Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
Description: Baarn, Ambo / Uitgeverij Arbor; 1985, 1986. paperback, 338 pp. (+ stellingen).

Keywords: medische geschiedenis, sociale geschiedenis, demografie, geboortenregeling, anti-conceptie, anticonceptie, periodieke onthouding, coitus interruptus, katholieken, R.K. kerk, R.K. Artsenvereniging, vruchtbaarheid, K. Ogino, H. Knaus, gynaecologie, abortus

Price: EUR 6.00 = appr. US$ 6.52 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 902

See more books from our catalog: Medische Geschiedenis/Medical History