Antiquariaat Abma
De Dagmaat 69, 8252 JB Dronten, The Netherlands | tel.: +31 (0)629 522 596            Email: info@antiquariaatabma.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
537: STRASBURGER, NOLL, SCHENCK, SCHIMPER'S - Lehrbuch der Botanik für Hochschulen.
147: STRATENUS, LOUISE - De pastorie van Berghorst.
117: STRATENUS, LOUISE - De pastorie van Berghorst.
510: STRAUSS, FR. / KLEYN, A. - Helons bedevaart naar Jerusalem.
371: STRECKFUSS, KARL - Theodor KÖrner's sämmtliche werke.
422: STRIDIRON, DR J.G. (O.L.V.) - Bedrijfseconomische encyclopedie. 4 delen.
573: SUDERMANN, HERMANN - Frau Sorge.
1913: SUE, EUGENE - De wandelende jood I, II, III, IV, V.
743: SULZBERGER, A. - Christliche Glaubenslehre.
2637: SUTORIUS, ANNA - Voor school en huis. Winkeltje spelen.
164: SUTTERLAND, H. - Geschiedenis der Bouwkunst 1 + 2.
2676: SWAEN, A.E.H. - Nederlandsche Geslachtsnamen.
415: TERPSTRA, PITER - Mjitter fan us jierren. Bewarje myn namme. De oei is ferrun.
1462: THACKERAY, W.M. - Geschiedenis van Arthur Pendennis. dl. I en II.
1437: THACKERAY, W.M. - De Newcomes I en II.
1639: THARAUD, JEROME ET JEAN - Petite Histoire des juifs. La randonnee de samba diouf. L'an prochain a Jerusalem. La tragedie de ravaillac. Marrakech. Un royaume de dieu. La rose de saron. La maitresse servante. Chronique des freres ennemis..
1637: THEURIET, A. - Chanteraine. Charme Dangereaux. Boisfleury. Amour d'Automne. Villa Tranquille. Coeurs Meurtris. L'oncle Scipion..
1638: THEURIET, A. - Flavie. Jeunes et vieilles Barbes. Au paradis des enfants. La fortune d'Angele. La petite Derniere. Eusebe Lombard. Mademoiselle Guignon. Reine des bois..
589: THIJSSE, DR. JAC. P. - De levende natuur.
532: ERNEST THIRION - Theatre choisi de Moliere.
78: THIRION, ERNEST - Théathre Choisi de Molière.
779: THOENE, BODIE EN BROCK - De hoop van Jeruzalem. De erfenis van Sion.
630: THOLUCK, A. - Joannes Calvini in Novum Testamentum Commentar II.
49: THORNE - The child's companion.
1544: TIELE, P.A. (VOORWOORD) - Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae univeritatis rheno- trajectinae.
570: TIELROOY, HAMMACHER, GELDER (REDACTIE) - Elsevier's maandschrift juni 1940.
818: TILBORGH, LOUIS VAN - Van Gogh & Millet.
333: TIMMERMANS, ALPHONS EN BROOS, PIET - Bijbel voor de jeugd.
395: TOLKIEN, J.R.R. - The Lord Of The Rings. De reisgenoten, twee torens, terugkeer v.d. koning.
626: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring dl. 1,2,3.
1413: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597.
526: TOLLENS, CZ. H. - Gezamelijke dichtwerken.
1465: TOLLENS, H. CZ. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla.
59: TOLMAN, RINKE (OLV) - De Wandelaar. 2e jaargang 1930.
280: TOLMAN, RINKE EN DS. J.L. VAN SCHALK - In Weer en Wind. Jaargang 1937 en 1938.
1369: TOLMAN, RINKE - De wandelaar. geïllustreerd maandblad 4e jaargang 1932.
2629: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes.
2618: TOONDER, MARTEN - De lotgevallen van Tekko Taks.
132: TOONDER, MAARTEN - Avonturen van Tom Poes. Het geheim der blauwe aarde.
606: EMINENT TRAVELLERS (JOHNSTON, BURGOYNE, LANDON, THOMSON) - The wonders of the world I and II.
282: TREADWELL, DR. F.P. - Kurzes Lehrbuch der Analytische Chemie in zwei Bänden.
565: TROYAT, HENRI - Le sac et la Cendre. Etrangers sur la terre.
1641: UCHARD, MARIO - Mon Oncle Barbassou. Antoinette ma Cousine. La Buveuse de perles..
672: ULFERS, S. - De bijbelse geschiedenis.
696: ULFERS, S. - De Bijbelsche Geschiedenis.
2908: SAMENGESTELD IN OPDRACHT VAN ZIJNE HOOGWAARDIGE EXCELLENTIE DEN AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT - Huwelijks-onderricht voor katholieke echtgenooten.
1643: VALENSI, THEODORE - Fiorella. Yasmina. Le musicien de minuit..
1705: VALENTINER, W.R. - Frans Hals. Des meisters gemälde in 318 Abbildungen.
1642: VALLAUX, CAMILLE - L'archipel de la manche.
2641: VAUTEL, CLÉMENT - Mijnheer pastoor bij de armen. Mijnheer pastoor bij de rijken..
84: VELTHOVE, DR. H. VAN - Noord-Brabant een gewest in opkomst.
501: VERGERS, P. - De groote Hervormers.
191: VERMEER, J. - Jehova Nissi.
2659: VERMET, J.J. - Organisch gebonden jodium in natuurproducten.
408: VERNE, JULES - Kinderen van kapitein Grant. Stille Zuidzee.
1526: VERNE, JULES - De koerier van den Czaar. Michael Strogoff.
234: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant. Stille zuidzee.
25: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon.
2392: VERNE, JULES - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld.
2393: VERNE, JULES - Het zwarte goud.
24: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen..
2396: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. In slavernij. gevolgd door een overwintering in het ijs.
2397: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. De walvischjagers..
2943: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant. Zuid Amerika.
2838: VERNE, JULES - Eldorado en het monsterkanon van staalstad gevolgd door Meester Zacharias.
420: VERNE, JULES - Le Phare du bout du monde.
2391: VERNE, JULES - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. De vulkaan-bewoners. 1e druk.
254: VERNEDE, C.H. - Geschiedenis der ziekenverpleging.
1678: VETERMAN, EDUARD - Een Haagsche tragedie. De comedie der ijdelheid.
2106: VILLIERS, RYNO B. DE - Suid-Afrika, Ons Mooi Land.
2390: CHRISTIANI THEOPHILI K VINOEL - Evangelia Marci et LUCAE. Commentarivs in libros novi Testamenti Historicos.
355: VISSER, A. - Zestalig technisch woordenboek.
328: VISSER, A. - Zestalig technisch woordenboek.
1890: VISSERING, G. - On Chisese currency. Preliminary remarks on the monetary and banking reform in China.
249: VLIEGER, A. DE - De vlaamsche passementwever.
503: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
2821: VOLTAIRE - Zaïre tragédie en Cinq actes et en vers. Anhang.
2466: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Beschrijvende catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige teekeningen 1600- 1900.
2311: VOORHOEVE (HOOFDREDACTIE) - Timotheüs geïllustreerd weekblad jrg. XXVI (1920-1921).
2806: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Geïllustreerd Weekblad. Jaarg. XXIV (1918-1919).
400: VOORHOEVE, R. - De jagers van de Tanirivier.
2308: VOORHOEVE (HOOFDREDACTIE) - Timotheüs geïllustreerd weekblad jrg. XX (1914-1915).
2309: VOORHOEVE (HOOFDREDACTIE) - Timotheüs geïllustreerd weekblad. jrg. XXII (1916-1917).
2805: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Geïllustreerd Weekblad. Jaarg. XXIV (1918-1919).
2310: VOORHOEVE (HOOFDREDACTIE) - Timotheüs geïllustreerd weekblad jrg. XXIII (1917-1918).
2807: VOORHOEVE, J.N. - Timotheüs. Geïllustreerd Weekblad Jaargang XXI (1915-1916).
2312: VOORHOEVE (HOOFDRED.) - Timotheüs geïllustreerd weekblad jrg. 25 e jrg. 1919-1920 bijblad.
2307: VOORHOEVE (HOOFDREDACTIE) - Timotheüs geïllustreerd weekblad jrg. XX (1914-1915).
2006: VOOYS, C.G.N. DE / BOSCH, J.H. VAN DEN / TINBERGEN, D.C. - Letterkundig leesboek dl. 1 en 2.
2215: VORSTELMAN, CAREL - Van kermisgasten en potsenmakers.
207: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN MAANEN, J.F. VAN - Algemeen woordenboek der aardrykskunde.
1491: VOS, DR. G.J. AZ. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 630 tot 1842.
80: VOS, DR. G.J. AZ. - Geschiedenis der vaderlandsche kerk van 630 tot 1842.
137: VOS, DR. G.J. - Het leven van Jezus.
776: VOSMAER, C. - Vogels van diverse pluimage.
332: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. De steden- Het platteland- Het interieur.
2859: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. 4 dl. Jaapje speelt met vuur. Gerrie heeft nog vlechten. Jaapje krijgt een hond. Gerrie gaat verhuizen..
2856: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. II Nieuwe Testament.
547: VRIES, ANNE DE - Die Kinderbibel.
555: VROEDE, MAURITS DE - Van schoolmeester tot onderwijzer.
116: WAGNER, WILHELM - Illustrierte Technische Wörterbücher in 6 Sprachen.
787: WALCHEREN, MEVROUW M. VAN - Zijn Zuster.
152: WALLACE, L. - Ben- Hur.
2347: WALLACE, LEWIS / ALMA - Ben-Hur.
682: WALLACE, L. - Ben-Hur.
158: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst.
226: WALLIS, A.S.C. - De koning van een vreugderijk.
812: WALLIS, C. - In dagen van strijd II.
138: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst.
2963: WALLIS, A.S.C. - In dagen van Strijd. 3 delen in 1 Band.
202: WALLIS, A.S.C. - De koning van een vreugderijk I, II, III.
89: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd, 3 delen in één.
1673: WALPOT, G.L. - Een flinke Hollandsche jongen wil wat weten van schermen.
339: WARNECK, D. GUSTAV - Protestantische beleuchtung der römischen angriffe auf die evangelische heidenmission.
45: WARNECK, G. SULTAN - Protestantische beleuchtung der Römischen Angriffe auf die Evangelische Heidenmission.
161: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1939-1940, 1942-1944, 1945-1948, 1949-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, het dagboek als kunstvorm.
592: WEBER, ALFRED - Histoire de la Philosophie Eruopéenne.
632: WEBER, ALFRED - Histoire de La Philosophie Européenne.
368: WEBSTER, J. PROVAND - Het orakel van Baäl.
2013: ORGAAN VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDSCHE WEGENCONGRES - Wegen. Tijdschrift gewijd aan de weg, het Luchtvaartterrein en het verkeer. 30 ste jaargang 1956.
658: WEIJS, FREDERIK J. - Met Beide Handen.
814: WELCH, ROBERT H.W. - May God forgive us.
1887: WELLS, H.R. AND CHAN YEUNG KWONG - Chinese for every one.
2554: WENDEL, FRIEDRICH - Weib und Mode. Die Mode in der karikatur.
126: WESTERBEEK, HOYE, SMITH, STEWART, NICHOLSON - Sportmanagement.
109: WICKENHAGEN, DR. ERNST - Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte der Baukunst, Bildnerei, Malerei und Musik.
352: WIEDEMANN, GERHARD - Das Deutsche Seezeichenwesen 1850- 1990.
1530: WIERSMA, J.H. - Eben-Haëzer.
2124: WIGGIN, KATE DOUGLAS - The story of waitstill Baxter.
2628: WIGMAN, A.B. - Roofvogels en vederspel.
2695: WIGMAN, A.B. - Roofvogels.
1716: WIJNAND, J.H. - Tempo, Tempo!.
1357: WIJSS, J.D. - Der Schweizerische Robinson.
2413: WILDEBOER, G. - Jahvedienst en volksreligie in Israël.
1419: WILDERMUTH, OTTILIE / BLAUBRECHT, OTTO / HEBEL / HOFMANN / KRONOFF / LÖHR / SCHMID / SCHUBERT UND ANDEREN - Die schönsten Erzählungen für die Jugend.
939: WILDERMUTH, O. - De drie schoolkameraden. Door ramp tot geluk. Het hert met gouden horens.
610: BORGERHOFF/BERGH/ENKLAAR/VERHAGE/WILLEKENS - De wonderen van der Techniek dl. 2,3,4.
2056: BORGERHOFF VAN DEN BERGH / ENKLAAR / VERHAGEN / WILLEKENS - De wonderen der techniek 5 delen.
2094: WILLIAMS, S. - Duisternis, schemering en licht.
2305: WILPRAND - De tastbare schaduw.
533: WINK, P.M. - Geïllustreerde encyclopedie deel 1 en 2.
2810: HAITJEMA EN TE WINKEL (RED.) - De Doleantie herdacht. Onder eigen vaandel.
414: WIT, CEES A.M. DE - Depressie bij kinderen en adolescenten.
17: WITTE, TH. - Een keur van bloemheesters, geschikt voor tuinversiering en forceeren.
112: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis.
2921: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme.
90: YONGE, MISS/ALMA - De erfgenamen van Redclyffe.
638: ZAALBERG, W. / ROSEGGER - Het eeuwige licht.
60: ZAHN, BURGER - Neue Kirchliche Zeitschrift.
566: ZEE, G. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis 1,2,3.
692: ZEEUW, P. DE - Jongensleven.
3024: ZEGGELEN, MARIE VAN - De vrede van het Maerland.
1009: ZIMMERMANN, IRENE - Romantische lanschaft.
694: ZOBEL, MARITZ - Das Jahr der Juden.
2334: ZOBELTITZ, HANS VON / H. BERTRAND - Voor Koning en Vaderland.
2583: ZOETHOUT, D.A. - De schatten der aarde I en II.
695: ZOLA - Lourdes.
2120: ZOLLNER (BEWERK. B. VAN DEN BERG / LUC. BERN. MULDER) - Ecclesiastes. De cathechismus op den kandel of volledige onderrichting over de katholieke geloofs- en zedenleer.
479: ZSCHOKKE, HEINRICH - Oud en Nieuw. novellen van Heinrich Zschokke.
1841: ZUIDEMA, S.U. - De philosophie van Occam in zijn commentaar op de senteniën.

5/9