Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Tweeërlei letterkundige kritiek. Potgieter en Huet.
Description: Zwolle, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. paperback, 213 pp.. (herdruk van oorspronkelijk in De Gids van april en mei 1891 verschenen studie over Potgieter en Busken Huet van de literair criticus Herman Josef Polak,1844-1909, sinds 1894 hoogleraar te Groningen).

Keywords: Nederlandse literatuurgeschiedenis, 19e eeuw, E.J. Potgieter, Cd. Busken Huet,

Price: EUR 4.50 = appr. US$ 4.89 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 1573

See more books from our catalog: Nederlandse Literatuurgeschiedenis