Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. (6 dln.) (Werken NEHA, 1, 2, 4, 5, 6 en 8)
Description: 's-Gravenhage; 1919; 1921; 1923; 1925; 1927, Martinus Nijhoff, 1931. gebonden, ca. 2700 pp.. (dl. I. Onderhandelingen met Engeland 1813-1827; dl. II. Onderhandelingen met Engeland over de koloniale handelspolitiek 1814-1838; dl. III. Onderhandelingen met Pruisen en andere Duitsche staten tot aan de oprichting van het Duitsche Tolverbond 1814-1833; dl. IV. Onderhandelingen met Pruisen en de andere tot het tolverbond behoorende Duitsche staten over een scheepvaart- en een handelsverdrag 1834-1839; dl. V. Onderhandelingen met Pruisen over een handels- en scheepvaartverdrag. De handelspolitiek tot het jaar 1870. 1839-1870.; dl. VI. Onderhandelingen met Engeland over het handels- en scheepvaartverdrag van 1851 en over de wijzigingen in de Nederlandsche scheepvaartpolitiek in 1850. De handelspolitiek tot het jaar 1870. 1827-1870.).

Keywords: geschiedenis, Nederland, handelspolitiek, 19e eeuw, handelsverdragen, scheepvaartverdragen, douanetarieven, import, export, importheffingen, handel, Pruisen, Engeland

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 15871

See more books from our catalog: Algemene Geschiedenis Nederland