Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De discussie over de 'Constitution civile du clerge' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
Description: Groningen, J.B. Wolters, 1964. Ppb., 257 pp.

Keywords: geschiedenis, kerkgeschiedenis, Franse Revolutie, scheiding kerk en staat, kerkelijke ambten, bezoldiging geestelijken, tractementen geestelijken

Price: EUR 11.00 = appr. US$ 11.96 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 325

See more books from our catalog: French History