCIENCE, HENDRIK - Het ijzeren graf.
9973: CONWAY, D.J. - In de ban van de kat. De kat in religie, mythologie en folklore.
18654: CONWILL, KINSHASHA; DANTO, ATHUR C.; GAITHER, EDMUND BARRY; GUNDAKER, GREY; MCWILLIE, JUDITH M.; (ESAYS BY) - Testimony. Vernacular Art of the African-American South. The Ronald and June Shelp Collection.
24017: COOK, M.A,; (ED.) - Studies in the Economic History of the Middle East. From the rise of Islam to the present day.
7471: COOKE, A.B.; VINCENT, JOHN - The Governing Passion. Cabinet Government and Party Politics in Britain 1885-86.
3642: COOLEN, ANTOON - Sprookjes van de liefde.
12294: COOLEN, ANTON - Weihnachten in Brabant. Erzählungen. (Insel-Bücherie, Nr. 531)
13680: COOLSAET, BO; KEYZER, LAURENS DE - Het penseel van de liefde. Leven en werk van de penis.
11563: COOMANS, RENE; HAKHOLT, UBBO-DERK; MOENS, ALMA; THIJS, HENRI - Onder zomergave huid. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 16)
11568: COOMANS, RENE - Spiegelbeeld. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 21)
11573: COOMANS, RENE - Terwijl de meidoorn bloeit. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 8)
15046: COOPER, EMMANUEL - The Complete Potter : Glazes.
10959: COOPER, F. RENAD - Nothing Extenuate. The Life of Frederick Fox Cooper.
5153: COOPMANS, J.P.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
24345: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A.; VAN DER VEEN, DRS. A.M.D.; (RED.) - Van Blauwe Stoep tot Citadel. Varia historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata. (bundel studies aangeboden aan dr. Louis L. Pirenne t.g.v. van zijn afscheid als rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant.)
17310: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZ. - Zedekunst dat is wellevenskunste; vermids waarheyds kennisse vanden Mensche, vande Zonden ende vande Dueghden, nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. (uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Prof. Dr. B. Becker)
17509: COPIER, A.D.; RICKE, HELMUT - A.D. Copier. Trilogie in glas.
20007: COPPENS, THERA - Maurits, Lodewijk en Willen Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht.
14598: COPPENS, JAN; ALTENA, MARGA; WACHLIN, STEVEN - Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de fotografie in de provincie Noord-brabant.
12249: CORBACHO, ANTONIO SANCHO - Arquitectura barroca Sevillana de siglo Xviii.
13596: CORBEY, RAYMOND; VAN DER GRIJP; (RED.) - Natuur en cultuur. Beschouwingen op het raakvlak van antropologie en filosofie.
24037: CORDESMAN, ANTHONY H. - The Iran-Iraq War and Western Security, 1984-87. Strategic Implications and Policy Options
19120: CORDFUNKE, E.H.P. - Een romantisch geleerde. Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911).
26848: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita, keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
7394: CORETH, ANNA - Österreichische Geschichtschreibung in der Barockzeit (1620-1740).
17488: CORLETT, J. ANGELO - Terrorism. A Philosophical Analysis. (Philosophical Studies Series, no. 101)
12204: CORMACK, MALCOM - Constable.
7164: CORNELIßEN, CHRISTOPH; FISCH, STEFAN; MAAS, ANNETTE - Grenzstadt Straßburg. Stadtplannung, kommunale Wohnungsspolitik und Öffentlichkeit 1870-1940. mit einer Einleitung von Rainer Hudemann.
8630: CORNELIS, MIRJAM; HINDERINK, MARGOT - Vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten. De geschiedenis vanaf 1929.
26760: CORNELISSEN, IGOR - Mathieu Smedts. De katholiek die Vrij Nederland redde.
3119: CORNES, M.D. AND C.D. - The Wild Flowering Plants of Bahrain. An Illustrated Guide
10129: CORNISH, KIMBERLEY - Een Joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen.
19726: CORPORAAL, JOKE - Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur.
13885: CORRELJE, AAD - The Spanish Oil Industry. Structural Change and Modernization. (Tinbergen Institute Research Series n. 84) (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam).
8627: CORRIN, CHRIS; (ED.) - Superwomen and the Double Burden. Women's experience of change in central and eastern Europe and the former Soviet Union.
14553: CORSTJENS, JAN - Een jood uit Tarsus.
9574: CORTéS PEñA, ANTONIO LUIS - La politíca religiosa de Carlos III y las Ordenes Mendicantes.
24062: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei. 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren.
15186: COSSEE, DR. E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.
14301: COSSEE, DRS. E.H. - De Remonstranten aan de Oude Wetering.
12635: COSSINS, ANDREW R.; BOWLER, KEN - Temperature Biology of Animals.
20272: COSTA DE BEAUREGARD, LE MARQUIS MARIE CHARLES ALBERT - Prologue d'un regne. La jeunesse du roi Charles-Albert.
13748: COSTABELL, DR. OTTO - Die Entwicklung der Finanzen im Herzogtum Sachsen-Meiningen von 1831 bis zur Gegenwart.
19816: COTTON, LEO; (COMPILED BY) - Old Mr. Boston De Luxe Official Bartender's Guide. (11th printing, revised)
24018: COULAND, JACQUES - Le mouvement syndical au Liban (1919-1946). Son evolution pendant le mandat francais de l'occupation a l'evacutiion et au Code du travail.
23382: COUPERUS, LOUIS; BASTET, F.L. - Amice. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Deel II (1902-1919). (ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet) (Achter het Boek, 13e jrg., afl. 1-3)
18536: COUPERUS, LOUIS - Verzameld werk IX. Lucrezia; De ongelukkige; Legenden en portretten.
13295: COUPERUS, LOUIS - Aphrodite in Ägypten. Roman aus dem alten Aegypten. (übersetzung von Else Otten)
19143: COUPERUS, MARIANNE - Un periodique francais en Hollande. Le Glaneur historique (1731-1733). (these de doctorat Rijksuniversiteit Utrecht)
3560: COUPERUS, LOUIS - Van week tot week. Intieme Impressies van Louis Couperus. Verzameld en ingeleid door Albert Vogel.
21413: COUTAU-BEGARIE, HERVE - Le phenomene "Nouvelle Histoire". Strategie et ideologie des nouveaux historiens.
8992: COUTURIER, MARCEL - Recherches sur les structures sociales de Châteaudun 1525-1789. (E.P.H.E. - VIe Section. Centre de Recherches Historiques. Démographie et Sociétés, X) (Préface de Roland Mousnier)1969
14685: COVEY, STEPHEN R.; MERRILL, A. ROGER; MERRILL, REBECCA R. - Prioriteiten. Effectieve keuzes in leven en werk.
4392: COWLES, MICHAEL - Statistics in Psychology : An Historical Perspective.
23751: COWSILL, MILES; HAALMEIJER, FRANK; HENDY, JOHN - Harwich-Hoek van Holland. A 100 Years of Service. 100 Jaar Veerdienst
17092: COX-ANDRAU, MARGARETHA SARA JOSEPHINE - De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
12939: COX, J.C.M. - Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen". Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254.
20684: COX, DR. H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung.
10726: COX-ANDRAU, MARGARETHA SARA JOSEPHINE - De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20457: COZAN, J.-Y.; E.A. - La Bretagne au temps des Ducs [1040-1514]. Catalogue d'exposition Abbaye de Daoulas / Musee Dobree 15 juin-6 octobre 1991 / 6 novembre-9 fevrier 1992.
4890: CRABBE, GEORGE - The Life of George Crabbe by his Son. With an introduction by Edmund Blunden.
7261: CRAMER, ERICH - Hitlers Antisemitismus und die "Frankfurter Schule". Kritische Faschismus-Theorie und geschichtliche Realität.
20285: CRAMER, MAX - Treasures, tragedies and Triumphs of the Batavia Coast. A True Story of Discovery and Adventure in the 20th Century.
15056: CRANSTON, MICHELLE - De Party keuken. (uit de Marie Claire serie)
23425: CRAWFORD, ROSEMARY & DONALD - Michael and Natasha. The life and love of Michael II, the Last of the Romanov Tsars.
17998: CRAWFORD, MARION - The Queen Mother. [Princess Mary of Teck]
15443: CREDLAND, A.G. - John Ward of Hull, Marine Painter, 1798-1849.
11003: CREMER, JAN - Toneel. De Late Late Show & Oklahoma Motel.
14981: CRENA DE IONGH, DR. A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen. Zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
4636: CRICK, BERNARD - George Orwell. A Life.
21153: CROCE, BENEDETTO - Wat is filosofie ? (uit het Italiaans vertaald en voorzien van een overzicht van Benedetto's Croce leven en werk door dr. Martine Lejeune)
18242: CROES, MARCEL - Franz de Haas-Teichen.
18290: CROISIAUX, GUY - Survival technieken om te leven en te overleven in de natuur.
16224: CROMWELL, THOMAS - Thomas Cromwell on Church and Commonwealth. Selected Letters, 1523-1540. (edited by Arthur J. Slavin)
3706: CROOK, STEPHEN - Modernist Radicalism and its Aftermath. Foundationalism and anti-foundationalism in radical social theory.
11980: CROOKSHANK, ANNE; FITZGERALD, DESMOND (THE KNIGHT OF GLIN) - The Painters of Ireland c.1660 - 1920.
2354: CROSLAND, MARGARET - Louise of Stolberg, Countess of Albany.
21333: CROSS, JONATHAN - The Stravinsky Legacy.
21039: CROUZET, FRANCOIS - The first industrialists. The problem of origins.
6478: CROWLEY, FRANCES G. - Garcilaso de la Vega el Inca and His Sources in Comentarios Reales de los Incas.
17799: CRUMP, THOMAS - The Anthropology of Numbers.
7239: CUNEO, ANNE - La Machine Fantaisie. Enquête sur le cinéma suisse.
18133: CUNNINGHAM, PETER - The Story of Nell Gwyn and the Sayings of Charles the Second. (new edition, with an introduction by John Drinkwater) (with a folding reproduction of Hollar's view of London, 38 portraits and views from rare contemporary prints)
5120: CUOMO, GLENN R. - Career at the cost of compromise : Günter Eich's life and work in the years 1933-1945.
23897: CUPERUS, W.S. - Al-Fatiha dans la pratique religieuse musulmane du Maroc. (these de doctorat Rijksuniversiteit Utrecht)
13954: CURRAN, STUART - Shelley's Cenci. Scorpions Ringed with Fire.
14215: CUTTS, JOHN P. - La Musique de Scene de la Troupe de Shakespeare The King's Men. Sous le regne de Jacques Ier. (Edition critique) ( Preface par Allardyce Nicoll)
12059: D'HULST, R.A.; POORTER, NORA DE; VANDENVEN, MARC - Jacob Jordaens (1593 - 1678). Vol. I : Paintings and Tapestries.
12107: D'HULST, ROGER A. - Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en Belgisch openbaar bezit.
26783: D'ANGERS, JULIEN-EYMARD - L'Humanisme Chetien au XVIIe Siecle : St. Francois de Sales et Yves de Paris.
5198: D'OUTREMEUSE, JEAN - Le Myreur des Histors. Fragment du second livre (Années 794-826). Publié par André Goosse.
26564: D'ALCANTARA, ODETTE COMTESSE - Marcello. Adele d'Affry, duchesse Castiglione Colonna 1836-1879. Sa vie, son oeuvre, sa pensee et ses amis.
9488: D'HAEN, CHRISTINE - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
13622: DöHRING, KARL - Der Indische Kulturkreis in Einzeldarstellungen. Siam. Teil 1 Land und Volk. Teil 2 Die bildende Kunst (mit Ausnahme der Plastik). (2 Teile in 1 Band.)
5076: DüLBERG, FRANZ - Stefan George. Ein Führer zu seinem Werke.
6742: DíAZ DE FORTIER, MATILDE - La critica literaria en Puerto Rico : 1843-1915.
23824: DAALDER, HANS; GAEMERS, JELLE - Willem Drees 1886-1988. Dl. 1 De jaren De rode wethouder 1886-1940. Dl. 2 Gedreven en behoedzaam 1940-1948. Dl. 3 Vier jaar nachtmerrie De Indonesische kwestie 1945-1949. Dl. 4 Premier en elder staatsman 1948-1988. Dl. 5 Drees en Soestdijk 1948-1958. (5 dln. in slip case) ( 2e dr.)
18051: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur, met illustraties en portretten. (herdruk)
21961: DAALDER, HANS - Drees en Soestdijk. De zaak-Hofmans en andere crises 1948-1958.
17136: DAAMS, DRS. F. H. CHR. M.; DE KORT SR., J.D.; (RED.) - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente.
19934: DAAMS JZN., J.; POS, S.; MANTEN, ARIE A.; E.A. - Loosdrecht. (themanummer van : Tussen Vecht en Eem, 6e jrg. nr. 2/ mei 1988/, pp. 51-156)
13635: DAANE, MARCO - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965. (Open Domein 39)
2028: DAETER, BEN - Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997. Vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom.
17366: DAFTARY, FARHAD - The earliest Isma'ilis. ( = Arabica, Revue d'Études Arabes, t. XXXVII, fasc. 2 /juillet 1991/, pp. 214-245.
20370: DAHLKE, RUEDIGER - Het grote mandala kleur- en -werkboek. Met 166 mandala's om zelf in te kleuren. (2e dr.)
26582: DAHM, BERNHARD - Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid.
20784: DAHMEIJER, J.; DAHMEIJER-FOUSERT, M.M.; IMMERZEEL, A.A.G. - Stad binnen de vesting. 's-Gravezande in de Tweede Wereldoorlog.
15427: DAI SIJIE - Het complex van Di.
21383: DAILEY, DAN - Dan Dailey.
5835: DAIYUN, YUE; WAKEMAN, CAROLYN - To the Storm. The Odyssey of a Revolutionary Chinese Women.
17073: DAKE, ANTONIE C.A. - In the Spirit of the Red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking.
5604: DALE, R.C. - The poetics of Prosper Mérimée.
11344: DALEN GILTHUYS, LEX - Haegsche dingen die verdwenen. Grachten, gebouwen, huizen, straten en atttracties van toen.
11342: DALEN GILTHUYS, LEX - Haagsche mensen en dingen van toen.
21670: DALJEET, DR. - The Sikh Heritage. A Search for Totality.
4566: DALLY, ANN - Inventing Motherhood. The consequences of an ideal.
19197: DALRYMPLE, THEODORE - De filantroop. Testament van een seriemoordenaar
26560: DALRYMPLE, THEODORE; RUTENFRANS, CHRIS (VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onderklasse instandhoudt. (6e dr.)
15477: DAMBMANN - Hoe Japan het Westen ontdekte. Een geschiedenis in houtsneden.
26795: DAMSMA, D.; DE MEERE, J.M.M.; NOORDEGRAAF, L.; (UITG. D.) - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Supplement. (R.G.P. Grote Serie, dl. 168)
19962: DAMSTE, P.H. - Oostbroek en De Bilt c.s.. De geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid
19438: DAMSTE, P.H. - Oostbroek en De Bilt c.s.. De geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid
15459: DANE, JOZEF - Liefde op het eerste gehoor. Samuel Butler en G.F. Handel. Een biografisch essay.
21053: DANE, J. - Voorburg in de Romeinse tijd.
5882: DANIëLS, WIM; DE WIT, KEES - Hortsik ! Eponiemen in de Nederlandse en Vlaamse dialecten.
8801: DANKBAAR, PROF. DR. W.F.; BEEKENKAMP, PROF. DR.W.H.; DE BRUIN, PROF. DR. C.C.; BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N.; E.A. - Ecclesia. I en II. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden. (2 dln.)
9329: DANKERS, JOOST; VAN DER LINDEN, JOS - Van regenten en patiënten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting ; Huis en Hoeve, Van der Hoevenkliniek en Dennendal.
2788: DANSAERT, GEORGES - Un Jurisconsulte et Prince de l'Eglise au XVIIme Siecle. Monseigneur de Baillencourt. Evêque de Bruges, 1610-1681.
20615: DARBY, H.C. - Domesday England. (reprint)
6974: DARNTON, ROBERT - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis.
2778: DARQUENNE, ROGER - La dette publique belge de 1790 a 1830 : Le cas du Hainaut. (Collection Histoire Pro Civitate, no. 55)
15819: DARWIN, CHARLES - Metaphysics, Materialism and the Evolution of the Mind. Early Writings of Charles Darwin. (transcribed and annotated by Paul H. Barnett; with a foreword by Howard E. Gruber)
10955: DATAIN, JEAN - Montherlant et l'héritage de la Renaissance. (suivi de Le Sang des Malatesta et Montherlant et les généalogistes, par Louis de Saint-Pierre)
4774: DATAR, CHHAYA - Waging Change. Women Tobacco Workers in Nipani Organise.
3677: DATEMA, C. - Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, introduction and notes. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
20251: DATEMA, J.; E.A. - Fotoboek O.B.S. "De Horst" t.g.v. reunie 11 juni 1988.
20162: DAUM, P.A. - Verzamelde romans. Deel III (Goena-goena; Nummer Elf, Ups en Downs in het Indische Leven; Aboe Bakar; Ontzusterd.). (tekstbezorging door Gerad Termorshuizen)
14170: DAUM, WERNER; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Königin von Saba. Kunst, Legende und Archäologie zwischen Morgenland und Abendland.
5179: DAUTZENBERG, MAAIKE - Daugthers caring for elderly parents. (proefschrift Universiteit Maastricht)
11186: DAVANTURE, MAURICE - La jeunesse de Maurice Barres (1862-1888) 2 t. (thèse Université de Paris IV)
20509: DAVIE, ALAN - Alan Davie. Work in the Scottish National Gallery of Modern Art.
6762: DAVIES, STEVE - The Idea of Woman in Renaissance Literature. The Feminine Reclaimed.
7108: DAVIS, I.M. - The Harlot and the Statesman. The story of Elizabeth Armitstead & Charles James Fox.
23951: DAWSON, PHILIP - Provincial Magistrates and revolutionary Politics in France, 1789-1795.
21424: DAZZI, MANLIO - Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo.
21447: DE BOER, WIM; EVERS, PETER - Amsterdamse Bruggen 1910-1950.
24206: DE JONGE, DR. J.A. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (SUN reprint 17)
3824: DE LEEUWE, HANS - De Amsterdamse Schouwburg in 1795. Het eerste jaar der Bataafse vrijheid.
18129: DE GROOT, GERTJAN - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850--1940) (proefschrift Utrecht)
17421: DE RAEDEMAEKER, KURT; RUITENBEEK, KLAAS; SIMONET, JEAN-MARIE; VANDE WALLE, WILLY - La Chine sur éventails. La peinture sur feuilles d'éventail des Ming à nos jours. Collection du Musée de Nankin.
13744: DE LUCA, IGINIO - Tre Poeti Traduttori. Monti - Nievo - Ungaretti.
13704: DE LA FAYE, J. - Histoire de l'Amiral Courbet. (Avec une préface du vice-admiral Jurien de la Gravière) (Édition illustrée de huit gravures hors texte)
5600: DE VIAU, THéOPHILE DE VIAU - Pyrame et Thisbé. Publié par J. Hankiss. ("Singularia" Collection de textes rares et précieux. Vol.1)
4939: DE PURUCKER, G. - Mens en evolutie.
14329: DE BOUTER, RENE - Achtergronden. Foto's. (Teksten : Hans Markus)
14334: DE BYE, JOHN H. - Ter dood veroordeeld. Liefde en dood in de Surinaams-Joodse geschiedenis. (roman) (4e dr.)
17075: DE CLERCQ, W.A. - Willem de Clercq (1795-1844).
17368: DE GENLIS, STEPHANIE FELICITE DU CREST DE SAINT-AUBAIN, MARQUISE DE SILLERY, MADAME - Suite des Souvenirs de Félicie L ***.
9591: DE SILVA, K.M. - A History of Sri Lanka.
6516: DE SMEDT, M.; DEPREZ, ADA; VAN ELSLANDER, A.; TOP, S. - Jan Frans Willems ( = Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1995, afl. 2-3, pp. 143-227)
26732: DE JONGE, J.A. - Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin
17463: DE MAN, ROZEMARIJN - Where to draw the line ? Antecedents and consequences of the integration of work in home and life. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
6296: DE BONT, MICHEL; E.A. - Geel. Van gisteren tot morgen.
17605: DE RUITER, JOB - Jan Donner jurist. Een biografie.
17619: DE GRAEF, JACK - Het groot woordenboek- en liedjesboek over het Antwerps dialekt. (3e herziene aangevulde druk)
10806: DE COCK, JOHAN - Exposure to pesticides of fruit growers and effects on reproduction: an epidemiological approach. (Thesis Landbouwuniversiteit Wageningen))
9908: DE GRAAFF, FRANCES - Sergej Esenin. A Biographical Sketch.
20875: DE VILLEMUR, ADOLPHE-RAYMUND DE PENNE, COMTE - Monseigneur le Duc de Bourbon. Notice historique sur la vie et la mort de Son Altesse Royale. Documents inedits.
3949: DE SENA, JORGE - De grootkapiteins. Een verhalensequentie. (vertaald door Arie Pos)
18282: DE JONG, ALPITA; (SAMENGESTELD DOOR) - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
17370: DE STAEL, MADAME - Delphine. (Édition soigneusement revue, précedée de quelques observations par Sainte-Beuve.)
26562: DE KNECHT - VAN EEKELEN, ANNEMARIE; STAMHUIS, IDA H.; (RED.) - 'Zy is toch wel zeer begaafd.' ; Historische bijdragen over vrouwen in de betawetenschappen. (= themanummer Gewina /Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek/ jrg. 20 /1997/, no. 4, pp. 173-350)
24374: DE KORT, JAN - De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit.
21729: DE PATER, C. - Petrus van Musschenbroek (1692-1761) een Newtoniaans natuuronderzoeker. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20641: DE NAVARRE, MARGUERITE; SCHNEEGANS, F. ED.; (ED.) - La Coche. Texte de l'edition de 1547 avec les variantes des manuscrits Bibl. Nat. Ms. fr. 12485 et Arsenale 112 (publie par F. Ed. Schneegans)
18922: DE HARDUWIJN, JUSTUS - De weerliicke liefden tot Roose-mond. -1613-. (2e herziene en bijgewerkte druk)
22118: DE VISSER, J.J.E.M. - Boxtel binnenste buiten aan de hand van het genealogisch onderzoek naar de Boxtelse familie de Visser..
8071: DE RACHEWILTZ, MARY - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
4807: DE JONGSTE, DR. J.A.F. - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. (Hollandse Historische Reeks 2)
218: DE GRAAFF, ANT. P. - De weg terug. Het vergeten leger toen en nu.
5514: DE STAëL, MADAME - Delphine. (Édition soigneusement revue, précédée de quelques observations par M. Saint-Beuve de l'Académie française)
16675: DE WOLFF, J.J. - Eigenheid en samenwerking. 100 Jaar antropologisch verenigingsleven in Nederland.
21513: DE LA ROCHEFOUCAULD, FRANCOIS; SUARD; DE CLAPIERS MARQUIS DE VAUVENARGUES, LUC - Maximes du Duc de La Rochefoucauld precedees d'une notice sur la vie par Suard. Pensees diverses de Montesquieu. Oeuvres choisies de Vauvenargues
17055: DE CHARRIèRE, ISABELLE; DE ZUYLEN, BELLE - Oeuvres complètes. T. 6. Correspondance VI 1800-1805. (Edition critique publiée par Jean-Daniel Candaux, C. P. Courtney, Pierre H. Dubois, Simone Dubois-De Bruyn, Patrice Thompson, Jeroom Vercruysse et Dennis M. Wood)
17054: DE CHARRIèRE, ISABELLE; DE ZUYLEN, BELLE - Oeuvres complètes. T. 5. Correspondance V 1795-1799. (Edition critique publiée par Jean-Daniel Candaux, C. P. Courtney, Pierre H. Dubois, Simone Dubois-De Bruyn, Patrice Thompson, Jeroom Vercruysse et Dennis M. Wood)
179: DE VRIES, PROF. DR. JOH. - De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component.
12623: DE HAAS, ALEX - De minstreel van de mesthoop. Liedjes en achtergronden van Eduard Jacobs pionier van het Nederlandse cabaret 1867-1914. (met grammofoonplaat)
15434: DE VRIES, DR. MAX - Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche Bankwezen en de Nederlandsche Conjunctuur 1866-1876.
21410: DE BOURGOING, JEAN - Le Fils de Napoleon. Roi de Rome - Prince de parme - Duc de Reichstadt (20 mars 1811 - 22 juillet 1832). (avant-propos du Prince Joachim Murat) (avec 9 gravures hors texte)
17053: DE CHARRIèRE, ISABELLE; DE ZUYLEN, BELLE - Oeuvres complètes. T. 2. Corresponance II 1767-1786. (Edition critique publiée par Jean-Daniel Candaux, C. P. Courtney, Pierre H. Dubois, Simone Dubois-De Bruyn, Patrice Thompson, Jeroom Vercruysse et Dennis M. Wood)
14659: DE BEAUVOIR, SIMONE - Brieven aan Sartre. 1930-1939. 1940-1963. (2 dln.) (bezorgd door Sylvie Le Bon de Beauvoir) (vertaald uit het Frans door Truus Boot en Frans de Haan)
23845: DE VRIES, D.; (RED.) - Kaarten met geschiedenis 1550-1800.
23949: DE SAINT-SIMON, LE DUC; COIRAULT, YVES - Grimoires de Saint-Simon. Nouveaux inedits presentes et annotes par Yves Coirault.
16685: DE BROUWER, LUUD; DENISSEN, JAN; VAN IERSEL, FRANS; E.A. - Over de School" 44 Opstellen over onderwijs in Udenhout en Biezemortel bij gelegenheid van 100 jaar St. Petrusschool en Wichelroede.
26813: DE JONGH, E.; VINKEN, P.J. - Frans Hals als voortzetter van een emblematische traditie. (overdruk uit Oud_Holland, jrg. 76, nr. 3/4, pp. 117-152)
398: DE VYLDER, GERRIT - Trade Policy and the Search for Textile Markets. The Case of the Benelux and India 1945-1992. (proefschrift Tilburg)
10917: DE POURTALèS, GUY - Correspondances. T. I 1909-1918. (Édition présentée, établie et annotée par Doris Jakubec, Anne-Lise Delacrétaz, Renaud Bouvier)
1862: DE VRIES-DE HEER, INGE CORNELIA - Vrouwen, verwantschap en vruchtbaarheid. Geboortenregeling in een matrilineaire islamitische samenleving (Comoren). (proefschrift Universiteit Nijmegen)
11211: DE HAAN, A.A.M. - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
13912: DE ROJAS VILLANDRANDO, AGUSTIN - El viaje entretenido. (edicion, introducion y notas de Jacques Joset) (2 vol.)
14343: DE JONG, A.M. - Thanatos de Vreemdeling. Een groteske fantasie in elf taferelen en een voorspel.
25402: DE HOOP, LAMMERT; BORNEBROEK, ARNO - De rode dominee A.S. Talma.
11795: DE HAAN, DR. TJ.W.R.; (RED.) - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
14922: DE JONG, K.W. - Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
14924: DE MOOR, J.C. - Towards a biblically theological method. A structural analysis and a further elaboration of Dr. G.C. Berkouwer's hermeneutic-dogmatic method. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
11163: DE SCHUTTER, F. - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
5116: DE BERG, HENK - Kontext und Kontingenz. Kommunikationstheoretische Überlegungen zur Literaturhistoriographie. Mit einer Fallstudie zur Goethe-Rezeption des Jungen Deutschland. (Dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
5117: DE GROOT, CEG. - Zeitgestaltung im Drama Max Frischs. Die Vergegenwärtigungstechnik in "Santa Cruz", "Die Chinesische Mauer" und "Biografie". (Dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
3420: DE LANGE, MR. C.J. - De Geschiedenis van de Broederschap der notarissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar bestaan. 1843 December 1943. Gedenkboek, uitgegeven en den leden aangeboden door de Broederschap der notarissen in Nederland.
9628: DE CADENAS Y VICENT, VICENTE - Caballeros de la Orden de Alcantara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XIX.
20316: DE BEUKELAER, DRS. HANS - Nijver in het groen. Twee eeuwen industriele ontwikkeling in Achterhoek en Liemers.
11143: DE JONGH, DR. E.D.J. - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding. Biografie.
12157: DE VRIES, JAN; VAN UITERT, EVERT; DE BODT, SASKIA; (RED.) - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
1024: DE JONG, A. - Worstelboek voor de grieksch-romeinsche methode.
26854: DE MOOIJ, CHARLES; VAN DE WEIJER, RENATE; (SAMENGESTELD DOOR) - Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele volkscultuur , ca. 1700-1900.
16804: DE JONG, R.K. - Een geschiedenis van Goutum. (2e dr.)
9260: DE VINK, LEENDERT - Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. (proefschrift Universiteit Leiden)
11489: DE BOER, BEP; FECKEN, WIM; GOMMERS, WIL; E.A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Eemnessers door de eeuwen heen. Een uitgave van het 650-jarig bestaan van Eemnes.
9247: DE HAAN, JOSSE; (RED.) - 100 Jier Keatsen Hjerbeam. Histoaryskr roman oer it keatsen 10-5-1893 - 25-6-1993.
9150: DE ROCHEMONTEIX, CAMILLE - Nicolas Coussin. Confesseur de Louis XIII. Documents inédits.
14647: DE VRIES, S.P.H. - Jüdische Riten und Symbole.
11662: DE WESTENHOLZ, CAROLINE - Albert Vogel. Voordrachtskunstenaar (1874-1933). [incl. CD]
11680: DE BLECOURT, WILLEM - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
20679: DE WIT, COR - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet-Unie, Amsterdam
13255: DE ZOYSA, DARSHINI ANNA - The Great Sandy River. Class and Gender Transformation among Pioneer Settlers in Sri Lanka's Frontier. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
19819: DE JONGE, J.A. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
10297: DE REUVER, DR. R. - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit.
10317: DE VOLDER, NELE; HUYS, PAUL; JONCKHEERE, WILLY; TORCK, ISABELLE, VANHEE, TONY; (RED.) - Liber amicorum Herman Maes.
2789: DE MOREAU DE GERBEHAYE, CLAUDE - L'abrogation des privilèges fiscaux et ses antécédents. La lente maturation du cadastre thérésien au Duché de Luxembourg (1684-1774). (Collection Histoire, no. 90)
2808: DE GHEIN, RIK; DE RIDDER, CLEM - Een halve eeuw Vlaams idealisme. De IJzerbedevaarten in de archieven van het IJzerbedevaartcomité en De Standaard en haar lezers.
9004: DE VRIES, PH. - Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15037: DE GRAAFF, ANT. P. - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis. ( 2e dr.)
26542: DE BRUIN, RENGER; PIETERSMA, AREND; (RED.) - Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972. (= Jaarboek Oud-Utrecht 2002)
8736: DE ROBIN, LOUIS - Journal d'un diplomate en Russe 1917-1918..
13036: DE VRIES, B.W. - Of Mettle and Metal. From Court Jews to world-wide Industrialists.
19078: DE MOOR, CHRISTIAAN; DE GROOT, DRS.H.P. - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor, van commentaar voorzien door drs. H.P. de Groot.
26739: DE KEIZER, MADELON - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
8624: DE LEY, GERD - De geciteerde vrouw.
4379: DE HAAN, LéO - La Région des Savanes auTogo. L'État, les paysans et l'intégration régionale (1885-1985)
8451: DE RIDDER, TONY - De Overkant. (De Uilenreeks, no. 11)
5051: DE VOS, HUGO - Picturing Planning Perspectives. Understanding implementation of geographical information systems for land use planning and regulation in the Costa Rican State. (proefschrift Wageningen Universiteit)
8311: DE COCK, C.C. - Risk-stratification following myocardial infarction. Long-term follow-up. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
1224: DE BRUIJN, JEANNE - Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief.
8255: DE GRAAF, BEN; GIJSEN, CAREL - Dit onbebouwd en onnut land Hoevelaken. Toen & nu.
18988: DE BAAR, MIRJAM - 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680). (+ CD-rom)
10395: DE SAULX, JACQUES; BALTHAZAR - Mémoires de Jacques de Saulx comte de Tavannes. Suivis de L'Histoire de la Guerre de Guyenne par Balthazar. Nouvelle Édition, revue et annotée par C. Moreau.
14910: DE JONG EDZ., DR. FR. - Het heden onhistorisch ? (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Nieuwste Geschiedenis met inbegrip van de Economische en Sociale Geschiedenis sedert ongeveer 1870 op Maandag 8 Februari 1960)
16109: DE CALUWE, THEO - Herders zonder kudde. De redemptoristen werkzaam in stad en streek. Geschiedenis van de paterskerk en het klooster te Roosendaal 1868-2003.
5692: DE KLERK, LEN - 'Mooi weer'. Geschiedenis van de Maatschappij voor Volkswoningen, Rotterdam 1909-1999.
15165: DE BRUIJN, DRS. M.W.J.; 'T HART, P.D.; HAZALZET, DRS. K.; VAN DER MAAREL, D.C.; STRUICK, DR. J.E.A.L.; VERBEECK, S.; (RED.) - Ach Lieve Tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters. (15 afleveringen; compleet)
7863: DE BOER, PIETER - Vestdijks palet. De rol van de beeldende kunst in de romans van S. Vestdijk.
16662: DE GROOT, EDWARD P. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indie.
21585: DE GOEDE, MR. BAREND - Willem Paap, het paard van Troje. ( = Ad Interim. Maaandblad voor Letterkunde, no. 6 /juni 1946/, pp. 241-301)
26646: DE SCHEPPER, HUGO (UITG. DOOR) - Bronnen voor de geschiedenis van de instellingen in Belgie. Handelingen van het Colloquium te Brussel. 15-18.IV.1975 / Sources de l'histoire des institutiions de la Belgique. Actes du Colloque de Bruxelles 15-18.IV.1975.
3458: DE GRAAF, DR. H.J. - Le réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900).
23906: DE ZURICH, COMTE PIERRE - Une femme heureuse. Madame De La Briche (1755-1844). Sa famille, son salon, le château du Marais. (avec 13 planches hors-texte)
26710: DE GRAAFF, ANT. P. - Merdeka.
21472: DE VRIES, DR. F.C. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke Cleresie van Utrecht en Rome.
17364: DE BADE, MARGRAVE GUILLAUME - La Campagne de 1812. Mémores du Margarave de Bade. Traduction, Introduction et Notes par Arthur Chuquet)
4487: DE HAAN, HILDE; HAAGSMA, IDS; (RED.) - Architecten als Rivalen. Tweehonderd Jaar Architectuurprijsvragen.
19483: DE WOLF, DR. H.C. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
10649: DE LAET, SIEGFRIED J. - De samenstelling van den Romeinschen Senaat gedurende de eerste eeuw van het Principaat (28 voor Chr. - 68 na Chr.)
14533: DE VILLETTE-MURSAY, PHILIPPE - Mes campagnes de mer sous Louis XIV. Avec un Dictionnaire des personnages et des batailles. (Introduction et notes de Michel Vergé-Franceschi)
14653: DE LAENDER, JAN - Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid. (2e, volledig herziene dr.)
14219: DE BIE, HANS (RED.) - AFC 100 jaar Amsterdamsche Football Club 1985-1995. Honderdjarenboek.
3938: DE VREESE, PETER - De strijd tegen de ontucht. De prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
6933: DE ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE - Monumenten Reisboek van Nederland. Deel : Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
20813: DE WERD, GUIDO; (RED.) - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
12331: DE WIJN, JAN WILLEM - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart.
20690: DE FREITAS, CLAUDIA - Seeking the good doctor. When 'health knows no borders'. Cape Verdeans' perceptions of health care providers in the Netherlands. (dissertation University of Amsterdam)
23862: DE VRIES, DR. JAN; VAN DER WOUDE, DR. AD. - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
23864: DE LOS RIOS, JOSE AMADOR - Historia social, poltica y religiosa de los judios de Espana y Portugal.
16404: DE GROOT, DERK JAN - Paipekoppies. Of : wat er nog onder de pet is blijven hangen. (met 22 foto's van oud-Zaandam)
12891: DE JONG, MARTIEN J.G. - Taal van lust en weelde. Wilem Bilderdijk et la littérature italienne.
12895: DE THOMAZ DE BOSSIERE, MME YVES - Les Thomaz de Bossiere. Histoire et Généalogie. ( = Le Parchemin, tome XVIII)
24072: DE BRUIJN, DR. J. - Amicissime. Brieven van Christiaan Snouck hurgronje aan Herman Bavinck, 1878-1921.
2786: DE CARMIGNANO DE BRENTA O.F.M. CAP., P. ARTHUR - Mission diplomatique de Laurent de Brindes auprès de Philippe III en faveur de la Ligue catholique allemande (1609).
6198: DE BOER, J.N.; DELLEMAN, TH. A.; PHAFF, MR. H.E.; E.A.; (RED.) - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St. Bavo kerk te Haarlem.
11228: DE JONGH, DR. E.D.J. - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding. Biografie.
2875: DE SMET, MARC - Oudenaarde en de farmacie.
21093: DE GOEI, LEONIE - De psychohygienisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970.
15650: DE JONG, ROBERT CORNELIS - Die kulturele lewe van die Pretoriase Nederlanders, met besondere aandag aan die "Nederlandsche Vereeniging" 1890-1918. (proefschrift Universiteit van Pretoria)
17867: DE VRIES, CATHARINA M. - In the Tracks of a Lexicographer. Secondary Documentation in Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755). (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
19784: DE GRAAF, C. - De verwanten van Jan Pietersz. Dou(w). ( = Gens Nostra, jrg. 60, no. 3, pp. 113-136 en no. 6, pp. 339-369)
5916: DE JONG, FRIDA; VANCREVEL, LAURENS - Kristians Tonny, chroniqueur van zijn leven.
5885: DE JONGE, J.A. - Het Zeeuwse goud. Geschiedenis van de mossel- en oestercultuur.
1872: DE JONG, E. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama. (Studia Litteraria Rheno-Traiectina, vol. XI) (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
14884: DE MUSSET, ALFRED - Ausgewählte Novellen. (verdeutscht von Wilhelm Löwinger; Originallithographien und Buchsmuck von Eduard Gaertner)
13024: DE KEYZER, DIANE - Madame est servie". Leven in dienst van de adel en burgerij (1900-1995). (11e dr.)
5639: DE MEULEMEESTER, MAURICE - Les Maricoles de Termonde. (reédition)
17642: DE ZUTTERE, PAUL - Une famille d'origine espagnole en Belgique. Les de Vallejo. (= l'Intermediaire des Genealogistes / De Middelaar, 15e annee, no. 89, Mai 1960, pp. 238-245.)
14057: DE JONGH, P.C. - Eendrachtig met Volharding en Roomse Blijheid. (150 jaar Harmonie Drunen)
18520: DE VRIES, R.W.P. - Mari Alexandre Jacques Bauer. 25 januari 1867 - 18 juli 1932.
9871: DE JONGE, DR. C.H. - Nederlandse Tegels. (2e dr.)
14454: DE KLERCK, BRAM - The Brothers Campi. Images and Devotion. Religious Painting in Sixteenth-Century Lombardy.
5346: DE JONGE, J.A. - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
6446: DE VRIEND, H.J. DE - The Old English Medicina de Quadrupedibus. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
6447: DE BLOIS, K.F. - Bukusu generative phonology and aspects of Bantu structure. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
15038: DE GRAAFF, ANT. P. - De weg terug. Het vergeten leger toen en nu. (4e dr.)
24283: DE BOER, D.E.H.; VAN HERWAARDEN, J.; SCHEURKOGEL, J. - Middeleeuwen. (Tweede, geheel herziene druk)
13438: DE MOOR, JANNY; DE ROOIJ, NICO - Nieuw Europees kookboek.
22214: DE TROEYER, BENJAMIN - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica Saeculi XVI. Vol. I. Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken. Vol. II Pars bibliographica. De edities. (2 dln.)
7606: DE RAADT, EUGèNE A. P. - De schaduw van de klapperboom.
18658: DE HEN, P.E. - Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950. (proefschrift Tilburg)
23693: DE SMET, DR. P.A.G.M. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse Rituelen. Ongebruikelijke wegen naar een andere wereld.
3331: DE JONG, R.; BROUWER, W.C. - Rondom de Zuidertoren. 100 jaar Koninklijke Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen. 1890-1990. Muziek- en belangrijke stadsgebeurtenissen waaraan het korps zijn medewerking verleende.
21663: DE BEUKELAER, H.; TER HORST, J.G. - Geweven goed. De textielgeschiedenis van Aalten en Bredevoort.
18292: DE BRUIJN, JAN - Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
19610: DE ROMANONES, CONDE - Amadeo de Saboya. El Rey efimero. Espana y los origines de la guerra francoprusiana de 1870. (Coleccion austral, no. 1348)
1346: DE BRUIN, T.D. - Orgaan der Nederlandsch-Indische Officiersvereeniging 1915-1942/1949-1951. A selective and annotated bibliography. (Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis, no. 20)
17900: DE BEAUFORT, WILLEM HENDRIK; DE VALK, J.P.; VAN FAASSEN, M. (UITG. D.) - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Eerste band : 1874-1910. Tweede band 1911-1918. (R.G.P. Kl. S. nos. 73 en 74)
5247: DE-LA-NOY, MICHAEL - Elgar the man.
9512: DE BAS, W.G.; (RED.) - Gedenkboek Oranje-Nassau - Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard.
10451: DE RIJK, TIMO - Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland.
14646: DE JAURGAIN, JEAN - Cartulaire du Prieuré de Saint-Mont (Ordre de Cluny). (Archives Historiques de La Gascogne, XVme Année, 1er et 2me trimestres, 2me série, fasc. 7.)
19101: DE WILDE, EDY; DIPPEL, RINI; MIGNOT, DORINE; (RED.) - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht / The North Atlantic Light 1960-1983.
21909: DE LANGLADE, VINCENT - Esoterisme, mediums, spirites du Pere Lachaise.
10625: DE GOEDE, MR. DR. A. - De Wesfriesche buurschap.
10628: DE KRUYTER, DR. C.W. - Constantiijn Huygens' Oogentroost. Een interpratieve studie.
21834: DE VRIENDT, J. - DeVan Loo's, van Gent, vleeshouwers van vader op zoon, van de veertiende eeuw tot heden. (= Vlaamse Stam, 14e jrg. no. 3-4/ maart-april 1978/, pp. 129-144)
17211: DE VRIES, B.W. - From Pedlars to Textile Barons. The Economic Development of a Jewish Minority Group in the Netherlands. (Verhandelingen van de K.N.A.W.,afd Letterkunde, N.R. dl. 141)
3685: DE SENA, JORGE - Signs of Fire.
21550: DE BODT, SASKIA - ...op de Raempte off mette Brodse.... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
21335: DE VILLIERS, JOHN - My Memories.
20356: DE VRIES, SANDRA; (RED.) - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar.
18743: DE GRAAF, J. - De Leidse paardetram.
14082: DE WAELE, J.A. - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I. Historischer Teil. (Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
17118: DE HAAN, FRANCISCA; STAM, DINEKE - Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw. (doctoraalskriptie geschiedenis Universiteit van Amsterdam) (Haerlem-reeks, dl. 4)
24339: DE FOUCAULD, CHARLES - Lettres a Henry de Castries (presentees avec une introduction par Jacques de Dampierre).
11994: DE BODT, SASKIA; SELLINK, MANFRED; (RED.) - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw. 1800-1850. 1850-1900. Keuze uit de verzameling van het prentenkabinet Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam( 2dln.)/Nineteenth-century Dutch drawings from the Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam (2 vol.)
3112: DE GENESTET, P.A. - Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829-1861. Verzameld geannoteerd en ingeleid door Mw. Drs. C.M. Verkroost.
24369: DE BONDT, CEES - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?". Tennis in Nederland tussen 1500-1800.
23500: DE VET, J.J.V.M. - Rotgans aan de vooravond van de revocatie. ( Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, jrg. XVIII/1986/ no. 1, pp. 23-50)
13842: DE MURALT, MR. J.L.B. - De nalatenschap van den heer Johan van Halmael en de afstamming van zijne naaste bloedverwanten.
12009: DE JONGH, E. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
20787: DE LEEUW, DR. V. - De Ebed Jawheh-profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis.
19328: DE JONGH, E. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
21110: DE SCHAEPDRIJVER, SOPHIE - Elites for the capital ? Foreign migration to mid-nineteenth-century Brussels (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
12079: DE GROOT, JAN H. - Sprongen.
20466: DE BAR, CATHERINE; MOEDER MECHTILDIS; MAROT, PIERRE; COGNET, LOUIS - Als de graankorrel... Oudste biografische documenten over Moeder Mechtildis van het Heilig sacrament (Catherine de Bar 1614-1698)
13657: DE NOLHAC, PIERRE - Ronsard et l'humanisme.
14449: DE MEY, J. - European Crown Size Coins and their Multiples. Vol. I Germany, 1486-1599.
9953: DE WAAL, MARGOT; (SAMENGESTELD DOOR) - Mina Kruseman 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. (De Engelbewaarder, no. 12)
13903: DE PAEPE, DR. N. - Hadewijch. Strofische Gedichten. Een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek.
20537: DE REGT, MARINA - Pioneers or Pawns? Women Health Workers and the Politics of Development in Yemen (Gender, Culture and Politics in the Middle East)
18763: DE GOEDE, MR. A. - Swannotsrecht (Westfriesche rechtsgeschiedenis, dl. I)
20209: DE JONG, DOMIEN - Eremietenregels Achelse kluis. De oorspronkelijke tekst van 16889 en de versie van 1731/2.
10951: DE BRUIJN, PROF. DR. C.C.; (MET EEN INLEIDING VAN) - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. (2 dln. + katern)
13098: DE PALM, DR. J.PH.; (RED.) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. (2e herziene druk)
26459: DE VRIES, P.J. - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot cd-rom.
19174: DE GRAAF, BOB - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ninisterie van Kolonien en zijn taakomgeving 1912-1940.
18169: DE MIRANDA, F. - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west. Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
23614: DE WARREN, RAOUL - Enigmes et controverses historiques. Les pretendants au trone de France.
24365: DE IONGH, DR. JANE - De Koningin. Maria van Hongarije. Landvoogdes der Nederlanden, 1505-1558. (Regentessen der Nederlanden II) (5e dr.)
23645: DE MIRABEAU, HONORE-GABRIEL DE RIQUETTI COMTE - Oeuvres erotiques. (avec une introduction de Charles Hirsch et des prefaces de Michel Camus, Gabiel Matzneff, Alain Clerval et Charles Hirsch)
17133: DEBRIE, CHRISTINE - Franco Adami Sculptures.
9746: DEBUS, ALLLEN G. - Science and Education in the Seventeenth Century. The Webster-Ward Debate. (History of Science Library : Primary Sources)
6370: DECHERING, WIM - Ontwikkeling van fertiliteit op theeplantages in Sri Lanka. Een sociaal-demografisch onderzoek onder Indiase Tamils. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23983: DEFFARGE, CLAUDE; TROELLER, GORDIAN - Yemen 62-69. De la revolution sauvage a la treve des guerriers.
21216: DEGROOTE, DR. GILBERT; VAN DEN DALE, JAN - Jan van den Ende. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
22027: DEGRYSE, R. - De Zeeuws-Hollandse buisnering en konvooiering omstreeks 1439-1440. ( = Holland. Regionaal-historisch Tijdschrift, jrg. 6, no. 2 /april 1974, pp. 57-86)
18194: DEGRYSE, CHRISTOPHE; NATALI, DAVID; (EDS.) - Social developments in the European Union 2010.
14596: DEGUCHI, TORAO; ONDEI, MICHELE; (MET EEN VOORWOORD, RESP.INLEIDING VAN) - Oomoto. Kunst van een beweging. Keramioek, schilderingen, kalligrafie en weefsels van Onisburo Deguchi (1871-1948) en zijn school.
14976: DEIGHTON, ANNE - The Impossible Peace. Britain, the Division of Germany, and the Origins of the Cold War. [1945-1947]
26633: DEKKER, C.; DE GLOPPER-ZUYDERLAND, DRS. C.C.; PLOMP, N.; VAN SASSE VAN IJSSELT, JHR. MR. L.A.M.; VAN SCHAIK, J.W.C. - Montfoort 800 jaar. 650 jaar stadsrechten. ( = Heemtijdinghen, 15e jrg. no. 2 / mei 1979/ pp. 21-75 )
15524: DEKKER, CEES; MEESTER, RONALD; VAN WOUDENBERG, RENE; (RED.) - Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp ? over toeval en doelgerichtheid in de evolutie. (6e dr.)
19643: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen.
6348: DEKKER, T.W.; NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
23544: DEKKER, RUDOLF; VAN DE POL, LOTTE - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten; een historisch onderzoek.
10794: DEKKERS, MIDAS - Lichamelijke oefening.
6060: DEKKERS, C.A.; VROEMEN, L.P.J. - De zwarte herfst. Arnhem 1944. De worsteling van mensen in oorlogstijd. Authentiek relaas van ooggetuigen.
8318: DELAET, JEAN-LOUIS; (RED.) - Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799.
2719: DELANEY, CAROL - The Seed and the Soil. Gender and Cosmology in Turkish Village Society.
26780: DELCAMBRE, PIERRE - Servais de Lairuelz et la reforme des premontres.
17991: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky. His Three Careers in Aviation.
19327: DELMARCEL, GUY; VAN TICHELEN, ISABELLE; VOLCKAERT, AN; MAES, YVAN - Koninklijke pracht in Goud en Zijde. Vlaamse Wandtapijten van de Spaanse Kroon.
23623: DELMEE, PAUL; ELSHOUT, CHANTAL; OWEN, THOMAS - Paul Delmee.
21512: DELOCHE, MAXIMIN - Un frere de Richelieu inconnu. Chartreux, Primat des gaules, Cardinal, Anbassadeurs. Documents inedits.
5156: DELPRAT, DR. C.C.; KUMMER, PROF. DR. A. - De wording en de geschiedenis van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam, 1790-1915. Vervolg 1915-1965.
15822: DELVIGNE, ROB; JANSSEN, FRANS A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Met een inleiding van Wilem Frederik Hermans.
9657: DEMOOR, MARYSA - Friends over the Ocean. andrew Lang's American Correspondents 1881-1912.
15949: DEN DULK, ROEL - De androgyne engel. Over de verbinding tussen vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in mannen en vrouwen.
9861: DEN BLAAUWEN, A.L.; (RED.) - Nederlands zilver. Dutch silver 1580-1830
11155: DEN HARTOG, ELIZABETH - Het maecenaat van Filips van de Elzas en zijn opvolgers. Over de oorsprong van het Ingeborgpsalter en de verbreiding van de 'Muldenstil'.
24089: DEN LEEUW, MILKO; PRUIJS, MARTIN; (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - De Gouden Bocht van Amsterdam. Onvergelijckelijcke pronck van de werelt.
337: DEN HARTOGH, G.M. - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij. (proefschrift Amsterdam)
26510: DEN BOER, PIM - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
13803: DEN TOONDER, JEANETTE M.L. - Qui est je ?" Étude sur l'écriture autobiographique des nouveaux romanciers. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
7346: DENNIS, DAVID B. - Beethoven in German Politics, 1870-1989.
12037: DERIX, JAN - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie.
15886: DERJEU, PAUL; DE LEVE, S.; VAN 'T VEER, P.; (RED.) - De Reiskroniek der N.R.V. Geillustreerd maandblad der Nederlandsche Reisvereeniging. 5e jaargang, nos. 1 t/m 12 / juli 1930-juni 1931 en jaargang 6, nos. 1 t/m 6 / juli 1931- dec. 1931.
15885: DERJEU, PAUL; DE LEVE, S.; VAN 'T VEER, P.; (RED.) - De Reiskroniek der N.R.V. Geillustreerd maandblad der Nederlandsche Reisvereeniging. 3e jaargang,nos. 1 t/m 12 / juli 1928-juni 1929.
15923: DERJEU, PAUL; DE LEVE, S.; VAN 'T VEER, P.; (RED.) - De Reiskroniek der N.R.V. Geillustreerd maandblad der Nederlandsche Reisvereeniging. 5e jaargang, nos. 1 t/m 12 / juli 1930-juni 1931 en jaargang 1, nos. 2 t/m 12 / juli 1926 - mei 1927; jaargang 2, no. 13 [=1], juni 1927)
21762: DERKS, HANS - Jew, Nomad or Pariah. Studies on Hannah Arendt's Choice.
12737: DERKS, WILLEM - Het oordeel van Hippias. Over de deskundigheid van psychiaters en psychologen en hun invloed op de strafrechtspraak.
10057: DERKSEN, DR. J.W.M.; VAN WISSEN, DRS. H.A.W.M.; MARIJNISSEN, DR. J.W.M. - Pollen en hooikoorts.
14221: DERKSEN, JOHAN; ENSINK, FRANS; JANSMA,KEES; MEES, HENK, MULLER, LEX; PAAUW, RUUD; SPAAK, BOB; VERKAMMEN, MATTY - Het Nederlandse Elftal. De Historie van Oranje. 1905-1989.
14220: DERKSEN, JOHAN; ENSINK, FRANS; JANSMA,KEES; MEES, HENK, MULLER, LEX; PAAUW, RUUD; SPAAK, BOB; VERKAMMEN, MATTY - Het Nederlandse Elftal. De Historie van Oranje. 1905-1989.
13754: DES TOMBE, J.W.; VAN BOETZELAER, C.W.L. BARON - Het geslacht Van den Boetzelaer.
5573: DESBORDES-VALMORE, MARCELINE - Les oeuvres poétiques de Marceline Desbordes-Valmore. (2 tomes) Édition complète, établie et commentée par M. Bertrand.
7970: DESCHNER, GüNTHER - Menschen im Ghetto. (Mit einem Vorwort von Jean Améry)
26733: DESEL, JOCHEN; RUDOLPH, HERMANN; SEILER, FRIEDEMANN; U.A. - Franzosische Dorfer. Bd. 1 Hofgeismarer Geschichte. Bd. 2 deutsche Zuwanderer 1699-1779. 300 Jahre Kelze und Schoneberg. (2 Bde.)
11634: DESHAYES, LAURENT - Histoire du Tibet.
8198: DESHUMBERT, M. - De Zedeleer gegrondvest op de Wetten der Natuur.
12524: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
19737: DESJARDINE; DESJARDIJN, DAVID - Desjardine. Schilderijen 1968-1992.
13658: DESONAY, FERNAND - Ronsard poète de l'amour. Livre I : Cassandre. Livre II : De Marie à Genèvre. Livre III : Du poète de cour au chantre d'Hélène. ( 3 tomes)
12209: DESPARATS, PETER (EDITED AND INTRODUCED BY) - What they used to tell about. Indian Legends from Labrador.
6744: DESSAU, ADALBERT - Der mexikanische Revolutionsroman.
170: DESSING, CHR. S. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
18629: DESTERNES, SUZANNE; CHANDET, HENRIETTE - Louis Prince Imperial 1856-1879.
20992: DETHAN, GEORGES - Mazarin, un homme de la paix a l'age baroque 1602-1661.
18637: DEUTSCHE BAUZEITUNG. VERKUNDIGUNGSBLATT DES VERBANDES DEUTSCHER ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-VEREINE. JHRG. 32 (1898) - Deutsche Bauzeitung. Verkundigungsblatt des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. 32 Jhrg. (1898)
4716: DEVI, U. LALITHA - Status & Employment of Women in India.
15378: DEVISSCHER, HANS; LAWALRéE, ANDRé; SEGAL, SAM; VANDENBROECK, PAUL - La peinture florale du XVIe au XXe siècle de Jan Brueghel à Vincent van Gogh.
5215: DEVRIENT, EDUARD - Eduard Devrient aus seinen Tagebüchern. Berlin - Dresden 1836-1852. [ = Band I] Herausgegeben von Rolf Kabel.
23511: DEWAR, MARY - Sir Thomas Smith. A Tudor Intellectual in Office.
13231: DEWIL, ANITA; HOEFNAGELS, AN; JOOSTEN, FRANçOIS; REMANS, RENAAT; E.A. - Honderd jaar Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt
5928: DEYSSEL, L. VAN - Gedenkschriften. (1e dr.)
16353: DHONDT, NELE - Integration of Environmental Protection into other EC Policies. Legal Theory and Practice. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
24002: DIB, DR. MOUSSA G. - The Arab Bloc in the United Nations. [1946-1956]
21211: DIBBETS, KAREL - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
26776: DIBON, PAUL - Inventaire de la correspondance d'Andre Rivet (1595-1650).
13517: DICAMPOS, PETER - From Holland with Love.
16278: DICK, JUTTA; HüBSCH-FAST, MONIKA; (BEARBEITET VON) - Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Register der Bände 1-39 (1948-1987).
16752: DICKENS, A.G. - Lollards and Protestants in the Diocese of York 1509-1558. (reprinted with corrections)
13225: DICKSON, ROY; (ED.) - The Directory of Caribbean Personalities in Britain and North America.
20029: DICOU, BERT - Jakob en Esau, Israel en Edom. Israel tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieen over Edom. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15571: DIEDERIK, F.; TIMMER, F. - Slot Schagen. De geschiedenis van het 'Huys' van de heren en vrouwen van Schagen.
21860: DIEDERIKS, H.A.; NOORDAM, D.J.; TJALSMA, H.D. - Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. (Hollandse Studien, dl. 17)
2315: DIEHL, KATRIN - Die jüdische Presse im Dritten Reich. Zwischen Selbstbehauptung und Fremdbestimmung.
13138: DIEKMANN, MIEP; VAN WERSCH, DRS. MARLIEKE - Hoe schilder, hoe wilder. Haarlem.
4358: DIEKSTRA, F.N.M.; (ED.) - Book for a Simple and Devout Woman. A Late Middle English adaptation of Peraldus's Summa de Vitiis et Virtutibus and Friar Laurent's Somme le Roi.
18929: DIELEN, HUBERT - The Life Story of Hubert Dielen 1855-1926. An Autobiography. (compiled by Jan Dielen) (5th ed.)
12831: DIENER, MARCUS; MACARDé; FRIEDMAN, MIRA - Chagall. De collectie Marcus Diener / The Collection Marcus Diener.
19790: DIEPENBROCK, ALPHONS - Brieven en Documenten. (bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser). Dln. I t/m VI.
5635: DIEPENBROCK, ALPHONS - Brieven en Documenten. (bijeengebracht door Eduard Reeser) Dln. 1 t/m 6
13939: DIEPENBROCK,FLORIAN - Eensgezinde tweedracht. Organisatievorming van Nederlandse musici in de Tweede Gouden Eeuw, 1890-1920.
490: DIEPENHORST, DR. P.A. - Onze strijd in de Staten-Generaal. Deel I De Schoolstrijd. Deel II A. Kiesrecht - B. Koloniale Politiek. (2 dln.)
22002: DIERKS, LESLIE - Creative Clay Jewelry. Extraordinary. Colorful. Fun. Designs to Make from Polymer Clay.
8462: DIESTELKAMP, BERNHARD; SCHEURMANN, INGRID; (HRSG. VON) - Friedenssicherung und Rechtswährung. Sechs Beiträge zur Geschichte des Reichskammergerichts und der obersten Gerichtsbarkeit im alten Europa.
19767: DIETEREN, DR. R. - De migratie in de mijnstreek 1900-1935. (Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. IX)
378: DIFFEREE, HENDR. C. - De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der Republiek.
8163: DIJKERS, DRS A. - De Rotterdamsche Tramweg-maatschappij op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden. (Uitgaven van de Nederlandsche vereeniging van belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen dl. VII)
10870: DIJKGRAAF, MARGOT - Franstalige literatuur van nu. Een vreemd soort geluk. (met een voorwoord van Philippe Noble) (2e druk)
5404: DIJKSTRA, C.TH. J. - La Chanson de Croisade. Etude thématique d'un genre hybride. (thèse de doctorat)
12558: DIMARAS, K. TH.; WIRTH, P.; (HERAUSGEGEBEN VON) - Serta Neograeca. Amsterdamer Beiträge zur neugriechischen Literatur, Geschichte und Kunst.
26877: DINAUX, CAREL; ROS, MARTIN; VON WINTER, G.A.; (RED.) - Thomas Mann 1875-1975. ( = Maatstaf 23e jrg. no. 5/6, mei-juni 1975, pp. 1-131; /themaspecial Thomas Mann, dubbelnummer/)
12397: DINGLE, A.E. - The Campaign for Prohibition in Victorian England. The United Kingdom Alliance 1872-1895.
6243: DINKELAAR, HENK - Volk op Viersprong. Acht verhalen over het verleden, om het heden van Alphen te verstaan.
26597: DINKELAAR, DRS. ING. C.H.; KAATMAN, DRS. D.L. - Johannes Bosboom (1817-1891). Schilder van licht, schaduw en kleur.
23325: DINKELAAR; HENK; E.A. - Wijnand Nuyen en zijn vrienden. (Een bundel opstellen, samengesteld bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in hetMuseum Rijswijk 'Het Tollenshuis', 6 maart - 18 april 1993)
21137: DIRLMEIER, ULF - Untersuchungen zu Einkommensverhaltnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Stadten des Spatmittelalters. (Mitte 14. bis Anfang 16. Jahrhundert)
8574: DISCH, PAUL - Tachtigjarige historie van de Avant-kapel te Maastricht (1901-1981).
19991: DISNEY, A.R. - Twilight of the Pepper Empire. Portuguese Trade in Southwest India in the Early Seventeenth Century.
3045: DISTELBRINK, MARJOLIJN - Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland.
19104: DITTRICH, KATHINKA; BLOM, PAUL; BOOL, FLIP; (RED.) - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen.
26515: DIVENDAL, JOOST; LAKMAKER, HENRIETTE - Tussen rook, alcohol en mannen. Emmy J. Belinfante 1875-1944.
24070: DIVER, WILLIAM; HUFFMAN, ALAIN; DAVIS, JOSEPH (EDS.) - Language. communication and human behavior : the linguistic essays of William Diver. (edited, annotated , and with an introduction bu Alain Huffman and Joseph Davis)
16479: DIX, P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15326: DOBBELMANN, DR. TH.A.H.M. - Lies Cosijn. ( = Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, nr. 68 / 1972-'73)
320: DODDE, N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803. (diss.)
4935: DODDS, JOHN WENDELL - Thomas Southerne Dramatist. (reprint)
8421: DODGE, PETER - Beyond marxism. The faith and works of Hendrik de Man.
12154: DOEDE, WERNER - Lotte B. Prechner.
16730: DOENSEN, PIETER - Watch. History of the modern wristwatch. Design 1950-1983. Electric 1950-1993.
8404: DOEVE, J.F. - The Nativity According to Saint Luke.
19168: DOLS, CHRIS - Koning Alcohol. Katholieke drankbestrijding in Limburg 1897-1945.
7923: DOMBI, ISTVAN; HOFLER, BERND; LOSCHEK, INGRID - Bruckmann's Silber-Lexikon.
15318: DOMERGUE, LUCIENNE - Censure et lumières dans l'Espagne de Charles III
767: DON, J. - De archieven der gemeente Kampen. Deel II Gedeponeerde archieven (Kerken en Kloosters; Memorien, Vergaderingen, Armenkamer; Gasthuizen; Pesthuis, later Stadsziekenhuis; Weeshuizen)
21700: DONALDSON, GORDON - All the Queen's Men. Power and politics in Mary Stewart's Scotland.
15177: DONCKERS, A.J. - God bij het leger in de kolonie. een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indie, 1807-1950.
1795: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij (met het bijblad Tijdschrift[van de N.V. Het Schouwtoneel]) (Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven en indices, no. 5)
13810: DONIA, ROBERT J. - Islam under the Double Eagle : The Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878-1914.
15388: DONIACH, N.S.; (ED.) - The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage.
21516: DONKER, ANTHONIE; DONKERSLOOT, NICOLAAS ANTHONIE - De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-'94). (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
9561: DONKERS, H.H.L.M. - Nosce hostem. Searching with Opponent Models. (dissertation Universiteit Maastricht)
16281: DONKERS, HENK - De witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten.
26849: DONNER, MR. A.M.; HOLTROP, DR. M.W.; PESCHAR, DRS. H. - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek. (plus de uitgave van het Debat in de Tweede Kamer)
18382: DONNER, MR. J. - De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs.
20455: DONOVAN, A.L. - Philosophical Chemistry in the Scottish Enlightenment.
19422: DONTAS, DOMNA N. - Greece and the Great Powers 1863-1875.
3049: DOOMERNIK, JEROEN - Turkse moskeeen en maatschappelijke participatie. De institutionalisering van de Turkse islam in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek.
26859: DOORN, JACQUELINE - Willem III, Emma en Sophie. Geluk en ongeluk in het Huis van Oranje. (2e dr.)
5774: DOOTJES, F.J.J. - 1916 Oostkust van Sumatra-Instituut 1941.
8315: DOP, TONKO; SCHOLTEN, HILDE - Mary Dresselhuys.
8289: DORFLES, GILLO - Der Kitsch.
5403: DORFMAN, EUGENE - The Narreme in the Medieval Romance Epic. An introduction to narrative structures.
11833: DORLEIJN, PETER - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij.
9089: DORMANN, GENEVIEVE - Colette. A Passion for Live.
22150: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat, 1864-1943. (Rijksuniversiteit Utrecht. Vakgroep Geschiedenis. Historische Studies dl. XLIX)
15644: DOSTAL, WALTER - Eduard Glaser - Forschungen im Yemen. Eine quellenkritische Untersuchung in ethnologischer Sicht.
21012: DOUWES, DR. P.A. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
17774: DOUWES, DR. P.A. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
9272: DOVER, K.J. - Homosexualité grecque.
14285: DOZY, DR. G.J. - De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis.
13850: DRAAK JZN., J. - Beknopte genealogische gids voor Nederland. Woordenboekje.
4441: DRAGSTRA, HENK - Methods in Twentieth-century Chaucer Studies : An Inquiry into Critical Practice, 1915-1980. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
21142: DRAKE, STILLMAN; DRABKIN, I.E.; (EDS.) - Mechanics in Sixteenth-Century Italy. Selections from Tartaglia, Benedetti, Guido Ubaldi & Galileo. Translated and Annotated.
15688: DRAKULIC, NIKOLA; BAJETTO, MAX - Bali.
9318: DRAPER, RUTH; ZABEL, MORTON DAUWEN - The Art of Ruth Draper. Her Dramas and Characters. With a memoir by Morton Dauwen Zabel.
23690: DREESEN, MARK; (RED.) - Lanklaar in postkaarten.
16403: DRENT, HEDZER - Durk en Djoke wurde wier grutter ! Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk proaza foar bern en jongerein. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16428: DRESCH, N.J.M. - De archieven van Jhr. Floris van Jutphaes van Wijnestein en Margaretha Splinter, weduwe van Willem Burchgraeff, alsmede van ieders boedel en stichting te Alkmaar. (archiefinventaris)
5848: DREWES, G.W.J. - The Romance of King Anlin Darma in Javanese Literature.
20338: DRIESSEN, R. - Kan. Dr. Jozef Coenen, een groot Elenaar (1870-1958).
26815: DRIESSEN, M.N.B.M.; DERKSEN, J.W.M.; SPIEKSMA, F.TH.M.; ROETMAN, E. - Pollenatlas van de Nederlandse Atmosfeer.
16773: DROGE, PHILIP - Beroep : meesterspion. Het geheime leven van Prins Bernhard. (4e dr.)
7011: DROOGLEEVER FORTUIJN, JOOS - Een druk bestaan. Tijdsbesteding en ruimtegebruik van tweeverdieners met kinderen. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4862: DROOGLEVER, DR. P.J.; SCHOUTEN, DRS. M.J.B. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 14. (5 juni - 31 augustus 1948). (RGP Kleine Serie, no. 63)
16830: DROST, M.A.; (EDITéS PAR) - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'à 1585. Tome I. Actes notariés de La Rochelle 1423-1585.Tome II. Actes notariés de Bordeaux 1470-1520. (2 dln.) (RGP, Gr. Serie, dln. 190 en 211)
22225: DROST, M.A.; (EDITéS PAR) - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'à 1585. Tome II. Actes notariés de Bordeaux 1470-1520. (RGP, Gr. Serie, dl. 211)
18238: DROSTE, COENRAED; VAN STEENWYK, FRANS - Achmet (1708) & Thamas Koelikan (1745). Turkse en Perzische Tragedies van Droste en Van Steenwyk. (De Oostersche Schouburgh. Nederlandse Orientaalse Treurspelen uit de Zeventiende en Achttiende Eeuw. Deel III.) (uitgegeven door C.G. Brouwer)
15297: DRUDI, ELISABETH 'KUKY' - Wrap & Drape fashion. History, Design & Drawing.
2564: DRUIJVEN, PETER C.J. - Mandenvlechters en Mezcalstokers in Mexico. Het belang van rurale nijverheid in de bestaansstrategie van huishoudens in de Tlacolula Vallei, Oaxaca. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5821: DRUIJVEN, P. - Rurale industrialisatie in de Volksrepubliek China. Beschrijving van een ruraal-industrieel systeem op xian-niveau. (Bijdragen tot de Sociale Geografie en Planologie nr. 6)
8981: DU CROO, M.H. - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh.
8438: DU PERRON, E. - Cahiers van een lezer. (herdruk) (met een inleiding van Jaap Goedegebuure) ( 5 afleveringen in casette)
8299: DU PERIER, ANTOINE - Les Amours de Pistion et de Fortunie. Édition critique avec Introduction et Notes par Roméo Arbour.
18683: DU PERRON, E. - Brieven. Deel VI. (2705-3221) 1 november 1935 - 30 juni 1937
8314: DUBBE, B. - De Koperen en Tinnen 'Ampts-Kannen' van de Nijmeegse Gilden. ( = Antiek, 9e jrg. no. 6, pp. 561-640.)
2461: DUBBELDAM, F.P.; HEKEL, M.O.R.; BARENS, L.M.; E.A (RED.) - Eeuwboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft.
15862: DUBOIS, PIERRE H.; DUBOIS, SIMONE - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805, een biografie. (2e dr.)
15224: DUBOIS, PIERRE H. - Retour Amsterdam - Brussel. Memoranda 1942-1952.
14351: DUBY, GEORGES - De geschiedenis gaat door. Het verhaal van een historicus.
7982: DUBY, GEORGES - Le Chevalier, la Femme et le Prêtre. Le mariage dans la France féodale.
17924: DUBY, GEORGES - Hommes et structures du Moyen ge.
23647: DUCAUD-BORGET, FRANCOIS - Louis Dauphin de France, le fils du Bien-Aime.
11158: DUCHATEAU, A.; DE SCHUTTER, G. - Het Volksboek. Een schoone historie vander Borchgravinne van Vergi. (= Rederijkerstudiën, no. 1, pp. 9-40)
23682: DUDOK VAN HEEL, S.A.C. - De niet waar-gemaakte pretentie van 'de Vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795.' " (= Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 19e jrg., no. 1, februari 1987, pp. 30-42)
11689: DUFF, DAVID - The Shy Princess. The life of Her Royal Highness Princess Beatrice, the youngest daughter and constant companion of Queen Victoria.
23483: DUFF, DAVID - Eugenie and Napoleon III.
21941: DUFF, DAVID - Hessian Tapestry. The Hesse Family and British Royalty. (2nd. pr.)
21937: DUFF, DAVID - The Shy Princess. The life of Her Royal Highness Princess Beatrice, the youngest daughter and constant companion of Queen Victoria.
8388: DUFFY, MAUREEN - The Passionate Shepherdess. Aphra Behn 1640-89.
19239: DUHREN, EUGEN; (BLOCH, IWAN) - Der Marquis de Sade und seine Zeit. Ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts mit besondere Beziehung auf die lehre von der Psychopathia sexualis. (2. Auflage)
12442: DUIJTSCH, CHRISTIAAN SALOMON - Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus. Uit de schriften der profeten aangetoond, en uit die der evangelisten en apostelen bevestigd. (volgens de 2e druk van 1769, in hedendaags Nederlands overgezet door dr. J. Haitsma.)
15702: DUIJZER-VAN DIJK, B.W.; DUIJZER, D. - 'in der gerechtigheid'. Het nederlandse volkslied als lied van de bevrijding.
7962: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. / Karl und Elegast. Diplomatische Ausgabe der mittelniederländischen Texte und des Textes aus der Karlmeier-Kompilation. (2dln. / 2 Bde.)
9366: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De magistraat van Harderwijk 1700-1750.
1724: DUKES, SHIFU TERENCE - Chinese Hand Analysis. A practical guidebook for physical, psychological and spiritual diagnosis through hand analysis focusing on the fundamental metaphysical teachings of the Wu-Hsing method practised within Chen Yen Esoteric Buddhism.
13873: DUMAS, CHARLES; TE RIJDT, ROBERT-JAN - Kleur en Raffinement. Tekeningen uit de Unicorno collectie.
18619: DUMAS, CHARLES - Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.
9075: DUMAS, CHARLES - De kookkunst van Alexandre Dumas. (vertaald door esteban Lopez; met een inleiding van Ileen Montijn)
25428: DUMAS, ALEXANDRE - Tangier to Tunis.
23634: DUMONT, B.; HANSOTTE, G. - Inventaire d'archives communales [de la provence de Liege].
6224: DUNAS, JEFF - Mademoiselle, Mademoiselle!
19870: DUNCAN, T. BENTLEY - Atlantic Islands. Madeira, the Azores and the Cape Verdes in Seventeenth-Century Commerce and Navigation.
12708: DUNCKER, DIETER R.; WEISS, HELMUT - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent.
7102: DUNGER, DR. INGRID - Wilhelmshaven 1870-1914. Staats-, Kommunal- und Parteipolitik im Jadegebiet zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg.
7458: DUNLOP, A. IAN - William Carstares and The Kirk by Law Established.
18337: DUNN, PHILIP; BURTON, SIR RICHARD - The Perfumed Garden. A new adaptation by Philip Dunn, based on the original translation by Sir Richard Burton)
10462: DUNNING, A. - Die Staatsmotette 1480-1555. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
8557: DUPâQUIER, JACQUES; (éD.) - Villes et villages de l'ancienne France. Études, Chronique, Documents, Bibliographie. (= Annales de Démographie Historique 1969)
21648: DUPAQUIER, J.; LACHIVER, M.; MEUVRET, J. - Mercuriales du Pays de France et du Vexin francais (1640-1792).
17019: DUPARC, F.J.; VAN ES, W.A. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
17248: DUPARC, DR. H.J.A.; KAPER, IR. H.P.; STIGTER, L. - Trammend naar de metro. De historie van de tram in Rotterdam. (Uitgaven van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, dl. III)
20678: DUPUIS, PROF. DR. H.M.; NAAKTGEBOREN, DR. C.; NOORDAM, DR. D.J.; SPANJER, DRS. J.; VAN DER WAALS, DRS. F.W. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
13990: DURANT, STUART - Ornament. From the Industrial Revolution to Today.
21945: DURLACHER, JESSICA - Arthuro d'Alberti. (Plus CD)
15087: DURNING, RUSSELL E. - Margaret Fuller. Citizen of the World. An Intermediary between European and American Literatures.
14450: DUURSMA, DR. E.K.; ENGEL, IR. H.; MARTENS, ING. TH.J.M.; (SAMENGESTELD DOOR) - De Nederlandse Delta. een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. (2e gewijzigde druk); De 'Zelandia Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550. 92 dln. in casette)
11850: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE; VANDEVIVERE, IGNACE - Splendeurs d'Espagne et les villes Belges. Exposition Europalia 85 Espana, Bruxelles, Palais des Beaux Arts 25 septembre - 22 décembre 1985. (2 tomes dans un vol.)
4607: DWIGHT, ELEANOR - Edith Wharton. An extraordinary Life. An illustrated biography.
10810: DYE, JANE - Aromatherapy for Women & Children. Pregnancy and Childbirth.
20036: DYE, ALAN - Cuban Sugar in the Age of Mass Production. Technology and theEconomics of the Sugar Central, 1899-1929.
18214: DYSON, HOPE; TENNYSON, CHARLES; (EDITED BY) - Dear and Honoured lady. The correspondence of Queen Victoria and Alfred Tennyson.
11074: EASTON, TITIA; EASTON, C. - Italiaansche reisindrukken.
19296: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijkin de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17822: EBURY, SUE - Weary. The Life of Sir Edward Dunlop.
17752: ECHOLS, JOHN M.; SHADILY, HASSAN - An Indonesian-English Dictionary.
13447: ECKERMANN, JOHANN PETER - Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. (Neue Ausgabe herausgegeben von Fritz Bergemann)
9658: ECKHARDT, CELIA MORRIS - Fanny Wright. Rebel in America.
14178: EDDINGTON, ARTHUR - Het uitdijend heelal.
8551: EDGAR, GERALD A.; (ED.) - Classics on Fractals.
2143: EDGERTON, ROBERT B. - The Individual in Cultural Adaption. A Study of Four East African Peoples.
19951: EDWARDS, PHILIP; (INTRODUCEDE AND EDITED BY) - Last Voyages. Cavendish, Hudon, Ralegh. The Original Narratives.
8752: EDWARDS, ANNE - De Grimaldis van Monaco.
6583: EDWARDS, P.D. - Anthony Trollope's Son in Australia. The Life and Letters of F.J.A. Trollope (1847-1910).
5753: EEDEN, FREDERIK VAN - Lioba.
10732: EEKHOFF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw.
6281: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god.
7685: EFDéE, DRS. RIA - Beschuit, een tere Juffer.
3604: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
26649: EFDEE, DRS. RIA - Het St. Jacobs- of St. Jobsleen tot Oldehove
14610: EFFENY, ALISON - Cassatt. (revised edition)
17290: EGGERMANN, ANTON; LANFRANCONI, KARL J.; WINTER, PAUL; KALT, ROBERT; TRüB, WALTER - Die Bahn durch den Gotthard.
20593: EGGERT, WOLFGANG; PATZOLD, BARBARA - Wir-Gefuhl und Regnum Saxonum bei fruhmitteralterlichen Geschichtsschreibern.
4956: EGGERT, WALTHER - Christian Weise und seine Bühne. (Germanisch und deutsch Studien zur Sprache und Kultur. 9. Heft)
15442: EGGINK, R.A. - Two Centuries of Dutch Marine Paintings and Drawings from the collection of Rob Kattenburg.
18094: EGRET, DOMINIQUE - Arno Breker. Ein Leben für das Schöne. Une Vie pour le Beau. A Life for the Beautiful.
22015: EICHHORN, HANSHEINER - Der Strukturwandel im Geldlauf Frankens zwischen 1437 und 1610. Ein Beitrag zur Methodologie der Geldgeschichte. (VSWG Beiheft Band 58)
9385: EIDENMüLLER, KARL - Brensbacher und Niederkainsbacher Familien-Buch 1655 bis 1732. (Schriften der Hessischen familiengeschichtlichen Vereinigung e.V., Nr. 3)
18942: EILENBERG, MICHAEL - At the edges of states. Dynamics of state formation in the Indonesian borderlands.
23294: EINSINGBACH, WOLFGANG - Weilburg. Schloss und Garten. Amtliche Fuhrer.
20020: EIS, PROF. DR. GERHARD - Altgermanistische Beitrage zur geistlichen Gebrauchsliteratur. Aufsatze - Fragmentfunde - Miszellen.
20463: EISFELD, DR. CURT - Das Niederlaendische Bankwesen. / Das Niederländische Bankwesen. ( 2 Bde.)
20686: EKKART, RUDOLF E.O.; REICHWEIN, GUSTA (INLEIDING) - Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw.
20705: EKKART, R.E.O. - Franeker Professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
24133: EKKART, RUDOLF E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids Schilder en Burgemeester.
6831: ELDERINK, C. - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld. (reprint)
19780: ELDREDGE, NILES - Time Frames. The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria.
10372: ELFERINK, L.J. - De potentialis in het Grieks. Voorafgegaan door : "Odysseus en de Sirenen".
14570: ELLENIUS, ALLAN - De Arte Pigendi. Latin Art Literature in Seventeenth-Century Sweden and its International Background.
15854: ELLIOTT, AUBREY - Sons of Zulu.
4965: ELLIS, J.M. - Schiller's Kalliasbriefe and the study of his aesthetic theory.
6098: ELLIS, HAMILTON - The Pictorial Encyclopedia of Railways.
4590: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
4671: ELSASS, PETER - Strategies for Survival. The Psychology of Cultural Resilience in Ethnic Minorities.
16244: ELTZ, ERWEIN H. - Die Modernisierung einer Standesherrschaft. Karl Egon III. und das Haus Fürstenberg in den Jahren nach 1848/49.
4766: ELWIN, VERRIER - Maria Murder and Suicide.
8742: ELWOOD, RALPH CARTER - Russian Social Democracy in the underground. A Study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
18288: ELZENGA, E.; (RED.) - Het Witte Loo van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
15699: EMANTS, MARCELLUS - Brieven aan Frits Smit Kleine. (ingeleid en vanm aantekeningen voorzien door Pierre H. Dubois)
23612: EMARD, PAUL; FOURNIER, SUZANNE - Les annees criminelles de Madame de Montespan.
16468: EMERSON, BARBARA - The Black Prince.
16310: EMMERIG, J. - Zaanstad. Zeven Zaanse dorpen in oude ansichten.
17565: EMMERIK, L.J. VAN; SLAGTER-WIERINGA, H.; VUURST DE VRIES-BEETS, A.C. VAN DER - Bloemendaal in oude ansichten.
7449: EMMISON, F.G.; (ED.) - Essex Wills. The Commissary Court 1578-1588.
2316: ENDELMAN, TODD M. - Jewish Apostasy in the Modern World.
20904: ENDLICH, BEN - 450 Jaren Burger-Weeshuys.
11923: ENDTZ, DR. L.J. - De Hage-Professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
26554: ENGBERTS, DR. G.E. - De Nederlandse en Amsterdamse bouwactiviteiten 1850-1914.
26779: ENGEL, CLAIRE-ELIANE - Jean-Francois de Boissy (1704-1754). Un refugie francais du XVIIIe siecle d'apres sa correpondance.
2269: ENGELBRECHT, J.F. - De Beteekenis van Art. 1934 Burg. Wetb. (Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
16029: ENGELEN, TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit.De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-limburg 1850-1960. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
15948: ENGELHARD, J.L.F. - Het Generaal-Plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
1815: ENGELMAN, JAN - Sine Nomine.
4765: ENGINEER, ASGHAR ALI - Problems of Muslim Women in India.
10811: ENGLAND, ALLISON - Aromatherapy for Mother & Baby. Natural Healing with Essential Oils During Pregnancy and Early Motherhood.
7439: ENGLISH, BARBARA; SAVILLE, JOHN - Strict Settlement. A Guide for Historians. (reprint)
23276: ENGSTER, HERMANN - Das Problem des Witwenselbstmordes bei den Germanen. (Dissertation Georg-August-Universitat zu Gottingen)
21890: ENNING, BRAM - De oorlog van Bastiaans. De LSD-behandeling van het kampsyndroom. (2e dr.)
14877: ENQUIST, ANNA - Klaarlichte dag.
13167: ENSEL, REMCO - Saints and Servants. Hierarchical interdependence between Shufra and harratin in the Moroccan deep South.
23772: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS - De eigenzinnigheid van Hammerstein. Over de weigering van de hoogste Duitse militair voor Hitler te capituleren.
11099: EQUILBECQ, FRANçOIS-VICTOR - La légende de Samba Guéladio Diêgui Prince du Foûta.
9148: ERDMAN SCHMIDT, A.J. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
8209: ERENS, FRANS - Toppen en hoogten. Literaire kritieken.
1666: ERENS, FRANS - Litteraire meeningen.

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

10/27