Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Genealogisch Repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. (2 dln. Dl. 1 A-L.; Dl. 2 M-Z.) (3e dr.)
Description: 's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1972. gebonden, 376, 343 pp.. (zie voor de aanvulling voor de periode 1970-1984 ons. no. 013816).

Keywords: genealogie, repertorium, bibliografie

Price: EUR 5.00 = appr. US$ 5.43 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 4848

See more books from our catalog: Genealogie/Vorstenhuizen/Royalty