Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland. ( = Zuid-Hollandse Studiën, deel XI, pp. 7-157)
Description: 's-Gravenhage, Historische Vereniging voor Zuid-Holland, 1965. geb., [101pp.]. (Verslagen uit 1838 en 1839 van de toenmalige onderwijsinspecteur, mr. Henricus Wijnbeek /1772-1866/, over de toestand van de scholen en het onderwijs in de steden en dorpen van Holland).

Keywords: onderwijs, geschiedenis, 19e eeuw, Zuid-Holland, Noord-Holland, scholen

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 12766

See more books from our catalog: Onderwijs-/Wetenschapsgeschiedenis