Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Babad Tanah Djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. (vertaling in het Nederlands) / Poenika serat Babad Tanah Djawi wiwit saking nabi Adam doemoegi ing taoen 1647. (transcriptie van de javaanse tekst)
Description: 's-Gravenhage, Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indiƫ / Martinus Nijhoff, 1941. geb., 380, 362, 36 pp.. (roestvlekjes op schutbladen) (transcriptie van de Javaanse tekst van de editie Meinsma; vertaling in het Nederlands; 2 dln.; plus register van namen en plaatsen).

Keywords: geschiedenis, Nederlands-Indie, Java, Indonesie, kronieken

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 7941

See more books from our catalog: Koloniale Geschiedenis Nederland